เว็บแทงบอลสเต็ป เกมส์คาสิโน ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

เว็บแทงบอลสเต็ป เกมส์คาสิโน ใดๆ หรือทั้งหมดอาจกลายเป็นความผิดพลาด สิ่งเหล่านี้อาจได้รับผลกระทบจากสมมติฐานที่ไม่ถูกต้อง หรือจากความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่ทราบหรือไม่ทราบ ปัจจัยหลายประการดังกล่าวจะมีความสำคัญในการพิจารณาผลลัพธ์ที่แท้จริงในอนาคตของ MetLife, Inc. บริษัทในเครือและบริษัทในเครือ ข้อความเหล่านี้อิงตามความคาดหวังในปัจจุบันและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน

หลายประการที่คาดเดาได้ยาก ข้อความเหล่านี้ไม่ได้รับประกันประสิทธิภาพในอนาคต ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงหรือโดยนัยในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจทำให้เกิดความแตกต่างดังกล่าว ได้แก่ ความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่นๆ ที่ระบุไว้ใน MetLife, Inc. รายงานประจำปีล่าสุดของ Form 10-K (“รายงานประจำปี”) ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (“SEC”) และรายงานรายไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q ที่ MetLife, Inc. ยื่นต่อ SEC หลังจาก วันที่ของรายงานประจำปีภายใต้คำบรรยายใต้ภาพ “หมายเหตุเกี่ยวกับแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า” และ “ปัจจัยเสี่ยง” รายงานปัจจุบันของ MetLife, Inc. ในแบบฟอร์ม 8-K ลงวันที่ 1 มีนาคม 2554 และเอกสารที่ยื่นต่ออื่นๆ ที่ MetLife, Inc. ทำกับ ก.ล.ต. MetLife, Inc. ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการแก้ไข

หรือปรับปรุงข้อ เว็บแทงบอลสเต็ป ความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ต่อสาธารณะ หากเราทราบในภายหลังว่าข้อความดังกล่าวไม่น่าจะบรรลุผลสำเร็จ โปรดศึกษาการเปิดเผยเพิ่มเติมใด ๆ ที่ MetLife, Inc. ทำในหัวข้อที่เกี่ยวข้องในรายงานต่อ SEC สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) และ

รายงานรายไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q ที่ยื่นโดย MetLife, Inc. ต่อ SEC หลังจากวันที่ในรายงานประจำปีภายใต้หัวข้อ “หมายเหตุเกี่ยวกับคำชี้แจงคาดการณ์ล่วงหน้า” และ “ปัจจัยเสี่ยง” , รายงานปัจจุบันของ MetLife, Inc. ในแบบฟอร์ม 8-K ลงวันที่ 1 มีนาคม 2011 และเอกสารที่ยื่นต่อ

MetLife, Inc. อื่นๆ ที่ทำกับ SEC MetLife, Inc. ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ต่อสาธารณะ หากเราทราบในภายหลังว่าข้อความดังกล่าวไม่น่าจะบรรลุผลสำเร็จ โปรดศึกษาการเปิดเผยเพิ่มเติมใด ๆ ที่ MetLife, Inc. ทำในหัวข้อที่เกี่ยวข้องในรายงาน

ต่อ SEC สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) และรายงานรายไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q ที่ยื่นโดย MetLife, Inc. ต่อ SEC หลังจากวันที่ในรายงานประจำปีภายใต้หัวข้อ “หมายเหตุเกี่ยวกับคำชี้แจงคาดการณ์ล่วงหน้า” และ “ปัจจัยเสี่ยง” , รายงานปัจจุบันของ

MetLife, Inc. ในแบบฟอร์ม 8-K ลงวันที่ 1 มีนาคม 2011 และเอกสารอื่นๆ ที่ MetLife, Inc. ยื่นต่อ SEC MetLife, Inc. ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ต่อสาธารณะ หากเราทราบในภายหลังว่าข้อความดังกล่าวไม่น่าจะบรรลุผลสำเร็จ โปรดศึกษาการ

เปิดเผยเพิ่มเติมใด ๆ ที่ MetLife, Inc. ทำในหัวข้อที่เกี่ยวข้องในรายงานต่อ SEC กับสำนักงาน ก.ล.ต. หลังวันที่ในรายงานประจำปีภายใต้หัวข้อ “หมายเหตุเกี่ยวกับแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า” และ “ปัจจัยเสี่ยง” รายงานปัจจุบันของ MetLife, Inc. ในแบบฟอร์ม 8-K ลงวันที่ 1 มีนาคม

2554 และเอกสารที่ยื่นต่อ MetLife อื่นๆ Inc. ทำร่วมกับ ก.ล.ต. MetLife, Inc. ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ต่อสาธารณะ หากเราทราบในภายหลังว่าข้อความดังกล่าวไม่น่าจะบรรลุผลสำเร็จ โปรดศึกษาการเปิดเผยเพิ่มเติมใดๆ ที่ MetLife, Inc. ทำ

ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องในรายงานต่อ SEC กับสำนักงาน ก.ล.ต. หลังจากวันที่ในรายงานประจำปีภายใต้หัวข้อ “หมายเหตุเกี่ยวกับแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า” และ “ปัจจัยเสี่ยง” รายงานปัจจุบันของ MetLife, Inc. ในแบบฟอร์ม 8-K ลงวันที่ 1 มีนาคม 2554 และเอกสารที่ยื่นต่อ MetLife อื่นๆ Inc.

ทำร่วมกับ ก.ล.ต. MetLife, Inc. ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการแก้ไขหรือปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ต่อสาธารณะหากเราทราบในภายหลังว่าข้อความดังกล่าวไม่น่าจะบรรลุผลสำเร็จ โปรดศึกษาการเปิดเผยเพิ่มเติมใด ๆ ที่ MetLife, Inc. ทำในหัวข้อที่เกี่ยวข้องในรายงานต่อ SEC ไม่มี

ภาระผูกพันใด ๆ ในการแก้ไขต่อสาธารณะหรือปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ หากเราทราบในภายหลังว่าข้อความดังกล่าวไม่น่าจะบรรลุผลสำเร็จ โปรดศึกษาการเปิดเผยเพิ่มเติมใด ๆ ที่ MetLife, Inc. ทำในหัวข้อที่เกี่ยวข้องในรายงานต่อ SEC ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการแก้ไขต่อสาธารณะหรือ

ปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ หากเราทราบในภายหลังว่าข้อความดังกล่าวไม่น่าจะบรรลุผลสำเร็จ โปรดศึกษาการเปิดเผยเพิ่มเติมใด ๆ ที่ MetLife, Inc. ทำในหัวข้อที่เกี่ยวข้องในรายงานต่อ SECSuper Bowl เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ National Football LeaguePEANUTS

เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน Peanuts Worldwideเรามีความยินดีที่จะนำเสนอรายงานทางการเงินรายครึ่งปีของ Ingenious Entertainment VCT 2 plc (บริษัท) ที่ครอบคลุมหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 (ระยะเวลาการรายงาน)ภาพรวมของกิจกรรม

บริษัทยังคงจัดหาและทบทวนโอกาสในการลงทุนอย่างต่อเนื่อง มีการลงทุนสองครั้งในช่วงระยะเวลาการรายงานสำหรับกลุ่ม C Share และ D Share เทศกาลแรกสนับสนุนเทศกาลดนตรีใหม่ 2 แห่งที่ตั้งอยู่ในเมืองบริสตอล (We, The People – มิถุนายน 2554) และไบรตัน (Shakedown – กันยายน

2554) ในขณะที่การลงทุนครั้งที่สองสนับสนุนการแข่งขันกีฬาใหม่ Titans of Cricket ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม 2011 ข้อตกลงเหล่านี้เป็นข้อตกลงแรกที่ทำขึ้นผ่านการลงทุนร่วมของเงินทุนที่ได้รับจากทั้ง C Shares และ D Shares

ขณะนี้บริษัทได้เสร็จสิ้นกลยุทธ์การลงทุนสำหรับกลุ่มหุ้นสามัญของบริษัทแล้ว และได้ลงทุนอย่างเต็มที่ภายใต้ระเบียบ VCT ในส่วนที่เกี่ยวกับหุ้นเหล่านี้ ทีมผู้บริหารจะมุ่งเน้นไปที่การเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุดการระดมทุน

ในเดือนตุลาคม 2010 Ingenious Entertainment VCT ได้เปิดตัวข้อเสนอ E และ F Share สำหรับการสมัครรับข้อมูล เมื่อการระดมทุนปิดตัวลงเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 มีการระดมเงินรวม 8.8 ล้านปอนด์สำหรับ Entertainment VCT 1 และ Entertainment VCT 2 VCT ของ Ingenious Entertainment ได้ระดมทุนไปแล้วกว่า 48 ล้านปอนด์จากการแบ่งคลาสทั้งหมด

ผลหุ้นสามัญ หุ้น C หุ้น D หุ้น E และหุ้น F ถือเป็นกลุ่มเงินทุนที่แยกจากกันซึ่งจำเป็นต้องมีการรายงานแยกต่างหาก

หุ้นสามัญขาดทุนจากกิจกรรมปกติจำนวน 106,000 ปอนด์ (31 ธันวาคม 2553: 105,000 ปอนด์ 30 มิถุนายน 2553: 111,000 ปอนด์) หุ้น C ขาดทุน 34,000 ปอนด์ (31 ธันวาคม 2553: 66,000 ปอนด์ 30 มิถุนายน 2553: 34,000 ปอนด์) หุ้น D ขาดทุน 64,000 ปอนด์ (31 ธันวาคม

2553: 163,000 ปอนด์ 30 มิถุนายน 2553: 95,000 ปอนด์) หุ้น E ขาดทุน 44,000 ปอนด์ (31 ธันวาคม 2553: ไม่มีเลย 30 มิถุนายน 2553: ไม่มีเลย) หุ้น F ขาดทุน 22,000 ปอนด์ (31 ธันวาคม 2553: ไม่มีเลย 30 มิถุนายน 2553: ไม่มีเลย)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหุ้นสามัญเท่ากับ 81.6 เพนนี (31 ธันวาคม 2553: 87.6 เพนนี; 30 มิถุนายน 2553: 87.5 เพนนี) แม้ว่าจะเป็นการหักเงินปันผลระหว่างกาล 5.0 เพนนีต่อหุ้นในรอบระยะเวลารายงานและการหัก 5.0 เพนนี เพนนีต่อหุ้น เงินปันผลระหว่างกาลในงวด 6 เดือน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหุ้น C เท่ากับ 78.2 เพนนี (31 ธันวาคม 2553: 84.4 เพนนี; 30 มิถุนายน 2553: 85.6 เพนนี) แม้ว่าจะเป็นการหักเงินปันผลระหว่างกาล 5.0 เพนนีต่อหุ้นในรอบระยะเวลารายงานและการหัก 5.0 เพนนี เพนนีต่อหุ้น เงินปันผลระหว่างกาลในงวด 6 เดือน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหุ้น D คือ 91.9 เพนนี (31 ธันวาคม 2553: 92.9 เพนนี 30 มิถุนายน 2553: 93.6 เพนนี)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหุ้น E คือ 94.0 เพนนี (31 ธันวาคม 2553: ไม่มีเพนนี 30 มิถุนายน 2553: ไม่มีเพนนี)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหุ้น F คือ 94.1 เพนนี (31 ธันวาคม 2553: ไม่มีเพนนี 30 มิถุนายน 2553: ไม่มีเพนนี)

วัตถุประสงค์การลงทุนวัตถุประสงค์หลักของบริษัทคือการลงทุนในบริษัทที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างและนำเสนอกิจกรรมสดและเนื้อหาความบันเทิงระดับพรีเมียมที่จะให้ผลตอบแทนที่น่าดึงดูดแก่ผู้ถือหุ้น กลยุทธ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มโอกาสในการจ่ายเงินปันผลปลอดภาษีให้แก่ผู้ถือหุ้นจากทั้งรายได้จริงที่ได้รับและกำไรจากการขายบริษัทที่ลงทุนหรือทรัพย์สินของบริษัทที่ลงทุน

เทศกาลเทศกาลย้อนกลับ & ย้อนกลับเหนือความบันเทิง VCT 2 จำนวนเงินลงทุน (Rewind Festival): £272,598(545,196 ปอนด์สำหรับ VCTs แห่งความบันเทิงอันชาญฉลาด)(693,196 ปอนด์สำหรับ VCTs สดที่แยบยล)ความบันเทิง VCT 2 จำนวนเงินลงทุน (Rewind North): £500,000(1,000,000 ปอนด์ใน VCTs ของ Ingenious Entertainment)

ในเดือนธันวาคม 2551 บริษัทร่วมกับ The Rival Organisation ได้ร่วมโปรโมต Rewind Festival ซึ่งเป็นงานดนตรีสองวันในเมือง Henley-Upon-Thames งาน 2010 ที่จัดขึ้นในเดือนสิงหาคมมีผู้เข้าชมเพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจทั้งตัวเลขผู้เข้าร่วมและด้วยเหตุนี้ ผลกำไรที่มีผู้ชมทั้งหมดกว่า 35,000 คนในทั้งสองวัน ไฮไลท์รวมถึงการแสดงของ Boy George และ Tony Hadley

งานปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 ถึง 21 สิงหาคม และขายหมดเกลี้ยง (ความจุ 20,000 ต่อวัน) ไฮไลท์ในปีนี้รวมถึง Village People และ The Human League และเรารู้สึกยินดีที่ Rewind ได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองอย่างรวดเร็วในฐานะงานเฉลิมฉลองเพลงยุค 80 ชั้นนำของประเทศ

ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของ Rewind ทางตอนใต้ของอังกฤษทำให้เกิดโอกาสในการจัดงานเทศกาลครั้งที่สอง และในเดือนตุลาคม 2010 ฝ่ายบันเทิงได้ลงทุนครั้งใหม่เพื่อร่วมโปรโมต Rewind North ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 29 ถึง 31 กรกฎาคม 2554 ที่ Scone Palace ในเมืองเพิร์ทเชียร์ สกอตแลนด์ งานนี้มีทั้ง The Human League และ Tony Hadley ในบรรดานักแสดงกว่า 20 คนที่ปรากฏในช่วงสุดสัปดาห์ ตั๋วสำหรับงานนี้ขายในลักษณะเดียวกันกับรูปแบบที่ Henley กำหนดขึ้นในปีแรก และเราเชื่อว่านี่เป็นโอกาสที่ดีในการเสริมความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ Rewind ในสหราชอาณาจักร

กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ที่ผู้จัดการให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งได้รับการเน้นย้ำเพิ่มเติมจากข้อเท็จจริงที่ว่าในเดือนกรกฎาคม 2011 ได้มีการออกใบอนุญาตสำหรับเทศกาล Rewind Festival ที่จะจัดขึ้นในออสเตรเลีย งานนี้จะจัดขึ้นในปลายเดือนตุลาคม 2554

เทศกาลเต้นรำอิเล็กทรอนิกส์ลอนดอน (LED)ความบันเทิง VCT 2 จำนวนเงินลงทุน: 500,000 ปอนด์(1,000,000 ปอนด์ใน VCTs ของ Ingenious Entertainment)

ในเดือนสิงหาคม 2010 VCT ของ Ingenious Entertainment ตกลงที่จะร่วมโปรโมต London Electronic Dance Festival (LED) โดยร่วมมือกับ AEG Live, Cream and Loudsound ในปีนี้ งานนี้มีการแสดงโดยนักเต้นชั้นนำของโลก เช่น Deadmau5, Calvin Harris, Zane Lowe และอีกมากมาย

การแสดงในปีนี้ดึงดูดผู้คนกว่า 23,000 คนและสร้างรายได้มากกว่า 200,000 ปอนด์ ผู้สนับสนุนรู้สึกว่าแบรนด์ LED อยู่ในตำแหน่งที่ดีมาก และได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองอย่างรวดเร็วในฐานะเทศกาลเต้นรำชั้นนำของลอนดอน

เทศกาล Apple Cartความบันเทิง VCT 2 จำนวนเงินลงทุน: £Nil(£ Nil ทั่ว VCT ของ Ingenious Entertainment)

ในเดือนมิถุนายน 2010 ได้มีการลงทุน 250,000 ปอนด์สำหรับงานศิลปะใหม่ที่เรียกว่า The Apple Cart Festival ในแง่ของความแตกต่างเชิงสร้างสรรค์ระหว่างผู้ก่อการ ในที่สุดก็ตัดสินใจไม่สนับสนุนงานปี 2011 และตอนนี้เงินเหล่านี้ได้ถูกส่งกลับไปยัง VCT แล้ว

We, The People & Shakedown Festivalsความบันเทิง VCT 2 จำนวนเงินลงทุน: 750,000 ปอนด์(£ 1,500,000 ทั่ว VCT ของ Ingenious Entertainment)

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2011 VCT ของ Ingenious Entertainment ได้ลงทุน 1,500,000 ปอนด์ใน Venn Music Limited เพื่อจัดและโปรโมตเทศกาลดนตรีใหม่สองงาน กิจกรรมที่เป็นนวัตกรรมเหล่านี้จัดการโดย Matt Priest ผู้กำกับ Venn ซึ่งทำงานเป็นผู้บริหารที่ Radio One เป็นเวลา 10 ปี

เทศกาล Venn ครั้งแรก We, The People จัดขึ้นที่ใจกลางเมืองบริสตอลเมื่อวันที่ 4 และ 5 มิถุนายน 2554 และดึงดูดผู้เข้าร่วมเกือบ 15,000 คนในช่วงสองวัน นักแสดงนำ ได้แก่ การแสดงเต้นยอดนิยม Chase and Status และการแสดงอำลาครั้งสุดท้ายจาก The Streets รวมถึงศิลปินชั้นนำอีกมากมายและผู้ชื่นชอบในท้องถิ่น

เทศกาล Shakedown จะจัดขึ้นในวันที่ 17 กันยายนที่เมืองไบรตัน งานนี้ตั้งเป้าขายบัตรได้ประมาณ 10,000 ใบในปีแรก การแสดงจะเป็นเจ้าภาพการแสดงโดย Razorlight และ Example ตลอดจนการแสดงยอดนิยมอื่น ๆ อีกมากมาย

ผู้จัดการมั่นใจว่างานเหล่านี้มีศักยภาพที่จะสร้างตัวเองให้เป็นสถานที่ในปฏิทินเทศกาล แต่ละงานมีพันธมิตรในท้องถิ่นที่แข็งแกร่งและเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ปัจจุบันมีคู่แข่งโดยตรงน้อยมากนิทรรศการกอล์ฟสด

ความบันเทิง VCT 2 จำนวนเงินลงทุน: 275,000 ปอนด์(£ 550,000 ทั่ว VCT ของ Ingenious Entertainment)(550,000 ปอนด์จาก Ingenious Live VCTs)

Golf Live เป็นงานกอล์ฟอินเตอร์แอคทีฟ 3 วัน ซึ่งจัดขึ้นที่ The London Golf Club ระหว่างวันที่ 18 ถึง 20 พฤษภาคม 2554 นอกจากนี้ IMG ซึ่งเป็นผู้จัดการของนักกอล์ฟชั้นนำจำนวนมากยังได้ลงทุนในงานนี้ด้วย เป้าหมายระยะยาวคือการแผ่ขยายงานออกไปสู่สนามกอล์ฟที่มีชื่อเสียงทั่วโลก และได้ดึงดูดพันธมิตรผู้สนับสนุนคุณภาพของ O2, Jaguar, Turkish Airlines และ European Golf Tour แล้ว งานนี้แสดงให้เห็นถึงวิธีการที่สร้างสรรค์อย่างมากในการนำตลาดกีฬาและนิทรรศการมารวมกันอย่างใกล้ชิด

ในปี 2011 Golf Live เป็นเจ้าภาพโดย Colin Montgomerie กัปตันทีม Ryder Cup ของปีที่แล้ว พร้อมด้วยดาราดังอีกมากมายจากโลกแห่งกอล์ฟ งานนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งพันธมิตรองค์กรและประชาชนทั่วไปที่จ่ายเงิน และคะแนนความพึงพอใจของผู้ชมก็สูงที่สุดที่ Brand Events เคยได้รับสำหรับหนึ่งในกิจกรรมของพวกเขา

หุ้นส่วนต่างยินดีกับผลประกอบการทางการเงินของงานในปีที่สองซึ่งมันพังทลายและพวกเขารู้สึกมั่นใจมากว่า Golf Live พร้อมที่จะก้าวไปสู่ความสามารถในการทำกำไรในปี 2555 การเปิดตัวแบรนด์ในระดับสากลที่คาดว่าจะเริ่มก็มีแนวโน้มที่จะเริ่มขึ้นเช่นกัน ปีหน้า.

ไททันส์ ออฟ คริกเก็ตความบันเทิง VCT 2 จำนวนเงินลงทุน: 1,000,000 ปอนด์(2,000,000 ปอนด์ใน VCTs ของ Ingenious Entertainment)

ในเดือนมิถุนายน 2011 Ingenious Entertainment VCTs ลงทุน 2,000,000 ปอนด์ใน This Is Cricket Limited เพื่อโปรโมตการแข่งขันกีฬาครั้งใหม่ Titans of Cricket ซึ่งจะจัดขึ้นในฤดูใบไม้ร่วงปี 2011

Titans of Cricket นำสิ่งที่ดีที่สุดของ Twenty20, Indian Premier League และ World Cup Cricket มารวมกันในรายการใหม่ที่แสดงให้เห็นถึงทักษะของนักคริกเก็ตชั้นนำของโลกทั้งในอดีตและปัจจุบันรวมถึง Freddie Flintoff และ Virender Sehwag งานแรกจะจัดขึ้นที่ MEN Arena ในแมนเชสเตอร์ NIA ในเบอร์มิงแฮมและ O2 ในลอนดอนในเดือนตุลาคม 2011

การแข่งขันนี้ได้นำเอาการแข่งขันคริกเก็ตแบบเดิมๆ และได้ก่อตั้งทีมสี่ทีม (อินเดีย ปากีสถาน ออสเตรเลีย และอังกฤษ) ที่ประกอบด้วยพรสวรรค์ชั้นนำของแต่ละประเทศ ทั้งสองทีมจะแข่งขันกันเองในชุดของความท้าทายที่ผู้ชนะจะได้รับรางวัลในที่สุด งานนี้ได้รับความสนใจจากสื่อและสื่อมวลชนระดับประเทศเป็นอย่างมาก และผู้จัดการรู้สึกว่ารูปแบบดังกล่าวจะได้รับความนิยมอย่างมากในระยะยาว

สถานที่ถ่ายทอดสดXOYOความบันเทิง VCT 2 จำนวนเงินลงทุน: 400,000 ปอนด์(800,000 ปอนด์ใน VCTs ของ Ingenious Entertainment)

ในเดือนมีนาคม 2010 Assorted Works Limited ลงทุน 400,000 ปอนด์เพื่อเปิดสถานที่แสดงสดแห่งใหม่ในชอร์ดิตช์ อีสต์ลอนดอน XOYO เป็นสถานที่แสดงความบันเทิงสดที่มีความจุ 900 คน แบ่งเป็น 2 ชั้น โปรแกรม หนังสือ และส่งเสริมช่วงที่น่าตื่นเต้นของดนตรีสด คลับไนท์ ทัศนศิลป์ และกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์อื่น ๆ XOYO มีทำเลที่ดีเยี่ยมในชอร์ดิตช์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางของดนตรี ศิลปะ และปาร์ตี้ของลอนดอน กิจกรรมล่าสุดรวมถึงการแสดงของดาราดังเช่น Jessie J และ The Ting Tings

นับตั้งแต่เปิดตัวในปลายปี 2010 สถานที่จัดงานมีกระแสเงินสดและตัวเลขการเข้างานที่เป็นบวกอย่างมาก หุ้นส่วนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับความคืบหน้าของสถานที่และวางแผนที่จะขยายกิจกรรมในเวลากลางวันเพื่อให้สถานที่ทำหน้าที่เป็นพื้นที่แสดงงานศิลปะร่วมสมัยแบบป๊อปอัป หวังว่าความสำเร็จของสถานที่แรกจะนำไปสู่การขยายแบรนด์ XOYO ในเวลาอันควร

Jetstream Live Eventsความบันเทิง VCT 2 จำนวนเงินลงทุน: 1,000,000 ปอนด์(2,000,000 ปอนด์ใน VCTs ของ Ingenious Entertainment)(2,000,000 ปอนด์ใน VCTs สดที่แยบยล)

ในเดือนธันวาคม 2010 Ingenious Entertainment VCT ได้ตกลงกับกรรมการของ Apollo Resorts and Leisure Limited เพื่อลงทุนเงินทุนเพิ่มเติมใน Jetstream Events Limited เพื่อร่วมโปรโมตโครงการใหม่ที่มีศักยภาพในโอกาส ‘ชายทะเล’ ที่คล้ายคลึงกัน เช่น การโปรโมตร่วมของ Live VCT ของ Scarborough โรงละครกลางแจ้ง. มีกิจการที่เป็นไปได้จำนวนหนึ่งซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการสนทนาในสถานที่ต่างๆ เช่น ยาร์มัธ แบล็คพูล ไบรตัน และโอกาสต่างๆ จากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี 2012

Apollo Group ซึ่งเป็นหุ้นส่วนของเราในการลงทุนนี้ มีประสบการณ์หลายปีในวงการบันเทิงสด และได้พิสูจน์ความสำเร็จของโรงละครกลางแจ้งสการ์โบโรห์แล้ว ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการแสดงจากดาราดังอย่าง Elton John, Dame Kiri Te Kanawa และ โฮเซ่ คาร์เรราส.

Jongleurs Comedy Liveความบันเทิง VCT 2 จำนวนเงินลงทุน: 1,000,000 ปอนด์(2,000,000 ปอนด์ใน VCTs ของ Ingenious Entertainment)ในเดือนตุลาคม 2010 มีการลงทุน 1,000,000 ปอนด์ใน Jongleurs Comedy Live Limited เพื่อโปรโมตงานแสดงตลกที่หลากหลาย

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2554 ได้มีการตกลงกันว่าคู่ค้ามีมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับทิศทางของบริษัทและมีการทำข้อตกลงซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะเห็น VCT ของ Ingenious Entertainment ถอนตัวออกจากการลงทุนโดยให้ทุนเดิมคืนให้กับพวกเขาอย่างเต็มที่

รูปแบบและการกระจายของโทรทัศน์มาเต้นกันเถอะความบันเทิง VCT 2 จำนวนเงินลงทุน: 500,000 ปอนด์(1,000,000 ปอนด์ใน VCTs ของ Ingenious Entertainment)(1,000,000 ปอนด์ใน VCTs สดที่แยบยล)

ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2552 ได้มีการลงทุน 2,000,000 ปอนด์สำหรับ VCT ทั้งการแสดงสดและความบันเทิงเพื่อสนับสนุนรูปแบบการเต้นรำทางโทรทัศน์ Let’s Dance นี่เป็นการลงทุนร่วมครั้งที่สองระหว่าง VCTs Ingenious Live และ Entertainment

ในช่วงสามปีที่ผ่านมา BBC One ได้มอบหมายให้ Whiz Kid Entertainment สร้างซีรีส์ที่นำโดยคนดังที่ได้รับความนิยมอย่างมากสำหรับทั้ง Comic Relief และ Sports Relief ในปี 2011 รายการดังกล่าวได้ออกอากาศสู่ผู้ชมกว่า 8.3 ล้านคน และสนุกกับช่วงเวลาไพรม์ไทม์ในคืนวันเสาร์ที่ BBC One หลังจากประสบความสำเร็จด้านเรตติ้งของซีรีส์ในสหราชอาณาจักรแล้ว รูปแบบ Let’s Dance ก็ได้จำหน่ายและออกอากาศในหลายประเทศ เช่น เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ สวีเดน รัสเซีย สโลวาเกีย และอินโดนีเซีย

ซีรีส์นี้ยังได้รับมอบหมายให้เป็นซีรีส์ใหม่ในสหราชอาณาจักรชุดที่สี่ที่จะออกอากาศในปี 2555 และด้วยผลจากความสำเร็จนี้ ตัวแทนขายระหว่างประเทศของทั้งสหรัฐอเมริกา (วิลเลียม มอร์ริส) และส่วนที่เหลือของโลก (ฟรีแมนเทิล) ยังคงดำเนินต่อไป เพื่อผลักดันให้มีรูปแบบการขายในระดับสากล การคาดการณ์ทางการเงินของเราแสดงให้เห็นว่ารูปแบบรายได้ที่สร้างไว้แล้วอย่างน้อยจะครอบคลุมการลงทุนที่ทำขึ้นและผู้จัดการคาดหวังอย่างเต็มที่ว่าจะมีส่วนต่างที่สำคัญในการลงทุนในปีต่อ ๆ ไป

กลุ่มสิทธิดิจิทัลความบันเทิง VCT 2 จำนวนเงินลงทุน: 1,000,000 ปอนด์(2,000,000 ปอนด์ใน VCTs ของ Ingenious Entertainment)

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 Ingenious Entertainment VCTs ได้ตกลงกับผู้จัดจำหน่ายโทรทัศน์อิสระ Digital Rights Group Limited (DRG) เพื่อร่วมกันซื้อกิจการ ทำการตลาด และจัดจำหน่ายชุดรายการโทรทัศน์

DRG เป็นผู้จัดจำหน่ายเนื้อหาอิสระชั้นนำในสหราชอาณาจักรโดยมีแบรนด์ต่างๆ ใน ​​DRG Group ที่รองรับทุกประเภทตั้งแต่ละคร ความเป็นจริง และรูปแบบไปจนถึงความบันเทิง DRG ได้ทำงานในการแสดงที่หลากหลายเช่น The Inbetweeners, Kingdom นำแสดงโดย Stephen Fry, ละคร Martin Clunes เรื่อง Doc Martin, ซีรีส์ออสเตรเลีย Sea Patrol, รายการสำหรับเด็กที่หลากหลายและสารคดีข้อเท็จจริง การลงทุนสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับบริษัทเพียงเล็กน้อย

ซูเปอร์วิชั่นความบันเทิง VCT 2 จำนวนเงินลงทุน: 1,000,000 ปอนด์(2,000,000 ปอนด์ใน VCTs ของ Ingenious Entertainment)

ในเดือนสิงหาคม 2010 มีการลงทุนใน SuperVision Media เพื่อร่วมโปรโมตและแจกจ่ายเนื้อหาทางเลือกร่วมกัน SuperVision เป็นหนึ่งในเจ้าของและผู้จัดจำหน่ายเนื้อหาทางเลือกสำหรับโรงภาพยนตร์ทั่วโลกทั้งในด้านกีฬาและความบันเทิง เป้าหมายของพวกเขาคือเพื่อให้ผู้คนได้รับประสบการณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่สุดรองลงมาในงานนี้ในขณะที่ทำการฉายเนื้อหาสดอย่างต่อเนื่องโดยส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบ 3 มิติ พร้อมด้วยเสียงเซอร์ราวด์

ในเดือนกรกฎาคม 2010 SuperVision ได้จำหน่ายฟุตบอลโลกในรูปแบบ 3 มิติ และยังมีส่วนร่วมอย่างมากในการฉายวิมเบิลดัน 2011 ในโรงภาพยนตร์ทั้งในสหราชอาณาจักรและต่างประเทศ เมื่อเร็วๆ นี้บริษัทได้รับสิทธิ์พิเศษในการฉายภาพยนตร์ Lord of The Dance ของ Michael Flatley ในรูปแบบ 3 มิติ ซึ่งเข้าฉายในเครือข่ายโรงภาพยนตร์รายใหญ่ทั่วสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และยุโรปในเดือนมีนาคม 2011

ดาวเสาร์ระเบิดความบันเทิง VCT 2 จำนวนเงินลงทุน: 1,000,000 ปอนด์(2,000,000 ปอนด์สำหรับ VCT แห่งความบันเทิงอันชาญฉลาด)

ในเดือนธันวาคม 2010 VCT ของ Ingenious Entertainment ได้ตกลงกับกรรมการของ SuperVision Media เพื่อก่อตั้งบริษัทใหม่ Saturn Explosion Limited เพื่อดำเนินการซื้อขายการผลิต การส่งเสริมการขาย และการใช้ประโยชน์จากเนื้อหาดิจิทัลทางเลือก (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความบันเทิงตามเหตุการณ์และ เนื้อหากีฬา เช่น คอนเสิร์ตดนตรี เทศกาล การแสดงละคร และการแข่งขันกีฬาสด) ในสื่อหลากหลายประเภท รวมถึงโทรทัศน์และภาพยนตร์

วัตถุประสงค์ของการระดมทุนนี้คือการจัดหาเนื้อหาที่สามารถใช้ประโยชน์ได้บนแพลตฟอร์มต่างๆ แต่ด้วยการลงทุนใดๆ จะได้รับการสนับสนุนจากรายได้ขั้นต่ำผ่านเงินทดรองจากบุคคลที่สามจากผู้จัดจำหน่าย ตลอดจนการชำระเงินที่อาจเกิดขึ้นจากพันธมิตรผู้สนับสนุนที่ต้องการเชื่อมต่อกับเนื้อหาOutlook

สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจยังคงแสดงให้เห็นถึงความท้าทายสำหรับบริษัทโดยรวม อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะรายงานว่าพอร์ตโฟลิโอของบริษัทมีความแข็งแกร่งอย่างมากในสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน เรายังคงมั่นใจว่าเรากำลังพัฒนาแบรนด์จำนวนมากที่มีศักยภาพในระดับสากลและจะสร้างมูลค่าทรัพย์สินที่สำคัญนอกเหนือจากผลกำไรจากการซื้อขายประจำปีอย่างต่อเนื่อง

โอกาสในการจัดงานบางส่วนอาจต้องใช้เวลาในการพัฒนา แต่เราเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าบริษัทจะสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นที่แข็งแกร่งภายในรอบการลงทุนแต่ละรอบห้าปี

ดูเหมือนว่าความคาดหวังของอุตสาหกรรมเกี่ยวกับความเร็วของการย้ายถิ่นของผู้บริโภคไปยังแพลตฟอร์มดิจิทัลใหม่นั้นกำลังก้าวหน้าไปมากกว่าที่คาดไว้ในตอนแรก การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมบันเทิงและสื่อ ด้วยเหตุนี้ การค้นหาตำแหน่งรายได้ของบริษัทในห่วงโซ่คุณค่าดิจิทัลจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง เรากำลังขยายการจ่ายเงินเพื่อรวมการแข่งขันกีฬาเพิ่มเติม เช่น Golf Live และ Titans of Cricket เนื่องจากเรามองว่านี่เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่การมีส่วนร่วมของผู้บริโภคแข็งแกร่งเป็นพิเศษในปัจจุบัน

จุดเน้นของผู้จัดการยังคงหนักแน่นมากในการทำให้มั่นใจว่าการลงทุนแต่ละครั้งมีแหล่งที่มาและมีโครงสร้างอย่างรอบคอบ เพื่อสร้างสมดุลระหว่างส่วนต่างที่อาจเกิดขึ้นกับความเสี่ยงด้านเงินทุน เราเชื่อว่าพอร์ตการลงทุนที่จัดหามานั้นพร้อมแล้วสนับสนุนว่าบริษัทมีความก้าวหน้าอย่างมากในการบรรลุข้อกำหนดนี้ นอกจาก

นี้ เราเชื่อว่ากลยุทธ์ของบริษัทที่มุ่งสร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยงด้านตราสารทุนและการป้องกันด้านลบที่แข็งแกร่งผ่านการจัดการรายได้ขั้นต่ำอย่างน้อย 75% ในแต่ละการลงทุน มีความเหมาะสมอย่างยิ่งกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ผู้ถือหุ้น เน้นการรักษาทุนเป็นอย่างมาก

กิจการที่แยบยล23 สิงหาคม 2554บริษัทไม่มีการรับรู้กำไรขาดทุนนอกเหนือจากที่เปิดเผยข้างต้นคอลัมน์ทั้งหมดคืองบกำไรขาดทุนของทุกระดับการแบ่งปันสำหรับช่วงเวลานั้น คอลัมน์ทุนและรายได้เสริมจัดทำขึ้นตามแนวทางที่เผยแพร่โดยสมาคมบริษัทเพื่อการลงทุน (AIC)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้บริษัทไม่มีการออกหุ้น E และ F ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 หรือ 30 มิถุนายน 2553การวิเคราะห์ที่ไม่ใช่ตามกฎหมาย (ยังไม่ได้ตรวจสอบ) ระหว่างกองทุนสามัญ C, D, E และ Fงบกำไรขาดทุนแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม: www.ingeniousvcts.co.uk หรือติดต่อ:กิจการที่แยบยล

Paul Bedford020 7319 4000งบกำไรขาดทุนแบบย่อ (ยังไม่ได้ตรวจสอบ)สำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554MetLife วางแผนที่จะขยายตามแนวทางการสนับสนุนที่เน้นแฟนๆ บริษัทให้โอกาสแก่แฟนบอลหลายร้อยคนในปี 2010 และในขณะที่ผู้สนับสนุนสนามกีฬาวางแผนที่จะทำมากขึ้นใน

ปีนี้ด้วยประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครรวมถึงตั๋วเข้าชมเกมใหญ่ โอกาสในการเล่นบนสนามหญ้า MetLife Stadium, พบปะพูดคุยกับนักเตะดัง จ่ายบอล เยือนเกมเยือน ลงนามที่ระลึก และอื่นๆ อีกมากมาย กิจกรรมและของรางวัลเหล่านี้เป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของแผนงานใหญ่ที่ MetLife มีให้แฟนๆ ที่สนาม MetLife Stadium แห่งใหม่เกี่ยวกับ MetLife

MetLife, Inc. เป็นผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกด้านโปรแกรมประกัน เงินรายปี และสวัสดิการพนักงาน โดยให้บริการลูกค้า 90 ล้านรายในกว่า 60 ประเทศ ผ่านบริษัทในเครือและบริษัทในเครือ MetLife ครองตำแหน่งทางการตลาดชั้นนำในสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ละตินอเมริกา เอเชียแปซิฟิก ยุโรป และตะวันออกกลาง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมwww.metlife.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้อาจมีหรือรวมโดยข้อมูลอ้างอิงที่รวมหรืออิงตามข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าภายในความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538 แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าให้การคาดการณ์หรือการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ข้อความเหล่านี้สามารถระบุได้ด้วย

ข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเขาไม่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงในอดีตหรือปัจจุบันอย่างเคร่งครัด พวกเขาใช้คำเช่น “คาดการณ์” “ประมาณการ” “คาดหวัง” “โครงการ” “ตั้งใจ” “วางแผน” “เชื่อ” และคำอื่น ๆ และข้อกำหนดที่คล้ายคลึงกันในการอภิปรายเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือการเงินในอนาคต ประสิทธิภาพ. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อความเหล่านี้รวมถึงข้อความเกี่ยวกับการดำเนินการในอนาคต บริการหรือผลิตภัณฑ์ในอนาคต

Beth Hirschhorn หัวหน้าเจ้าหน้าที่การตลาดของ MetLife กล่าวว่า “ผู้คนหลายร้อยล้านคนจะได้สัมผัสกับกิจกรรมที่ MetLife Stadium ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือผ่านการออกอากาศจากสถานที่จัดงาน “ตอนนี้ MetLife Stadium ได้เข้าร่วมในพอร์ตโฟลิโอของสินทรัพย์ทางการตลาดอันทรงพลังและเป็นสัญลักษณ์ที่บริษัทได้ปลูกฝังมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา รวมถึงเรือเหาะ MetLife และความสัมพันธ์ของบริษัทกับตัวละคร PEANUTS©”

ในฐานะผู้สนับสนุนหลักคนแรกในปี 2010 MetLife ได้มอบประสบการณ์ในสถานที่ที่ไม่เหมือนใครให้กับแฟน ๆ หลายร้อยคน แนวคิดของผู้สนับสนุนหลักเป็นรากฐานเฉพาะสำหรับบ้านของ Giants และ Jets โดยจัดให้มีโซนแบรนด์ของตนเอง 4 แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งใช้เป็นทางเข้าหลักสู่สนามกีฬา เพิ่มสีสันและความตื่นเต้นให้กับสถาปัตยกรรมของอาคาร และนำเสนอกิจกรรมพัดลมแบบบูรณาการที่เหมาะสำหรับ แต่ละองค์กรถึงเวลาฉลอง!

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคมนี้ ผู้เล่นเจ็ตส์และไจแอนต์สจะเร่งรีบที่สวนสาธารณะไบรอันต์ของแมนฮัตตันในอีเวนต์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่นำทั้งสองทีมมารวมกันเพื่อเฉลิมฉลอง MetLife Stadium กับแฟน ๆ ทุกวัย ภายในงานจะเต็มไปด้วยเซอร์ไพรส์ การแจกตั๋วเกม และโอกาสในการโต้ตอบกับแฟนๆ มากมาย งานเริ่ม

เวลา 13:00 น. EDT และจะมีผู้เล่น Giants และ Jets จำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Jets Head Coach Rex Ryan กับ Mark Sanchez และ Darrelle Revis และ Tom Coughlin หัวหน้าโค้ชของ Giants พร้อมด้วย Eli Manning และ Justin Tuck งานจะจัดขึ้นโดย Mike Golic บุคลิกออกอากาศที่มีชื่อเสียง

การกีฬาระดมทุน 189 พันดอลลาร์สำหรับพันธมิตรการวิจัย Melanoma เพื่อส่งเสริมการรับรู้มะเร็งผิวหนัง23 สิงหาคม 2554 14:00 น. เวลาออมแสงตะวันออกENGLEWOOD, โคโลราโด–( บิสิเนส ไวร์ )–21 ก.ค. 2554 ในช่วง ‘เดือนแห่งการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งผิวหนัง’ ในเดือนพฤษภาคม

2554Sports Authority ซึ่งเป็นผู้ค้าปลีกสินค้ากีฬาครบวงจรชั้นนำของประเทศได้ร่วมมือกับ Melanoma Research Alliance เพื่อรวบรวมเงินบริจาคเมื่อเช็คเอาท์ทั้งหมด สถานที่ที่จะระดมเงินเกือบ 200,000 ดอลลาร์

“ไม่มีใครหรือองค์กรใดสามารถเอาชนะเนื้องอกได้เพียงลำพัง นั่นคือเหตุผลที่ MRA รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการสนับสนุนจาก The Sports Authority และรายชื่อพันธมิตรที่เพิ่มขึ้นในการต่อสู้กับเนื้องอกเพื่อขยายข้อความของเราและรวบรวมทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อพัฒนาภารกิจของเรา”

ทวีตนี้ด้วยลูกค้าประมาณ 10.8 ล้านคนที่ซื้อสินค้าที่ Sports Authority ในช่วงเดือนพฤษภาคม Sports Authority สามารถรวบรวมเงินบริจาคจากยอดขายรวม 189,191 ดอลลาร์ที่ได้รับจากลูกค้าที่มีน้ำใจ จากนั้นจึงไปที่ Melanoma Research Alliance เพื่อช่วยในการต่อสู้กับโรคมะเร็งผิวหนังและการรับรู้เมลาโนมา การศึกษา.

“ผมภูมิใจมากที่ลูกค้าของเรารู้สึกเห็นอกเห็นใจต่อการรับรู้เรื่องมะเร็งผิวหนังแบบเดียวกับที่เราทำในฐานะองค์กร” เจฟฟ์ ชูมัคเกอร์ รองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดของ Sports Authority กล่าว “เราตระหนักดีว่าผลิตภัณฑ์ที่เราจัดหาให้ลูกค้ากระตุ้นให้พวกเขา ออกไปข้างนอกและ

กระฉับกระเฉงและในฐานะองค์กรที่รับผิดชอบต่อสังคมเราต้องการให้แน่ใจว่าพวกเขาปลอดภัยภายใต้แสงแดด ด้วยการเป็นหุ้นส่วนนี้ เราไม่เพียงแต่สามารถช่วยหาเงินสำหรับ MRA เท่านั้น แต่เรายังสามารถใช้ประโยชน์จากในร้านได้อีกด้วย โอกาสในการสร้างความตระหนักเกี่ยวกับการศึกษามะเร็งผิวหนังให้กับพนักงานและลูกค้าของเรา”

“ไม่มีใครหรือองค์กรใดสามารถเอาชนะเนื้องอกได้เพียงลำพัง นั่นคือเหตุผลที่ MRA รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการสนับสนุนจาก The Sports Authority และรายชื่อพันธมิตรที่เพิ่มขึ้นในการต่อสู้กับเนื้องอกเพื่อขยายข้อความของเราและรวบรวมทรัพยากรที่จำเป็นต่อการพัฒนาภารกิจของเรา” Wendy KD Selig

ประธานและ CEO กล่าว ของเอ็มอาร์เอ “การตอบสนองของประชาชนต่อการรณรงค์ในปีนี้มีความพิเศษและจะช่วยกระตุ้นการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ในการหาวิธีรักษาและปรับปรุงการรักษามะเร็งผิวหนัง”

สำหรับข้อมูล เกมส์คาสิโน เพิ่มเติมเกี่ยวกับ MRA และการดูแลรักษาดวงอาทิตย์ข้อเท็จจริงกรุณาเยี่ยมชม: www.sportsauthority.com/ShineSomeLightเกี่ยวกับ การกีฬา

Sports Authority มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับกีฬาและฟิตเนสทุกด้าน และมุ่งมั่นที่จะเป็น “อำนาจสูงสุด” ทั้งในและนอกสนาม ไม่ว่าจะในเกมหรือเชียร์จากข้างสนาม The Sports Authority เป็นจุดหมายปลายทางชั้นนำสำหรับผู้บริโภคในการตอบสนองความต้องการอุปกรณ์กีฬาของ

ตนเองตลอดจนค้นหาเครื่องแต่งกายของทีมโปรด การกีฬาดำเนินการร้านค้า 462 แห่งใน 45 รัฐและมีพนักงานมากกว่า 15,000 คนทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังดำเนินการร้านค้าในประเทศญี่ปุ่นภายใต้ความร่วมมือกับ บริษัท อิออน จำกัด เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของ บริษัท ตั้งอยู่ที่www.sportsauthority.comเกี่ยวกับ Melanoma Research Alliance

Melanoma Research Alliance เป็นองค์กรการกุศลสาธารณะที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2550 ภายใต้การอุปถัมภ์ของ Milken Institute โดยได้รับการสนับสนุนจาก Debra และ Leon Black สนับสนุนกลุ่มนักวิจัยชีวการแพทย์ระดับนานาชาติที่มีความเชี่ยวชาญทางคลินิกและทางวิทยาศาสตร์ในการสำรวจ

ระบุ และดำเนินการแก้ปัญหาเชิงนวัตกรรมสำหรับคำถามการวิจัยที่สำคัญ เว็บแทงบอลสเต็ป เกมส์คาสิโน ซึ่งนำไปสู่การรักษาที่ดีขึ้นและการรักษาผู้ป่วยมะเร็งผิวหนัง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมwww.curemelanoma.org

สมัครยูฟ่าเบท เว็บแทงไฮโล ทนายความและผู้เชี่ยวชาญ

สมัครยูฟ่าเบท เว็บแทงไฮโล อื่นๆ ที่วางแผนจะเข้าร่วมจะต้องลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่ 25 ส.ค. นักศึกษาที่ลงทะเบียนในสถาบันอุดมศึกษาที่ลงทะเบียนสำหรับการประชุมสัมมนานี้จะเข้ารับการรักษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สื่อมวลชนสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ต้องตอบกลับล่วงหน้ากับ SCU Media Relationsเกี่ยวกับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยซานตาคลารา

ในช่วงปีการศึกษานี้ คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยซานตาคลารากำลังฉลอง 100 ปีแรกของการให้ความรู้แก่ทนายความที่เป็นผู้นำ กฎหมายซานตาคลาราก่อตั้งขึ้นในปี 2454 บนพื้นที่ของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดในแคลิฟอร์เนีย อุทิศตนเพื่อให้ความรู้แก่นักกฎหมายที่เป็นผู้นำด้วยความมุ่งมั่นสู่

ความเป็นเลิศ จริยธรรม และความยุติธรรมทางสังคม Santa Clara Law เป็นโรงเรียนกฎหมายที่มีความหลากหลายมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ เปิดสอนหลักสูตรที่เข้มงวดด้านวิชาการแก่นักเรียน 975 คน ซึ่งรวมถึงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาด้านกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

ปริญญา JD / สมัครยูฟ่าเบท MBA แบบรวม; ปริญญา JD / MSIS แบบรวม; และประกาศนียบัตรด้านกฎหมายเทคโนโลยีชั้นสูง กฎหมายระหว่างประเทศ และกฎหมาย

ว่าด้วยผลประโยชน์สาธารณะและความยุติธรรมทางสังคม กฎหมายซานตาคลาราตั้งอยู่ในศูนย์กลางธุรกิจระดับโลกของซิลิคอนแวลลีย์ และมีความโดดเด่นในระดับประเทศในด้านโครงการทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่law.scu.edu .เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยซานตาคลารา

3D Gaming Summit: 3D Gaming and Beyond® — ตอนนี้เป็นปีที่ 2 แล้ว 3D Gaming Summit® ร่วมกับ Variety จะจัดขึ้นเป็นครั้งแรกร่วมกับ 3D Entertainment Summit® ในฮอลลีวูด การประชุมจะประกอบด้วยการเขียนโปรแกรมระดับโลกเต็มวันและเน้นเทคโนโลยีเกมล่าสุดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Entertainment Technology Showcase ซึ่งเป็นพื้นที่จัดแสดง / โต๊ะพิเศษภายในสถานที่จัดงาน วันที่จัดงาน: 22 กันยายน 2554 ที่ Hollywood & Highland Center, Hollywood, CA

วาไรตี้ – วาไรตี้เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ชั้นนำสำหรับข่าวบันเทิงทางธุรกิจ เป็นที่ยอมรับและเป็นที่ยอมรับทั่วโลกของธุรกิจการแสดง The Variety Group – Daily Variety , Daily Variety Gotham , Weekly VarietyและVariety.com – ทั้งหมดเป็นของ Reed Business Information (RBI) ซึ่งเป็นผู้จัดพิมพ์ธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา RBI เป็นสมาชิกของ Reed Elsevier Group plc (NYSE: RUK และ ENL)

ในปี 2541 IDG ได้จัดตั้งหุ้นส่วนร่วมทุนกับ The Hearst Corporation ซึ่งเป็นบริษัทจัดพิมพ์นิตยสารสำหรับผู้บริโภครายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา ความร่วมมือ IDG-Hearst ประสบความสำเร็จในการเปิดตัว Cosmopolitan China, Harpers’ Bazaar China และ Good Housekeeping China กับ Trends Media Group พร้อมกับชื่อที่คล้ายกัน เช่น National Geographic China และ National Geographic Traveller China ของ National Geographic Society, Modern Bride of Conde Nast, Men’s Health China of Rodale และ FHM China ของ EMAP ในสหราชอาณาจักร

IDG เปิดตัวธุรกิจเงินร่วมลงทุนในประเทศจีนในปี 2536 ด้วยกองทุน 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นกองทุนร่วมลงทุนแห่งแรกของสหรัฐฯ ที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศ ซึ่งจะกลายเป็นบริษัทการลงทุนชั้นนำในประเทศจีนด้วยมูลค่า 3.8 พันล้านดอลลาร์ภายใต้การบริหาร ณ วันนี้ การลงทุนของบริษัทมุ่งเน้นไปที่บริษัทชั้นนำในด้านเทคโนโลยี สื่อใหม่และโทรคมนาคม (TMT) สินค้าอุปโภคบริโภคและบริการ การแพทย์และเภสัชกรรม วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ภาคพลังงานใหม่และวัสดุสิ่งแวดล้อม ได้ลงทุนในบริษัทที่มีความหลากหลายโดดเด่นกว่า 200 แห่ง รวมถึง Sohu, Baidu, Ctrip, Soufun, Tencent, Kingdee, Dangdang, Wu-Mart, Home Inn และ Hanting Hotelsติดต่อสอบถามสื่อมวลชน กรุณาติดต่อ: กะเหรี่ยงเหริน (โทร: 86-10-65262202)

Rebecca Rusch และ Todd Wells Champions ที่ 2011 Leadville Trail 100 MTB
แชมป์หญิง 3 สมัย Rusch ทำลายสถิติหลักสูตรของตัวเองโดย 16 นาที; Wells เร็วเป็นอันดับสองในประวัติศาสตร์การแข่งขัน

13 สิงหาคม 2554 18:56 น. เวลาออมแสงตะวันออก
ลีดวิลล์, โคโลราโด–( บิสิเนส ไวร์ )–19 ส.ค. 2561 Rebecca Rusch และ Todd Wells พิชิตภูมิประเทศและระดับความสูงที่ท้าทายของโคโลราโด ร็อกกี้ เป็นระยะทางกว่า 100 ไมล์ จาก 9,000 ถึง 12,612 ฟุต เพื่อคว้าชัยชนะสูงสุดในการแข่งขัน Leadville Trail 100 MTB ประจำปีนี้ นักปั่นเกือบ 2,000 คนจาก 50 รัฐและ 21 ประเทศได้เดินทางมายังลีดวิลล์ รัฐโคโล เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันจักรยานเสือภูเขาทางไกลอันทรงเกียรติที่สุดของประเทศ

“ตั้งแต่วินาทีที่ Ken Chlouber กระตุ้นสนามในวันนี้ด้วยคำพูดที่เป็นแรงบันดาลใจของเขาในการประชุมก่อนการแข่งขันจนกระทั่งเริ่มการแข่งขัน เรารู้สึกว่าเรามีสนามที่ลึกที่สุดในประวัติศาสตร์ของการแข่งขัน”

ทวีตนี้
Rebecca Rusch (Ketchum, Idaho) แข่งขันกับนักปั่นจักรยานเสือภูเขาที่เก่งที่สุดของประเทศบางคนในสนามแข่งระยะทาง 103 ไมล์ ชนะฝ่ายหญิงเมื่อเวลา 7:31:45 น. ซึ่งทำลายสถิติของผู้หญิงก่อนหน้านี้ที่เธอตั้งไว้เมื่อปีที่แล้วมากกว่า 16 นาที เธอเป็นผู้หญิงคนเดียวใน Leadville Trail 100 MTB ที่ชนะสามครั้งลาสเวกัส–( บิสิเนส ไวร์ )–11 ส.ค. หลังจากสี่วันที่อัดแน่นของการเล่นโป๊กเกอร์ที่แข่งขันกันท่ามกลางมืออาชีพในการแข่งขันสดที่ดีที่สุดในโลกที่ Palms Casino Resort ในลาสเวกัส เดวิด “ชิโน” รีมเป็นแชมป์อีเวนต์หลักของ Epic Poker League คนแรก . Rheem อาศัยอยู่ในลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย และเพิ่มเงินรางวัลของเขาในคืนนี้ให้กับรายรับตลอดชีพของโลกที่ $4,710,297

“ฉันภูมิใจที่ได้เป็นแชมป์อีเวนต์หลักของ Epic Poker League คนแรก”

ทวีตนี้
ในรอบสุดท้ายของทัวร์นาเมนต์ 6-Max ซึ่งมีผู้เล่นหกคนต่อโต๊ะ Erik Seidel ผลักดัน AQ แบบ all-in Rheem ถือ AK เรียกและคว้าชัยชนะเมื่อ Seidel ล้มเหลวในการปรับปรุง ความเร็วของ CBS Television Network และ Discovery Communications จะออกอากาศการดำเนินการจากงานเปิดตัวหลักในฤดูใบไม้ร่วงนี้

“ฉันภูมิใจที่ได้เป็นแชมป์อีเวนต์หลักของ Epic Poker League คนแรก” Rheem กล่าว “ลีกนี้กำลังกำหนดมาตรฐานใหม่สำหรับผู้เล่นโป๊กเกอร์ และฉันมุ่งมั่นที่จะใช้ชัยชนะนี้เป็นโอกาสในการเริ่มต้นใหม่”

ตารางสุดท้ายที่ยอดเยี่ยม ได้แก่ Erik Seidel, Hasan Habib, Jason Mercier, Gavin Smith และ Huck Seed

“มันน่าตื่นเต้นจริงๆ ที่ได้เข้าร่วมในตารางสุดท้ายของงานหลักของ Epic Poker League Main Event ครั้งแรก” Seidel กล่าว “มันเป็นหนึ่งในตารางสุดท้ายที่น่าตื่นเต้นยิ่งกว่าที่ฉันเคยเล่น ความพิเศษของลีกนี้คือสิ่งที่ดีที่สุด ผู้เล่นในโลกแข่งขันกันเองและรับรองว่าแฟน ๆ จะได้เห็นการเล่นระดับสูงทั่วกระดาน ฉันสามารถพูดได้อย่างมั่นใจว่า Epic Poker League นั้นดีสำหรับโป๊กเกอร์และให้ความสำคัญกับผู้เล่นเป็นอันดับแรก ฉันคิดว่ามันสมควรได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จาก ชุมชนโป๊กเกอร์ทั้งหมด”

Rheem และ Seidel ต่างก็รักษาตำแหน่งของพวกเขาในการแข่งขัน Epic Poker League Championship Freeroll มูลค่า 1,000,000 เหรียญสหรัฐ ซึ่งเปิดให้เล่น 27 ผู้เล่นที่มีรายได้สูงสุดในสี่ฤดูกาลปกติของ Epic Poker League Main Events ด้วยรายรับ 1,000,000 ดอลลาร์และ 604,330 ดอลลาร์ตามลำดับ Rheem และ Seidel แต่ละคนรับประกันว่าจะเป็นหนึ่งใน 27 ที่นั่งเหล่านั้น ซีซั่นมหากาพย์โป๊กเกอร์ลีกหนึ่งลีดเดอร์สามารถดูได้บนwww.epicpoker.com

“การครองตำแหน่งแชมป์ Main Event ครั้งแรกของเรานั้นน่าตื่นเต้นมาก” Annie Duke ผู้บัญชาการของ Epic Poker League กล่าว “ตารางสุดท้ายของงานนี้มีผู้เล่นทัวร์นาเมนต์สดที่มีทักษะและเป็นที่จดจำมากที่สุดในโลก มันเป็นสัปดาห์บุกเบิกสำหรับ Epic Poker League ที่ Palms Casino Resort และเราขอขอบคุณผู้เล่นทุกคนที่เข้าร่วม”

“เราพอใจกับงานแรกของฤดูกาลแรกของ Epic Poker League และตั้งตารอที่จะประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในทรัพย์สินของเราในช่วงงานที่สองในเดือนกันยายน” George Maloof เจ้าของ Palms Casino Resort กล่าว “เราขอแสดงความยินดีกับ David และรู้ว่าแฟนโป๊กเกอร์และผู้ที่สนใจทั่วโลกจะต้องประทับใจกับการออกอากาศของ Epic Poker League ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้”

ผู้เล่น 15 คนจาก 20 อันดับแรกของโลกตามดัชนี Global Poker Index ได้เล่นอีเวนต์หลักของ Epic Poker League เป็นครั้งแรก เมื่อเล่นใกล้เงิน เป็นที่ชัดเจนว่า GPI #1 ใหม่จะปรากฏเป็น GPI #2 Erik Seidel, GPI #3 Jason Mercier และ GPI #4 Eugene Katchalov พร้อมที่จะเป็นเงินสด

ด้วย Katchalov จบ 8 TH , Seidel และ Mercier เริ่มการต่อสู้เพื่อจุดด้านบนด้วยผู้เล่นที่จบสูงจับ GPI # 1 และอื่น ๆ สำหรับการตกตะกอน GPI # 2 อันดับที่สองของ Seidel จบก่อนอันดับที่สามของ Mercier ทำให้ Seidel อยู่ในอันดับต้น ๆ ของการจัดอันดับ GPI

ฤดูกาลเปิดลีก Epic Poker League ที่ Palms Casino Resort ประกอบด้วยอีเวนต์หลัก 20,000 ดอลลาร์ที่ไม่มีเรคที่เหลืออีกสามรายการ โดยแต่ละรายการมีเงินเพิ่ม $400,000 และอีเวนต์แชมเปี้ยนชิพฟรีโรล 1,000,000 ดอลลาร์สำหรับผู้เล่น 27 อันดับแรกในลีก เพื่อให้มีสิทธิ์แข่งขัน ผู้เล่นในกิจกรรมหลักต้องได้รับการเป็นสมาชิกซึ่งกำหนดโดยเกณฑ์วัตถุประสงค์ที่เข้มงวด ( http://www.federatedinc.com/poker-league/qualification-criteria ) บัญชีรายชื่อที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้เล่นที่มีคุณสมบัติสำหรับ 1 ฤดูกาลของลีกสามารถพบได้บนเว็บไซต์ FS + G ที่: http://www.federatedinc.com/poker-league/season-one-roster

อีเวนต์หลักของซีซั่นที่หนึ่งทั้งสี่ประกอบด้วยรูปแบบต่างๆ ของเท็กซัสโฮลเด็มแบบไม่จำกัด รวมถึงการเล่นแบบหกมือ การแข่งขันแบบเฮดอัพที่มีโครงสร้างการจัดวางที่เป็นนวัตกรรม และการแข่งขันหลากหลายรูปแบบพิเศษเพื่อให้จบฤดูกาล แต่ละสัปดาห์ของกิจกรรมจะรวมถึงกิจกรรม Pro-Am การแข่งขันเพื่อการกุศล และกิจกรรมหลักที่ไม่มีการซื้อในเรคมูลค่า $20,000 ( http://www.federatedinc.com/our-companies/poker-league/event-schedules )

2011-12 Federated Sports + Gaming Season I ตารางการแข่งขันที่ Palms Casino ResortFS+G เป็นบริษัทบันเทิงโป๊กเกอร์ชั้นนำที่ให้บริการผู้เล่นและแฟน ๆ ผ่านการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ การเขียนโปรแกรมดิจิทัลเชิงโต้ตอบ

บริษัทกำลังบุกเบิกพื้นที่ใหม่ในโป๊กเกอร์ด้วยการเปิดตัว Epic Poker League ( www.epicpoker.com ) – ซีรีย์ทัวร์นาเมนต์สุดพิเศษที่ Palms Casino Resort ออกแบบมาเพื่อให้บริการผู้เล่นทัวร์นาเมนต์สดชั้นนำของโลกมากกว่า 200 คน ตามที่กำหนดโดย ชุดของวัตถุประสงค์ เกณฑ์คุณสมบัติที่เข้มงวดในการวิเคราะห์ ในปีแรก Epic Poker League ได้จัดอีเวนต์หลักปลอดเรคมูลค่า 20,000 ดอลลาร์สี่ครั้งสำหรับสมาชิกและมอบรางวัลเงินสด 1 ล้านดอลลาร์แก่แชมป์เปี้ยน

ด้วยการเป็นเจ้าของ Heartland Poker Tour (HPT) FS+G ยังให้บริการผู้เล่นโป๊กเกอร์และแฟน ๆ ทั่วสหรัฐอเมริกา สร้างขึ้นจากกลยุทธ์ระดับรากหญ้าของ “คนจริง เงินไม่จริง” HPT ให้ผู้ที่ชื่นชอบโป๊กเกอร์ทั่วประเทศด้วยประสบการณ์การแข่งขันทางโทรทัศน์ที่ภาคภูมิใจในการซื้ออินที่ราคาไม่แพง HPT มีผู้เข้าร่วมมากกว่า 81,500 ราย มอบเงินรางวัลมากกว่า 28.6 ล้านเหรียญสหรัฐ ผลิตเนื้อหาทางโทรทัศน์มากกว่า 170 ชั่วโมง และจัดกิจกรรมเกือบ 90 รายการตั้งแต่ปี 2548

FS+G ได้พัฒนาและให้บริการสำหรับผู้เล่นโป๊กเกอร์และแฟน ๆ ทุกที่ Global Poker Index™ (GPI™) ซึ่งเป็นระบบที่รอการจดสิทธิบัตรเพื่อจัดอันดับและติดตามผลงานรายสัปดาห์ของผู้เล่นโป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์สด 300 อันดับแรกของโลก GPI มีการกระจายรายสัปดาห์ผ่านwww.globalpokerindex.comและผ่านwww.epicpoker.com

FS + G มีสำนักงานใน Los Angeles, ฟาร์โกและวอชิงตันดีซีสำหรับตารางการแข่งขันและข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมwww.federatedinc.com , www.epicpoker.com , www.HPTpoker.com และwww.globalpokerindex.com

เกี่ยวกับ ปาล์ม คาสิโน รีสอร์ทฟิทช์ยืนยันพันธบัตรรัฐแอริโซนาการกีฬาและการท่องเที่ยว; Outlook มีเสถียรภาพ12 สิงหาคม 2554 14:54 น. เวลาออมแสงตะวันออกออสติน, เท็กซัส–( บิสิเนส ไวร์ )–23 ก.ค. ฟิทช์เรทติ้งส์ได้ดำเนินการจัดเรตติ้งดังต่อไปนี้กับสำนักงานการกีฬาและการท่องเที่ยวแอริโซนา (หน่วยงาน) ในระหว่างการเฝ้าระวังตามปกติ:

— พันธบัตรรายรับจากภาระผูกพันอาวุโส 270.3 ล้านดอลลาร์ ซีรีส์ 2003A, 2007A และ 2008 ยืนยันที่ ‘A’ พันธบัตรรายได้จากภาษีรอง 20.6 ล้านดอลลาร์ ซีรีส์ 2546 ยืนยันที่ ‘BBB+’แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพความปลอดภัพันธบัตรดังกล่าวค้ำประกันโดยรายได้ที่จำนำซึ่งประกอบด้วยภาษีที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ภาษีและรายได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งอำนวยความสะดวก และรายได้ภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งอำนวยความสะดวกตัวขับเคลื่อนการจัดอันดับที่สำคัญ

รายได้มีเสถียรภาพ: แม้จะมีจุดอ่อนจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยในแหล่งรายได้ที่ใหญ่ที่สุดสองแห่ง แต่ระดับความครอบคลุมในการชำระหนี้ที่คาดการณ์ไว้ยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี ผลประกอบการปีงบประมาณ 2553 และผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2554 เบื้องต้นชี้ให้เห็นถึงการปรับปรุงองค์ประกอบรายได้ตามสัญญาหลายประการ

รายได้จำนำที่อ่อนไหวทางเศรษฐกิจ: ความอ่อนไหวของแหล่งรายได้หลัก – ภาษีรถเช่าและภาษีการเข้าพักในโรงแรม – ต่อความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจยังคงเป็นปัญหา

รักษาความยืดหยุ่นของเงินทุน: หน่วยงานยังคงความยืดหยุ่นเกี่ยวกับจำนวนเงินที่โอนต่อปีสำหรับโครงการอื่นๆ ที่จำเป็นตามกฎหมาย (เช่น การส่งเสริมการท่องเที่ยว การฝึกเบสบอลในฤดูใบไม้ผลิ กีฬาเยาวชน) และการลดลงในการโอนเหล่านี้คาดว่าจะดำเนินต่อไปในระยะเวลาอันใกล้

แนวโน้มทางเศรษฐกิจในเชิงบวก: แม้ว่าเศรษฐกิจในเขตฟีนิกซ์จะตกต่ำอย่างรุนแรงในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ฟิทช์เชื่อว่าแนวโน้มระยะยาวของเขตมหานครยังคงเป็นบวกประวัติเครดิต

แหล่งรายได้ที่จำนำสำหรับการชำระคืนพันธบัตร ซึ่งรวมถึงภาษีสรรพสามิตที่พัก ค่าธรรมเนียมการเช่ารถยนต์ และการจัดสรรภาษีเงินได้ของรัฐจากการดำเนินงานของ Arizona Cardinals ในปัจจุบันให้ความคุ้มครองมากกว่า 2.0 เท่า (x) สำหรับบริการหนี้ตราสารหนี้อาวุโส ซึ่งได้รับ การกระจายรายรับจำนำ

ครั้งแรก ความครอบคลุมในพันธบัตรรองซึ่งค้ำประกันโดยรายได้จำนำเดียวกันหลังจากชำระพันธบัตรอาวุโสและเงินสมทบเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่จำเป็นก็เพียงพอแล้ว เงินทุนสำหรับภาระผูกพันอาวุโสก่อนหน้านี้ถูกใช้เพื่อเป็นเงินทุนในการก่อสร้าง ตกแต่ง และสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสนามกีฬาอเนกประสงค์ (สนามกีฬามหาวิทยาลัยฟีนิกซ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก) ใน Maricopa County ซึ่งแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2549

ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอย่างรุนแรงทำให้รายได้ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวลดลงใน Maricopa County ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หลังจากจดทะเบียนรายได้คงที่ในปีงบประมาณ 2551 ภาษีสรรพสามิตที่พักและค่าธรรมเนียมการเช่ารถยนต์ที่จำนำบันทึกไว้ว่าลดลง 12% ในปีงบประมาณ 2552 การลดลงใน

ปีงบประมาณ 2553 นั้นค่อนข้างเจียมเนื้อเจียมตัวน้อยกว่า 2% เนื่องจากมีรายงานว่าค่าเช่ารถยนต์สูงขึ้น รายรับจากสัญญารวมสำหรับปีงบประมาณ 2553 เพิ่มขึ้นมากกว่า 10% เป็น 36.9 ล้านดอลลาร์ อันเนื่องมาจากรายได้ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวหลายครั้งและรายรับจากค่าธรรมเนียมการเช่ารถยนต์ที่ดีเกินคาด ผล

ประกอบการเบื้องต้นในปีงบประมาณ 2554 บ่งชี้ว่ารายได้ภาษีสรรพสามิตที่พักและค่าธรรมเนียมการเช่ารถยนต์เพิ่มขึ้น 1.5% และรายรับที่จำนำทั้งหมดเพิ่มขึ้นประมาณ 6% อันเนื่องมาจากการปรับรายรับจากภาษีขายของปีก่อนหน้าอีกครั้งหนึ่ง

รายได้ที่จำนำรวมถึงรายได้ภาษีการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมการเช่ารถยนต์ 3.25% ที่กำหนดสำหรับธุรกรรมการเช่ารถยนต์ที่ไม่ได้รับการยกเว้นแต่ละรายการ และภาษี 1% ที่เรียกเก็บจากค่าใช้จ่ายของธุรกรรมที่พักแต่ละรายการภายในเคาน์ตี จากค่าธรรมเนียมการเช่ารถ 3.25% รายได้ $2.50 แรกจะไปที่

Maricopa County Stadium District (หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับสนามฝึกเบสบอลในฤดูใบไม้ผลิในเคาน์ตี) แหล่งที่มาของรายได้ทั้งสองนี้ให้รายได้ประมาณ 60% ของรายได้ที่คาดการณ์ไว้ทั้งหมด แม้ว่าแหล่งรายได้นี้จะใช้ได้จนถึงเดือนเมษายน 2574 เท่านั้น แหล่งรายได้หลักที่สาม — รายได้ภาษีเงิน

ได้ของรัฐบางส่วนจากการดำเนินงานของพระคาร์ดินัล สามารถใช้ได้ตราบเท่าที่หนี้ยังคงค้างอยู่และช่วยให้มีเงินเพียงพอสำหรับการชำระหนี้จนถึงกำหนดชำระขั้นสุดท้ายในปี 2579 ภาระหนี้ประจำปีลดลงจาก 24.2 ล้านดอลลาร์ในปี 2574 เป็น 5.3 ล้านดอลลาร์จากปี 2575 เป็น 2579

แหล่งที่ให้คำมั่นสัญญาอื่นๆ ได้แก่ รายได้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งอำนวยความสะดวก รวมถึงภาษีสิทธิพิเศษในการทำธุรกรรม (การขาย) สำหรับกิจกรรมค้าปลีก ร้านอาหาร และกิจกรรมต่างๆ การชำระเงินจากการประชุมและการประชุม ลีสซิ่งหรือให้เช่า; การรับสมัครและสัมปทาน ค่าธรรมเนียมการใช้สิ่งอำนวยความ

สะดวก และจากข้อตกลงการใช้งานกับพระคาร์ดินัลและเฟียสต้าโบวล์ ความครอบคลุมของภาระหนี้พันธบัตรผู้บังคับบัญชาอาวุโสสำหรับปีงบประมาณ 2554 โดยใช้รายรับตามสัญญาในปีงบประมาณ 2553 อยู่ที่ 2.34 เท่า และความครอบคลุมของภาระหนี้รองคือ 1.47 เท่า แม้ว่าระดับความครอบคลุมเหล่านี้จะลด

ลงจากปีก่อนหน้า แต่ก็ยังสอดคล้องกับประเภทการจัดอันดับ ในขณะที่การพังทลายของรายได้เพิ่มเติมจะทำให้การครอบคลุมภาระผูกพันของผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใกล้ระดับ 1.0x มากขึ้น แต่หน่วยงานยังคงความยืดหยุ่นบางประการเกี่ยวกับการแจกแจงรายปีสำหรับโปรแกรมอื่นๆ

กฎหมายที่บังคับใช้ยังกำหนดให้ต้องมีการกระจายรายได้ตามสัญญา (หลังการชำระหนี้) สำหรับวัตถุประสงค์ของ Cactus League (การฝึกเบสบอลในฤดูใบไม้ผลิ) และกีฬาเยาวชนและสมัครเล่น รายได้ที่เหลือหลังจากใช้แอปพลิเคชันเหล่านี้สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสิ่งอำนวยความสะดวก แรง

กดดันคาดว่าจะดำเนินต่อไปในการดำเนินงานสิ่งอำนวยความสะดวก ซึ่งหน่วยงานได้กล่าวถึงการลดจำนวนพนักงานและมาตรการลดค่าใช้จ่ายอื่นๆ และการว่าจ้างบริษัทสัมปทานใหม่และบริษัทบริหารจัดการอาคารสถานที่เมื่อเร็วๆ นี้

ข้อตกลงการใช้งานกับพระคาร์ดินัลกำหนดให้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวกเป็นเวลา 30 ปี โดยมีข้อกำหนดที่ต้องชำระหนี้ส่วนที่เหลือหากทีมย้ายออก พระคาร์ดินัลยังบริจาคเงินจำนวน 148 ล้านเหรียญสหรัฐให้กับโรงงานแห่งนี้ รวมถึงการจัดหาที่ดินด้วย ผู้มีอำนาจรายงานว่าไม่มีการกู้ยืมเงินในอนาคต โดย

วางแผนแทนที่จะสนับสนุนโครงการทุนเบสบอลการฝึกอบรมพื้นที่ฤดูใบไม้ผลิบนพื้นฐานการจ่ายตามที่คุณไป หน่วยงานในปัจจุบันมีภาระผูกพันด้านเงินทุนหลายประการกับเมืองในพื้นที่ โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 137 ล้านดอลลาร์เมื่อเวลาผ่านไป การชำระคืนภาระผูกพันที่ใหญ่ที่สุดให้กับกู๊ดเยียร์ (37 ล้านดอลลาร์) และเกลนเดล (60 ล้านดอลลาร์) ไม่คาดว่าจะเริ่มจนถึงปี 2564

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ‘ www.fitchratings.com ‘การวิจัยและการตลาด: ‘Quarterly Beverage Tracker Q1 2011: กรีซ’ – ผลิตภัณฑ์ใหม่รวมทั้งแพ็คช็อตที่เลือก
12 สิงหาคม 2554 05:29 น. เวลาออมแสงตะวันออก
ดับลิน–( บิสิเนส ไวร์ )–21 ก.ค. 2561 Research and Markets ( http://www.researchandmarkets.com/research/1134c8/quarterly_beverage ) ได้ประกาศเพิ่มรายงานใหม่ของ Canadean Ltd ” Quarterly Beverage Tracker Q1 2011 – กรีซ ” ในข้อเสนอของพวกเขา .

“Quaterly Beverage Tracker Q1 2011 – กรีซ”

ทวีตนี้
ภาพรวมรายไตรมาสของแนวโน้มการบริโภคเครื่องดื่มทั้งหมดและการพัฒนาตลาดล่าสุดในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มของกรีซ เผยแพร่โดย Canadean ตัวติดตามเครื่องดื่มรายไตรมาสให้การวิเคราะห์โดยละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาล่าสุดในตลาดเครื่องดื่ม ด้วยการผสมผสานระหว่างคำอธิบายข้อความ การวิเคราะห์ และข้อมูล ตารางรายงานครอบคลุมหมวดหมู่ต่อไปนี้:

น้ำเปล่า
น้ำปริมาณมาก
คาร์บอเนต
น้ำผลไม้และน้ำหวาน
ยังคงเครื่องดื่ม
สควอช/น้ำเชื่อมและผงผลไม้
เครื่องดื่มชาเย็น / Rtd
เครื่องดื่มกาแฟเย็น / Rtd
กีฬาและเครื่องดื่มชูกำลัง
ชาร้อนและกาแฟ
เบียร์ ไวน์ และสุรา
ผลิตภัณฑ์จากนม (นมขาว, เครื่องดื่มนมเลี้ยง, นมปรุงแต่ง, นมถั่วเหลือง, ผลิตภัณฑ์นมเหลวอื่นๆ)
ข้อมูลสำหรับไตรมาสปัจจุบันเทียบกับ Q1 2010 ทั้งปี 2010 การย้ายยอดรวมประจำปี (MAT) และการคาดการณ์ปี 2011 มีให้ วิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องดื่มแต่ละประเภท พร้อมข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการจัดจำหน่าย ตัวบ่งชี้อารมณ์ทางเศรษฐกิจที่จัดทำโดยที่ปรึกษาท้องถิ่นของแคนาดาจะตรวจสอบ (ในระดับหนึ่งถึงห้า) ว่าระดับความเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมดีขึ้นหรือแย่ลงกว่าไตรมาสก่อน ราคาสุทธิจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง และผลิตภัณฑ์ฉลากส่วนตัวดำเนินการอย่างไร เทียบกับส่วนที่เหลือของตลาด รวมอยู่ในไตรมาสที่ 1 ปี 2011 ด้วย; เน้นเป็นพิเศษในเทรนด์รสชาติของน้ำอัดลม

ขอบเขต:

การวิเคราะห์หมวดหมู่เครื่องดื่มแต่ละประเภทรวมถึงปริมาณทั้งปี 2010 บวกกับการคาดการณ์ในปี 2011
ข้อความสนับสนุนเกี่ยวกับผลการดำเนินงานรายไตรมาสและสมมติฐานการคาดการณ์สำหรับเครื่องดื่มแต่ละประเภท
ตัวบ่งชี้อารมณ์ทางเศรษฐกิจ
ข่าวอุตสาหกรรมและการจัดจำหน่ายล่าสุด
สินค้าใหม่รวมทั้งแพ็คช็อตที่เลือก
ปริมาณน้ำอัดลมตามรสชาติและปริมาณปกติเทียบกับแคลอรี่ต่ำ
เน้นย้ำเทรนด์รสชาติน้ำอัดลม
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่http://www.researchandmarkets.com/research/1134c8/ Quarterly_beverage

นอกจากแหล่งที่มาของข้อมูลที่ระบุในเกณฑ์การจัดระดับภาษีแล้ว การดำเนินการนี้ยังได้รับแจ้งเพิ่มเติมจากข้อมูลจาก Creditscope, University Financial Associates, S&P/Case-Shiller Home Price Index, IHS Global Insight, Zillow.com และ the National สมาคมนายหน้า.

เกณฑ์ที่ใช้บังคับและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง:

–‘หลักเกณฑ์การให้คะแนนที่รองรับภาษี’ ลงวันที่ 16 ส.ค. 2553

–‘หลักเกณฑ์การจัดระดับภาษีของรัฐบาลท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกา’ ลงวันที่ 08 ต.ค. 2553

เกณฑ์ที่ใช้บังคับและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง:

เกณฑ์การให้คะแนนที่รองรับภาษี

http://www.fitchratings.com/creditdesk/reports/report_frame.cfm?rpt_id=548605

เกณฑ์การจัดอันดับภาษีของรัฐบาลท้องถิ่นของสหรัฐอเมริกา LocalDreams รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2554
ยอดขายอีคอมเมิร์ซเพิ่มขึ้น 39% ขับเคลื่อนรายได้รวมในไตรมาสที่สอง 18.6 ล้านดอลลาร์

15 สิงหาคม 2554 16:00 น. เวลาออมแสงตะวันออก
แพลนเทชั่น ฟลอริดา–( บิสิเนส ไวร์ )–25 ต.ค. Dreams, Inc. (NYSE Amex:DRJ)ผู้ค้าปลีกหลายช่องทางที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีซึ่งมุ่งเน้นที่อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์กีฬาที่ได้รับใบอนุญาต รายงานผลประกอบการทางการเงินสำหรับไตรมาสที่สองสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554.

“ไตรมาสที่สองปิดครึ่งปีแรกอย่างแข็งแกร่ง โดยเราเพิ่มรายได้ 36% โดยได้แรงหนุนจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากเว็บไซต์ของบริษัทและยอดขายการรวมเว็บที่แข็งแกร่ง”

ทวีตนี้
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน: ไตรมาสที่ 2 ปี 2554 เทียบกับไตรมาสที่ 2 ปี 2553

รายได้เพิ่มขึ้น 30% ถึง 18.6 ล้านดอลลาร์
รายได้จากอีคอมเมิร์ซเพิ่มขึ้น 39% เป็น 12.9 ล้านดอลลาร์
รายได้จากการเผยแพร่เว็บเพิ่มขึ้น 45% เป็น 4.5 ล้านดอลลาร์
รายได้จากแบรนด์ที่เป็นเจ้าของ นำโดยwww.FansEdge.comเพิ่มขึ้น 36% เป็น 8.3 ล้านดอลลาร์
ผลประกอบการไตรมาส 2 ปี 2554

รายรับรวมในไตรมาสที่สองของปี 2554 เพิ่มขึ้น 30% เป็น 18.6 ล้านดอลลาร์ เทียบกับ 14.4 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งเป็นผลมาจากรายได้อีคอมเมิร์ซที่เพิ่มขึ้น 39% เป็น 12.9 ล้านดอลลาร์ รายได้ E-Commerce ได้แรงหนุนจากแพลตฟอร์มเว็บการเผยแพร่ความฝันซึ่งสร้างเพิ่มขึ้น 45% รายได้ $ 4.5 ล้านบาทและเพิ่มขึ้น 36% ใน บริษัท ที่เป็นเจ้าของแบรนด์ที่ 8.3 $ ล้านนำโดยwww.FansEdge.com

ขาดทุนจากการดำเนินงานอยู่ที่ 2.6 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2554 เทียบกับขาดทุน 1.5 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว การสูญเสียที่เพิ่มขึ้นนี้มีสาเหตุหลักมาจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของยอดขายในอนาคต

ขาดทุนสุทธิในไตรมาสที่สองของปี 2554 อยู่ที่ 1.7 ล้านดอลลาร์หรือ (0.04) ดอลลาร์ต่อหุ้น เทียบกับขาดทุนสุทธิ 1.2 ล้านดอลลาร์หรือ (0.03) ต่อหุ้นในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว

EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วขาดทุน 1.6 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2554 เทียบกับขาดทุน EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 0.9 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว (ดูคำจำกัดความและการอภิปรายที่สำคัญของมาตรการที่ไม่ใช่ GAAP ด้านล่าง)

ผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2554

ลงนามความร่วมมือในการเผยแพร่เว็บ 6 แห่ง ส่งผลให้พอร์ตโฟลิโอของลูกค้าเพิ่มขึ้นเป็น 63 ราย
ร่วมมือกับทีมแรกที่เมเจอร์ลีกซอกเกอร์, ชิคาโกไฟ, การจัดการการค้าปลีกเกมวันและสินค้าออนไลน์ของการดำเนินงานรวมทั้งร้านค้าออนไลน์ชิคาโกไฟ
ร่วมมือกับชาร์ลอรอกและรัฐแคลิฟอร์เนียนักรบเพื่อเปิดร้านค้าออนไลน์ของแต่ละทีมอย่างเป็นทางการwww.ShopBobcats.com และwww.Warriorsteamstore.com นับเป็นพันธมิตรที่สามและสี่ของบริษัทกับทีม NBA ตามลำดับ
ร่วมมือกับ Beyond Graduation เพื่อจัดหาร้านค้าอีคอมเมิร์ซที่มีตราสินค้าโรงเรียนให้กับตลาดการศึกษา
ร่วมมือกับ Purdue University เพื่อเปิดตัวPurdue fan shop ออนไลน์ซึ่งถือเป็นลูกค้ากลุ่มที่สามที่เผยแพร่ทางเว็บของวิทยาลัย
ร่วมมือกับคาสท์กีฬากลุ่มที่จะเปิดตัวในภูมิภาคร้านค้าแฟนของพวกเขาออนไลน์ผ่านwww.comcastsportsnet.com
ความเห็นผู้บริหาร Management

Ross Tannenbaum ประธานและ CEO ของ Dreams กล่าวว่า “ไตรมาสที่สองปิดครึ่งปีแรกอย่างแข็งแกร่ง โดยเราเพิ่มรายได้ 36% โดยได้แรงหนุนจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากเว็บไซต์ของบริษัทและยอดขายที่รวมเว็บที่แข็งแกร่ง “แม้ว่าไตรมาสที่ 2 จะเป็นอดีตที่ท้าทายที่สุดของเรา แต่ยอดขายที่เพิ่มขึ้น 30% ของเราเป็นผลมาจากการดำเนินการที่แข็งแกร่งกับลูกค้าที่มีอยู่และความก้าวหน้าของข้อเสนออีคอมเมิร์ซของเรา อันที่จริง ในระหว่างไตรมาส เราร่วมมือกับทีม NBA สองทีม วิทยาลัยชั้นนำอีกแห่งหนึ่ง ทีมในเมเจอร์ลีกซอกเกอร์ทีมแรกของเรา และผู้เล่นสื่อรายใหญ่ Comcast

“เพื่อสนับสนุนรูปแบบการขายปลีกตามฤดูกาลของเราและวางแผนที่จะขยายข้อเสนออีคอมเมิร์ซ Dreams ของเราต่อไป เรายังคงลงทุนในแพลตฟอร์มของเราในช่วงไตรมาสดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการเพิ่มพนักงานใหม่ 66 คนสำหรับตำแหน่งต่างๆ รวมถึง SEO การออกแบบกราฟิก และการเขียนโปรแกรม และเราคาดว่าจะเพิ่มอีก 15 คนในไตรมาสที่สาม เรายังเปิดคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าผ่านดาวเทียมขนาด 124,000 ตารางฟุตที่ออกแบบมาเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต 50%

“สำหรับยอดดุลของปี 2554 เราจะขยายช่องทางการค้าปลีกต่อไป เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และรับส่วนแบ่งการตลาดผ่านเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราและการนำเสนอผลิตภัณฑ์มากมาย เราเชื่อว่าสิ่งนี้จะช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายในปี 2554 ในการเพิ่มรายได้มากกว่า 25% เป็น 140 ล้านดอลลาร์ ควบคู่ไปกับการสร้างสถิติ EBITDA”

การประชุมทางโทรศัพท์

Dreams จะจัดการประชุมทางโทรศัพท์เวลา 17.00 น. ตามเวลาตะวันออกของวันนี้ เพื่อหารือเกี่ยวกับผลประกอบการประจำไตรมาสที่สองของปี 2011 ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทจะเป็นเจ้าภาพในการนำเสนอ ซึ่งจะตามด้วยช่วงคำถามและคำตอบ

Date: วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2011
เวลา: 17:00 น. เวลาตะวันออก (14:00 น. เวลาแปซิฟิก)
หมายเลขโทรเข้า: 888-669-0684
ระหว่างประเทศ: 201-604-0469
กรุณาโทรไปที่หมายเลขโทรศัพท์ของการประชุม 5-10 นาทีก่อนเวลาเริ่มต้น เจ้าหน้าที่จะลงทะเบียนชื่อและองค์กรของคุณและแนะนำให้คุณรอจนกว่าการโทรจะเริ่มขึ้น หากคุณมีปัญหาในการเชื่อมต่อกับการประชุมทางโทรศัพท์ โปรดติดต่อ Liolios Group ที่ 949-574-3860

เพื่อฟังการถ่ายทอดสดออกอากาศทางเว็บโปรดไปที่www.visualwebcaster.com/event.asp?id=81471 การแพร่ภาพซ้ำของการออกอากาศทางเว็บจะสามารถใช้ได้สำหรับ 90 วันถัดไปผ่านทางเว็บไซต์ฝันที่www.dreamscorp.com

การกระทบยอดของมาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP

ระเบียบ G “การเปิดเผยมาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP” และบทบัญญัติอื่นๆ ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ปี 1934 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ให้คำจำกัดความและกำหนดเงื่อนไขสำหรับการใช้ข้อมูลทางการเงินที่ไม่ใช่ GAAP บางอย่าง บริษัทได้จัดทำมาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP สองแบบคือ “EBITDA” และ “EBITDA ที่ปรับแล้ว”

บริษัทกำหนด EBITDA เป็นรายได้ (ขาดทุน) สุทธิ ก่อนส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ดอกเบี้ย สุทธิ สำรองภาษีเงินได้ (ผลประโยชน์) และค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย บริษัทกำหนด EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเป็นกำไร (ขาดทุน) สุทธิก่อนดอกเบี้ยจ่ายสุทธิ สำรองภาษีเงินได้ (ผลประโยชน์) ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม การปรับโครงสร้างและค่าชดเชย ค่าเสื่อมราคา หุ้นที่ไม่ใช่เงินสด ค่าใช้จ่ายทางเลือก ค่าใช้จ่ายทางกฎหมายบางประการ การชำระบัญชีและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องนอกเส้นทางธุรกิจปกติ รายได้อื่น และค่าใช้จ่ายและเครดิตที่จ่ายครั้งเดียวอื่นๆ บริษัทใช้มาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP สำหรับการตัดสินใจทางการเงินและการดำเนินงาน และเป็นวิธีการประเมินผลการดำเนินงานของบริษัท ในความเห็นของบริษัท มาตรการที่ไม่ใช่ GAAP เหล่านี้ให้ข้อมูลเสริมที่มีความหมายเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท บริษัทเชื่อว่าทั้งผู้บริหารและนักลงทุนได้รับประโยชน์จากการอ้างถึงมาตรการทางการเงินแบบ non-GAAP เหล่านี้ในการประเมินประสิทธิภาพของบริษัทและการวิเคราะห์ช่วงเวลาในอนาคต การวัดผลทางการเงินแบบ non-GAAP เหล่านี้ยังช่วยอำนวยความสะดวกในการเปรียบเทียบภายในของฝ่ายบริหารกับผลการดำเนินงานในอดีตของบริษัท

http://www.fitchratings.com/creditdesk/reports/report_frame.cfm?rpt_id=564566

การจัดอันดับเครดิตของ FITCH ทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อจำกัดและข้อจำกัดบางประการ โปรดอ่านข้อ จำกัด และข้อปฏิเสธความรับผิดชอบเหล่านี้ได้โดยไปที่ลิงก์นี้: HTTP://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS นอกจากนี้ คำจำกัดความของการให้คะแนนและข้อกำหนดการใช้การให้คะแนน

ดังกล่าวมีอยู่ในเว็บไซต์สาธารณะของหน่วยงาน ‘ WWW.FITCHRATINGS.COM ‘ การจัดอันดับที่เผยแพร่ หลักเกณฑ์ และวิธีการมีอยู่จากเว็บไซต์นี้ตลอดเวลา จรรยาบรรณของ FITCH การรักษาความลับ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไฟร์วอลล์ในเครือ การปฏิบัติตามข้อกำหนด และนโยบายและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ นั้นมีให้จากส่วน ‘หลักจรรยาบรรณ’ ของเว็บไซต์นี้

Palms Casino Resort ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในรีสอร์ทสุดฮิปของลาสเวกัสเป็นจุดหมายปลายทางแบบครบวงจรที่ครบวงจร ที่เป็นเจ้าของโดยตระกูล Maloof โรงแรมบูติกแห่งนี้มีหอคอยสามแห่งที่แตกต่างกัน รวมถึงบาร์และร้านอาหารที่หลากหลายในคาสิโนขนาด 95,000 ตารางฟุต สิ่งอำนวย

ความสะดวกระดับพรีเมียร์และสถานที่ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ได้แก่ ฮอตสปอตที่ดำเนินการโดยกลุ่ม 9 แห่ง เช่น Playboy Club; โกสต์บาร์; เรน ไนท์คลับ; มูน ไนท์คลับ; สเต๊กเฮาส์ N9NE; โนเว อิตาเลียโน แอนด์ ปาล์ม พูล แอนด์ บังกะโล; เช่นเดียวกับสถานที่จัดคอนเสิร์ต The Pearl;

พระพุทธเจ้าน้อย; ไซม่อน เรสเตอรอง แอนด์ เลานจ์; Palms Spa และ AMP Salon; ดริฟท์ สปา แอนด์ ฮัมมัม; แอลเอ ซันเซ็ท แทน; โรงละครเบรนเดน, โรงภาพยนตร์ 14 โรง; ฮันติงตันหมึกสักเลานจ์; ห้องแฟนตาซีสวีท รวมทั้งห้องฮาร์ดวูดสวีท ห้องพักโรงแรมแห่งเดียวในโลกที่มีสนามบาสเก็ตบอล

เป็นของตัวเอง และพื้นที่จัดประชุมกว่า 60,000 ตารางฟุต Palms ได้เป็นเจ้าภาพ MTV’sรางวัลเพลงวิดีโอ , โลกแห่งความจริง: ลาสเวกัสและไชโยชื่อเสียงโป๊กเกอร์แบไต๋ ! และ E ‘s สาวประตูถัดไปและSunset Tanมีรีสอร์ทบนเป็นประจำ Palms Casino Resort ตั้งอยู่ทางตะวันตกของ Las Vegas

Strip และ I-15 บนถนน Flamingo สำหรับการจองห้องพักโทรฟรีที่ (866) PALMS-Res, (866) 725-6773 หรือเยี่ยมชมwww.palms.com สำหรับกลุ่มตั้งแต่ 15 ห้องขึ้นไป ติดต่อฝ่ายขายได้ที่ (866) PALMS-MTG หรือ (866) 725-6768

คลังรูปภาพ/มัลติมีเดียที่มีจำหน่าย: http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=6829683&lang=en

Todd Wells (Durango, Colo.) ชนะฝ่ายชายเมื่อเวลา 6:23:38 น. เพียงเจ็ดนาทีจากสถิติปีที่แล้วที่ 6:16:37 น. โดย Levi Leipheimer เวลาของ Wells เป็นการจบเร็วอันดับสองของผู้ชายในประวัติศาสตร์ของหลักสูตร

ฝ่ายหญิงมีการแข่งขันมากที่สุดในประวัติศาสตร์เมื่อเร็ว ๆ นี้และเห็น Gretchen Reeves (Avon, Colo.) จบที่สองที่ 7:35:38 น. และ Pua Mata (Anaheim Hills, Calif.) จบที่สามเวลา 7:37:50 น. ผู้หญิงทั้งสองคนยังทำลายสถิติของ Rusch เมื่อปีที่แล้วอีกด้วย ในประเภททีมชาย อัลบัน ลากาตา (ลีนซ์ ออสเตรีย) จบที่สองเวลา 6:27:57 น. และอเล็กซ์ แกรนท์ (ซอลท์เลคซิตี้ ยูทาห์) จบที่สามเวลา 6:35:32 น.

“ตั้งแต่วินาทีที่ Ken Chlouber กระตุ้นสนามในวันนี้ด้วยคำพูดที่เป็นแรงบันดาลใจของเขาในการประชุมก่อนการแข่งขันจนกระทั่งเริ่มการแข่งขัน เรารู้สึกว่าเรามีสนามที่ลึกที่สุดในประวัติศาสตร์ของการแข่งขัน” สก็อตต์ กิฟฟิน ผู้อำนวยการฝ่ายการแข่งขันลีดวิลล์กล่าว “นักกีฬาไม่ทำให้ผิดหวังในทุกระดับเมื่อปืนดับ มันเป็นวันที่ยอดเยี่ยมสำหรับทุกแง่มุมของลีดวิลล์”

Leadville Trail 100 MTB อันเลื่องชื่อเป็นงานแข่งจักรยานเสือภูเขาระยะไกลพิเศษที่เริ่มต้นและสิ้นสุดที่ใจกลางของ Leadville, Colo. ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกของเดนเวอร์ ตั้งแต่ปี 1994 Leadville Trail 100 ดึงดูดนักแข่งหลายพันคนมาที่ชุมชนโคโลราโด สำหรับทุกผลการแข่งขันลีดวิลและข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมwww.leadvilleraceseries.comเกี่ยวกับ Leadville Race Series

Leadville Race Series เปิดตัวพร้อมกับนักวิ่ง 45 คนในชื่อ Leadville Trail 100 ในปี 1983 ปัจจุบันประกอบด้วยงานวิ่งหกงานและงานปั่นจักรยานเสือภูเขาสามรายการ Leadville Race Series เป็นเจ้าภาพของนักแข่งหลายพันคนด้วยการเดินเท้าและขี่จักรยานเสือภูเขาในเหตุการณ์และสภาพ

แวดล้อมที่โดดเด่นที่สุดในโลก เริ่มต้นในเดือนกรกฎาคมด้วยกิจกรรม Leadville Trail Marathon และ Heavy Half Marathon และจบลงด้วย Leadville MTB 12/24 ชั่วโมงและการวิ่งในเดือนกันยายน นักกีฬาที่มีความอดทนทั่วโลกได้เดินทางไปแสวงบุญที่เมืองลีดวิลล์ รัฐโคโล โดยมีเป้าหมาย

เดียวคือการแข่งขันใน “Race Across the Sky” สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมที่ leadvilleraceseries.comเกี่ยวกับ Life Time Fitness, Inc.Nike ประกาศจ่าย $0.31 เงินปันผลรายไตรมา15 สิงหาคม 2554 16:15 น. เวลาออมแสงตะวันออบีเวอร์ตัน, โอเรกอน–( บิสิเนส ไวร์ )–22

ส.ค. 2562 NIKE, Inc. (NYSE:NKE) ประกาศในวันนี้ว่าคณะกรรมการบริษัทได้ประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดรายไตรมาสที่ 0.31 ดอลลาร์ต่อหุ้นสำหรับยอดค้างชำระหุ้นสามัญประเภท A และ B ของบริษัท เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554 ถึงผู้ถือหุ้นที่มีการบันทึกรายการเมื่อปิดกิจการเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554เกี่ยวกับ NIKE, Inc.

NIKE, Inc. เว็บแทงไฮโล ซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเมืองบีเวอร์ตัน รัฐโอเรกอน เป็นนักออกแบบ นักการตลาด และผู้จัดจำหน่ายรองเท้า เครื่องแต่งกาย อุปกรณ์ และเครื่องประดับสำหรับกีฬาของแท้สำหรับกิจกรรมกีฬาและฟิตเนสที่หลากหลาย บริษัทในเครือ Nike ที่ถือหุ้นทั้งหมด ได้แก่ Cole Haan ซึ่งออกแบบ ทำการตลาด

และจัดจำหน่ายรองเท้า กระเป๋าถือ เครื่องประดับและเสื้อโค้ทสุดหรู Converse Inc. ซึ่งออกแบบ ทำการตลาด และจัดจำหน่ายรองเท้า เครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับสำหรับนักกีฬา Hurley International LLC ซึ่งออกแบบ ทำการตลาด และจัดจำหน่ายรองเท้า เสื้อผ้า และเครื่องประดับสำหรับไลฟ์สไตล์วัยรุ่น และ Umbro Ltd. ซึ่งเป็นแบรนด์ฟุตบอลระดับโลกชั้นนำของสหราชอาณาจักร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม,www.nikebiz.com/investors

ArthroCare ® ได้รับการรับรองจาก FDA สำหรับ อุปกรณ์ SpeedLock ® Knotless Fixation
15 สิงหาคม 2554 16:01 น. เวลาออมแสงตะวันออออสติน, เท็กซัส–( บิสิเนส ไวร์ )–22 ส.ค. 2559 ArthroCare Corp. (NASDAQ: ARTC)

ผู้นำด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ศัลยกรรมที่มีการบุกรุกน้อยที่สุดที่ล้ำสมัย ประกาศว่า บริษัทได้รับการรับรองจากอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา การดูแลระบบ (FDA) สำหรับอุปกรณ์ SpeedLock ® Knotless Fixation (SpeedLock) SpeedLock เป็นวัสดุฝังเทียมที่ทำจากโพลีเมอร์ PEEK (polyether-

etherketone) สมัครยูฟ่าเบท เว็บแทงไฮโล ช่วยให้ศัลยแพทย์สามารถล็อกกระดูกอิสระ การเย็บแผล และการเย็บโดยใช้รอยประสาน และมีการระบุไว้สำหรับการตรึงเนื้อเยื่ออ่อนกับกระดูก โดยส่วนใหญ่อยู่ในขั้นตอนการซ่อมแซมห้องปฏิบัติการ SpeedLock คาดว่าจะช่วยเสริมการเย็บจุดยึดของ ArthroCare และเทคโนโลยีการผ่านรอยประสานของ ArthroCare รวมถึง SpeedStitch ® อุปกรณ์เย็บแผลเกี่ยวกับ ARTROCARE

พนันกีฬาออนไลน์ เว็บคาสิโนรอยัล สร้างแคมเปญใหม่ในฤดูกาลนี้

พนันกีฬาออนไลน์ เมื่อเทย์เลอร์จากไปไซเมียน ไรซ์ของแทมปาเบย์ผู้ซึ่งได้ประโยชน์จากการเล่นที่ยอดเยี่ยมของเพื่อนร่วมทีมของเขา ก็ควรได้รับการพิจารณาอย่างมากในฐานะตัวเลือกเกมรับในช่วงต้น จำนวนกระสอบของไรซ์ใกล้เคียงกับเทย์เลอร์ และการจ่ายบอล 10 ครั้งของเขาในปีที่แล้วเป็นเครื่องบ่งชี้ที่แท้จริงว่าเขาสามารถก่อกวนได้เพียงใด ข้าวทำงานได้ดีในการอยู่บ้านเพื่อต่อต้านการวิ่งและปิดตัวอย่างรวดเร็วกับผู้ให้บริการลูกบอลของฝ่ายตรงข้าม แน่นอนว่าเขามีความสามารถในการโหม่งทั้งหมด 50 ครั้ง ซึ่งเป็นจำนวนที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้กำกับเส้น

สตราฮานอยู่ในตำแหน่งสูงสุดเสมอในการสกัดและกระสอบทั้งหมด อย่างไรก็ตาม เมื่อทั้งสามหายไปแล้ว มันไม่ง่ายอีกต่อไปที่จะหาผู้เล่นที่จะโพสต์หมายเลขที่ยอดเยี่ยมในหมวดหมู่หลักสองประเภทหรือมากกว่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการโหม่งและกระสอบ

Peppers และDwight Freeneyเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม แต่ทั้งคู่ก็ได้รับความสนใจมากขึ้นจากตัวบล็อกฝ่ายตรงข้ามในฤดูกาลนี้ และต้องสร้างแคมเปญหน้าใหม่อย่างมาก พวกเขาต้องพิสูจน์ว่าตัวเลขของปีที่แล้วไม่ใช่ภาพลวงตา

ไมค์ รัคเกอร์, จอห์น อับราฮัมและจัสติน พนันกีฬาออนไลน์ สมิธเป็นหนึ่งในห้าคนที่ใกล้เคียงที่สุดในแง่ของการผลิตแฟนตาซีรอบด้าน Rucker ทำงานหนัก แต่อาจถูกท้าทายให้โพสต์ตัวเลขรอบด้านเมื่อเขาต้องเผชิญกับตัวบล็อกมากขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในปีนี้ นอกจากนี้ยังมีความกังขาว่าเขาสามารถเล่นในระดับสูงต่อไปได้เหมือนที่เขาทำในปี 2545 ตัวเลขของอับราฮัมลดลงในปีที่แล้ว และสมิธต้องการความช่วยเหลือมากกว่านี้เพื่อเผชิญหน้าสองทีมที่น้อยลง อย่างไรก็ตาม หนึ่งในสามตัวเลือกนี้เป็นตัวเลือกที่มีคุณภาพเมื่อ Taylor, Rice และ Strahan หายไป Patrick Kerneyของแอตแลนตาก็ควรได้รับการพิจารณาอย่างเข้มงวดเช่นกัน

อังเดร คาร์เตอร์อาจได้รับความสนใจมากขึ้นจากตัวบล็อคในปีนี้ และฮิวจ์ ดักลาสจะต้องพิสูจน์ว่าเขาสามารถเล่นได้อย่างดีหลังจากออกจากแนวรับชั้นแนวหน้าของฟิลาเดลเฟียสำหรับแจ็กสันวิลล์ ในบรรดาผู้นำแท็กเกิลรุ่นเก๋าที่โดดเด่นกว่านั้น แพ็ต วิลเลียมส์นั้นยอดเยี่ยมในการรับมือกับการวิ่ง แต่ไม่ค่อยส่งบอลมากนัก จำนวนกระสอบของ Aaron Smithลดลงจากแปดเหลือ 5.5; ในปี พ.ศ. 2545 ชาด อีตันจะถูกรายล้อมไปด้วยผู้มีความสามารถมากขึ้นในปีนี้ และน่าจะได้เห็นจำนวนแท็คเกิลของเขาลดลง

Kabeer Gbaja-Biamilaจะต้องปรากฏตัวมากขึ้นในการต่อสู้กับการวิ่งเพื่อจัดอันดับให้ดีที่สุดและแน่นอนว่าเขากำลังเล่นแนวรับที่น่าสงสัยในกรีนเบย์ ลีโอนาร์ด ลิตเติลและ เควิน คาร์เตอร์ต่างก็เป็นผู้ผลิตกระสอบชั้นยอดเช่นกัน แต่อย่าจัดการไลน์แมนที่ดีกว่าในจำนวนเท่าๆ กัน

หากลีกของคุณใช้การจ่ายบอลแบบตั้งรับและเป็นมิตรกับการหมุนเวียน เทย์เลอร์และไรซ์ควรเป็นแนวรับสองคนแรกที่ได้รับเลือก สตราฮานเป็นตัวเลือกที่สามที่ชัดเจน เมื่อสามคนนี้ออกจากกระดานแล้ว ก็ยังมีคนที่มีความสามารถระดับแนวหน้าอยู่บ้าง แต่ก็มีการลดลงอย่างชัดเจน คุณสามารถพึ่งพา Rucker หรือ Kerney ในการผลิตตัวเลขที่ใกล้เคียงกับ Taylor หรือ Rice อีกครั้งได้หรือไม่? เป็นไปได้มาก แต่อย่าฝากไว้กับมัน ในระบบการให้คะแนนกองหลังส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม “ทริโอที่ยอดเยี่ยม” มักจะอยู่ในอันดับที่ใกล้กับด้านบนสุดของสูตรโกง

แท็คเคิล ทอล์ค
เราต้องการคำถามเกี่ยวกับกองหลังของคุณ! เราจะตอบพวกเขาในพื้นที่นี้ทุกสัปดาห์ เราขอเชิญคุณส่งคำถาม ความคิดเห็น และรายงานการหัวเราะเยาะผู้เล่นไปที่ Attention: Tackle Talk รวมชื่อเต็ม เมือง และรัฐของคุณ

Kevan Barlow เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่น่าสนใจที่สุดใน Fantasy Football ที่เข้าสู่ฤดูกาล 2003 ปราชญ์ Gridiron เชื่อว่า Barlow เป็นที่ชื่นชอบในการเป็นมือ 1 ในซานฟรานซิสโก และอธิบายว่าทำไมหุ้นของเขาในลีกผู้รักษาประตูจึงเพิ่มขึ้น

ยินดีต้อนรับสู่Gridiron Guruที่ซึ่ง Michael Fabiano วงในแฟนตาซีจะตอบคำถามFantasy Footballนอกฤดูกาลทั้งหมดของคุณ เราขอเชิญชวนให้คุณสามารถส่งคำถามของคุณ, ความคิดเห็นและรายงานหัวเราะเยาะกับผู้เล่นที่: gridguru@commissioner.com โปรดระบุชื่อนามสกุล เมือง และรัฐ คุณจะมีโอกาสได้ยินจากผู้เล่นแฟนตาซีหลายพันคนเช่นเดียวกับตัวคุณเอง!

หมายเหตุ: Gridiron Guru จะปรากฏในวันศุกร์ที่เริ่มวันที่ 11 กรกฎาคม

Brandon Bradford, Arlington, Texas:ใครคือผู้รักษาประตูที่ดีกว่าระหว่างCorey DillonและWilliam Green ? นอกจากนี้ ใครควรโพสต์หมายเลขที่ดีกว่าระหว่างHines WardและPlaxico Burress ? ฉันควรคำนึงถึงความสามารถของ Ward ในการส่งบอลในการเล่นแบบย้อนกลับหรือไม่?

GG:การผสมผสานของความเยาว์วัยและข้อดีของ Green ทำให้เขาเป็นผู้รักษาประตูที่มีค่ามากกว่า Dillon Ward เป็นเครื่องรับที่กว้างมากจากมุมมองของแฟนตาซี แต่ Burress อยู่ในจุดสูงสุดของดารา เขามีศักยภาพที่จะกลายเป็นหนึ่งในห้าผู้เล่นในตำแหน่งของเขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับทอมมี่ แมดด็อกซ์ที่เป็นผู้นำเกมรุก ความสามารถของ Ward ในการส่งบอลกลับด้านไม่ควรมีผลต่อการตัดสินใจของคุณในการจัดอันดับ Burress ให้สูงขึ้นสองสามอันดับในรายการอันดับของคุณ

Joe McLaughlin, Somerset, NJ:ฉันอยู่ในลีกผู้รักษาประตูคนเดียว แต่คุณไม่สามารถรักษาผู้เล่นที่ร่างไว้ในรอบที่หกหรือก่อนหน้านี้ได้ ฉันควรเก็บใครไว้จากTom Brady , Marcel Shipp , TJ DuckettและQuincy Morgan ?

GG: Duckett เป็นผู้รักษาประตูที่น่าดึงดูดที่สุดในสี่ผู้เล่นที่กล่าวถึง แม้จะมีWarrick Dunn อยู่แต่ Duckett ก็ยังควรได้เห็นบทบาทที่โดดเด่นมากขึ้นในความผิดของ Atlanta ในปี 2003 เจ้าของแฟนตาซีไม่สามารถมีความลึกเพียงพอในตำแหน่งแบ็ครัน ดังนั้น Duckett จึงเป็นตัวเลือกที่ชัดเจน

Josh Hantman, Miami, Fla.:ฉันแค่อยากรู้ว่าทำไมนิตยสารแฟนตาซีบางฉบับถึงมีDaunte Culpepperอยู่ในอันดับที่ 1 กองหลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากผลงานของปีที่แล้ว ผมเคยเห็นเขาไปข้างหน้าของการจัดอันดับMcNabb โดโนแวน , เพย์ตันแมนนิ่งและไมเคิลวิก ทำไมถึงเป็นเช่นนี้?

GG:แม้ว่าเขาจะโยนการสกัดกั้นมากเกินไป Culpepper ยังคงเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีค่าที่สุดในตำแหน่งของเขาเพียงเพราะลีกแฟนตาซีหลายแห่งไม่ได้ลงโทษคะแนนสำหรับการหมุนเวียน เขารวบรวมการส่งและวิ่งรวม 4,462 หลาเพื่อไปพร้อมกับ 28 ทัชดาวน์ทั้งหมดซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าประทับใจสำหรับกองหลังทุกคน อย่างไรก็ตาม เขาไม่ควรอยู่เหนือ McNabb หรือ Vick

Cory B. Peck, Hampton, Va.:ฉันเล่นในลีก 20 ทีม 10 ผู้รักษาประตูและฉันมีโอกาสเก็บKevan Barlowหรือ Trung Canidateไว้ ฉันเชื่อว่า Barlow จะได้รับ 50-60 เปอร์เซ็นต์ของการบรรทุกในซานฟรานซิสโก แต่ฉันไม่แน่ใจว่าจะคาดหวังอะไรจาก Canidate บางคนบอกว่าเขาได้รับตำแหน่งเริ่มต้นแล้ว และคนอื่นๆ บอกว่า Ladell BettsและKenny Watsonจะมีทุกโอกาสที่จะแข่งขันในบทบาทนี้ ฉันมีคลินตัน ปอร์ติสและเคอร์ติส มาร์ติน ในแบ็คฟิลด์ของฉัน แต่อีกสองคนที่เหลือฉันควรเดิมพันกับอนาคตหรือไม่?

GG: Canidate จะเข้าค่ายฝึกซ้อมในฐานะนักวิ่งหมายเลข 1 ในวอชิงตัน แต่เขาจะต้องแสดงในระดับสูงเพื่อป้องกัน Betts และ Watson บาร์โลว์คือตัวเต็งในการเป็นแบ็คของซานฟรานซิสโก และสถานการณ์ของเขาน่าพึงพอใจมากกว่าจากมุมมองของผู้รักษาประตู บาร์โลว์ถูกต่อต้านโดยทหารผ่านศึกที่แก่ชราใน Garrison Hearst ซึ่งอาจไม่ได้อยู่กับทีมหลังจากฤดูกาล 2003 Canidate ต้องแข่งขันกับ Betts และ Watson ซึ่งทั้งคู่กำลังเข้าสู่ฤดูกาลที่สองเท่านั้นและยังคงมีข้อดีอยู่บ้าง นอกจากนี้ บาร์โลว์ยังอายุน้อยกว่า Canidate อีกสองปี ซึ่งทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าดึงดูดยิ่งขึ้นไปอีก

Wayne Work, Lancaster, Pa.:ฉันต้องเลือกผู้เล่นสองคนที่จะรักษาไว้ในลีกผู้รักษาประตูแปดทีมของเรา ผู้เล่นที่มีความคุ้มค่าของการรักษาสถานะในบัญชีรายชื่อของฉันคือไมเคิลวิก, เทอร์รี่โฮลต์ , Plaxico Burress, โคเรนโรบินสัน , เทอร์เรลล์โอเวน ส์ และกี้ตัดผม

GG:วิกคือตัวเลือกผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในรายชื่อของคุณ ดังนั้นตัวเลือกที่สองของคุณจึงอยู่ที่ Barber และ Owens Barber เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ประเมินค่าต่ำที่สุดใน Fantasy Football และการขาดคุณสมบัติในการวิ่งกลับของคุณทำให้คุณปล่อยเขากลับเข้าไปในกลุ่มผู้เล่นได้ยาก การเล่นในลีกที่เล็กกว่านั้นเป็นข้อได้เปรียบ เพียงเพราะจะมีผู้เล่นที่มีคุณภาพมากขึ้น ใน Draft Day จะมีเครื่องรับคุณภาพสูงมากมายให้เลือก รวมถึง Owens, Burress, Holt และ Robinson แต่กลุ่มนักวิ่งหลังที่พร้อมใช้งานจะมีความน่าดึงดูดน้อยกว่ามาก

Todd Danson, London, England:ฉันอยู่ในลีกผู้รักษาประตู 10 ทีม ฉันกำลังดูผู้รับช่วงกว้างที่จะสามารถใช้ได้ในรอบแรก ดูเหมือนว่าผมจะเลือกจากโดนัลด์ไดร์เวอร์ , Laveranues โคลส์ , ร็อดสมิ ธ , จิมมี่สมิ ธ , มาร์ตี้บุ๊คเกอร์และร็อดการ์ดเนอร์ คุณจะจัดอันดับผู้เล่นเหล่านี้อย่างไร?

GG:จากมุมมองของผู้รักษาประตู ฉันจะจัดอันดับผู้เล่นดังกล่าวตามลำดับ: นักแข่ง การ์ดเนอร์ บุ๊คเกอร์ โคลส์ ร็อด สมิธ และจิมมี่ สมิธ

Craig Hauser, Dallas, Texas:ฉันอยู่ในลีก 12 ทีม สามผู้รักษาประตู ฉันมีPriest Holmes , Emmitt Smith , TJ Duckett, Joe HornและJeremy Shockeyให้เลือก โฮล์มส์ไม่ใช่เกมง่ายๆ แต่ฉันควรเก็บใครไว้อีก? ขออภัย ฉันไม่มีการคัดเลือกรอบแรกในปีนี้

GG:พิจารณาว่าคุณไม่มีตัวเลือกในรอบแรก คุณต้องรักษาผู้เล่นที่มีความสามารถสูงไว้เหนือผู้เล่นที่มีส่วนได้เสียที่ดี เป็นผลให้ควรรักษา Holmes, Horn และ Shockey

Jeremy Staggs, Hillsdale, Mich.:ฉันเล่นในลีก 16 ทีมห้าผู้รักษาประตูและดำรงตำแหน่งที่ 10 ในร่าง ฉันหาผู้รักษาประตูได้แล้วสี่คน: Drew Bledsoe , Edgerrin James , Deuce McAllisterและ Terrell Owens คุณจะเก็บใครไว้ระหว่างAmos Zereoueและ Koren Robinson ในฐานะผู้รักษาประตูคนที่ห้า?

GG:ในลีกที่ใหญ่กว่าที่มีผู้รักษาประตูตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป สิ่งสำคัญคือต้องรักษาตำแหน่งสตาร์ตที่มีคุณภาพให้ได้มากที่สุด Zereoue มีความแฟนตาซีน้อยกว่าในกรณีของคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับ James และ McAllister ในตำแหน่งแบ็คฟิลด์ ดังนั้นจึงแนะนำให้เก็บ Robinson ไว้ เขามี upside มากมายและใกล้จะถึงฤดูกาลแหกคุก

Broncos ขึ้นอยู่กับ Jake Plummer เพื่อรักษาตำแหน่งกองหลังให้คงที่ในปีนี้ อย่างไรก็ตาม พลัมเมอร์เคยเป็นอะไรที่น่าเชื่อถือมาก่อน The Draft Spotlight กล่าวว่าพลัมเมอร์อาจยังคงเอาแน่เอานอนไม่ได้ในช่วงต้นปีแรกของเขากับ Broncos แต่ในที่สุดเขาก็ควรจะเริ่มเข้ากันได้ดีกับเพื่อนร่วมทีมใหม่ของเขา

Spotlight ร่างจะบอกคุณสิ่งที่คาดหวังจาก “ความเสี่ยง” แฟนตาซีฟุตบอลทางเลือก เราให้รายงานการสอดแนมเชิงลึกเกี่ยวกับผู้เล่นที่มีผลงานและปัญหาสุขภาพในอดีตที่น่าสงสัย คุณยังจะได้เห็นผู้เล่นแนวรุกและแนวรับที่เปลี่ยนทีมหรือตำแหน่ง

เจค พลัมเมอร์, คิวบี, เดนเวอร์ บรองโกส์
ไม่เคยมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของแขนหรือความสามารถในการขว้างบอลลึกของพลัมเมอร์ มันเป็นการตัดสินใจของเขาและการเล่นภายใต้ความกดดันที่ถูกตั้งคำถามอยู่เสมอ

พลัมเมอร์ไม่เคยถูกรายล้อมไปด้วยพรสวรรค์ที่มีคุณภาพมากมายในรัฐแอริโซนา เกมวิ่งช่วยให้เขาได้รับการสนับสนุนอย่างดีที่สุดเป็นระยะเท่านั้นและผู้รับของเขาไม่เคยเล่นได้ดีในช่วงเวลาที่สม่ำเสมอ เบอร์ของ David Bostonลดลงอย่างรวดเร็วก่อนจะเดินทางไปซานดิเอโก และแฟรงค์ แซนเดอร์สเปลี่ยนจากการเป็นคนน่านับถือเป็นไร้ค่าก่อนจะเดินทางไปบัลติมอร์ เฟรดดี้ โจนส์จบแบบแน่นแฟ้นคือความผิดหวังครั้งใหญ่

ในตอนท้ายของปีที่ผ่านมาพลัมเมลดลงขึ้นอยู่กับเควินแคสเปอร์และมือใหม่เจสันแมคแอดด์ลีย์ พลัมเมอร์ ผู้ซึ่งมักจะโยนบอลอย่างไม่ระวังเมื่อต้องพาทีมจากด้านหลัง สกัดบอล 20 ครั้งและจ่ายบอลพุ่งเพียง 18 ครั้ง

ในฤดูกาลนี้ พลัมเมอร์จะถูกรายล้อมไปด้วยพรสวรรค์ระดับโปรโบวล์มากมาย ในฐานะสมาชิกคนใหม่ล่าสุดของแนวรุกที่เดนเวอร์ บรองโกส์ ตอนนี้พลัมเมอร์จะเผชิญกับแนวรับที่จะต้องเคารพการวิ่ง และไม่สามารถนั่งเอนหลังและให้กองหลังของพวกเขารอการจู่โจมจากการจ่ายบอลในดาวน์ฟิลด์อย่างสม่ำเสมอ

พลัมเมอร์จะลงเล่นในแนวรุกที่สมดุล และสามารถพึ่งพาคลินตัน ปอร์ติสเพื่อคลายความคุ้มครองได้ เขาสามารถผสมการวิ่งและการส่งบอล ใช้การเล่นแอ็คชั่นปลอมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถพึ่งพาผู้รับทหารผ่านศึกเพื่อทำการจับที่สำคัญในดาวน์ที่สาม

แน่นอนว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะสลัดนิสัยเดิมๆ ของแอริโซนาออกไป

พลัมเมอร์มีเท้าที่ดีและมีจุดปล่อยที่สอดคล้องกัน แต่เขายังต้องไม่พยายามเอาชนะการป้องกันด้วยทักษะดิบของเขา พลัมเมอร์มักจะพยายามทำให้เกิดขึ้นด้วยตัวเขาเองมากเกินไป และเขาจะต้องเรียนรู้ที่จะพึ่งพาเพื่อนร่วมทีมของเขาให้มากขึ้น มันจะเป็นความท้าทายสำหรับไมค์ ชานาฮานที่จะให้กองหลังคนใหม่ของเขาเรียนรู้ที่จะเล่นภายใต้การควบคุมบ่อยขึ้น

ลีกเกอร์ Smart Fantasy ต่างสงสัยเกี่ยวกับพลัมเมอร์ เพราะเขาไม่เคยสมหวัง หากคุณคาดหวังว่าจะผ่าน 30 ทัชดาวน์จากพลัมเมอร์ คุณจะต้องผิดหวังอีกครั้ง แต่เขาควรจะพัฒนาเป็นกองหลังที่น่านับถือมากขึ้น

มันจะไม่ง่ายสำหรับพลัมเมอร์ในช่วงต้นฤดูกาล เขาจะต้องเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ตัดสินใจที่อดทนมากขึ้นและเล่นภายใต้ขอบเขตของความผิดที่กำหนดไว้ ในที่สุดแม้ว่าเขาควรจะได้มีการพึ่งพาร็อดสมิ ธ เอ็ด McCaffrey, แชนนอนชาร์ปและสัญญาว่าแอชลีย์เลลี

ดราฟท์พลัมเมอร์เป็นตัวสำรองเพราะว่าเขาจะตกชั้นไปไกลมากเพราะประวัติของเขา พลัมเมอร์สามารถจ่ายบอล TD ได้มากกว่า 24 ครั้ง หลายๆ ครั้งผ่านพ้นไปได้ เขาน่าจะผิดหวังตั้งแต่เนิ่นๆ และโดดเด่นในครึ่งหลัง เนื่องจากผลงานของเขาเพิ่มขึ้นและความผิดพลาดของเขามีน้อยลงในช่วงท้ายตารางของ Fantasy Football

เดร’ บลาย, ซีบี, ดีทรอยต์ ไลออนส์
ฤดูกาลที่แล้ว แม้แต่ริค มิเรอร์และอากิลิสมิธ ก็สามารถเล่นได้ดีกับทีมรองดีทรอยต์ Chris Cashเป็นมือใหม่ที่ดี แต่เขาก็ยังถูกทดสอบบ่อยเกินไปและถูกไฟไหม้เพราะรูปแบบการเล่นของเขา

ปีนี้ Bly เดินทางมาจากเซนต์หลุยส์ด้วยความคาดหวังสูง Bly มีทุกอย่างที่คุณต้องการในกองหลังตัวเก๋า เขามีช่วงหลังที่ราบรื่น สะโพกที่ไหลลื่น และความสามารถในการยึดติดกับตัวรับที่เร็วกว่าในเส้นทางที่ลึกกว่า

อย่างไรก็ตาม Bly จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ด้วยตัวเขาเองในดีทรอยต์ และหลังจากที่เป็นผู้พิทักษ์การจ่ายบอลที่ยุ่งมากกับ Rams เขาควรจะต้องทำงานหนักขึ้นกว่าเดิมในฐานะคนรองของ Lions เจ็ดหน้าดีทรอยต์ยังคงไม่ครอบงำใครและผู้สัญจรที่เป็นปฏิปักษ์จะยังคงทดสอบ Bly 5 ฟุต 9 ด้วยการโจมตีปกติไปยังผู้รับที่ใหญ่กว่า

Bly เป็นช่างที่แข็งแกร่งที่จะทำลายการผ่านที่ลึกมาก ฤดูกาลที่แล้ว เขาจบอันดับสามในเอ็นเอฟแอลด้วยการจ่ายบอล 20 ครั้ง หากกองหลังของคุณใช้หมวดหมู่นี้ Bly จะยังคงเป็นตัวเลือกที่ดี

เนื่องจากเขาเป็นเป้าหมายที่น่าดึงดูดใจในการปะทะกับผู้เล่นตัวสูง บลายจึงเข้าสกัดได้เยอะมาก เขาไม่ได้หยิบบัตรมากเท่าที่เจ้าของต้องการ เขาจะยังคงเป็นผู้พิทักษ์แฟนตาซีที่น่านับถือ

Randy Cross ชนะการแข่งขัน Super Bowl สามครั้งระหว่างอาชีพ NFL 13 ปีของเขา แต่ตอนนี้เขากำลังมองหาที่จะคว้าตำแหน่งที่แตกต่างออกไป Michael Fabiano วงในของ Fantasy Football พูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ กับอดีต lineman All-Pro รวมถึงการมองย้อนกลับไปที่วันที่เขาเล่นและการแสวงหาตำแหน่ง Fantasy League

สามนาที 20 วินาทียังคงอยู่ใน Super Bowl XXIII ซานฟรานซิสโก โฟร์ตี้นายเนอร์สตามหลังซินซินนาติ เบงกอลส์ 16-13 และถูกบังคับให้เริ่มพยายามคัมแบ็กจากแนว 8 หลาของตัวเอง

เวทีนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นหนึ่งในไดรฟ์ที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์ เอ็นเอฟแอล

โจ มอนทาน่านำทีมในดาวน์ฟิลด์ด้วยการยิงที่แม่นยำและแม่นยำหลายครั้ง ส่งผลให้จอห์น เทย์เลอร์ส่งทัชดาวน์ 10 หลา 49ERS สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้ง โดยคว้าแชมป์ซูเปอร์โบวล์ครั้งที่ 4 ได้อย่างน่าทึ่ง มันจะเป็นครั้งสุดท้ายที่แรนดี้ ครอสจะก้าวเข้าสู่สนามฟุตบอลในฐานะผู้กำกับเส้นแนวรุกของเอ็นเอฟแอล และมันเป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำที่สุดในอาชีพการงานอันรุ่งโรจน์ของเขา

ครอสจำได้ดี

“การยืนอยู่บนสนามนั้นในไมอามี่ หลังจากที่ผมประกาศอำลาวงการไปแล้ว” ครอสกล่าว “เมื่อรู้ว่าฉันกำลังจะออกไปข้างนอกและฉันก็มีโอกาสเป็นผู้ชนะ นั่นทำให้ฉันมีบริษัทเล็กๆ แห่งหนึ่ง ฉันสามารถขี่ออกไปในยามพระอาทิตย์ตกดินได้”

ครอสได้ชักชวน Lombardi Trophy ให้เป็นส่วนหนึ่งของสามทีมแชมป์ซูเปอร์โบวล์ในซานฟรานซิสโก ซึ่งเป็นสิ่งที่เจ้าของเกม Fantasy ส่วนใหญ่ทำได้เพียงแค่ฝันเท่านั้น ตอนนี้เขากำลังมองหาถ้วยรางวัลอีกประเภทหนึ่ง นั่นคือชื่อลีก แฟนตาซีฟุตบอล

Pro Bowler สามครั้งเป็นหนึ่งในเจ้าของ 12 คนใน Gridiron Guru League ซึ่งเริ่มต้นในฤดูกาลแรกในปี 2546 Cross ไม่แปลกใจที่ Fantasy Football ได้รับความนิยมในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงสถานะปัจจุบันของทั้งสี่ กีฬาที่สำคัญ

“หลายๆ อย่างเกี่ยวข้องกับความสำเร็จและความตื่นเต้นของลีกโดยทั่วไปในช่วง 5 หรือ 10 ปีที่ผ่านมา คนอื่นๆ กำลังจะแบนหรือตกต่ำ และ NFL กำลังไปในทิศทางตรงกันข้าม”

ร่าง GGL ซึ่งจัดขึ้นเมื่อต้นเดือนมีนาคม เป็นการร่วมทุนครั้งแรกของครอสในปรากฏการณ์ที่ชื่อว่า Fantasy Football เขาไม่ได้เข้าสู่ร่างด้วยกลยุทธ์เฉพาะ และยอมรับว่าผู้เล่นบางคนในรายชื่อของเขาจำเป็นต้องก้าวขึ้นเพื่อให้ทีมนี้ประสบความสำเร็จ

“ผมจะไม่ทำอะไรที่แตกต่างออกไป แต่ผมจะรอดูว่าฤดูกาลจะดำเนินไปอย่างไร” ครอสกล่าว “ฉันมีพวกเครื่องหมายคำถามจำนวนมาก พวกเขาสามารถทำสิ่งนี้อีกได้ไหมTommy Maddoxจะมีประสิทธิภาพอีกครั้งได้ไหม คนของฉันบางคนทำในสิ่งที่พวกเขาต้องการจะทำได้ไหม ฉันมี ifs และบางทีอยู่สองสามอย่าง ดังนั้นฉันต้องการ สองสามถ้าและอาจจะผ่านเข้ามา ”

หนึ่งใน “เครื่องหมายคำถาม” ของเขาคือEdgerrin Jamesซึ่ง Cross เลือกด้วยการเลือกโดยรวมที่เจ็ด เจมส์โพสต์อาชีพที่ต่ำในแทบทุกหมวดหมู่สถิติในฤดูกาลแรกของเขาหลังการฟื้นฟูข้อเข่าครั้งใหญ่ แต่ครอสเชื่อว่าเขาจะเป็นผู้เล่นที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงในปี 2546

“ฉันคิดว่าเขากลับมาที่ 100 เปอร์เซ็นต์และจะเป็น Edge ที่คุณจำได้ จะมีเพียงคนเดียวที่ไม่มีความสุขในข้อตกลงทั้งหมดนี้ นั่นคือMarvin Harrisonมาร์วินจะต้องชำระประมาณ 100 รับรองและ Edge จะได้รับ อีก 40″

ครอสตัวเลือกที่สองรอบคือเจมส์เพื่อนร่วมทีม, เพย์ตันแมนนิ่ง

“ฉันคิดว่าเป็นแพ็คเกจ ซึ่งเห็นได้ชัดว่าทำไมฉันร่างแบบที่ฉันทำ ฉันคิดว่าเห็นคุณค่าของความผิด (อินเดียแนโพลิส) จะทำให้ตัวเลขป่วยขึ้นมา” ครอสกล่าว “ในทำนองเดียวกัน ถ้าฉันอยู่ใน AFC South ฉันรู้ว่าความผิดของฉันจะทำให้ตัวเลขป่วยกับการป้องกันของพวกเขาค่อนข้างสม่ำเสมอ แต่ฉันคิดว่าความผิดนั้นไม่มีที่ไหนเลยนอกจากขึ้นไป”

ทีมที่เหลือของ Cross ได้แก่Rod Smith (รอบ 3), Isaac Bruce (รอบ 4), Duce Staley (รอบที่ 5) และJake Plummer (รอบที่ 6) เขาเชื่อว่าพลัมเมอร์จะเห็นคุณค่าของแฟนตาซีเพิ่มขึ้นกับเดนเวอร์ และควรเป็นตัวสำรองที่แข็งแกร่งและเป็นตัวจริงเป็นครั้งคราวในรายชื่อของเขาหากแมนนิ่งลาหรือได้รับบาดเจ็บระยะยาว

“ฉันคิดว่า Jake จะวางตัวเลขที่ดีจริงๆ ฉันไม่ได้คาดหวังให้เขาเห็นการอัพเกรดครั้งใหญ่ในแง่ของตัวเลขจากสิ่งที่คุณอาจเห็นจาก Brian Grieseแต่ฉันคิดว่าคุณจะได้รับคุณภาพการกลับมามากขึ้น ความอ่อนล้าของแนวรับในช่วงท้ายเกม ผมคิดว่าคุณจะกลับหัวกลับหางมากขึ้น ผมคิดว่า Jake Plummer มีข้อดีที่เขาไม่รู้ด้วยซ้ำ เพราะเขาไม่เคยได้รับการฝึกแบบที่เขาจะได้รับ จาก (แกรี่) คูเบียก และ (ไมค์) ชานาฮาน”

อดีตผู้กำกับเส้น All-Pro ยังเห็นสิ่งที่ดีสำหรับเจอร์ไรซ์ ครอสเล่นกับผู้เล่นตัวรับหน้ากว้างของ Hall of Fame ในอนาคตเป็นเวลาสี่ฤดูกาลในซานฟรานซิสโก และรู้สึกว่าเขายังคงสามารถเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เล่นไวด์เอาท์ที่ดีที่สุดใน Fantasy Football แม้ว่าเขาจะเข้าใกล้ในวันเกิดปีที่ 41 ของเขา

“เจอร์รี่ ไรซ์ ยังคงมีความสามารถในการเป็น ก) ได้เร็วกว่าใครก็ตามที่ไล่ตามเขา และ ข) ดีกว่าใครๆ ที่ต่อแถวกับเขา มันเป็นเรื่องที่คิดมากจริงๆ แต่ด้วยอายุของเขาเป็นเพียงตัวเลข”

นอกจากนี้เขายังบอกว่าเจเจคส์แรงจูงใจที่จะประสบความสำเร็จในแจ็กสันวิลล์ทำให้เขาเป็นผู้สมัครนอนที่น่าสนใจและการปรากฏตัวของโค้ชสตีฟ Mariucci ในดีทรอยต์จะทำสิ่งมหัศจรรย์สำหรับค่าแฟนตาซีของโจอี้แฮร์ริงและชาร์ลส์โรเจอร์ส

ครอสจะไม่สวมหมวกกันน็อคและแผ่นรองอีกต่อไป และจะไม่ต้องเผชิญกับภารกิจในการสกัดกั้นผู้กำกับเส้นรับน้ำหนัก 300 ปอนด์ แต่การได้มีส่วนร่วมใน Fantasy Football League ครั้งแรกอาจเป็นสิ่งที่ดีที่สุดรองลงมา

ใครจะไปรู้ ครอสอาจขี่หลังพระอาทิตย์ตกดินอีกครั้ง … ในฐานะแชมป์ GGL

คุณสามารถส่ง E-mail คำถามของคุณไปไมเคิลฟาเบียโน่ที่gridguru@commissioner.com อย่าลืมใส่ Attn: In the Trenchesในฟิลด์หัวเรื่อง โปรดทราบว่าเนื่องจากมีการส่งจำนวนมาก เราจึงไม่สามารถรับประกันคำตอบส่วนบุคคลหรือคำตอบสำหรับคำถามทั้งหมดได้

ความสำเร็จใน Fantasy Football ขึ้นอยู่กับการเตรียมกลยุทธ์ที่มั่นคงก่อนเข้าสู่ห้องร่าง แม้ว่าจะมีแผนการต่างๆ มากมายที่คุณสามารถทำตามได้ แต่ “The Faulk Strategy” ซึ่งคุณเลือกการวิ่งกลับติดต่อกันสามครั้งในสามรอบแรกยังคงเป็นเส้นทางที่แนะนำมากที่สุด

การเดินเข้าไปในร่าง Fantasy Football ของคุณด้วยรายชื่อผู้เล่นที่ติดอันดับและยิ้มกว้างๆ ถือเป็นเรื่องหนึ่ง เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องมีกลยุทธ์ที่เข้าใจผิดได้ ทำให้คุณได้เปรียบเหนือเจ้าของที่เข้าสู่ห้องร่างโดยไม่มีกลยุทธ์

อย่าทำผิดพลาดโดยสมมติว่าคุณสามารถร่างได้ทันที จิตใจมีแนวโน้มที่จะหวั่นไหวภายใต้ความกดดัน และเว้นแต่คุณจะมีแผนที่ชัดเจนไว้ล่วงหน้า คุณจะพบว่าตัวเองกระจัดกระจายไปกลางทาง เสียสมาธิ และอาจทำผิดพลาดที่มีค่าใช้จ่ายสูง

ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่สามารถหลงทางจากกลยุทธ์ของคุณในระหว่างการร่างหรือการประมูลบ้าง เห็นได้ชัดว่าความต้องการผู้เล่นและตำแหน่งบางตำแหน่งนั้นแตกต่างกันไปในทุกลีก ดังนั้นคุณจะต้องทำการปรับเปลี่ยนบางอย่างกลางสตรีมเพื่อรักษาความได้เปรียบเหนือคู่ต่อสู้

แต่ให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกกลยุทธ์ที่มั่นคงก่อนร่างเป็นพื้นฐาน นี่คือกลยุทธ์ที่ดีที่สุดบางส่วนพร้อมข้อดีและข้อเสียของแต่ละกลยุทธ์:

กลยุทธ์ Faulk:พัฒนาโดย Michael Fabiano แห่ง SportsLine.com และตั้งชื่อตามซูเปอร์สตาร์ Rams ที่วิ่งกลับMarshall Faulkกลยุทธ์นี้ต้องการให้คุณมุ่งเน้นที่การวิ่งกลับก่อน แม้ว่าจะเสียตำแหน่งอื่นๆ ทั้งหมดก็ตาม เลือกแบ็ครันติดต่อกันสามตัวในตอนเริ่มดราฟของคุณ กองหลังหรือตัวรับไวด์ในรอบที่ 4 ขึ้นอยู่กับการไหลของดราฟท์ของคุณ และจบแบบแน่นแฟ้นในยกที่ 7 อย่าเลือกนักเตะหรือกองหลังจนกว่าคุณจะเลือกครั้งสุดท้าย ประโยชน์: การ วิ่งกลับเป็นตำแหน่งที่ยากที่สุดในการเติมเต็ม Fantasy Football ดังนั้นคุณจะมีสินค้าเพียงพอตลอดทั้งฤดูกาล นอกจากนี้ การซื้อขายจากส่วนเกินที่ไม่เพียงพอก็ไม่ใช่เรื่องยาก ข้อเสีย: คุณอาจต้องเริ่มรับกว้างโดยพิจารณาจากการจับคู่ แต่จุดอ่อนใดๆ สามารถเติมเต็มได้ด้วยการค้าขาย ทำงานได้ดีที่สุดใน…ลีกใดๆ ที่ไม่ให้รางวัลตำแหน่งกองหลังมากไปกว่าการวิ่งกลับ กลยุทธ์นี้เสี่ยงกว่าในลีกที่เริ่มสองควอเตอร์แบ็ค

กลยุทธ์ “ผู้เล่นที่ดีที่สุดในกระดาน”เป็นหนึ่งในแนวทางทั่วไปในร่างฉบับใดๆ และอธิบายได้ด้วยตนเอง ทุกครั้งที่คุณเลือก คุณเลือกผู้เล่นที่ดีที่สุดโดยไม่คำนึงถึงตำแหน่ง และกังวลเกี่ยวกับการกรอกรายชื่อเริ่มต้นเมื่อร่างดำเนินไป ข้อดี:คุณอาจจะจบด้วยทีมที่ดีที่สุดในลีกของคุณจากมุมมองของพรสวรรค์ล้วนๆ ข้อเสีย:เป็นไปได้ว่าคุณจะจบลงที่ตำแหน่งหนึ่งและอ่อนแอที่ตำแหน่งอื่น ซึ่งทำให้คุณต้องซื้อขาย หากคุณอยู่ในลีกที่ซื้อขายได้ยาก คุณจะประสบปัญหา ทำงานได้ดีที่สุดใน…ลีกที่มีรายชื่อผู้เล่นเริ่มต้นเล็กๆ และลีกที่แจกแต้มเท่าๆ กันในทุกตำแหน่ง กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องเฉพาะในรูปแบบร่างเท่านั้น

The Sleeper Strategy:นี่อาจเป็นกลยุทธ์ที่น่าตื่นเต้นและอาจเป็นความหายนะของเจ้าของแฟนตาซีหลายคน คุณเพียงแค่กำหนดเป้าหมายผู้เล่นให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ข้ามทหารผ่านศึกที่เชื่อถือได้สำหรับเยาวชนที่มีมูลค่าเท่ากันพร้อมพื้นที่ในการปรับปรุง คุณหลีกเลี่ยงความลึกเพื่ออะไรนอกจากคนนอนหลับ ประโยชน์:หากคุณสามารถคว้าผู้เล่นที่ฝ่าวงล้อมได้สองหรือสามคน คุณอาจจะหนีจากลีกของคุณไปในช่วงกลางฤดูกาล ข้อเสีย:หากคุณไม่จับ คุณจะตกรอบเร็วขึ้น คุณยังจะต้องตัดผู้เล่นที่ไม่ได้ออกไปอย่างรวดเร็ว โดยนับให้หนักกับสายการสละสิทธิ์ของลีกของคุณ หากผู้เล่นที่มีคุณภาพไม่กี่คนโผล่ออกมากลางฤดูกาล มันจะเป็นเรื่องยากที่จะชนะลีกไหนก็ได้ แต่ต้องเป็นประเภทการพนัน นี่เป็นกลยุทธ์ที่มีความเสี่ยงสูงและให้ผลตอบแทนสูง และคุณไม่สามารถหลงทางได้มากนักเมื่อคุณเริ่มต้น

กลยุทธ์ผู้เล่นตัวจริงเริ่มต้น:ลงมือทำตามมูลค่า — กลยุทธ์นี้กำหนดให้คุณเน้นไปที่การเติมช่องเริ่มต้นทั้งหมดของคุณทั้งหมดก่อน จากนั้นค่อยกังวลเกี่ยวกับความลึกในร่างฉบับร่างต่อไป ในการประมูล คุณเพียงแค่แบ่งดอลลาร์ที่มีในจำนวนที่เหมาะสมต่อตำแหน่ง โดยกระจายการลงทุนของคุณอย่างเท่าเทียมกัน ประโยชน์:คุณอาจจะจบลงด้วยทีมที่สมดุลที่สุด และคุณจะไม่ต้องกังวลกับการซื้อขายหรือกำจัดสายการสละสิทธิ์เกือบเท่าๆ กัน ข้อเสีย: หากคุณพบว่าคุณไม่มีความลึกในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง มันจะยากขึ้นมากในการเทรดในภายหลัง เพราะคุณจะต้องสร้างหลุมที่ใดที่หนึ่งเพื่อเติมอีกตำแหน่งหนึ่ง คุณจะพลาดการต่อรองราคาและการนอนเพียงเพราะคุณได้เติมเต็มตำแหน่งของผู้เล่นแล้ว ที่อาจทำให้หงุดหงิดไม่รู้จบ ทำงานได้ดีที่สุดใน…ลีกที่ซื้อขายได้ไม่ดีในอดีตและลีกที่ใช้รายการเริ่มต้นที่เล็กมาก ซึ่งหมายความว่ามีตัวแทนฟรีที่มีคุณภาพมากขึ้นในแต่ละสัปดาห์

กลยุทธ์ตำแหน่งน้อย:เราเคยเห็นเจ้าของหลายคนอ้างว่าผู้เล่นที่เก่งที่สุด ตัวเตะ หรือฝ่ายป้องกันทำคะแนนได้มากกว่าผู้เล่นที่ตำแหน่งทักษะ และความแตกต่างระหว่างอันดับ 1 และ 2 ในตำแหน่งเหล่านั้นยิ่งมากขึ้น ส่าย ผู้ที่เลือก Tony Gonzalezการป้องกันของ Buccaneers หรือMike Vanderjagt ใน ช่วงต้น (หรือใช้เงินจำนวนมากในการประมูลกับพวกเขา) ในช่วงสองสามฤดูกาลที่ผ่านมาเห็นได้ชัดว่าเส้นทางนี้ ประโยชน์:ไม่มีเลยจริงๆ เว้นแต่ระบบคะแนนในลีกของคุณจะเบ้จนทำให้มั่นใจว่าผู้นำในตำแหน่งเหล่านั้นจะมีผู้นำที่แข็งแกร่ง ข้อเสีย:มากมาย หากคุณผิดกับสมมติฐานของคุณ คุณจะไม่เพียงแต่พ่ายแพ้ในตำแหน่งนั้น แต่คุณจะอ่อนแอกว่าที่อื่นและคุณจะไม่สามารถแลกเปลี่ยนกับนักแสดงที่ผิดหวังได้อย่างแน่นอน (นึกถึง Vanderjagt ปีที่แล้ว) มีมากเกินไปที่อาจผิดพลาดได้ ทำงานได้ดีที่สุดใน… ลีกที่มีการชั่งน้ำหนักการป้องกันที่หนักที่สุด หากมีลีกใดๆ การป้องกันเป็นตำแหน่งเดียวที่คุณสามารถพิสูจน์กลยุทธ์นี้ได้ และเรากำลังพูดถึงระบบจุดเบ้ จริงๆ

เมื่อคุณพบกลยุทธ์โดยรวมที่ชอบแล้ว อย่าหยุดเพียงแค่นั้นและถือว่าคุณทำเสร็จแล้ว การกรอกรายชื่อแฟนตาซีเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน และคุณควรคำนึงถึงคำแนะนำต่อไปนี้ด้วยเช่นกัน:

รู้จักแผนภูมิเชิงลึกของคุณ เราไม่สามารถบอกคุณได้ว่าเราเคยเห็นเจ้าของร่างผู้เล่นมากี่ครั้งแล้วโดยสันนิษฐานว่าเขากำลังจะทำหน้าที่เดียวกับที่เขาทำเมื่อปีที่แล้ว ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณรู้ว่า ตอนนี้Brian Grieseเป็นกองหลังสำรองของไมอามี่และไม่ใช่ผู้เริ่มต้นของเดนเวอร์

มือใหม่มีความเสี่ยงในปีนี้มากกว่าคนอื่น ๆ ในความทรงจำล่าสุด ได้รับการพิสูจน์ทางสถิติแล้วว่ากองหลังมือใหม่ ตัวรับที่กว้าง และปลายแคบนั้นสร้างผลกระทบแฟนตาซีเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย โดยRandy Moss เป็นข้อยกเว้นเพียงอย่างเดียวเมื่อไม่กี่ปีก่อน อย่างไรก็ตาม นักวิ่งหน้าใหม่ในอดีตนั้นมีประโยชน์ในอดีต – LaDainian TomlinsonของซานดิเอโกและClinton Portisของเดนเวอร์นั้นแข็งแกร่งในช่วงสองฤดูกาลที่ผ่านมา น่าเสียดายที่ปีนี้ไม่มีมือใหม่ที่มีโอกาสเทียบได้กับปีที่ผ่านมา มือใหม่อาจน่าตื่นเต้นในการดราฟ แต่หากคุณไม่พิจารณาว่ามันเป็นตัวสำรองหรือหมอนรองนอน คุณกำลังเสี่ยงมากเกินไปกับผู้เล่นที่อาจให้ผลตอบแทนไม่มากนัก

หลีกเลี่ยงสิ่งมหัศจรรย์หนึ่งปี คุณจะไม่ตกหลุมพรางที่ใหญ่กว่าการเลือกผู้เล่นที่ไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากค่าสถานะที่ไร้ประโยชน์มานานหลายปี แล้วระเบิดครั้งใหญ่เมื่อฤดูกาลที่แล้ว Amani Toomerของ Giants ซึ่งเล่นสม่ำเสมอมาหลายปีแล้ว เป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยกว่า Chad Johnsonของ Cincinnati อย่างมาก ซึ่งกำลังจะเข้าสู่ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

ทำแผ่นโกงของคุณเอง เราชอบแผ่นโกงของเรา แต่จำไว้ว่าสิ่งที่ทำให้Fantasy Footballสนุกคือคุณควรสร้างความคิดเห็นของคุณเอง คุณอาจคิดว่าการวิ่งกลับที่เราอยู่ในอันดับที่ 10 นั้นจริง ๆ แล้วเป็นแบ็คที่ดีที่สุดอันดับที่ 6 ในขณะที่ตัวรับที่กว้างที่เราอยู่ในอันดับที่ 4 นั้นไม่ได้ดีไปกว่าการคาดคะเนอีก 15 รายการในการประเมินของคุณ อย่ายึดตามหนังสืออย่างเคร่งครัด ไม่อย่างนั้นคู่ต่อสู้ของคุณจะทำนายทุกการเคลื่อนไหวของคุณ ทำให้พวกเขาได้เปรียบ

รู้จักผู้เล่นทีมพิเศษของคุณเมื่อร่างการป้องกัน ผู้เล่นแฟนตาซีที่มีประสบการณ์จำนวนมากลืมผลกระทบของหน่วยพิเศษที่ดีไปโดยสิ้นเชิง ตัวอย่างเช่น การป้องกันของไจแอนต์สนั้นมีความสามารถมาก แต่การเพิ่มไบรอัน มิทเชลล์ในทีมพิเศษทำให้พวกเขาเป็นตัวเลือกที่ดียิ่งขึ้นไปอีก

ทิม บราวน์เคยเป็นหนึ่งในผู้เล่นตัวรับอันดับต้น ๆ ของ Fantasy Football แต่การปรากฎตัวของ Jerry Porter อย่างต่อเนื่องน่าจะลดจำนวนลงอีกครั้งในปี 2546 ขณะที่บราวน์ทำงานหนักในยามพลบค่ำของอาชีพการงานที่ดี เขาจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เสี่ยงหลายอย่างในบอร์ดร่างของคุณในปีนี้

ผู้เล่นบางคนไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นฤดูกาลด้วยสถานะที่ได้รับบาดเจ็บ แต่พวกเขาก็ยังควรมีชื่อติดอยู่กับชื่อของพวกเขา การบาดเจ็บในอดีตหรือการแสดงที่สั่นคลอนเมื่อเร็วๆ นี้อาจทำให้ผู้เล่นเกิดความสงสัยหรือสงสัยเกี่ยวกับผลงานที่ดีในฤดูกาลที่จะมาถึง การเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือปัญหาแผนภูมิเชิงลึกสามารถวางเมฆเหนือมุมมองของผู้เล่น

Jay Fiedler, QB, Miami: Dolphins ต้องการแทนที่เขาทุกปี และตอนนี้ได้นำBrian Griese เข้ามาแล้ว อย่างไรก็ตาม Fiedler เป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งและควรเล่นได้ดีพอที่จะเป็นตัวสำรอง Fantasy ที่น่านับถือและเริ่มต้นเป็นครั้งคราว

Chad Johnson, WR, Cincinnati:เขามีกองหลังที่ไม่น่าเชื่อถือ Jon Kitnaและ Johnson ไม่สามารถทำให้กองหลังประหลาดใจได้อีกต่อไป เขาอาจได้รับความสนใจในแนวรับมากขึ้นในปีนี้ ซึ่งตอนนี้เขาเป็นที่รู้จักดีจากผู้ประสานงานฝ่ายรับที่เป็นปฏิปักษ์

Tim Couch, QB, Cleveland:แฟน ๆ ของคลีฟแลนด์จะโหยหา Kelly Holcombในโอกาสแรกที่พวกเขาได้รับ ฮอลโคมบ์ดีกว่าภายใต้แรงกดดันและน่าจะได้งานเริ่มต้นใหม่ในบางจุด

Jerome Bettis, RB, Pittsburgh:เขาไม่เคยทำทัชดาวน์มากเกินไปในช่วงปีที่ดีที่สุดของเขา และตอนนี้Amos Zereoueกำลังจะเข้าสู่ฤดูกาลแห่งการพัฒนา เบ็ตติสยังคงมีบางอย่างเหลืออยู่ แต่ไม่เพียงพอที่จะเป็นผู้เริ่มต้นแฟนตาซีในทุกรูปแบบ

Corey Bradford, WR, ฮูสตัน:เขามีปัญหากับความไม่ลงรอยกันและอาการบาดเจ็บหลังจากที่เขาสร้างความประทับใจให้กับแฟนบอลแฟนตาซีในปี 2002 การเกิดขึ้นของJabar Gaffneyและการเพิ่มAndre Johnsonไม่ได้ช่วยอะไรเขาในปี 2003

Mark Brunell, QB, Jacksonville:อีกไม่นานเขาจะถูกผลักออกไปเพื่อให้มีที่ว่างสำหรับผู้สัญจรรุ่นเยาว์ David Garrard จะคุกคามเวลาเล่นของเขาในระยะสั้น

Ed McCaffrey, WR, Denver:การปรับปรุงที่คาดหวังของAshley Lelieจะเกิดขึ้นพร้อมกับการจางหายไปของ McCaffrey ในประวัติศาสตร์ การบาดเจ็บและอายุจะยังคงเร่งการลดลงของหนึ่งในวงกว้างของทหารผ่านศึกที่ประเมินค่าต่ำที่สุดของเกม

Tim Brown, WR, Oakland:เช่นเดียวกับ McCaffrey เขาจะจางหายไปเมื่อชายหนุ่มอีกคนลุกขึ้น บราวน์ไม่ทำให้ละครใหญ่พอและเจอร์รีพอร์เตอร์พร้อมที่จะใช้สถานที่ถูกต้องของเขาข้างเจอร์ไรซ์

ไอค์ฮิลเลียด WR, นิวยอร์กไจแอนต์:สุขภาพฮิลเลียดอีกครั้งจะเป็นเป้าหมายที่ชื่นชอบสำหรับเคอร์รีคอลลิน จับตาดูเขาอย่างใกล้ชิดในช่วงพรีซีซัน แต่ฮิลเลียร์ดควรหวนคืนสู่ความน่านับถือในแฟนตาซี

Kordell Stewart, QB, Chicago:เขาเป็นคนที่ดีที่สุดที่ Bears มี และเขาสามารถวิ่งเพื่อ TDs ได้ แต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้เขาเป็นกองหลังแฟนตาซีที่ดี นักแสดงสมทบที่น่าสงสัยอาจนำไปสู่ข้อผิดพลาดมากมายสำหรับสจ๊วตซึ่งยังไม่แสดงความสามารถในการตัดสินใจที่ดีที่สุด

Anthony Thomas, RB, Chicago:เขาหลุดพ้นจากความโปรดปรานของ Fantasy อย่างรวดเร็ว โธมัสทำให้เจ้าของหลายคนงุนงงเพราะสูญเสียความสามารถในการเด้งตัวจากแท็คเกิลและได้รับความระมัดระวังในสนามโล่ง Adrian Petersonเป็นเดิมพันที่ดีที่จะแซงเขาในแผนภูมิเชิงลึกในปีนี้

เจฟฟ์ เบลค, คิวบี, แอริโซนา:เขามีกองกำลังรับที่สั่นคลอนมาก และเบลคยังคงเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ซึ่งไม่สามารถชี้แนะแนวรุกได้อย่างสม่ำเสมอ แน่นอนว่าเขายังคงจ่ายบอลได้ลึกมาก และบางทีอาจจะเล่นได้ดีจากด้านหลังในบางครั้ง แต่เบลคจะไม่ได้ใกล้เคียงกับการเริ่มต้น Fantasy ที่น่านับถือ

Garrison Hearst, RB, San Francisco:ประสบการณ์ของเขาจะยังคงทำให้เขามีความสำคัญต่อ 49ers อย่างไรก็ตาม นักแข่งแฟนตาซีจะไม่ได้ประโยชน์อะไรมากมายจากเขาในช่วงฤดูกาลพัฒนา ของ Kevan Barlow

Jerramy Stevens, TE, Seattle:ปัญหานอกสนามของเขาอาจขัดขวางการพัฒนาของเขา สตีเวนส์มีพรสวรรค์และความสามารถในการเพลิดเพลินไปกับปีแห่งการพัฒนา แต่เขาอาจไม่สามารถดำเนินตามศักยภาพที่มีอยู่ได้มากนัก

Daryl Gardener, DT, Denver: The Broncos อาจคาดหวังจากเขามากเกินไป ชาวสวนยังมีฝีมือในการเล่นได้ดี แต่ร่างกายของเขาอาจไม่ร่วมมือ

Tory James, CB, Cincinnati:ชาวเบงกอลจะผิดหวังเมื่อกองหลังฝ่ายตรงข้ามหลีกเลี่ยงArtrell Hawkinsและเลือก James ที่จะเอาชนะและจะไม่ลงทะเบียนเซพชั่นมากเกินไปหรือผ่านการป้องกันแม้จะมีงานยุ่ง

ซีคโมเรโน LB, ซานดิเอโก:มีบางคนที่จะเข้ามาแทนที่จูเนียร์ Seau โมเรโน่ได้เรียนรู้มากมายจาก Seau และอาจเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจมากสำหรับกองหลังแต่ละลีก

Nick Barnett, LB, Green Bay:เขาเข้ารับตำแหน่งที่บร็องโกกลางและเจ็ดหน้าของ Green Bay ก็ยังห่างไกลจากความแข็งแกร่งโดยรวม เขาจะได้เรียนรู้บทเรียนบางอย่างในฐานะมือใหม่และจะไม่ลงทะเบียนโหม่งมากพอที่จะถือว่าเป็นผู้เล่นแฟนตาซีที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย

คิมแฮร์ริ่ง, FS, เซนต์หลุยส์:เขาจะถูกท้าทายสำหรับการเล่นเวลาโดยการใหม่เจสันเสฮอร์น Herring อาจไม่เริ่มเกมเพียงพอสำหรับ Rams ที่จะเป็น Fantasy starter ที่มีคุณภาพในปีนี้

การสร้างบัญชีรายชื่อผู้รักษาประตูอย่างระมัดระวังไม่ได้จำกัดอยู่แค่การได้นักเตะยอดเยี่ยมรุ่นเยาว์เท่านั้น ทหารผ่านศึกที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว เช่น Tom Brady เป็นองค์ประกอบที่จำเป็นในสูตรความสำเร็จ เจ้าของลีกผู้รักษาประตูที่ชาญฉลาดมองหาการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างเยาวชนและประสบการณ์

การรักษารายชื่อผู้รักษาประตูลีกอาจเป็นสิ่งที่ท้าทาย ความกดดันก่อตัวขึ้นเมื่อเวลาดราฟต์ใกล้เข้ามาในช่วงฤดูร้อน เนื่องจากคุณถูกบังคับให้ทำมากกว่าแค่การซ้อมรบสำหรับมือใหม่ที่มีความสามารถ

ลีกผู้รักษาประตูส่วนใหญ่ให้คุณ “หยุด” ผู้เล่นจำนวนหนึ่งได้ และคุณต้องตัดสินใจว่าจะเก็บใครไว้และใครจะโยนกลับเข้าไปใน “พูล” โดยปกติแล้วจะมีอีก 9-11 ทีมที่รักษาจำนวนผู้เล่นเท่ากัน ทำให้การตัดสินใจของคุณเป็นเรื่องสำคัญ ผู้เล่นชั้นยอดส่วนใหญ่ในลีกไม่น่าจะว่าง และวิธีเดียวที่จะรักษาความปลอดภัยให้กับบริการของRicky WilliamsหรือPlaxico Burressก็คือการแลกเปลี่ยนเพื่อพวกเขา หรือมีพวกเขาอยู่ในรายชื่อของคุณแล้ว

กองหลังมีความต้องการสูง เว็บคาสิโนรอยัล ดังนั้นนี่คือผู้เล่นกลุ่มแรกที่คุณต้องการ “หยุด” กองหลังที่อายุน้อยกว่าอย่างDeuce McAllister และLaDainian Tomlinsonควรเป็นจุดสำคัญของความผิดของคุณในอีกหลายปีข้างหน้า อย่าแยกทางกับพวกเขาไม่ว่าในกรณีใดๆ ผู้เล่นที่ลดลงเช่นJerome BettisและGarrison Hearstได้เห็นวันที่ดีกว่า ดังนั้นจงตัดขาดพวกเขาทันทีและมองหาหลังที่อายุน้อยกว่าที่มีข้อดี

หากกองหลังทหารผ่านศึกอย่างเอ็ดดี้ จอร์จและเจมส์ สจ๊วร์ต ซึ่งเคยเห็นวันที่ดีกว่ายังอยู่กับคุณ ก็ถึงเวลามองหานักวิ่งรุ่นเยาว์ การหาเยาวชนและการรักษาทหารผ่านศึกที่มีประสิทธิผลไว้ที่จุดสูงสุดของเกมควรเป็นจุดสนใจหลักของคุณ หากคุณสนใจตัวรับ คุณสามารถที่จะมีส่วนร่วมกับRod Smith ได้หากต้องการอัพเกรดการวิ่งแบ็คหรือกองหลัง

กองหลังเริ่มต้นของคุณควรเป็นคนที่ประสบความสำเร็จใน ระดับNFL ผู้ส่งบอลอย่างTom BradyและBrett Favreจะทำให้คุณมีความมั่นคง หากคุณขาดการปรากฏตัวเก๋าที่เป็นของแข็งใช้โอกาสของคุณกับน้อง แต่ผลิตผู้เล่นที่ชอบแช้ดเพนนิงตัน หากกองหลังและกองพลที่กว้างขวางของคุณแข็งแกร่ง คุณยังสามารถต่อสู้ในขณะที่รักษาอนาคตของคุณไว้ได้ ผู้ผ่านบอลที่มีประสบการณ์น้อยอย่างJoey HarringtonและPatrick Ramseyเหมาะที่จะสำรองทหารผ่านศึกอย่าง Brady และ Favre แต่จะเป็นผู้เริ่มเล่นที่เสี่ยงมาก

มีความลึกมากที่ตำแหน่งเครื่องรับที่กว้าง ดังนั้นอย่าลังเลที่จะปล่อยให้วงกว้างลงไปในสระ เว้นแต่เขาจะเป็นหนึ่งในชนชั้นสูง การกำจัดQuincy MorganหรือTroy Brownจะไม่เป็นความสูญเสียครั้งใหญ่เมื่อคุณสามารถรับTai StreetsหรือMarc Boerigterในแบบร่างได้ เพียงให้แน่ใจว่าคุณเก็บผู้เล่นคนหนึ่งไว้ในรายชื่อที่สามารถรักษาเสถียรภาพในฐานะผู้เล่นหมายเลข 1 อย่างไรก็ตาม ในทุกกรณี เป็นการดีกว่าที่จะวิ่งย้อนกลับไปยังพื้นที่กว้าง จะมีช่องว่างที่ดีเพียงพอที่จะทดแทนสิ่งที่คุณสูญเสีย การเปลี่ยนที่มีคุณภาพนั้นยากกว่าที่จะได้มาที่กองหลังและการวิ่งกลับ

Rookies จะเป็นรางวัลใหญ่ที่สุดของดราฟต์ แม้ว่าปีนี้กลุ่มจะขาดผู้เล่นตัวจริงก็ตาม ตัวรับสัญญาณแบบกว้างCharles Rogers และAndre Johnsonจะเป็นตัวเลือกที่เป็นที่ต้องการมากที่สุด Rogers มีโอกาสที่จะสร้างผลกระทบที่เร็วที่สุดให้กับมือใหม่ แต่มีทีมเดียวเท่านั้นที่จะได้เขา อย่าสิ้นหวังแม้ว่า ยังมีผู้มาใหม่อีกหลายราย เช่นJustin Fargas , Kyle BollerและWillis McGahee ที่ต้องพิจารณา ส่วนใหญ่จะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้เล่น แต่ก็ยังมีค่ามาก

การชมการแข่งขันแผนภูมิเชิงลึกที่สำคัญและผู้เล่นคนใดที่อาจเสียเวลาบาดเจ็บจะเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จของคุณ ถ้าโรเบิร์ต เฟอร์กูสันแห่งกรีนเบย์ว่าง ก็พาเขาไป เฟอร์กูสันอาจได้งานรับช่วงเริ่มต้น หากจาวอน วอล์คเกอร์ยังต้องการเครื่องปรุงเพิ่มเติม หาก Priest Holmesไม่สามารถรักษาสุขภาพได้ มือใหม่Larry Johnsonอาจได้รับโอกาสเล่นเป็นประจำ การซื้อBrian Grieseเป็นกรมธรรม์ประกันหนึ่งปีที่กองหลังเป็นความคิดที่ดีถ้าคุณมีการเริ่มต้นที่สั่นคลอน เขาอาจเข้ารับตำแหน่งแทนJay Fiedlerในบางจุด

ในขณะที่ผู้เล่นที่กำลังเติบโต เช่นAshley LelieและCorrell Buckhalterเป็นเป้าหมายสูงสุดของทุกทีมและหาได้ยาก ให้ใช้ดราฟต์ของผู้รักษาประตูลีกช่วงปลายเพื่อยิงผู้เล่นที่อาจทำได้ดีกว่าที่คาดไว้ ในที่สุดเจค พลัมเมอร์จะได้ลงเล่นด้วยความผิดที่น่านับถือ และมาร์เซล ชิปพ์อาจได้รับโอกาสเล่นอีกครั้งในแอริโซนา ผู้เล่นดังกล่าวมีความเสี่ยง แต่ควรค่าแก่การมองหาศักยภาพของพวกเขาในการเด้งกลับและอุดช่องโหว่ในรายชื่อของคุณ

ทีมผู้รักษาประตูลีกของคุณควรเป็นผู้เล่นที่เก่งกาจในสามตำแหน่งหลักและเยาวชนที่มีแนวโน้ม เหนือสิ่งอื่นใด ผู้เล่นที่ใกล้จะถึงแคมเปญใหญ่ เช่นWilliam Greenและ Koren Robinsonควรเป็นเป้าหมายสูงสุดของคุณ อย่ารอช้าหากคุณมีโอกาสได้ครอบครองมัน

Peerless Price เจริญรุ่งเรืองในฐานะผู้รับอันดับ 2 ในบัฟฟาโล ตอนนี้ในฐานะผู้จ่ายบอลอันดับต้น ๆ ของแอตแลนต้า เขาจะต้องเผชิญกับแรงกดดันมากขึ้นในขณะที่ปรับตัวเข้ากับกองหลังคนอื่น เครื่องแบบใหม่และความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้ราคาและผู้เล่นที่โดดเด่นอื่น ๆ ไปสู่ผลรวมที่น่าผิดหวังระหว่างฤดูกาล 2546

ผู้ต้องสงสัยคนสำคัญที่ทำลายความหวังของ Fantasy ในปีนี้คือเรื่องเซอร์ไพรส์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในปี 2002 ในขณะที่ผู้เล่นบางคนโพสต์ตัวเลขจำนวนมากที่ไม่คาดคิด พวกเขาจะถูกกดดันอย่างหนักที่จะทำซ้ำหรือต่อยอดการแสดงของพวกเขา และอาจใช้เวลาไม่นานสำหรับบางคน ฮีโร่ของปีที่แล้วที่จะกลายเป็นตัวสำรองหรือแม้กระทั่งทิ้งฟรีเอเจนต์ เป้าหมายอื่นๆ สำหรับความล้มเหลว ได้แก่ ผู้เล่นบางคนที่เปลี่ยนทีม และคนอื่นๆ ที่มีความคาดหวังสูงติดอยู่กับพวกเขา มีสูตรและตัวเลือกมากมายสำหรับปีที่น่าผิดหวัง และคุณจะพบได้ที่นี่

David Boston, WR, San Diego:การเปลี่ยนแปลงที่อยู่หมายถึงการกลับไปสู่แบบฟอร์ม 2001 ของเขาหรือไม่? แม้ว่าบอสตันจะยังแข็งแรงอยู่ แต่เขาจะได้รับความสนใจจากแนวรับมากเกินไป Reche CaldwellและTim Dwight จะไม่คู่ควร Drew Breesยังคงพัฒนาเป็นกองหลังมืออาชีพ และจะไม่สามารถเชื่อมโยงกับดาวน์ฟิลด์ของบอสตันได้อย่างสม่ำเสมอ บอสตันยังคงมีช่วงเวลาของเขา แต่พวกเขาจะไม่มาเป็นประจำ ชาร์จเจอร์จะเล่นบอลบ่อย ซึ่งจะทำให้ศักยภาพในการจ่ายบอลลดลง

Peerless Price, WR, Atlanta: Drew Bledsoeยังคงเป็นสายพันธุ์ที่หายากซึ่งทำให้ผู้รับดูดี Bledsoe และ Price พัฒนาความสัมพันธ์ในสนามได้ดีในปีที่แล้ว และราคาก็เฟื่องฟูเป็นช่วงที่สองของบัฟฟาโล การเล่นกับมุมฝาครอบด้านบนในขณะที่ทำงานกับกองหลังที่โยน downfield น้อยกว่ามากจะทำให้ตัวเลขของราคาลดลงอย่างมาก ราคาจะต้องด้นสดและเปิดได้เมื่อ Michael Vickแย่งชิงออกจากกระเป๋า และในขณะที่เขาสามารถเปิดได้ในการเล่นที่พัง Price จะไม่ใช่เป้าหมายเดียวของ Vick ในสถานการณ์เช่นนี้ ผลกระทบที่ใหญ่ที่สุดของเขาอาจไม่พบในเชิงสถิติ การปรากฏตัวของราคาอาจช่วยให้ผู้รับอื่น ๆ และAlge Crumplerสิ้นสุดอย่างแน่นหนา ให้เปิดบ่อยขึ้น

Matt Hasselbeck, QB, Seattle:ในอดีต Hasselbeck เป็นนักแสดงที่ยอดเยี่ยมในช่วงพรีซีซัน ตอนนี้เขาอยู่เหนือขั้นแล้ว เขายังเล่นเป็นผู้ชายเช็ดถูได้ดีอีกด้วย ในหกเกมสุดท้ายของซีแอตเทิลเมื่อปีที่แล้ว เมื่อเห็นได้ชัดว่า Seahawks ไม่ได้ไปไหน Hasselbeck ก็เล่นเหมือน All-Pro Seahawks มีสถิติ 3-7 เมื่อ Hasselbeck เริ่มเล่นหกเกมเพื่อจบฤดูกาล ในช่วงเวลานั้น เขาขว้างน้อยกว่า 298 หลาหนึ่งครั้ง เมื่อต้องเผชิญกับแรงกดดันอย่างแท้จริง ฮัสเซลเบคมีแนวโน้มที่จะตื่นตระหนกและตัดสินใจไม่ได้ เขายังไม่ได้แสดงให้เห็นว่าเขาสามารถท้าทายแนวรับได้อย่างสม่ำเสมอเมื่อเขาอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างมาก แนวรุกของซีแอตเทิลยังไม่ได้แสดงให้เห็นว่าสามารถปกป้องเขาได้อย่างสม่ำเสมอ

Laveranues Coles, WR, Washington: เว็บคาสิโนรอยัล เช่นเดียวกับ Price โคลส์ได้พัฒนาความสัมพันธ์ในสนามที่ยอดเยี่ยมกับกองหลังเก่าของเขา Chad Pennington และ Coles ดูเหมือนจะมีความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติสำหรับความสามารถของกันและกัน โคลส์ไม่ใช่นักวิ่งเส้นทางระดับแนวหน้า แต่เป็นภัยคุกคามในดาวน์ฟิลด์ที่ทำให้ทีมคอร์เนอร์ประหลาดใจด้วยความสามารถในการเตรียมรับตำแหน่งยาวได้อย่างสมบูรณ์แบบ เขาจะไม่มีความสัมพันธ์ในสนามแบบเดียวกันกับ Patrick Ramseyซึ่งยังคงพัฒนาเป็นกองหลังNFL ในขณะที่ Coles เป็นเป้าหมายการเล่นที่ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงสำหรับทีมเจ็ตส์เมื่อปีที่แล้ว Rod Gardnerจะเป็นผู้รับอันดับต้น ๆ ของ Ramsey เมื่อเขาลงลึก Coles จะพลาด Pennington และเขาจะไม่ใช่ผู้เล่นรายใหญ่เพียงคนเดียวในทีมของเขาอีกต่อไป

Stephen Davis, RB, Carolina:มีความคาดหวังสูงสำหรับ Davis ที่หลุดพ้นจากความสง่างามในวอชิงตัน และตอนนี้คาดว่าจะฟื้นเกมวิ่งของ Carolina นั่นเป็นภาระหนักบนหลังที่ไม่เคยทนทานมาก่อนและเข้าร่วมทีมที่มีเกมการจ่ายบอลที่น่าสงสัย ฝ่ายตรงข้ามจะวางแนวหน้าของพวกเขากับเดวิสและกล้าJake Delhomme เพื่อเอาชนะพวกเขา ฝ่ายป้องกันจะโจมตีเดวิสครั้งใหญ่หลายครั้งในปีนี้ เนื่องจากเขาพยายามไม่ประสบความสำเร็จในการก่ออาชญากรรมที่น่าสงสัย

Travis Taylor, WR, Baltimore:ตัวอย่างของ wideout อีกคนที่จะพลาดกองหลัง ไม่นานนักก่อนที่เทย์เลอร์จะอ้อนวอนให้ เจฟฟ์ เบลคกลับมาจากแอริโซนา เทย์เลอร์ทำทัชดาวน์ได้ดีที่สุดในอาชีพ 6 ครั้งในปีที่แล้ว ขณะที่เบลคส่งบอลให้เขาในเส้นทางลึกข้างสนามอย่างสม่ำเสมอ คริสเรดแมนไม่ได้มีปืนลึกเช่นเดียวกับเบลคและบัลติมอร์ตัวเลือกอื่น ๆ เพียง แต่เป็นมือใหม่ไคล์บอลเลอร์ เทย์เลอร์จะกลับมาเป็น Fantasy flop อีกครั้งอย่างรวดเร็วในฤดูกาลนี้

สมัครแทงบอลออนไลน์ แทงบอลสโบเบ็ต เว็บรอยัล

สมัครแทงบอลออนไลน์ การทะเลาะวิวาทกันอย่างต่อเนื่องระหว่าง Twin River Worldwide Holdings, Inc. (NYSE:TRWH) และ International Game Technology Plc (NYSE:IGT) เกี่ยวกับการครอบงำในตลาดเครื่องเล่นเกมของ Rhode Island มีผู้เข้าร่วมรายใหม่: Scientific Games Corp. (NASDAQ: SGMS) .

Gina Raimondo ผู้ว่าการรัฐโรดไอแลนด์อาจเผชิญกับแรงกดดันมากขึ้นในการเปิดข้อตกลงเครื่องเล่นเกมสำหรับการประมูลร่วมกับบริษัทอื่นในการต่อสู้ (ภาพ: วอลล์สตรีทเจอร์นัล)
Scientific Games ซึ่งเป็นหนึ่งในคู่แข่งหลักของ IGT มีรายงานว่ากำลังเจรจากับ Twin River ผู้ดำเนินการคาสิโนสองแห่งของ Rhode Island เพื่อเสนอราคาสำหรับธุรกิจ Ocean State

ความขัดแย้งกำลังหมุนไปในขณะที่รัฐบาล Gina Raimondo (D-RI) ผลักดันให้ฝ่ายนิติบัญญัติอนุมัติสัญญา 20 ปีมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ซึ่งจะให้ IGTเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เกินขนาดของเครื่องเกมของรัฐ TRWH แสดงความกังวลว่าข้อตกลงนี้ไม่ดีต่อลูกค้าและผู้เสียภาษี และ Raimondo ไม่อนุญาตให้บริษัทอื่นเสนอราคาในสัญญา

Twin River ยืนยันว่าภายใต้กฎหมายของ Rhode Island ผู้ผลิตรายเดียวสามารถควบคุมเครื่องเกมเพียงครึ่งเดียวในรัฐ แต่โดยอาศัยอำนาจจากการควบรวมกิจการกับ Gtech ในปี 2015 ทำให้IGT ทำงานเกือบ 85 เปอร์เซ็นต์ของอุปกรณ์การพนันที่นั่นตำแหน่งที่จะเป็นมั่นคงหรือเพิ่มขึ้นหากข้อเสนอของไรมอนโดกลายเป็นกฎหมาย SG กำลังติดตามสถานการณ์ที่นั่น

เราได้รักษาตัวแทนเพื่อติดตามสถานการณ์การประมูลของโรดไอแลนด์” ซูซาน คาร์ทไรท์ รองประธานด้านเกมวิทยาศาสตร์กล่าวในอีเมลที่ส่งถึงโพรวิเดนซ์เจอร์นัล

เมื่อต้นสัปดาห์นี้ ผู้ทำการแนะนำชักชวนสมาชิกรัฐสภาของ SG สองคนได้พบกับ Nicholas Mattiello (D-RI) ประธานของ Rhode Island House ก่อนหน้านี้ Mattiello แสดงความผิดหวังกับข้อตกลงของ Raimondo กับ IGT ในขณะที่ตั้งคำถามว่าข้อเสนอของผู้ว่าการรัฐจะคงอยู่ถึงการพิจารณาทางกฎหมายหรือไม่

มันเริ่ม Testy
ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา เมื่อ TRWH นำโฆษณาแบบเต็มหน้าออกมาในProvidence Journalวิจารณ์ข้อตกลงของ Raimondo กับ IGT ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ให้บริการคาสิโนและผู้ผลิตเครื่องเล่นเกมเริ่มเป็นที่ถกเถียงกันมากขึ้น

ในเดือนกรกฎาคม Twin River เสนอการจ่ายเงินสดล่วงหน้า 125 ล้านดอลลาร์เพื่อแย่งชิงการควบคุมลอตเตอรี Rhode Island จาก IGT ซึ่งเป็นข้อเสนอที่ถูกปฏิเสธโดย Raimondo

ไม่นานมานี้ TRWH เปิดสปอตOkada Manila ในฟิลิปปินส์ได้รับเงินมากขึ้นจากพื้นที่เล่นเกม และนั่นนำไปสู่รายได้ที่สูงขึ้นสำหรับ Universal Entertainment บริษัทแม่ของรีสอร์ท

รายได้จากคาสิโน Okada Manila
Okada Manila ในฟิลิปปินส์คว้ารางวัลใหญ่จากเจ้าของ Universal Entertainment (ภาพ: Alecs Ongcal/Rappler)
ในรายงานไตรมาสที่สองของ Universal กลุ่มบริษัทในญี่ปุ่นเปิดเผยว่ารายรับจากการเล่นเกมรวม (GGR) ในเดือนมกราคมถึงมิถุนายนเพิ่มขึ้น 44.7% การชนะคาสิโนอยู่ที่ PHP 17.66 พันล้าน (340 ล้านดอลลาร์)

ที่ Okada Manila รีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการที่เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย Universal Entertainment Group จำนวนแขกเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่สองและมีการเติบโตในปริมาณของทุกกลุ่ม” การเปิดตัวอธิบาย “การเติบโตรวมถึงหมวดหมู่วีไอพี เช่นเดียวกับเกมบนโต๊ะและเครื่องจักรสำหรับตลาดมวลชน ส่งผลให้ยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างมาก”

Okada Manila สร้างขึ้นด้วยราคา 2.4 พันล้านดอลลาร์ มีเครื่องสล็อตมากกว่า 3,000 เครื่องและเกมบนโต๊ะ 500 เกม

จีน อิมแพ็ค
ในปี 2014 ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ได้เปิดฉากการปราบปรามกลุ่มผู้โดยสารวีไอพีที่จัดการเดินทางสำหรับพลเมืองที่ร่ำรวยที่สุดของแผ่นดินใหญ่ไปยังสวรรค์แห่งภาษีของมาเก๊า นั่นนำไปสู่ ​​GGR ในตลาดคาสิโนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกลดลงจาก 45 พันล้านดอลลาร์ในปี 2556 เหลือน้อยกว่า 28 พันล้านดอลลาร์ในปี 2559

การตรวจสอบอย่างใกล้ชิดของกลุ่มขยะทำให้เศรษฐีชาวจีนจำนวนมากเอาเงินจากการเล่นเกมไปที่อื่น และเมืองหลวงของฟิลิปปินส์อย่างมะนิลาและรีสอร์ทมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ใน Entertainment City ได้รับประโยชน์

สหประชาชาติแสดงความกังวลเมื่อเดือนที่แล้วเกี่ยวกับคาสิโนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่มีการป้องกันที่เหมาะสมในการต่อสู้กับการฟอกเงิน “คาสิโนเหล่านี้จำนวนมากเกิดขึ้นหลังจากการปราบปรามกิจกรรมการฟอกเงินในมาเก๊า ประเทศจีน ในปี 2014 ทำให้เกิดความกังวลว่า ‘การเคลื่อนย้าย’ ของกิจกรรมทางอาญาที่เกี่ยวข้องกับคาสิโนได้เกิดขึ้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” UN ระบุ

Bloomberry Resorts – บริษัทแม่ของ Solaire Resort & Casino มูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ในกรุงมะนิลา – กำลังสร้างท่าเรือสำหรับเรือสำราญในอ่าวมะนิลาซึ่งคาดว่าจะเปิดในปี 2564 ท่าเรือสองท่าซึ่งเป็นท่าเรือสำราญแห่งแรกในฟิลิปปินส์ จะอนุญาตให้เรือขนาดใหญ่รับส่งผู้โดยสารจากจีนไปยังฟิลิปปินส์

สถานการณ์โอคาดะ
นอกจาก Okada Manila แล้ว ธุรกิจอื่นๆ ของ Universal Entertainment ยังรวมถึงการผลิตอุปกรณ์เล่นเกมและดำเนินการเกมคาสิโนบนโซเชียลแบบโต้ตอบ Kazพี่น้อง Fertitta, Lorenzo และ Frank III กำลังขึ้นตำแหน่งของพวกเขาใน Red Rock Resorts (RRS) หลังจากช่วง 12 เดือนที่ปั่นป่วนซึ่งทำให้สต็อกลดลงอย่างมาก

พี่น้อง Fertitta Red Rock Resorts Palms
Palms โฉมใหม่นี้ใช้เงินมหาศาล อย่างน้อยก็ในสายตาของมหาเศรษฐี Frank III และ Lorenzo Fertitta แต่พวกเขายังคงเชื่อมั่นใน Red Rock Resorts ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของที่พัก (ภาพ: ABS-CBN)
การยื่นฟ้องต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (SEC) เปิดเผยว่ามหาเศรษฐีทั้งสองและการถือครองการลงทุนและทรัสต์ของพวกเขาได้ซื้อหุ้น RRR จำนวน 2,248,700 หุ้นระหว่างวันที่ 8-16 สิงหาคม ราคารวมของการซื้อหุ้นอยู่ที่ประมาณ 41.75 ล้านดอลลาร์

ซื้อขายใน NASDAQ หุ้น Red Rock Resorts ร่วงลงจาก 32.09 ดอลลาร์ในวันที่ 20 สิงหาคม 2018 เป็น 19.42 ดอลลาร์ในวันนี้ซึ่งลดลงเกือบ 40% การขายออกได้รับการให้เครดิตกับการตัดสินใจของ RRR ในการใช้จ่ายเงิน 690 ล้านดอลลาร์เพื่อปรับปรุงรีสอร์ทคาสิโนนอก Strip Palms

Frank III และ Lorenzo Fertitta ครอบครองหุ้น Red Rock จำนวน 47,676,703 หุ้น ซึ่งคิดเป็น 41.2% ของบริษัททั้งหมด กลุ่มคาสิโนเป็นเจ้าของส่วนใหญ่ของ Station Casinos และมีทรัพย์สิน 21 แห่งในพอร์ตโฟลิโอ

ในไตรมาสที่สอง รายได้ RRR ไม่เป็นไปตามการประเมินฉันทามติของ Zacks กำไรที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 13 เซนต์ต่อหุ้น ซึ่งต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์สี่ประการ

ไม่ต้องห่วง
นักวิเคราะห์เกมรู้สึกงุนงงเกี่ยวกับการลงทุนครั้งใหญ่ของ Red Rock ในการซื้อ Palms จากตระกูล Maloof ในราคา 312.5 ล้านเหรียญ เมื่อรวมกับการยกเครื่องทรัพย์สินมูลค่า 690 ล้านดอลลาร์และ RRR จะใช้เงินมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ในคาสิโนที่อยู่ห่างออกไปทางตะวันตกของแถบหนึ่งไมล์ในพื้นที่ที่มีการสัญจรทางเท้าเพียงเล็กน้อย

Red Rock and Station ให้ความสำคัญกับคาสิโนที่จัดไว้ให้กับคนในท้องถิ่นมาเป็นเวลานาน ไม่ใช่รีสอร์ทพันล้านดอลลาร์

Carlo Santarelli นักวิเคราะห์เกมของ Deutsche Bank แสดงความคิดเห็นในสัปดาห์นี้ว่าการลงทุนเพิ่มเติมของพี่น้อง Fertitta ในบริษัทแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อกลุ่มและความเชื่อในปาล์ม

เราดูกิจกรรมเป็นบวกชัดเจนต่อการสนับสนุนมุมมองที่ฝ่ายบริหารเชื่อว่ายังคงเป็นตลาดที่ชาวบ้านและจะยังคงมีสุขภาพดีและที่ปาล์มป็นจะได้พบกับความมั่นคงในช่วงเวลา” Santarelli กล่าว

นักลงทุนตอบรับเชิงบวกต่อการเปิดเผยข้อมูลของ SEC เนื่องจากหุ้น RRR พุ่งขึ้น 0.8% ในวันอังคารซึ่งเป็นวันขาลงของ Wall Street

มีการคาดเดากันมากมายว่านักธุรกิจของ Fertitta รู้บางสิ่งที่พวกเราที่เหลือไม่รู้ ข่าวลือยังคงแพร่กระจายอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะรื้อถอน CaWynn Resorts เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ 11 เอเคอร์รอบๆ ท่าเรือ Encore Boston ที่เพิ่งเปิดใหม่ ในขณะที่บริษัทมีแผนสำหรับที่ดินนั้น อาจต้องใช้เวลาสักระยะกว่าจะบรรลุถึงวิสัยทัศน์นั้น

ท่าเรือ Encore บอสตัน ซึ่ง CEO ของ Wynn Resorts กล่าวว่าบริษัทมีแผนสำหรับ 11 เอเคอร์ที่ไม่ได้ใช้ซึ่งเป็นเจ้าของรอบๆ คาสิโนรีสอร์ทแบบบูรณาการใกล้กับบอสตัน (ภาพ: วารสารธุรกิจ)
เอ็นคอร์ บอสตัน ฮาร์เบอร์ รีสอร์ทแบบบูรณาการแห่งแรกในสหรัฐฯ ของบริษัทนอกลาสเวกัส เปิดให้บริการเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน วินน์มีบทบาทในการกลืนกินพื้นที่รอบๆ คาสิโนแห่งใหม่ ในการประชุมทางโทรศัพท์ผลประกอบการไตรมาสสองของบริษัทเมื่อวานนี้ นักวิเคราะห์ได้สอบถามเกี่ยวกับเจตจำนงของผู้ประกอบธุรกิจเกมสำหรับพื้นที่เอเคอร์ใกล้กับสถานที่ในเอเวอเร็ตต์ รัฐแมสซาชูเซตส์

ดังนั้นกระบวนการวางแผนและการอนุญาตจึงใช้เวลานานในแมสซาชูเซตส์” Matt Maddox ซีอีโอของ Wynn กล่าว “และตอนนี้เราไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมที่เป็นทางการใดๆ เรากำลังพูดคุยกับพันธมิตรที่มีศักยภาพหลายราย เพราะฉันคิดว่าการร่วมทุนสามารถทำงานบนพื้นที่ 11 เอเคอร์นั้นจริงๆ สำหรับโรงแรมเพิ่มเติมที่อาจไม่ได้มาตรฐาน Wynn และข้อเสนอด้านความบันเทิงอื่นๆ

Encore Boston Harbor เปิดให้บริการเพียงแปดวันของไตรมาสที่สอง แต่คาสิโนใหม่สร้างรายได้ 18.8 ล้านดอลลาร์และรายได้ 100,000 ดอลลาร์ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) สำหรับ Wynn ในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน

ล่อลูกกลิ้งสูงสู่ Beantown
คาสิโนแมสซาชูเซตส์มูลค่า 2.6 พันล้านดอลลาร์ถูกจัดวางให้เป็นทรัพย์สินการเล่นเกมชั้นยอดในนิวอิงแลนด์ หมายความว่าความสามารถของ Wynn ในการล่อวีไอพีมายังสถานที่ให้บริการเป็นจุดเน้นสำหรับนักวิเคราะห์ของวอลล์สตรีทที่ครอบคลุมบริษัท

Stephen Grambling นักวิเคราะห์ของ Goldman Sachs ถาม Maddox เกี่ยวกับกรอบเวลาสำหรับบริษัทในการแตะฐานข้อมูลของนักพนันระดับไฮเอนด์และล่อลูกค้าเหล่านั้นไปที่บอสตัน ในขณะที่ CEO ของ Wynn ดูเหมือนจะพอใจกับความพยายามที่เพิ่มขึ้นที่ Encore Boston Harboมื่อ Eldorado Resorts, Inc. (NASDAQ:ERI) ประกาศข้อเสนอซื้อกิจการ 17.3 พันล้านดอลลาร์สำหรับ Caesars Entertainment Corp. (NASDAQ:CZR) ในเดือนมิถุนายน การขายสินทรัพย์มุ่งเป้าไปที่การเพิ่มเงินสดและลดพอร์ตการลงทุนที่แผ่กิ่งก้านสาขาของบริษัท

Caesars Palace Atlantic City ที่ซึ่ง บริษัท นั้นสามารถเห็นบัญชีรายชื่อที่ถูกตัดแต่ง (ภาพ: CNBC)
Eldorado ซึ่งตั้งอยู่ในรีโนได้ประกาศขายคาสิโนแปดแห่งทั่วสหรัฐอเมริกาแล้วและในขณะที่การเก็งกำไรยังคงอาละวาดเกี่ยวกับชะตากรรมของคุณสมบัติซีซาร์บางแห่งในลาสเวกัสสตริป , แอตแลนติกซิตี, นิวเจอร์ซีย์อาจเป็นจุดสนใจสำหรับเอลโดราโด รายชื่อของซีซาร์

เมื่อการเข้าซื้อกิจการเสร็จสิ้นในครึ่งแรกของปี 2020 บริษัทที่ควบรวมกิจการจะเป็นเจ้าของคาสิโนสี่แห่งจากทั้งหมดเก้าแห่งของแอตแลนติกซิตี โดยสมมติว่าอย่างน้อยหนึ่งแห่งจะไม่ขายระหว่างนี้และหลังจากนั้น บริษัท ซึ่งรักษาชื่อซีซาร์จะคิดเป็น 37 เปอร์เซ็นต์ของรายรับจากการเล่นเกมและ 40% ของพนักงานที่เกี่ยวข้องบน BoardwalkตามThe Press of Atlantic City

เมื่อซีซาร์รายงานผลประกอบการไตรมาสสองเมื่อต้นสัปดาห์นี้บริษัทได้กล่าวถึงจุดอ่อนในการดำเนินงานในแอตแลนติกซิตี

และฉันหมายถึงเรียกฉันว่าบ้า แต่ฉันคิดว่าเราสามารถปรับปรุงสิ่งต่างๆ ในแอตแลนติกซิตี้ได้นิดหน่อย ฉันคิดว่าเราทำผลงานได้ไม่ดีที่นั่น และฉันคิดว่ามีโอกาสที่เราจะพลิกผลลัพธ์เหล่านั้น” โทนี่ โรดิโอ ซีอีโอของ Caesars กล่าวในการประชุมทางโทรศัพท์กับนักวิเคราะห์และนักลงทุน

Rodio ยอมรับ Bally’s, Caesars Palace และ Harrah’s ซึ่งเป็นสถานที่ให้บริการ Boardwalk สามแห่งของบริษัท ซึ่งตามหลังคาสิโนอื่นๆ อีกสี่แห่งในเมืองที่เปิดให้บริการก่อน Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City และ Ocean Casino Resort จะเปิดตัวในเดือนมิถุนายน 2018

Bally’s And More?
แอตแลนติกซิตีของ Bally มีข่าวลือบ่อยครั้งว่าเป็นหนึ่งในสถานที่จัดงานในแอตแลนติกซิตีที่เอลโดราโดสามารถขายได้ อย่างไรก็ตาม การสนทนาเกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้วเนื่องจากการเปิดตัวหนังสือกีฬามูลค่า 11 ล้านดอลลาร์เมื่อเร็วๆ นี้ ควบคู่ไปกับความสำเร็จของการเดิมพันกีฬาในรัฐการ์เด้น เอลโดราโดอาจไม่กระตือรือร้นที่จะขาย Bally’s

เชื่อว่า Bally’s ล้มลุกคลุกคลานอยู่บน Boardwalk เนื่องจากการละเลยและขาดการลงทุนจากบริษัทแม่ แม้ว่าจะไม่ได้กล่าวถึงทรัพย์สินเฉพาะนั้นก็ตาม Rodio ยอมรับว่าซีซาร์น่าจะลงทุนในแอตแลนติกซิตีได้ดีขึ้น

“ฉันจะบอกว่าเรามีโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ Caesars Atlantic City ไม่มากที่ Harrah’s แต่ฉันคิดว่าเราสามารถปรับใช้เงินทุนเพิ่มอีกเล็กน้อยเพื่อสร้างแรงจูนักวิเคราะห์รายรับจากการเล่นเกมรวม (GGR) ของมาเก๊าในเดือนสิงหาคมกำลังลดลงหลังจากเดือนที่เริ่มช้าในตลาดคาสิโนที่ร่ำรวยที่สุดในโลก

สงครามการค้ารายรับจากการเล่นเกมของมาเก๊า
นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ามาเก๊าจะเห็นการลดลงของรายได้จากการเล่นเกมรวมในเดือนนี้ (ภาพ: บลูมเบิร์ก)
โบรกเกอร์ที่ Sanford C. Bernstein และ Nomura ต่างสังเกตเห็นการเล่นที่อ่อนแอกว่าในเขตปกครองพิเศษของจีนในช่วงสัปดาห์แรกของเดือน ด้วยเหตุนี้ นักวิเคราะห์จึงปรับประมาณการในเดือนส.ค.

“สี่วันแรกของเดือนสิงหาคม (ประกอบด้วยวันหยุดสุดสัปดาห์เต็ม) เริ่มต้นได้ไม่ดี โดยมีปริมาณวีไอพีต่ำ (การถือครองอยู่ในเกณฑ์ปกติ) และมวลเบากว่าที่คาดไว้” บันทึกของแซนฟอร์ดอ่าน “การเติบโตในเชิงบวกในเดือนสิงหาคมจะต้องอาศัยปริมาณวีไอพีที่เกินมาตรฐานและการถือครองที่สูงขึ้น – สิ่งที่ไม่ได้อยู่ในการคาดการณ์ของเรา”

โนมูระเรียกร้องให้ GGR 25 พันล้าน MOP เป็น 26 พันล้าน MOP (3.1-3.22 พันล้านดอลลาร์) นั่นจะลดลงประมาณสองถึงห้าเปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับเดือนสิงหาคม 2018 การประมาณการของ Sanford อยู่ในช่วงเดียวกัน

อุปสรรค์ของตลาด
รายรับจากการเล่นเกมโดยรวมลดลง 0.9% ในเดือนมกราคมถึงกรกฎาคม ขาดทุนประมาณ 197 ล้านดอลลาร์ นักวิเคราะห์กล่าวหาว่าพายุโซนร้อนวิภาเป็นต้นเหตุที่ช้าในเดือนสิงหาคม

เมื่อเดือนที่แล้ว บริษัทนายหน้าอ้างว่าการประท้วงที่ทวีความรุนแรงขึ้นในฮ่องกงเกี่ยวกับความพยายามทางกฎหมายในการผ่านร่างกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดน ซึ่งหลายคนมองว่าเป็นสาธารณรัฐประชาชนแผ่นดินใหญ่เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจเพิ่มเติมเหนือเขตปกครองพิเศษปกครองตนเอง

แทงบอลสโบเบ็ต เราเริ่มเห็นผลกระทบเชิงลบจากการประท้วงในฮ่องกง ซึ่งทำให้การคมนาคมขนส่งหยุดชะงัก (ในช่วงสุดสัปดาห์ ซึ่งส่วนใหญ่จนถึงตอนนี้) และเริ่มสร้างความปั่นป่วนในการเยือนฮ่องกงของจีน (และการเยือนมาเก๊าต่อไป) แซนฟอร์ดกล่าว

นักวิเคราะห์ยังอ้างถึงเรื่องอื้อฉาวเกี่ยวกับกลุ่มพลังงาน VIP Junget ว่าเป็นสาเหตุที่เป็นไปได้สำหรับการรักษาบางส่วนให้ห่างจากศูนย์กลางคาสิโน

“การปฏิเสธรอบ ๆ Suncity ยังคงกดดัน Junke VIP เนื่องจากตัวแทนถอนเงินบางส่วนและล่าช้าไปมาเก๊า การปฏิเสธโดยรวมเกี่ยวกับสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์และมหภาคกำลังมีผลกระทบในทางลบต่อ GGR” บันทึกสรุป

การค้าจีน-สหรัฐฯUSEldorado Resorts, Inc. (NASDAQ:ERI) ซีอีโอ Tom Reeg กำลังมองหาวิธีเพิ่มมูลค่าสูงสุดให้กับบริษัทของเขาในการเข้าซื้อกิจการ Caesars Entertainment Corp. (NASDAQ:CEC) มูลค่า 17.3 พันล้านดอลลาร์ และนั่นอาจรวมถึงการแยกทางกับกีฬาบนมือถือและกีฬาออนไลน์ ธุรกิจการพนัน

บาร์ที่ Caesars Las Vegas นั้นยอดเยี่ยม การดำเนินการเดิมพันมือถือของ บริษัท สามารถแยกออกได้ (ภาพ: ทวิตเตอร์)
ตามที่บริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาสสองในวันจันทร์ ซีซาร์เน้นย้ำถึงการเติบโตในธุรกิจการพนันกีฬา โดยสังเกตว่าบริษัทดำเนินการกับหนังสือกีฬาขายปลีกเจ็ดแห่งในรัฐอินเดียนา และกำลังมองหาสถานที่ที่จะเพิ่มสถานที่เดิมพันกีฬารายย่อยในรัฐอิลลินอยส์และไอโอวา รวมถึงรัฐอื่นๆ

เมื่อเอลโดราโดเสร็จสิ้นการเข้าครอบครองซีซาร์ในครึ่งแรกของปีหน้า การยกเลิกการดำเนินการเดิมพันกีฬาออนไลน์ของบริษัทที่ควบรวมกันอาจเป็นไปได้

พวกเขา (ซีซาร์) มีธุรกิจคาสิโนอินเทอร์เน็ตที่เป็นธุรกิจวัสดุที่ฉันคิดว่าแทบไม่มีประโยชน์เลย” Reeg กล่าวในการประชุมทางโทรศัพท์กับนักวิเคราะห์และนักลงทุนในวันนี้หลังจากรายงานผลประกอบการรายไตรมาสของ Eldorado “ฉันเริ่มคิดถึง: มีวิธีที่จะรวบรวมสิ่งที่ช่วยชี้ทางสว่างให้กับธุรกิจนั้นหรือไม่? สไตล์การเล่นที่บริสุทธิ์มากกว่า”

บริษัทที่ควบรวมกันจะเป็นผู้ให้บริการคาสิโนรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา โดยมีคุณสมบัติการเล่นเกมมากกว่า 60 รายการ ตามการนำเสนอของนักลงทุน Eldorado

ในการโทรหานักลงทุน Reeg ไม่ได้พูดอย่างแน่ชัดว่าหลังจากการทำธุรกรรมของ Caesars เสร็จสิ้น ธุรกิจการพนันกีฬาสามารถย้ายออกจากบริษัทแม่ได้อย่างไร

เมื่อบริษัทเข้าร่วมกับการดำเนินงานหรือหน่วยงานเพื่อเป็นช่องทางในการส่งเสริมมูลค่าผู้ถือหุ้น พวกเขามักจะทำโดยการขายหน่วยทันทีและคืนทุนบางส่วนให้กับผู้ลงทุน หรือโดยการแยกตัวออกในรูปแบบของการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไป (IPO) .

หากการดำเนินการเดิมพันกีฬาของ สมัครแทงบอลออนไลน์ ถูกแยกออกเป็นนิติบุคคลอื่นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทแม่จะสามารถรักษาสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทใหม่ได้ ดังนั้นจึงมีส่วนร่วมในการเติบโตบางส่วน

ศักยภาพในการเพิ่มเสน่ห์ในการแตะธุรกิจเกมออนไลน์เพื่อปลดล็อกมูลค่าผู้ถือหุ้นคือรอยเท้าของซีซาร์ในนิวยอร์กและเพนซิลเวเนียซึ่งเป็นสองรัฐที่ใหญ่ที่สุด นิวยTom Reeg ซีอีโอของ Eldorado Resorts บอกกับนักลงทุนในสัปดาห์นี้ระหว่างการประชุมทางโทรศัพท์ในไตรมาสที่สองของบริษัทว่าผู้ประกอบธุรกิจคาสิโนหลายรายที่ไม่ได้ลงทุนใน Las Vegas Strip ในปัจจุบันสนใจที่จะซื้อทรัพย์สินของ Caesars Entertainment

Eldorado Resorts Caesars Las Vegas Las
CEO ของ Eldorado Resorts กล่าวว่าคาสิโน Caesars Entertainment Strip เช่น Planet Hollywood หรือ Paris สามารถขายได้ (ภาพ: USA TODAY)
Eldorado ตกลงที่จะซื้อ Caesars ที่ใหญ่กว่าด้วยมูลค่า $17.3 พันล้าน ซึ่งเป็นข้อตกลงที่คาดว่าจะปิดตัวลงในช่วงครึ่งแรกของปี 2020 หากเสร็จสิ้น Eldorado ซึ่งตั้งอยู่ในรีโน ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการดำเนินงานคาสิโนระดับภูมิภาค จะกลายเป็นผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาทันที อุตสาหกรรมเกมในแง่ของรายได้

กิจการที่ควบรวมกันจะคงไว้ซึ่งตราสินค้าซีซาร์เหนือเอลโดราโด ในระหว่างนี้ มีการคาดเดากันมากมายว่า เมื่อตกลงกันได้ กลุ่มจะขายรีสอร์ทคาสิโนอย่างน้อยหนึ่งแห่งบนลาสเวกัสสตริป

Reeg กล่าวในเดือนมิถุนายนว่า “มีการเปิดรับ Strip มากกว่าที่เราต้องการ” ในสัปดาห์นี้ เขาเปิดเผยว่าการขายดังกล่าวไม่น่าจะเกิดขึ้นจนกว่าการซื้อกิจการจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์

ปัจจุบัน Eldorado ดำเนินการคาสิโน 26 แห่งในหลายรัฐ แต่ไม่มีในลาสเวกัส ซีซาร์มีที่พัก 34 แห่งใน 14 รัฐ รวมทั้งเก้าแห่งในลาสเวกัส แปดคนอยู่ในเดอะสตริป

ถอดผู้สมัคร
Reeg เปิดเผยกับผู้ถือหุ้นว่าเขากำลังให้ความสนใจเกี่ยวกับคาสิโน Las Vegas Strip จากหลายบริษัท แต่เขาไม่ได้เปิดเผยคู่ครองที่อาจเกิดขึ้น

นี่คือสิ่งที่นักลงทุนที่มีศักยภาพบางคนกล่าวว่า:

แม้ว่า Phil Ruffin จะลงทุนใน Strip แล้วกับ Treasure Island ของเขา แต่มหาเศรษฐีได้กล่าวต่อสาธารณชนว่าเขาจะทำการเล่นให้กับคาสิโนแห่งที่สองในการลากหลัก ตราบใดที่ไม่ได้ควบคุมโดยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) . Caesars REIT คือ VICI Properties ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางกายภาพของคาสิโนในลาสเวกัสทั้งเก้าแห่งของ Caesars นั่นคือ Caesars Palace และ Harrah’s Las Vegas

นั่นทำให้ Bally’s, The Cromwell, Flamingo, Linq, Paris และ Planet Hollywood เป็นทรัพย์สินที่มีศักยภาพ Ruffin อาจสนใจ Caesars ยังเป็นเจ้าขอCaesars Entertainment Corp. และ Genting Malaysia กำลังสูญเสียความสนใจในโครงการคาสิโนที่สนามบินนานาชาติ Hellinikon ในเอเธนส์ เนื่องจากการเลื่อนระบบราชการยังคงล่าช้าในการพยายามนำสถานที่เล่นเกมไปยังเว็บไซต์ของสนามบินที่ปิดในปี 2544

สนามบินนานาชาติ Hellenikon เก่าในเอเธนส์อาจเป็นเว็บไซต์คาสิโน (ภาพ: รอยเตอร์)
ด้วยความอดทนที่หมดลงสำหรับซีซาร์และเก็นติ้ง กระทรวงการพัฒนาและการลงทุนของกรีซคาดว่าจะพบกับฮาร์ดร็อคอินเตอร์เนชั่นแนลและเกมและความบันเทิงโมฮีแกนซึ่งเป็นหน่วยคาสิโนของเผ่าโมฮีแกนของคอนเนตทิคัตเพื่อผลักดันโครงการไปข้างหน้า

หากไม่มีการประมูลคาสิโน การลงทุนที่ Hellenikon ก็ไม่สามารถดำเนินการได้” Adonis Georgiadis หัวหน้ากระทรวงการพัฒนาและการลงทุนกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับThe National Herlad

Mohegan Gaming กำลังประมูลเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุน Hellinikon มูลค่า 9 พันล้านดอลลาร์เพื่อพัฒนาคาสิโนที่สนามบิน โดยกล่าวว่ามีแผนที่จะทำงานร่วมกับ GEK Terna กลุ่มอุตสาหกรรมกรีกในโครงการ

Georgiadis กล่าวว่าวันที่ 30 กันยายนเป็นเส้นตายสำหรับขั้นตอนการเสนอราคาและเขาไม่คาดหวังว่าวันที่จะถูกย้ายอีกครั้ง ก่อนหน้านี้คณะกรรมาธิการการเล่นเกมของกรีกได้ขยายกำหนดเวลาสำหรับคาสิโน Hellenikon สี่ครั้ง

เหตุผลในการลาออก
สำหรับผู้ให้บริการเกมบางราย แผนการวิ่งหนีในกรีซอาจเป็นเรื่องง่ายพอๆ กับการไม่ต้องการจัดการกับเทปสีแดงของระบบราชการและความผันผวนทางการเมืองในประเทศอีกต่อไป ในการเลือกตั้งอย่างฉับพลันที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม Kyriakos Mitsotakis แห่งพรรค New Democracy ที่เป็น centrist-right เข้ามาแทนที่ Alexis Tsipras จากพรรค Syriza เพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคนล่าสุดของประเทศ

ตั้งแต่ปี 2552 ประเทศมีนายกรัฐมนตรีแปดคน รวมถึงบางคนที่ดำรงตำแหน่งเป็น “ผู้ดูแล” เพียงไม่กี่เดือน

ความกระตือรือร้นที่ลดลงของ Caesars สำหรับคาสิโนสนามบิน Hellinikon สามารถเชื่อมโยงกับข้อเสนอการเข้าซื้อกิจการของ Eldorado Resorts มูลค่า 17.3 พันล้านดอลลาร์สำหรับผู้ดำเนินการ Caesars Palace หลายสัปดาห์ก่อนข้อตกลงที่ได้มีการประกาศซีซาร์ละทิ้งความพยายามที่จะเปิดเป็นนักการรีสอร์ทแบบบูรณาการในออสเตรเลีย

Eldorado จะเน้นหลักในตลาดเกมสหรัฐและซีอีโอของทอม Reeg กล่าวว่าหลังจากที่ข้อตกลงที่ได้มีการประกาศว่าโอกาสที่ต่างประเทศจะต้องมีการ“น่าทึ่ง” สำหรับ บริษัท ที่ควบรวมที่จะต้องพิจารณาการขยายตัวนอกสหรัฐ

เครื่องยนต์เศรษฐกิจที่สำคัญynn Resorts Ltd. (NASDAQ:WYNN) กล่าวว่าผลประกอบการไตรมาสสองของบริษัทเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป (GAAP) ที่ตรวจสอบที่ 88 เซนต์ต่อหุ้น ซึ่งถือว่านักวิเคราะห์ขาดหายไปอย่างมากที่ 1.26 ดอลลาร์ แต่มูลค่าการซื้อขายทรัพย์สินของบริษัทในมาเก๊ากลับสูงขึ้น

Wynn Las Vegas ที่มาของความแข็งแกร่งสำหรับผลประกอบการไตรมาสสองของบริษัท (ภาพ: เล่นเนวาดา)
บนพื้นฐานที่ไม่ใช่ GAAP บริษัทเกมได้รับ $1.44 ต่อหุ้น เอาชนะการคาดการณ์ที่เป็นเอกฉันท์โดยห้าเซ็นต์ เจ้าของ Encore และ Wynn บนลาสเวกัสสตริปกล่าวว่ารายรับเพิ่มขึ้น 3.1% เมื่อเทียบเป็นรายปีสู่ระดับ 1.66 พันล้านดอลลาร์ เหนือความคาดหมายของ Wall Street ที่ 60 ล้านดอลลาร์

ผลลัพธ์แบบ non-GAAP หรือที่เรียกว่า Pro forma Revenue อาจรวมถึงรายได้ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ใช้กันทั่วไปในอุตสาหกรรมเกม เนื่องจากผู้ประกอบธุรกิจเชื่อว่า EBITDA ช่วยให้นักลงทุนสามารถวัดเงินสดของบริษัทได้แม่นยำยิ่งขึ้น การไหลและมุมมองที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินโดยรวมของบริษัท

EBITDA ในมาเก๊า ซึ่งเป็นตลาดที่สำคัญที่สุดของบริษัทลดลง 2.6% สู่ 343 ล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 355 ล้านดอลลาร์ แต่ Wynn กล่าวว่ารายรับจากทรัพย์สินที่นั่นเพิ่มขึ้น

รายรับจากคาสิโนจาก Wynn Palace อยู่ที่ 528.5 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2019 เพิ่มขึ้น 0.7% จาก 525.0 ล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่สองของปี 2018” ตามคำแถลง “รายได้จากการดำเนินงานจาก Wynn Macau อยู่ที่ 546.5 ล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่สองของปี 2019 เพิ่มขึ้น 0.6% จาก 543.3 ล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่สองของปี 2018”

รายรับจากคาสิโนที่ Wynn Palace และ Wynn Macau เพิ่มขึ้น 0.7 เปอร์เซ็นต์และ 1.7% ตามลำดับในช่วงไตรมาสมิถุนายน เปอร์เซ็นต์เกมบนโต๊ะของทั้งสองคุณสมบัตินั้นสูงกว่าที่ Wynn คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้เล็กน้อย

หลักฐานศักยภาพของบอสตัน
ในไตรมาสนี้ Wynn ได้เปิดบ้าน Encore Boston Harbor ซึ่งเป็นอสังหาริมทรัพย์ภายในประเทศแห่งแรกในลาสเวกัส แม้ว่าสถานที่ดังกล่าวจะเปิดทำการเพียงแปดวันของไตรมาส (23 มิถุนายนถึง 30 มิถุนายน) ข้อมูลบ่งชี้ว่าสถานที่ดังกล่าวจะเป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญของรายได้และรายได้ของบริษัทในอนาคต

ในแปดวันนี้ Encore Boston Harbor สร้างรายได้ 18.8 ล้านดอลลาร์และ EBITDA 100,000 ดอลลาร์

เริ่มต้นในไตรมาสที่สาม, ผลการชนเผ่าคอนเนตทิคัตทั้งสองได้ปฏิเสธข้อเสนอการขยายการเล่นเกมจากผู้ว่าการเน็ด ลามอนต์ (D) ที่จะอนุญาตให้พวกเขาสร้างรีสอร์ทคาสิโนแบบบูรณาการในบริดจ์พอร์ต รับสิทธิ์ในการเดิมพันกีฬา และอาจได้รับเวที XL Center ในเมืองหลวงของฮาร์ตฟอร์ด

คาสิโนชนเผ่าคอนเนตทิคัตอีสต์วินด์เซอร์
Rodney Butler ประธาน Mashantucket Pequot หนึ่งในสองชนเผ่าคอนเนตทิคัตกล่าวว่าข้อเสนอของผู้ว่าการเพื่อสร้างคาสิโนในบริดจ์พอร์ตนั้นไม่น่าดึงดูด (ภาพ: เจสสิก้า ฮิลล์/AP)
ข้อเสนอของ Lamont นั้นขึ้นอยู่กับ Mashantucket Pequot และ Mohegan Indians ที่พับโครงการคาสิโนดาวเทียมของพวกเขาใน East Windsor สถานที่ที่มีขนาดเล็กกว่า $300-$400 ล้านเสนอให้บ้าน 2,000 สล็อตแมชชีนและ 120 เกมบนโต๊ะได้รับอนุญาตในเดือนมิถุนายน 2017 เพื่อชะลอการเล่นเกมดอลลาร์และรายได้จากภาษีที่สำคัญจากการไหลข้ามพรมแดนของรัฐไปยัง MGM Springfield ในแมสซาชูเซตส์

พวกเขาไม่เต็มใจที่จะเดินออกจาก Tribal Winds Casino ใน East Windsor ซึ่งเป็นโครงการที่พวกเขาลงทุนเกือบ 20 ล้านดอลลาร์” Andrew Doba โฆษกของ MMCT การร่วมทุนของ Mashantucket Pequot และชนเผ่า Mohegan กล่าวใน คำสั่ง

สำนักงานของ Lamont อธิบายในภายหลังว่าชนเผ่าที่ซื้อ XL Center ที่เป็นเจ้าของเมืองนั้นไม่ใช่ข้อกำหนดภายใต้ข้อเสนอการขยายเกมของเขาแต่เป็นเพียงสิ่งล่อใจให้ชนเผ่าลงทุนในความบันเทิงรูปแบบอื่น

“ฉันมีลำดับความสำคัญในการแก้ไข XL Center และทำให้สิ่งที่ควรจะเป็น เป็นศูนย์กลางสำหรับเมืองฮาร์ตฟอร์ดที่กำลังเติบโตแห่งนี้” ผู้ว่าราชการประกาศ “และฉันได้ติดต่อไปยังกลุ่มต่างๆ มากมายในขณะที่เราคิดเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับเราที่จะทำ”

สงครามทางกฎหมายยังคงดำเนินต่อไป
MGM Resorts ถูกกล่าวหาโดยผู้ร่างกฎหมายคอนเนตทิคัตและคณะผู้แทนรัฐสภาของรัฐที่ประสบความสำเร็จในการใช้ความกล้าหาญในการล็อบบี้ใน DC เพื่อชะลอคาสิโน Tribal Winds ซึ่งเป็นคาสิโนดาวเทียมที่เสนอ ยักษ์ใหญ่คาสิโนในลาสเวกัสได้โต้เถียงในศาลว่ารัฐได้รับรองการพนันเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง – เนื่องจากไซต์ East Windsor อยู่ในดินแดนที่ไม่ใช่อธิปไตย

กระทรวงมหาดไทยล้มเหลวในการอนุมัติดาวเทียมชนเผ่าอย่างเป็นทางการจนถึงเดือนมีนาคม 2019 อดีตรัฐมนตรีมหาดไทย Ryan Zinke กำลังถูกสอบสวนโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐว่าทำไมเขาไม่ตอบสนองต่อการแก้ไขข้อตกลงการเล่นเกมของคอนเนตทิคัต

เอ็มจีเอ็มยังยืนยันว่ารัฐล้มเหลวในการจัดกระบวนการประมูลแข่งขันสำหรับคาสิโนอีสต์วินด์เซอร์อย่างผิดกฎหมาย บริษัทมีเหตุผลสำหรับการอ้างสิทธิ์ดังกล่าว เนื่องจากต้องการปกป้องการผูกขาดการเล่นเกมระดับภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้สำหรับรีสอร์ทสปริงฟิลด์มูลค่า 960 ล้านดอลลาร์

ปัจจัยการเดิมพันกีฬา
ชนเผ่าคอนเนตทิคัตต้องการดำเนินการเดิมพันกีฬาหลังจากการตัดสินใจของศาลฎีกาในเดือนพฤษภาคม 2561 ที่ยกเลิกคำสั่งห้ามของรัฐบาลกลางซึ่งจำกัดการพนันดังกล่าวในทุกที่ยกเว้นเนวาดา กลุ่มชนพื้นเมืองอเมริกันกล่าวว่าพวกเขามีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการจัดทำหนังสือกีฬาหากรัฐย้ายเพื่อให้การพนันกีฬาถูกกฎหมาย

ภายใต้การเล่นเกมของชนเผ่าที่กระชับกับรัฐ พวกเขามีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการดำเนินการการพนันคาสิโนตามกฎหมายทุกรูปแบบเพื่อแลกกับการแบ่งปันรายได้สล็อต 25 เปอร์เซ็นต์กับรัฐบาล

หัวข้อนี้อาจกลายเป็นชิปต่อรองสำหรับ Lamontและฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐอื่น ๆ ที่ต้องการคาสิโนในบริดจ์พอร์ต ชนเผ่ายังคงเน้นไปที่การลงทุนขนาดใหญ่ของพวกเขาในตอนกลางตอนเหนือของรัฐซึ่งพวกเขาหวังว่าคาสิโน East Windsor สามารถช่วยย้อนกลับคาสิโนที่ชนะโชคได้

รายรับรวมของเกมสล็อตที่ Foxwoods และ Mohegan Sun ลดลงเกือบ 40 เปอร์เซ็นต์ตั้งแต่ปี 2549 เนื่องจากการแข่งขันในรัฐใกล้เคียงยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องเนินงานสำหรับสถานที่ให้บริการเกมนิวอิงแลนด์จะถูกรายงานเป็นส่วนที่แยกต่างหาก, ตาม Wynn.

Sin City Surprise
นักวิเคราะห์และนักลงทุนมักให้ความสำคัญกับมาเก๊าเมื่อประเมิน Wynn เนื่องจากศูนย์เกมของจีนคิดเป็นสามในสี่ของรายได้จากการดำเนินงานของบริษัทในปีที่แล้ว แต่ผลประกอบการไตรมาสสองในลาสเวกัสนั้นแข็งแกร่ง

ในขณะที่ผู้ประกอบการคู่แข่งบางรายบ่นเกี่ยวกับรายรับจากการเล่นเกม Strip ที่อ่อนแอในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายน Wynn ยอมรับแนวโน้มนั้น รายรับจากคาสิโนในช่วงไตรมาสที่ Wynn และ Encore อยู่ที่ 119.8 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 17.7% จาก 101.7 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า

เปอร์เซ็นต์เกมบนโต๊ะของ Wynn ในลาสเวกัสสำหรับไตรมาสที่สองคือ 28.7 เปอร์เซ็นต์ เหนือกว่าคำแนะนำก่อนหน้าของบริษัทที่ 22 เปอร์เซ็นต์เป็น 26 เปอร์เซ็นต์

หลังจากปิดที่ 111.87 ดอลลาร์ในวันอังคาร หุ้นของ Wynn มีความผันผวนในการซื้อขายนอกเวลาทำการ โดยเพิ่มขึ้นเกือบ 3% ก่อนที่จะร่วงลงมากกว่าจำนวนนั้น เพียงแต่จะเพิ่มขึ้นเกือบ 1.7% ในการเขียนนี้

ณ วันที่ 30 มิถุนายน Wynn มีเงินสด 1.51 พันล้านดอลลาร์และหนี้สิน 9.15 พันล้านดอลลาร์ มากกว่าหนึ่งในสามมาจากธุรกิจในมาเก๊า
กรีซเป็นที่ตั้งของคาสิโนเจ็ดแห่ง ซึ่งใหญ่ที่สุดคือ Regency Casino Mont Parnes ในเมือง Acharnes แต่สถานที่นั้นอยู่ห่างจากเอเธนส์ 25 ไมล์ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ สถานที่ให้บริการเกมที่ไซต์สนามบินนานาชาติ Hellinikon จะอยู่ใกล้กับเมืองหลวงของกรีกมากขึ้น

แผนการที่จะนำรีสอร์ทแบบบูรณาการที่มีขนาดใหญ่กว่ามาสู่กรีซเกิดขึ้นในขณะที่ประเทศกำลังประสบกับการฟื้นฟูเศรษฐกิจ หุ้นกรีกเป็นหนึ่งในหุ้นที่มีผลงานดีที่สุดในโลกในช่วงครึ่งแรกของปีนี้ และพันธบัตรอายุ 10 ปีที่รัฐบาลออกให้นั้นให้ผลตอบแทนเพียง 2 เปอร์เซ็นต์ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนตราสารหนี้ทั่วโลกเชื่อว่าประเทศมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง

ความเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการคาสิโนคือฐานผู้บริโภคชาวกรีกมีสุขภาพที่ดีและการว่างงานกำลังลดลง

“ในขณะที่ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบเกือบ 10 ปี การบริโภคภาคเอกชนยังคงขับเคลื่อนประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งในช่วงไตรมาสที่ 2 ภายในภาคบริการผู้บริโภคและพลังงาน และอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและคาสิโน & เกมย่อย” Global X ผู้ออก กองทุนซื้อขายหุ้นกรีก (ETF) ในบันทึกการวิจัยล่าสุด
ทิลมาน เฟอร์ติตตา มหาเศรษฐีนักเก็ตทองคำ สนใจที่จะย้ายไปเดอะสตริปและขยายธุรกิจจากตัวเมือง เขาพูดเมื่อเร็ว ๆ นี้ตาม Houston Chronicle “100 เปอร์เซ็นต์ฉันสนใจ ฉันจะพยายามเลือกคุณสมบัติหนึ่งหรือสองแห่ง”

ผู้ให้บริการคาสิโนรายอื่นที่มีการซื้อทรัพย์สินของ Caesars ที่ไม่ได้ลงทุนใน Strip ในปัจจุบัน ได้แก่ Boyd Gaming และ Twin River Worldwide Holdings ซึ่งตั้งอยู่ในโรดไอแลนด์ และแม้ว่า Penn National จะเป็นเจ้าของ Tropicana แต่ผู้เล่นระดับภูมิภาคก็เป็นผู้ท้าชิงด้วยเช่นกัน

สัปดาห์วอลล์สตรีทปั่นป่วน
Eldorado Resorts พลาดการคาดการณ์รายได้ของนักวิเคราะห์ในไตรมาสที่สอง Reeg กล่าวโทษผู้กระทำผิดหลายคน เช่น น้ำท่วมในรัฐมิสซูรีและมิสซิสซิปปี้ เช่นเดียวกับการหยุดชะงักของการก่อสร้างในโคโลราโดและรีโน

เป็นผลให้หุ้นของผู้ประกอบการคาสิโนลดลงประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ การซื้อขายขาลงเกิดขึ้นหลังจากช่วงต้นสัปดาห์ที่ตกต่ำซึ่งเห็นว่าดัชนีหลักทั้งสามของสหรัฐร่วงลงราว 3% จากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่ทวีความรุนแรงขึ้น

Reeg กล่าวว่า บริษัท มั่นใจว่า “ประสบการณ์ในการปลดล็อกมูลค่าในทรัพย์สินที่ได้มา” จะทำให้การซื้อกิจการของ Caesars เป็นการลงทุนทางการเงินที่ดีร์กยังไม่ได้ลงนามในการเดิมพันมือถือ แต่เพนซิลเวเนียมี

ทั้งหมดเกี่ยวกับออนไลน์
Caesars ดำเนินการคาสิโนใน 14 รัฐ ซึ่งในจำนวนนี้ 9 แห่งได้รับรองการเดิมพันกีฬาอย่างถูกกฎหมายหรือได้รับการอนุมัติแล้ว ยกเว้นเวสต์เวอร์จิเนีย ซึ่งการพนันกีฬาเป็นสิ่งถูกกฎหมาย และบริษัทเพิ่งขายทรัพย์สิน Eldorado เป็นเจ้าของหรือดำเนินการสถานที่ในหกรัฐที่อนุญาตให้วางเดิมพันกีฬาแล้วหรือเร็วๆ นี้

ทั้งสองบริษัทได้เพิ่มการพนันกีฬาบนมือถือในรัฐที่ได้รับอนุญาต และนิติบุคคลที่รวมกันจะมีหนึ่งในข้อเสนอการเดิมพันออนไลน์ที่โดดเด่นในหลายรัฐ รวมถึงอินเดียน่า เนวาดา และนิวเจอร์ซีย์ ซีซาร์และ Eldorado รวมกันเพื่อเป็นเจ้าของสี่คาสิโนในแอตแลนติกซิตีในช่วงเวลาที่การพนันกีฬาออนไลน์จะเฟื่องฟูในรัฐการ์เด้น

ในเวลาเดียวกัน บริษัท ทำงานเกือบ 10 คุณสมบัติในรัฐอินเดียนาซึ่งอาจจะมีการพนันกีฬาพร้อมก่อนการเริ่มต้นของฤดูการแข่งขันฟุตบอล เอลโดราโดเปิดคาสิโนสองแห่งในโคโลราโด ซึ่งเป็นรัฐที่ลงคะแนนให้การพนันกีฬาในเดือนพฤศจิกายน

น่นอนทั่วทั้งภูมิภาคคือความตึงเครียดทางการค้าที่ต่อเนื่องระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา

การเจรจาเพิ่มขึ้นอย่างมากในสัปดาห์นี้ หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ขู่ว่าจะขึ้นภาษี 10% สำหรับสินค้าจีนมูลค่า 300,000 ล้านดอลลาร์ จีนตอบโต้ด้วยการลดค่าเงินลงอีก ซึ่งทำให้ตลาดโลกตกต่ำ

เศรษฐกิจแผ่นดินใหญ่ที่อ่อนแอจะนำไปสู่การเข้าชมวีไอพีที่มาเก๊าน้อยลง

“เราได้ยินจากคนของเราที่ทำงานในคาสิโนว่าลูกค้ามีความกังวลเกี่ยวกับสงครามการค้า” Robert Goldstein ประธานของ Las Vegas Sands กล่าวเมื่อเร็ว ๆ นี้ในอีเมล “มันมีผลกระทบต่อธุรกิจของพวกเขา”

Goldman Sachs อธิบายในสัปดาห์นี้ว่าไม่คาดหวังให้ทรัมป์และประธานาธิบดีจีน Xi Jinping ทำข้อตกลงทางการค้าก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีปี 2020 อีกต่อไป

“ในขณะที่เราเคยสันนิษฐานไว้ก่อนแล้วว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะเห็นว่าการทำข้อตกลงเป็นประโยชน์ต่อโอกาสการเลือกตั้งในปี 2020 ของเขามากขึ้น แต่ตอนนี้เราไม่ค่อยมั่นใจนักว่านี่คือมุมมองของเขา” กลุ่มบริการทางการเงินระบุที่ประสบความสำเร็จ มันเป็นทรัพย์สินที่ได้นำประสบการณ์มาลงทุนใหม่ และผมคิดว่าเราไม่ได้ทำอย่างนั้นในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา”

Eldorado เป็นเจ้าของ Tropicana ในแอตแลนติกซิตีซึ่งได้มาเมื่อปีที่แล้ว Tom Reeg ซีอีโอกล่าวว่าหลังจาก Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City และ Ocean Casino เปิดขึ้น รายได้ของ Tropicana ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) เทียบได้กับช่วง 12 เดือนหลังเมื่อคู่แข่งเหล่านั้นไม่ได้อยู่ในตลาด

ไอเดียอื่นๆ
ในการประชุมทางโทรศัพท์เรื่องรายได้ของ Eldorado Reeg กล่าวว่าหากมีโอกาสเกิดขึ้นระหว่างตอนนี้และการซื้อซีซาร์เสร็จสิ้นเพื่อขายทรัพย์สิน “คุณควรคาดหวังให้เราทำเช่นนั้น”

รีกกล่าวว่าโดยไม่ต้องกล่าวถึงแอตแลนติกซิตีโดยเฉพาะ ” มีความเป็นไปได้ที่เราจะขายหรือตกลงที่จะขายสินทรัพย์เพื่อวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการผูกขาด สิ่งเหล่านี้ควรจะค่อนข้างแคบและเจียมเนื้อเจียมตัว ”

เนื่องจากความเข้มข้นของทั้งสองบริษัทในปัจจุบันมีอยู่บน Boardwalk มีการพูดคุยว่าหน่วยงานกำกับดูแลการเล่นเกมของรัฐนิวเจอร์ซีย์อาจผลักดันให้ Eldorado ขายคาสิโนที่นั่น
“แต่เราพูดเสมอว่าให้เวลาอย่างน้อย 90 วันก่อนที่เราจะเริ่มใช้งานฐานข้อมูลเต็มรูปแบบของเราที่ Wynn Las Vegas เพื่อเสนอข้อเสนอแก่ผู้คนที่นั่น และทำการตลาดโดยตรงให้กับลูกค้าระดับสูงของเรา” Maddox กล่าว “ดังนั้น ความคิดนั้นคงจะเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วง”

Grambling ให้คะแนน “เป็นกลาง” แก่ Wynn โดยมีเป้าหมายราคาประมาณ 139 ดอลลาร์ในเดือนเมษายน

แบบแปลนที่ดิน
สำหรับพื้นที่ 11 เอเคอร์ที่ Wynn เป็นเจ้าของนั้น แนวคิดต่างๆ ได้แก่ โรงแรมที่ไม่ใช่เกม พื้นที่บันเทิง และย่านศิลปะ

“เราได้รับการติดต่อจากผู้คนที่ต้องการคิดเกี่ยวกับการจัดเวทีสำหรับกิจกรรมต่างๆ” แมดดอกซ์กล่าว “เราได้รับการติดต่อจากผู้คนที่ชอบทำย่านกลางแจ้งที่มีความบันเทิงหลากหลายด้าน แต่อยู่ในระดับบูติกมากกว่า ดังนั้นเราจึงประเมินข้อเสนอต่างๆ เราไม่รีบ”

แนวคิดที่ให้ความบันเทิงสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ใช่เกมใกล้กับคาสิโนแห่งใดแห่งหนึ่งเป็นสิ่งที่ Wynn กำลังทำอยู่แล้ว ปีก่อนหน้านี้ บริษัท ได้เปิดเผยแผนการสำหรับ $ 2 พันล้านคริสตัลพาวิลเลี่ยนซึ่งจะเป็นที่อยู่ติดกับพระราชวังวิลเลียมในมาเก๊า

คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2567 Crystal Pavilion จะมีห้องพัก 1,300 ห้อง พิพิธภัณฑ์ศิลปะ และโรงละครเทคโนโลยีที่ดื่มด่ำ ท่ามกลางสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ แต่ไม่มีคาสิโนesars Entertainment ที่อยู่ใกล้กับเมืองริโอ เพื่อหาทางสร้างสนามเบสบอลเมเจอร์ลีกเบสบอล (MLB) แต่จนถึงวันนี้ เรื่องซุบซิบก็ยังคงเป็นเช่นนั้น

การคำนวณความสูญเสีย
Fertittas มีเหตุผลมากมายที่จะหยั่งรากลึกสำหรับ Red Rock ในปีที่ผ่านมา เงินเดิมพันของพวกเขาในผู้ให้บริการคาสิโนได้สูญเสียมูลค่าไปมาก

ก่อนการซื้อครั้งนี้ พวกเขาร่วมกันเป็นเจ้าของหุ้น 45,428,003 หุ้นของบริษัท หุ้นแต่ละหุ้นสูญเสีย 12.67 ดอลลาร์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาสำหรับมูลค่ารวมที่ลดลงประมาณ 575.5 ล้านดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม พี่น้องสามารถชดเชยการขาดทุนผ่านการลงทุนภายนอกได้ ฟอร์บส์ประเมินว่าแต่ละรายการยังคงมีมูลค่า 1.9 พันล้านดอลลาร์ ผู้ประกอบการทั้งสองซื้อ UFC ในราคา 2 ล้านดอลลาร์ในปี 2544 และขายให้กับ WME-IMG ในปี 2559 ในราคา 4 พันล้านดอลลาร์uo Okada ผู้ก่อตั้งบริษัทไม่ได้อยู่กับบริษัทอีกต่อไปแล้ว หลังจากที่เขาถูกขับออกจากบริษัทไปเมื่อเดือนมิถุนายน 2017

มหาเศรษฐีชาวญี่ปุ่นที่มีฉายาว่า แทงบอลสโบเบ็ต ถูกกล่าวหาว่าขโมยเงินกว่า 17 ล้านดอลลาร์จากกลุ่มบริษัทเพื่อซื้องานศิลปะสำหรับคอลเลกชันส่วนตัวของเขา นอกจากนี้เขายังถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกง 3.1 ล้านดอลลาร์จาก บริษัท ย่อยของ Universal Tiger Resort Leisure and Entertainment

Okada ปฏิเสธข้อกล่าวหา แต่คณะกรรมการ Universal ซึ่งรวมถึงสมาชิกในครอบครัวของเขาเอง ยังคงถอดถอนเขา นักเตะวัย 77 ปีเสนอเงิน 100 ล้านเยน (940,000 ดอลลาร์) ให้กับทุกคนที่สามารถช่วยเขาให้กลับมาควบคุมอาณาจักรเกมได้

Forbesประเมินว่า Okada มีมูลค่า 2.1 พันล้านดอลลาร์ นักธุรกิจรายนี้สร้างรายได้มหาศาลจากการเป็นนักลงทุนรายแรกใน Wynn Resorts สตีฟ วินน์ มหาเศรษฐีเพื่อนซี้ แยกตัวจากโอคาดะในปี 2551 หลังจากมีข่าวลือว่ามหาเศรษฐีชาวญี่ปุ่นกำลังติดสินบนเจ้าหน้าที่ในฟิลิปปินส์เพื่ออนุญาตให้เขาสร้างโอคาดะ มะนิลาวิทยุเรียกเครื่อง IGT ว่า “เครื่องที่แย่ที่สุดบนพื้น” พูดจาไร้สาระกับความคิดเห็นก่อนหน้านี้จาก Twin River ที่อ้างว่าอุปกรณ์ IGT มีแนวคิดที่ล้าสมัยซึ่งนักพนันไม่กระตือรือร้นและให้ผลตอบแทนต่ำกว่าเครื่องของคู่แข่ง อัตราผลตอบแทนที่ต่ำกว่าหมายถึงรายได้ภาษีที่น้อยลงสำหรับรัฐ

งานคุกคาม
ข้อตกลงโรดไอส์แลนด์ครั้งก่อนของ IGT ได้ลงนามภายใต้รัฐบาลโดนัลด์ คาร์เซียรี (R-RI) และนำเสนอประโยคเพื่อรักษาตำแหน่งงาน 1,000 ตำแหน่งในรัฐ ข้อกำหนดดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่ Raimondo กำลังผลักดัน และ IGT ได้เตือนว่าหากไม่ลงนามในสัญญา 20 ปี ก็สามารถลดจำนวนพนักงานในรัฐมหาสมุทรได้

“IGT ได้กล่าวว่าหากไม่มีงานนี้รับประกันว่าจะถูกรวมเข้ากับสัญญาลอตเตอรี บริษัท ซึ่งตั้งอยู่ในสหราชอาณาจักรจะลดรอยเท้าของโรดไอแลนด์และรวมงานในสถานที่อื่น ๆ ” Providence Journalรายงาน

ในการเสนอราคาเพื่อยึดการควบคุมลอตเตอรี Twin River กล่าวว่าจะสามารถแทนที่งาน IGT ที่หายไปได้ แต่ผู้ประกอบการคาสิโนไม่ได้อธิบายอย่างละเอียดว่าจะรักษาตำแหน่งเหล่านั้นหรือสร้างโอกาสการจ้างงานใหม่ได้อย่างไร

เว็บแทงบอลออนไลน์ รับแทงบอลออนไลน์ วันหยุดสุดสัปดาห์

เว็บแทงบอลออนไลน์ รับแทงบอลออนไลน์ จะทดสอบความแข็งแกร่งของนักกีฬา 48 คนที่ยังคงมีสิทธิ์ได้รับ Leadman and Leadwoman Challenge นักกีฬาแต่ละคนจะเข้าร่วมการแข่งขัน Leadville Trail 100 MTB และ Leadville 10K Run ในวันถัดไป การแข่งขันเป็นตัวแทนของการแข่งขันรอบที่สามและสี่ของการแข่งขันทั้ง 5 รายการ ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 20 สิงหาคมด้วย Leadville Trail 100 Run

เกี่ยวกับ Leadville Race Seriesเปิดตัวกับนักวิ่ง 45 คนในฐานะ Leadville Trail 100 ในปี 1983 ปัจจุบัน Leadville Race Series ประกอบด้วยงานวิ่งหกงานและงานปั่นจักรยานเสือภูเขาสามงาน Leadville Race Series เป็นเจ้าภาพของนักแข่งหลายพันคนด้วยการเดินเท้าและขี่จักรยานเสือภูเขาในเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมที่

โดดเด่นที่สุดในโลก เริ่มต้นในเดือนกรกฎาคมด้วยกิจกรรม Leadville Trail Marathon และ Heavy Half Marathon และจบลงด้วย Leadville MTB 12/24 ชั่วโมงและการวิ่งในเดือนกันยายน นักกีฬาที่มีความอดทนทั่วโลกได้เดินทางไปแสวงบุญที่เมืองลีดวิลล์ รัฐโคโล โดยมีเป้าหมายเดียวคือการแข่งขันใน “Race Across the Sky” สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมwww.leadvilleraceseries.com

เกี่ยวกับ Life เว็บแทงบอลออนไลน์ Time Fitness, Inc.ในฐานะบริษัท Healthy Way of Life Life Time Fitness (NYSE: LTM) มอบผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรอง ธุรกิจที่ครอบคลุม และจุดหมายปลายทางอันน่าทึ่งที่ช่วยให้ผู้คนเปลี่ยนแปลงชีวิตในเชิงบวกในทุกวัน แนวทางการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีของบริษัทช่วยให้

ลูกค้าบรรลุเป้าหมายด้านสุขภาพและการออกกำลังกายโดยมีส่วนร่วมในพื้นที่ที่พวกเขาสนใจ – หรือค้นพบความหลงใหลใหม่ – ทั้งภายในและภายนอกของกีฬาที่โดดเด่นและมีขนาดใหญ่ของ Life Time ฟิตเนสระดับมืออาชีพ กิจกรรมนันทนาการสำหรับครอบครัว และสปา . ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2554

บริษัทฯ ได้ดำเนินการศูนย์ 92 แห่ง ภายใต้ LIFE TIME FITNESS ®และ LIFE TIME ATHLETIC SM แบรนด์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชานเมืองใน 21 รัฐและ 26 ตลาดหลัก ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับศูนย์ Life Time โปรแกรม และบริการได้ที่ lifefitness.comฟิทช์ยืนยันการค้นพบที่ ‘BBB’; Outlook มีเสถียรภาพ
02 สิงหาคม 2554 11:27 น. เวลาออมแสงตะวันออก
นิวยอร์ก–( บิสิเนส ไวร์ )–23 ก.ค. ฟิทช์เรทติ้งส์ได้ยืนยันเรตติ้งผู้ออกตราสารหนี้ (IDR) ของ Discovery Communications LLC (Discovery) และหนี้ไม่มีหลักประกันอาวุโสที่ ‘BBB’ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

การจัดอันดับของ Discovery ได้รับการสนับสนุนจากแบรนด์หลักที่แข็งแกร่งของบริษัท การขนส่งทั่วโลก เนื้อหาที่ใช้ประโยชน์ได้ โอกาสในการเติบโต และตัวชี้วัดเครดิตที่แข็งแกร่ง ความกังวลเรื่องการให้คะแนนยังคงเน้นไปที่การมีส่วนร่วมที่สำคัญของรายได้จากการโฆษณาแบบวนซ้ำ แนวการแข่งขันของรายการที่คล้ายกันในช่องเคเบิลอื่นๆ ความผันผวนทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย Hit และการพึ่งพาแบรนด์ Discovery และ TLC ของบริษัท

การให้คะแนนและ Outlook ที่มีเสถียรภาพสะท้อนถึงข้อควรพิจารณาต่อไปนี้:

–Discovery ยังคงรักษาความยืดหยุ่นทางการเงินได้อย่างมาก เนื่องจากมีกระแสเงินสดอิสระที่มั่นคง เมตริกการคุ้มครองเครดิตที่แข็งแกร่งสำหรับประเภทการจัดอันดับ และกำหนดการครบกำหนดในระยะสั้นที่น้อยที่สุด Fitch คาดว่ากระแสเงินสดต่อปีจะอยู่ที่เกือบ 1 พันล้านดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากอัตรากำไรที่สูง การใช้ประโยชน์ได้ทั่วทั้งตลาดและภูมิภาค และความเข้มข้นของเงินทุนต่ำที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเขียนโปรแกรมเคเบิล ฟิทช์ประเมินเลเวอเรจรวม 2.6 เท่า (x) ณ วันที่ 31 มีนาคม เสมือนเป็นตั๋วเงินไม่มีหลักประกัน 650 ล้านดอลลาร์ที่ออกในเดือนมิถุนายน ดิสคัฟเวอรี่จึงยังคงความยืดหยุ่นเพียงพอในการจัดอันดับสำหรับการซื้อหุ้นคืนและกิจกรรมการเข้าซื้อกิจการในระดับปานกลาง การเกิดหนี้เพื่อนำไปลงทุนในกิจกรรมการซื้อหุ้นคืนรวมอยู่ในอันดับเครดิตไม่เกิน 3 ของ Fitch เกณฑ์เลเวอเรจ 0x สำหรับการจัดอันดับ ‘BBB’ ของ Discovery นอกจากนี้ ในขณะที่กิจกรรม M&A ขนาดใหญ่ไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากขาดสินทรัพย์เครือข่ายเคเบิลที่มีขาย แต่ Fitch เชื่อว่ายังมีที่ว่างที่ระดับ ‘BBB’ เพื่อรองรับการเข้าซื้อกิจการขนาดกลางบางรายการ ตอกย้ำความเชื่อในปัจจุบันของ Fitch ที่บริษัทจะ คืนเลเวอเรจให้ต่ำกว่า 3.0x ภายในระยะเวลา 12 เดือน

–ฟิทช์รับทราบว่าจอห์น มาโลนเป็นผู้ควบคุมการลงคะแนนเสียงของ Discovery ประมาณ 23% (และ 31% ในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการสามัญ) และเคยเชื่อมโยงกับการกระทำที่เป็นมิตรต่อผู้ถือหุ้นในเชิงรุกในอดีต ฟิทช์เชื่อว่านายมาโลนพอใจกับกลยุทธ์ทางการเงินของบริษัท และจะไม่แสวงหาโครงสร้างเงินทุนที่ก้าวร้าวมากขึ้น นอกจากนี้ Fitch เชื่อว่า Advance/Newhouse ซึ่งมีการควบคุมการลงคะแนนเสียงประมาณ 26% (สัดส่วนการถือหุ้นทางเศรษฐกิจ 31%) เช่นเดียวกับสิทธิ์ในการยินยอมในการดำเนินการต่างๆ ขององค์กร ได้ดำเนินการตามธรรมเนียมปฏิบัติทางการเงินแบบอนุรักษ์นิยม ช่วยลดความกังวลด้านการกำกับดูแลใดๆ เพิ่มเติม

–รายรับจากพันธมิตรที่มีมาร์จิ้นสูงเป็นประจำคิดเป็นสัดส่วนประมาณครึ่งหนึ่งของฐานรายได้โดยรวมของ Discovery เครือข่ายเคเบิลยังคงเป็นภาคย่อยที่แข็งแกร่งที่สุดของอุตสาหกรรมสื่อและความบันเทิง โดยส่วนใหญ่มาจากค่าธรรมเนียมการขนส่งที่พวกเขาได้รับจากผู้ให้บริการเคเบิล ซึ่งเกิดขึ้นประจำภายใต้สัญญาหลายปีที่มีอัตราการต่ออายุที่สูงมากและมีอัตราเพิ่มขึ้น ลักษณะสัญญาขนส่งแบบหลายปี อัตราการต่ออายุในอดีต ความเป็นเจ้าของเนื้อหา และการรับรู้ถึงแบรนด์ทำให้ธุรกิจมองเห็นได้ การต่ออายุช่องสัญญาณโดยผู้ให้บริการเคเบิลนั้นมีมาอย่างยาวนาน และ Fitch คาดว่าสิ่งนี้จะดำเนินต่อไป เนื่องจากผู้ให้บริการเนื้อหามีแพลตฟอร์มการจัดจำหน่าย

–ในมุมมองของ Fitch ความเสี่ยงในระยะยาวต่อส่วนต่างของ Discovery และสำหรับเครือข่ายเคเบิลโดยทั่วไป คือความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความสามารถอย่างต่อเนื่องในการส่งต่อต้นทุนการเขียนโปรแกรมที่เพิ่มขึ้นไปยังผู้จัดจำหน่าย ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ยอมรับการขึ้นค่าธรรมเนียมพันธมิตรอย่างต่อเนื่องและผลักดันพวกเขา ผ่านไปยังสมาชิก ฟิทช์เชื่อว่าช่องทางระดับบนสุดที่สามารถสั่งการส่วนแบ่ง/การให้คะแนนของผู้ชมได้จะยังคงเป็นช่องทางที่ผู้จัดจำหน่ายจะต้องดำเนินการต่อไป และด้วยเหตุนี้จึงยังคงรักษาระดับการยกระดับต่อไป

–การให้คะแนนได้รับการสนับสนุนจากความแข็งแกร่งของแบรนด์ Discovery และ TLC ของบริษัท ซึ่งทั้งสองแบรนด์มีสมาชิกถึงเกือบ 100 ล้านรายทั่วสหรัฐฯ และยังคงสร้างเรตติ้งที่มั่นคงต่อไป ช่องทางหลักเหล่านี้เป็นตัวขับเคลื่อนหลักของรายได้จากการขนส่งและโฆษณา และให้ Discovery กับการใช้ประโยชน์ที่สำคัญในการเจรจาค่าธรรมเนียมพันธมิตรสำหรับพอร์ตโฟลิโอทั้งหมด ที่กล่าวว่าเครือข่ายทั้งสองสร้างรายได้มากกว่า 60% ของ Discovery และเครือข่ายอื่น ๆ ของบริษัทไม่มีที่ใดก็ได้ใกล้กับขนาด ผู้ชม หรือความสามารถในการสร้างรายได้ นอกจากนี้ ประเภทของการเขียนโปรแกรมที่ Discovery นำเสนอสามารถทำซ้ำได้ง่ายขึ้นโดยร้านจำหน่ายอื่น ๆ และช่องทางอื่นๆ ได้ก้าวออกจากเป้าหมายเดิมและทับซ้อนกับโปรแกรม Discovery นี่เป็นเรื่องที่น่ากังวลเล็กน้อย แม้ว่าในปัจจุบันฟิทช์จะเชื่อว่าความเสี่ยงด้านลบของรายได้ค่าขนส่งนั้นไม่มีสาระสำคัญ และความเสี่ยงด้านลบของรายได้จากการโฆษณานั้นขึ้นอยู่กับการจัดอันดับในปัจจุบัน

–ปัจจัยการให้คะแนนในการเกิดขึ้นของเนื้อหาทางโทรทัศน์แบบ over-the-top (OTT) หรือบนอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มความเสี่ยงที่ลูกค้าจะหันไปใช้ทางเลือกดังกล่าวแทนการสมัครรับข้อมูลโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกแบบเดิม แม้ว่าการดำเนินการนี้จะช่วยลดความต้องการเนื้อหาที่ส่งผ่านวิธีการแบบเดิมได้ แต่ Fitch ไม่ได้คาดหวังว่าเนื้อหาดังกล่าวจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสถานะเครดิตของ Discovery หรือกระแสเงินสดอิสระในระยะกลาง มีหลายอุปสรรคต่อการยกเลิกการสมัครสมาชิกโทรทัศน์ระบบบอกรับสมาชิกแบบเดิมๆ อย่างกว้างขวาง ซึ่งรวมถึงข้อมูลประชากร ประสบการณ์การรับชมที่ต่ำกว่ามาตรฐาน เนื้อหาที่มีให้น่าสนใจน้อยกว่า รายการกีฬา และ DVR นอกจากนี้ ฟิทช์คาดว่าโอกาสในการประหยัดต้นทุนของการดำเนินการดังกล่าวจะลดลงในปีต่อๆ ไป ในฐานะผู้สร้างและเจ้าของเนื้อหาต้นฉบับที่เป็นที่ต้องการ Discovery จะยังคงมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมนี้และยังคงใช้ประโยชน์จากการขายเนื้อหา ฟิทช์คาดว่า Discovery จะยังคงแสดงพฤติกรรมที่มีเหตุผลดังที่ได้แสดงไว้ก่อนหน้านี้ และจะทำหน้าที่ปกป้องมูลค่าแฟรนไชส์ในระยะยาว ดังที่กล่าวไปแล้ว Fitch เห็นว่ามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับผู้ให้บริการเนื้อหาดั้งเดิมรายอื่น เนื่องจากเนื้อหาของ Discovery นั้นสามารถจำลองแบบได้ง่าย

สภาพคล่องมีความมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่มีกำหนดชำระจนกว่าจะครบกำหนด 850 ล้านดอลลาร์ในปี 2558 สภาพคล่อง ณ วันที่ 31 มีนาคมประกอบด้วยเงินสด 453 ล้านดอลลาร์และวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน (RCF) ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย 1 พันล้านดอลลาร์ซึ่งจะครบกำหนดในเดือนตุลาคม 2556 สภาพคล่องได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมโดย กระแสเงินสดอิสระประจำปีของ Discovery ซึ่ง Fitch คาดว่าจะมีมูลค่าถึง 1 พันล้านดอลลาร์

หนี้สิน Pro forma ณ วันที่ 31 มีนาคม อยู่ที่ 4.3 พันล้านดอลลาร์ ประกอบด้วย:

— 850 ล้านดอลลาร์จากตั๋วเงินไม่มีหลักประกันอาวุโส 3.7% ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนปี 2558

–500 ล้านดอลลาร์จากตั๋วเงินไม่มีหลักประกันอาวุโส 5.625% ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนปี 2019

— ตั๋วเงินไม่มีหลักประกันอาวุโส 5.05% มูลค่า 1.3 พันล้านดอลลาร์ ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563

–650 ล้านดอลลาร์จากตั๋วเงินไม่มีหลักประกันอาวุโส 4.375% ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564

— 850 ล้านดอลลาร์จากตั๋วเงินไม่มีหลักประกันอาวุโส 6.35% ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2583

Fitch ยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือของ Discovery Communications LLC ดังนี้:

–IDR ที่ ‘BBB’;

–สิ่งอำนวยความสะดวกธนาคารไม่มีหลักประกันอาวุโสที่ ‘BBB’;

–บันทึกย่ออาวุโสที่ไม่มีหลักประกันที่ ‘BBB’

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ‘ www.fitchratings.com ‘

เกณฑ์ที่ใช้บังคับและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง:FUEL TV Kick เริ่ม “Punk Payback” กับ Bas Rutten นำแสดงโดยอดีตแชมป์ UFC Heavyweight Champ
แชมป์โลก King of Pancrase สามครั้งเสนอเคล็ดลับการต่อสู้บนท้องถนนที่ตลกขบขัน

03 สิงหาคม 2554 09:00 น. เวลาออมแสงตะวันออก
ลอสแองเจลิส–( บิสิเนส ไวร์ )– 21 ก.ค. 2559 FUEL TV ( www.fuel.tv ) เครือข่ายความบันเทิงและกีฬาของ Fox Sports Media Group สำหรับชายหนุ่ม ประกาศการผลิตซีรีส์แนวเอาชีวิตรอดแนวตลกเรื่อง“Punk Payback” ร่วมกับ Bas รัตเตน. นำแสดงโดยแชมป์ UFC อดีตและสามเวลากษัตริย์แห่ง Pancrase แชมป์โลกในช่วงครึ่งชั่วโมง 10 ตอนชุดร่วมกำหนดการ FUEL ทีวีพุธ 2 พฤศจิกายนที่21:30 ET ซีรีส์นี้ผลิตโดย Brentwood Communications International, Inc. (BCII)

“เบสพูดถึงหัวข้อที่จริงจังในซีรีส์ที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็วนี้ แต่เขาจะสนุกกับสถานการณ์เช่นกัน”

ทวีตนี้
เมื่อเข้าใกล้ประเด็นที่จริงจังในรูปแบบที่ตลกขบขัน “Punk Payback” กับ Bas Rutten นำเสนอการเคลื่อนไหวการต่อสู้ที่สามารถช่วยให้ผู้ชมหลีกเลี่ยงการถูก “พังค์” บนท้องถนนได้ การใช้ภาพจากกล้องวงจรปิดจริงของเหตุการณ์ที่น่าสะพรึงกลัว เช่น คนถูกขโมยรถหรือถูกกักตัวในร้านสะดวกซื้อ Rutten ผสมผสานการแสดงซ้ำเพื่อเสนอเคล็ดลับในการออกจากสถานการณ์ที่บอบบางเหล่านี้ ทักษะการต่อสู้เฉพาะทางของเขา รวมกับบุคลิกที่น่าขบขัน ทำให้เป็นการแสดงการป้องกันตัวที่ให้ความรู้และความบันเทิงที่ไม่เหมือนใคร

“บาส รัทเทนเป็นหนึ่งในตัวละครที่มีเสน่ห์ที่สุดที่ฉันเคยพบมา และเขาสามารถเติมเต็มหน้าจอทีวีได้ด้วยตัวเอง” จอร์จ กรีนเบิร์ก รองประธานบริหารและจีเอ็มของ FUEL TV กล่าว “เรายินดีที่จะพาเขามาที่ FUEL TV ด้วยรายการที่น่าตื่นเต้นและสนุกสนานที่ผสมผสานอารมณ์ขันเข้ากับสถานการณ์การเอาตัวรอดทางการศึกษา ถ้าพังค์เริ่มมัน วางใจเถอะ บาสจะจบมันทุกครั้ง”

“คุณจะไม่เห็นการแสดงแบบนี้ในที่อื่นทางโทรทัศน์” บัด บรูทส์แมน ซีอีโอและผู้อำนวยการสร้างของ BCII กล่าว “เบสพูดถึงหัวข้อที่จริงจังในซีรีส์ที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็วนี้ แต่เขาจะสนุกกับสถานการณ์เช่นกัน”

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FUEL TV โปรดไปที่www.fuel.tv และไปที่www.fuel.tv/barfights เพื่อดูการทำงานของ Bas

ทีวีเชื้อเพลิง

FUEL TV เป็นเครือข่ายโทรทัศน์ระบบเคเบิลและดาวเทียมเพียงเครือข่ายเดียวที่มีโลกที่น่าตื่นเต้นของกีฬาที่ทำให้อะดรีนาลีนและตื่นเต้นเร้าใจ และเรื่องราวต่างๆ รอบตัว กีฬาเจเนอเรชันใหม่นี้มอบภูมิทัศน์ที่สมบูรณ์ของความบันเทิงทางโทรทัศน์ที่มีชีวิตชีวาและเต็มไปด้วยแอ็คชั่นที่สุดในโลก ดูว่าทำไมแฟนกีฬาอะดรีนาลีนรุ่นเยาว์จึงเรียก FUEL TV ว่าเป็นช่องที่พวกเขาไม่เคยปิด FUEL TV ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ FOX Sports Media Group เปิดตัวเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 และมีให้เห็นในบ้านเรือนมากกว่า 30 ล้านหลังในสหรัฐฯ และสามารถเข้าถึงได้ด้วยบรอดแบนด์ อุปกรณ์เคลื่อนที่ และแพลตฟอร์มดิจิทัลอื่นๆ เช่น iTunes® รายการทีวี FUEL มีให้บริการในกว่า 50 ประเทศทั่วโลกพร้อมช่อง 24/7 ที่เปิดดำเนินการในออสเตรเลียและยุโรป สมัครสมาชิก FUEL TV โทร 877-4-FUEL-TVwww . เชื้อเพลิง . ทีวี .

FOX Sports Media Group

FOX Sports Media Group (FSMG) เป็นหน่วยงานย่อยที่เป็นตัวแทนของสินทรัพย์ด้านกีฬาหลายแพลตฟอร์มในสหรัฐฯ ของ News Corporation ภายใต้ David Hill ประธานและซีอีโอ FSMG สร้างขึ้นด้วยแบรนด์ที่สามารถเข้าถึงผู้ชมมากกว่า 100 ล้านคนในสัปดาห์เดียว รวมถึงการเป็นเจ้าของและความสนใจในเครือข่ายโทรทัศน์เชิงเส้น การเขียนโปรแกรมดิจิทัลและมือถือ แพลตฟอร์มบรอดแบนด์ เว็บไซต์ที่หลากหลาย ธุรกิจร่วมทุน และพันธมิตรด้านใบอนุญาตหลายราย ปัจจุบัน FSMG รวม FOX Sports ซึ่งเป็นหน่วยงานโทรทัศน์กีฬาของ FOX Broadcasting Company; เครือข่ายกีฬาระดับภูมิภาค 19 แห่งของ Fox, เว็บไซต์ระดับภูมิภาคในเครือและโปรแกรม FSN ระดับชาติ; ความเร็วและความเร็ว2; ช่อง Fox Soccer และ Fox Soccer Plus; ทีวีเชื้อเพลิง; และกีฬาวิทยาลัยฟ็อกซ์ นอกจากนี้ FSMG ยังรวม FOX Sports Interactive Media ซึ่งประกอบด้วย FOXSports.com บน MSN, whatifsports.com และ scout.com ซึ่งเข้าถึงผู้เยี่ยมชมที่ไม่ซ้ำกันมากกว่า 27 ล้านคนต่อเดือน รวมถึงความสนใจของ Fox ในธุรกิจร่วมทุน FOX Deportes, Big Ten Network และ STATS, LLC รวมถึงข้อตกลงใบอนุญาตที่ก่อตั้ง FOX Sports Radio Network ร้านอาหาร FOX Sports Skybox และ FOX Sports Grills

–‘วิธีการให้คะแนนองค์กร’ (24 พ.ย. 2552);

–‘การพิจารณาสภาพคล่องสำหรับผู้ออกองค์กร’ (12 มิถุนายน 2550)

เกณฑ์ที่ใช้บังคับและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง:

วิธีการจัดอันดับองค์กร – แก้ไขแล้ว

http://www.fitchratings.com/creditdesk/reports/report_frame.cfm?rpt_id=546646

การพิจารณาสภาพคล่องสำหรับผู้ออกตราสารองค์กร Corporate

http://www.fitchratings.com/creditdesk/reports/report_frame.cfm?rpt_id=328666

การจัดอันดับเครดิตของ FITCH ทั้งหมดอยู่ภายใต้ข้อจำกัดและข้อจำกัดบางประการ โปรดอ่านข้อ จำกัด และข้อปฏิเสธความรับผิดชอบเหล่านี้ได้โดยไปที่ลิงก์นี้: HTTP://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS นอกจากนี้ คำจำกัดความของการให้คะแนนและข้อกำหนดการใช้การให้คะแนนดังกล่าวมีอยู่ในเว็บไซต์สาธารณะของหน่วยงาน ‘ WWW.FITCHRATINGS.COM ‘ การจัดอันดับที่เผยแพร่ หลักเกณฑ์ และวิธีการมีอยู่จากเว็บไซต์นี้ตลอดเวลา จรรยาบรรณของ FITCH การรักษาความลับ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไฟร์วอลล์ในเครือ การปฏิบัติตามข้อกำหนด และนโยบายและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ นั้นมีให้จากส่วน ‘หลักจรรยาบรรณ’ ของเว็บไซต์นี้

Thomas ให้ความเห็นว่า “Simpliciti เป็นทางเลือกที่น่าตื่นเต้นสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการการเปลี่ยนหัวไหล่ที่ช่วยรักษากระดูกต้นแขน ทำให้วิธีการผ่าตัดง่ายขึ้น และทำให้การแทรกแซงในอนาคตมีความซับซ้อนน้อยลงมาก ฉันรู้สึกประทับใจกับลักษณะที่ตรงไปตรงมาของการดำเนินการ Simpliciti เครื่องมือวัดที่ใช้งานง่าย และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตรึง metaphyseal ของ humeral”

ก่อนการเปิดตัวเชิงพาณิชย์นอกสหรัฐอเมริกา Tornier ได้รับใบรับรอง CE Mark จากยุโรปเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2011 ขั้นตอนการฝังรากเทียม Simpliciti ครั้งแรกเสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2011 โดยคุณ Gavin Tait ศัลยแพทย์ที่ปรึกษาและผู้อำนวยการคลินิกที่โรงพยาบาล Crosshouse Ayrshire & Arran NHS ในกลาสโกว์ สกอตแลนด์

ระบบไหล่แบบไม่มีก้าน Simpliciti ของ Tornier เชื่อมช่องว่างระหว่างการผลัดผิวของกระดูกต้นแขนกับระบบการผ่าตัดเปลี่ยนข้อไหล่แบบเดิม ระบบ Simpliciti ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผลประโยชน์ในการรักษากระดูกของรากฟันเทียมผลัดผิวใหม่แบบไม่มีก้านในขณะที่ยังให้ประโยชน์ทางคลินิกของระบบข้อต่อโดยรวมและการเข้าถึงการผ่าตัดที่จำเป็น ระบบ Simpliciti ซึ่งมีการรักษาคลอง humeral และการตรึงแบบ “กดพอดี” แบบไม่มีซีเมนต์ ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยในการผ่าตัดแก้ไขสำหรับผู้ป่วยอายุน้อยที่อาจต้องมีขั้นตอนการเปลี่ยนข้อไหล่เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tornier

Tornier เป็นบริษัทเครื่องมือแพทย์ระดับโลกที่มุ่งเน้นการให้บริการผู้เชี่ยวชาญด้านแขนขาที่รักษาภาวะกระดูกและข้อที่ไหล่ ข้อศอก ข้อมือ มือ ข้อเท้าและเท้า กลุ่มผลิตภัณฑ์มากกว่า 80 รายการของบริษัท ได้แก่ การทดแทนข้อต่อ การบาดเจ็บ เวชศาสตร์การกีฬา และผลิตภัณฑ์ทางชีววิทยาเพื่อรักษาอาการแขนขา รวมถึงผลิตภัณฑ์ทดแทนข้อสำหรับสะโพกและเข่าในตลาดต่างประเทศบางแห่ง นับตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อเกือบ 70 ปีที่แล้ว ปรัชญา “ผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการเฉพาะทาง” ของ Tornier ได้ส่งเสริมประเพณีของนวัตกรรม การมุ่งเน้นอย่างเข้มข้นในการศึกษาเกี่ยวกับศัลยแพทย์ และความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับศัลยกรรมกระดูกที่เกิดจากความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับศัลยแพทย์กระดูกและข้อและผู้นำทางความคิดทั่วโลกwww.tornier.comครับ

อาหารทะเลสดมีให้บริการที่ Winn-Dixie ที่เพิ่งปรับปรุงใหม่ในเมือง Apopka รัฐฟลอริดา ใกล้กับออร์แลนโด ร้านค้านี้เป็นร้านที่สี่สำหรับร้านขายของชำ และจะทำซ้ำทั่วทั้งพื้นที่ปฏิบัติการของ Winn-Dixie ทางตะวันออกเฉียงใต้ (ภาพ: บิสิเนส ไวร์)

APOPKA, ฟลอริดา–( BUSINESS WIRE )–27 ม.ค. Winn-Dixie Stores, Inc. (NASDAQ:WINN) ฉลองความสำเร็จของร้านปรับปรุงใหม่ที่นี่ ซึ่งตั้งอยู่ที่ 1565 US 441 North (Orange Blossom Trail) ใน Errol Plaza การเปลี่ยนแปลงของร้านเป็นมากกว่าสิ่งอำนวยความสะดวก โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดของเกษตรกรที่ทางเข้าร้าน ไปจนถึงสิ่งที่อยู่ภายในร้านและวิธีการขาย

“ร้านนี้เป็นแบบอย่างของความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อผู้อยู่อาศัยใน Apopka และทำหน้าที่เป็นแหล่งขายของชำแบบครบวงจรที่ตอบสนองความต้องการ รสนิยม และความชอบของชุมชนโดยรอบ”

ทวีตนี้
เมื่อเลยผ่านแผนกผลิตผลที่ขยายตัวอย่างมากแล้ว ก็มีร้านขายอาหารสำเร็จรูปขนาดใหญ่ที่ให้บริการอาหารจานหลักและเครื่องเคียงคุณภาพระดับภัตตาคารสำหรับแขกที่เครียดเรื่องเวลาหรือไม่อยากทำอาหาร เชฟผู้มากประสบการณ์เตรียมอาหารหลากหลายโดยตรง ตั้งแต่พิซซ่าตามสั่ง ปีกไก่ 7 รสชาติ บาร์บาร์บีคิว และสเตชั่นแกะสลักด้วยปลาสด สัตว์ปีก และซี่โครง

Dan Lafever รองประธานระดับภูมิภาคของ Winn-Dixie กล่าวว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะส่งมอบตามคำมั่นสัญญาที่จะมอบประสบการณ์การช็อปปิ้งที่สดใหม่และสนุกสนานให้กับแขกของเรา “ร้านนี้เป็นแบบอย่างของความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อชาว Apopka และทำหน้าที่เป็นแหล่งขายของชำแบบครบวงจรที่ตอบสนองความต้องการ รสนิยม และความชอบของชุมชนโดยรอบ”

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับ Apopka Winn-Dixie ที่ออกแบบใหม่ ได้แก่ :

ทางเข้าร้านใหม่พร้อมตลาดกลางแจ้ง
ขยายแผนกผลิตผลด้วยพื้นไม้ มีผักและผลไม้สดตามฤดูกาลให้เลือกมากมาย
ขยายแผนกอาหารสำเร็จรูปด้วยเตาเผาไม้ ฐานแกะสลักที่เสิร์ฟเนื้อย่างสดใหม่ แซนด์วิชและร้านค้าย่อยตามสั่ง
อาหารจานร้อนที่คัดสรร ได้แก่ พาสต้าสดตามสั่ง บาร์บีคิว ไก่ทอด มีทโลฟ มันบด มักกะโรนีและชีส และวิงบาร์ที่ให้บริการปีกไก่เจ็ดรสชาติ
มีตัวเลือกที่หลากหลายของของหวาน ขนมอบ และเค้กตามสั่งในร้านเบเกอรี่ พร้อมด้วยขนมปังอบใหม่ๆ อุ่นๆ
สลัดรวมที่ทำสดใหม่ 11 ชนิด รวมทั้งผักโขม คูสคูส และถนนหินแอปเปิ้ลเขียว

หลากหลายเนื้อแกะสลักตามสั่งในแผนกเนื้อบริการเต็มรูปแบบของเรา
ขยายแผนกอาหารทะเลด้วยซูชิสดใหม่ที่ปรุงโดยเชฟซูชิในสถานที่
ชีสนานาชาติที่คัดสรรมาอย่างดีพร้อมพนักงานผู้เชี่ยวชาญชีสที่มีประสบการณ์
ขยายการเลือกไวน์ในประเทศและนำเข้า
ร้านขายยาปรับปรุงและขยายพร้อมศูนย์สุขภาพ
แผนกดอกไม้ที่อัปเกรดแล้ว มีสินค้าตามฤดูกาลและของขวัญพิเศษมากมาย
พื้นปูนขัดมันเงาสูงคล้ายหินแกรนิต
คาเฟ่อินเทอร์เน็ต Wi-Fi ใหม่ พื้นที่นั่งเล่นพร้อมกาแฟฟรี
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพในร้านค้ารวมถึงพื้นไม้เนื้อแข็งทั่วทั้งแผนกผลิตผล แผนกเดลี่และเบเกอรี่ และพื้นคอนกรีตขัดมันอย่างสูงในส่วนอื่นๆ ของร้าน เช่นเดียวกับแสงไฟที่ทันสมัยและการตกแต่งที่สดใสและมีสีสันมากขึ้นซึ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์นับพันรายการ นอกจากไวน์และชีสที่กว้างขวางซึ่งจัดโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้แล้ว Apopka Winn-Dixie ยังมีแผนกเนื้อสัตว์และอาหารทะเลที่ขยายออกไปอีก และพื้นที่เฉพาะที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย ฟรี และกาแฟฟรี นอกจากนี้ แขกยังสามารถพบกับผลิตภัณฑ์ฉลากส่วนตัว “Winn-Dixie” และ “Winn-Dixie Organic & Natural” ซึ่งมอบคุณภาพของแบรนด์ระดับประเทศในราคาที่ประหยัดได้มาก “เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการแขกของ Apopka ด้วยความคุ้มค่าและคุณภาพสูงสุดเท่าที่จะเป็นไปได้” Lafever กล่าวเสริม

Tom Seay ผู้อำนวยการร้านกล่าวว่า “ด้วยการเลือกผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นและการขยายแผนก แขกผู้เข้าพักจะเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การช็อปปิ้งที่สดใหม่และท้องถิ่นทุกครั้งที่มาที่ร้านค้าของเรา “เรายินดีต้อนรับเพื่อนบ้านและเพื่อนๆ เข้ามาดู Winn-Dixie ใหม่ของพวกเขา”

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้ง Winn-Dixie จะจัดงานเฉลิมฉลองต่างๆ ตลอดเดือนสิงหาคม ซึ่งรวมถึงการสาธิตการทำอาหาร การชิมอาหาร การแสดงสด การจับฉลาก การแจกของรางวัล และอื่นๆ อีกมากมาย

*ดูตารางกิจกรรมด้านล่างสำหรับรายละเอียดทั้งหมด

นี่เป็นร้านแรกจากร้าน Winn-Dixie ที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่หลายแห่งในฟลอริดาตอนกลาง การก่อสร้างและการปรับปรุงได้เริ่มขึ้นแล้วที่ Winn-Dixie #2233 ที่ 951 West State Road 434 ใน Longwood และ Winn-Dixie #2266 ที่ 7800 Highway 17-92 ใน Fern Park คนขายของชำมีแผนจะเปิดร้าน 17 แห่งเช่นเดียวกับร้านใน Apopka ในปีหน้าด้วยราคาประมาณ 5.5 ล้านดอลลาร์ต่อร้าน

เกี่ยวกับ Winn-Dixie

Winn-Dixie Stores, Inc. เป็นหนึ่งในผู้ค้าปลีกอาหารรายใหญ่ที่สุดของประเทศ บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2468 มีสำนักงานใหญ่ในเมืองแจ็กสันวิลล์ รัฐฟลอริดา ปัจจุบันบริษัทดำเนินการร้านค้าปลีก 484 แห่ง ซึ่งรวมถึงร้านขายยาในร้าน 379 แห่ง ในฟลอริดา แอละแบมา ลุยเซียนา จอร์เจีย และมิสซิสซิปปี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมwww.winn-dixie.com

กำหนดการ

งานทั้งหมดจะจัดขึ้นที่ Winn-Dixie ที่ 1565 US 441 North ใน Apopka รัฐฟลอริดา

วันพุธที่ 3 ส.ค. 07.00 – 23.00 น.

วันเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่

เพลิดเพลินกับการสุ่มตัวอย่างกาแฟและอาหารฟรีตลอดทั้งวันในขณะที่คุณค้นพบประสบการณ์การช็อปปิ้งที่สดใหม่ที่ Apopka Winn-Dixie ของคุณ การแสดงดนตรีสดและเค้กฟรีจะทำให้อารมณ์รื่นเริงตั้งแต่เวลา 16.00 น. ถึง 19.00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 4 ส.ค. 17.30 – 19.30 น.

เปิดบ้านที่ Winn-Dixie Store ของ Apopka

ค้นพบประสบการณ์การช็อปปิ้งที่สดใหม่ที่ Apopka Winn-Dixie ระหว่างงาน Open House ของเรา ชุมชนได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองและเยี่ยมชมร้านค้าที่ปรับปรุงใหม่ แขกจะได้เพลิดเพลินกับการสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์แสนอร่อยที่เน้นคุณลักษณะใหม่ของร้าน (และรับการ์ดสูตรอาหารสำหรับรายการเด่น) การแสดงสด ของแจก และอีกมากมาย

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม เวลา 16:00 – 19:00 น.

รสชาติของ Winn-Dixie

เพลิดเพลินกับ A Taste of Winn-Dixie ด้วยการชิมไวน์และชีสในยามเย็น น้ำพุช็อคโกแลตที่จับคู่กับผลไม้สด สถานีชิมอาหารที่เน้นคุณสมบัติใหม่ๆ ของร้าน รวมถึงอาหารสำเร็จรูปและเบเกอรี่ที่ปรับปรุงใหม่ ดนตรีสด การจับฉลากบัตรของขวัญ และอื่นๆ

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม เวลา 09.00-17.00 น.

หนึ่งวันกับรายงานการจับปลาภายในฟลอริดา

เฉลิมฉลองมรดกทางประวัติศาสตร์ของ Apopka ในฐานะ “เมืองหลวงแห่งการตกปลาของฟลอริดา” เมื่อรายงานการตกปลาจาก Florida Insider Fishing Report ของ Sun Sports ทิ้งผู้ประกาศข่าวที่ Winn-Dixie แห่งใหม่ของ Apopka กัปตัน Rick Murphy จะสาธิตวิธีการเตรียมและทำอาหารที่จับได้ กัปตันริคและมัคคุเทศก์คนอื่นๆ ในการแสดงจะจัดคลินิกตกปลาสำหรับเด็กและสอนเทคนิคการหล่อในสระน้ำที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษนอกร้าน ความสนุกยังคงดำเนินต่อไปภายในด้วยการสุ่มตัวอย่างผลิตภัณฑ์แสนอร่อยที่เน้นคุณลักษณะใหม่ของร้าน

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม เวลา 11:00 – 14:00 น.กินดีอยู่ดี

สำหรับแขกของร้านที่ต้องการปรับปรุงสุขภาพโดยรวมและความเป็นอยู่ที่ดี งาน Eat Well, Live Well จะแนะนำให้ผู้ซื้อรู้จักกับเภสัชกรในละแวกของตน ซึ่งจะพร้อมให้คำปรึกษาด้านยา นอกจากนี้ ผู้เข้าพักยังจะได้เพลิดเพลินกับการตรวจความดันโลหิต คอเลสเตอรอลและกลูโคส สุขภาพฟรี การนวดด้วยเก้าอี้ คำแนะนำในการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพโดยนักโภชนาการที่ผ่านการรับรอง การชิมอาหารเพื่อสุขภาพ เวิร์คช็อปการจัดดอกไม้ การจับฉลากบัตรของขวัญ ของแจก และอื่นๆ อีกมากมาย

คลังรูปภาพ/มัลติมีเดียที่มีจำหน่าย: http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=6817219&lang=enAPOPKA, Fla .– ( BUSINESS WIRE ) – Winn-Dixie Stores, Inc. (NASDAQ: WINN) ฉลองความสำเร็จของการทำงานในร้านค้าที่ปรับปรุงใหม่ซึ่งตั้งอยู่ที่ 1565 US 441 North (Orangle Blossom Trail) ใน Errol Plaza การเปลี่ยนแปลงของร้านเป็นมากกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกทางกายภาพ หนึ่งในการเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นที่สุดคือตลาดกลางแจ้งที่ทางเข้าร้าน ตลอดจนผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ที่หลากหลาย

“เมืองหลวงประมงแห่งฟลอริดา”

ทวีตนี้
เมื่อผ่านแผนกผักและผลไม้ที่ใหญ่ขึ้นแล้ว ก็มีร้านเดลี่ขนาดยักษ์ที่เสิร์ฟอาหารและเครื่องเคียงคุณภาพสูงสำหรับผู้มาเยี่ยมที่ไม่มีเวลาหรือไม่ชอบทำอาหาร เชฟที่มีประสบการณ์โดยตรงการเตรียมความพร้อมของความหลากหลายของอาหาร – จากพิซซ่าที่ทำตามคำสั่งรสชาติที่แตกต่างเจ็ดปีกไก่ส่วนย่างและสถานีตัดกับปลาสดเนื้อไก่และซี่โครง

Dan Lafever รองประธานระดับภูมิภาคของ Winn-Dixie กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทำตามคำมั่นสัญญาของเราที่จะมอบประสบการณ์การช็อปปิ้งที่สนุกสนานและสร้างสรรค์แก่ผู้เยี่ยมชมของเรา “ร้านนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อชาวแอพอพคาและทำหน้าที่เป็นแหล่งช้อปปิ้งอาหารแบบครบวงจรที่ตอบสนองความต้องการ รสนิยม และความชอบของชุมชน”

คุณสมบัติเฉพาะของ Winn-Dixie Store ที่ปรับปรุงใหม่ของ Apopka รวมถึง:

ทางเข้าร้านใหม่กับตลาดกลางแจ้ง
แผนกผักและผลไม้ขนาดใหญ่ขึ้นพร้อมพื้นไม้ มีผักและผลไม้สดตามฤดูกาลให้เลือกมากมาย
แผนกอาหารสำเร็จรูปที่มีขนาดใหญ่กว่าพร้อมสถานีฟืน rostisero ที่ให้บริการเนื้อตัดเสร็จอบและแซนวิชและย่อยทำเพื่อลิ้มรส
อาหารจานร้อนที่หลากหลาย รวมทั้งพาสต้าสดตามสั่ง เนื้อย่าง ไก่ทอด มีทโลฟมันบด แมคแอนด์ชีส และบาร์ปีกไก่ที่ให้บริการเจ็ดรสชาติที่แตกต่างกัน
มีของหวาน เค้ก และเค้กสูตรพิเศษให้เลือกมากมายที่ร้านเบเกอรี่ รวมถึงขนมปังอบสดใหม่
สลัดผักสด 11 สไตล์ รวมทั้งแอนตี้พาสโต้ผักโขมคูสคูสคูสและกรีนแอปเปิ้ล ร็อคกี้โร้ด

เนื้อสัตว์หลากหลายชนิดที่ตัดตามความชอบของคุณในแผนกเนื้อสัตว์เต็มรูปแบบของเรา
กรมที่ใหญ่ที่สุดในทะเลซูชิสดใหม่ที่สร้างขึ้นโดยเชฟของซูชิบนเว็บไซต์
ชีสนานาชาติหลากหลายเมนูโดยผู้เชี่ยวชาญชีสที่มีประสบการณ์ experienced
ไวน์ระดับชาติและไวน์นำเข้าที่หลากหลายมากขึ้น
ร้านขายยาปรับปรุงใหม่และใหญ่ขึ้นพร้อมศูนย์ดูแลสุขภาพ
แผนกดอกไม้ที่อัปเกรดแล้ว พร้อมสินค้าตามฤดูกาลและของขวัญพิเศษมากมาย
พื้นคอนกรีตขัดมันที่ดูเหมือนหินแกรนิต
พื้นที่อินเทอร์เน็ตคาเฟ่แห่งใหม่พร้อม Wi-Fi ให้คุณนั่งจิบกาแฟฟรีได้
การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของร้านรวมถึงพื้นไม้เนื้อแข็งทั่วทั้งแผนกผลิตผล แผนกเดลี่และเบเกอรี่ และพื้นคอนกรีตขัดมันทั่วทั้งร้าน เช่นเดียวกับแสงไฟที่ทันสมัยและสว่างกว่า การตกแต่งที่มีสีสันมากกว่าไฮไลท์ของข้อเสนอนับพัน นอกจากไวน์และชีสที่กว้างขวางซึ่งจัดโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้แล้ว ร้าน Winn-Dixie ของ Apopka ยังมีแผนกเนื้อสัตว์และอาหารทะเลมากมาย รวมถึงพื้นที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi) ฟรีและกาแฟโดยเฉพาะ ผู้เข้าชมยังสามารถค้นหาผลิตภัณฑ์ฉลากส่วนตัว “Winn-Dixie” และ “Winn-Dixie Organic & Natural” ซึ่งนำเสนอคุณภาพระดับเดียวกันของแบรนด์ระดับประเทศในราคาที่ประหยัดได้มาก

Tom Seay ผู้จัดการร้านกล่าวว่า “ด้วยผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและแผนกที่ใหญ่ขึ้น ผู้เข้าชมจะเพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การช็อปปิ้งที่สดใหม่และท้องถิ่นมากขึ้นทุกครั้งที่มาที่ร้านค้าของเรา” “เราต้องการต้อนรับเพื่อนบ้านของเราให้มาเยี่ยมชมร้าน Winn-Dixie แห่งใหม่ของพวกเขา”

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดตัวครั้งยิ่งใหญ่อีกครั้ง Winn-Dixie จะจัดงานเฉลิมฉลองต่างๆ ตลอดเดือนสิงหาคม ซึ่งรวมถึงการสาธิตการทำอาหาร การชิมอาหาร การแสดงสด การจับฉลาก การแจกของรางวัล และอื่นๆ อีกมากมาย * โปรดดูตารางกิจกรรมด้านล่างสำหรับรายละเอียดทั้งหมด

นี่เป็นร้านแรกจากร้านค้า Winn-Dixie ที่ปรับปรุงใหม่และ “เปลี่ยนรูปแบบ” หลายแห่งในฟลอริดาตอนกลาง การก่อสร้างและการปรับปรุงกำลังดำเนินการอยู่ที่ Winn-Dixie # 2233 ที่ 951 West State Road 434 ใน Longwood และ Winn-Dixie # 2266 ที่ 7800 Highway 17-92 ใน Fern Park ผู้ค้ากำลังวางแผนที่จะเปิดร้าน 17 แห่งเท่ากับร้าน Apopka ในปีหน้าด้วยราคาประมาณ 5.5 ล้านดอลลาร์ต่อร้าน

เกี่ยวกับ Winn-Dixie

Winn-Dixie Stores, Inc. เป็นหนึ่งในเครือข่ายซูเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ บริษัทก่อตั้งขึ้นในปี 2468 มีสำนักงานใหญ่ในเมืองแจ็กสันวิลล์ รัฐฟลอริดา ปัจจุบันบริษัทมีร้านค้า 484 แห่ง ซึ่งรวมถึงร้านขายยาในร้านค้า 379 แห่งในฟลอริดา แอละแบมา ลุยเซียนา จอร์เจีย และมิสซิสซิปปี้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมwww.winn-dixie.com

ปฏิทินกิจกรรม

งานทั้งหมดจะจัดขึ้นที่ Winn-Dixie ซึ่งตั้งอยู่ที่ 1565 US 441 North ใน Apopka รัฐฟลอริดา

วันพุธที่ 3 สิงหาคม เวลา 07:00 – 23:00 น.

วันเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่

เพลิดเพลินกับการชิมกาแฟและอาหารฟรีตลอดวัน ขณะที่คุณค้นพบประสบการณ์การช็อปปิ้งที่สดใหม่ใน Apopka Winn-Dixie ของคุณ การแสดงดนตรีสดและเค้กเสริมจะให้บรรยากาศรื่นเริงตั้งแต่เวลา 16.00 น. ถึง 19.00 น.

วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 17:30 – 19:30 น.

เปิดบ้านที่ Winn-Dixie Store ของ Apopka

ค้นพบประสบการณ์การช็อปปิ้งใหม่สดที่คุณโป Winn-Dixie ระหว่างเราเปิดบ้านเหตุการณ์ ชุมชนได้รับเชิญให้เข้าร่วมในการเฉลิมฉลองและเยี่ยมชมร้านค้าที่ปรับปรุงใหม่ของเรา ผู้เข้าชมจะได้เพลิดเพลินกับการจัดแสดงผลิตภัณฑ์แสนอร่อยที่ปรับปรุงคุณสมบัติของร้านใหม่ (และสามารถรับการ์ดสูตรอาหารสำหรับอาหารที่กำลังสาธิต) รวมถึงความบันเทิงสด ของแจก และอื่นๆ อีกมากมาย

วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม – 16:00 – 19:00 น.

รสชาติของวินน์-ดิ๊กซี่

เพลิดเพลินไปกับรสชาติของวินน์-ดิกซีในค่ำคืนแห่งการชิมไวน์และชีสด้วยช็อกโกแลตละลายและผลไม้สดแสนอร่อย สถานีชิมอาหารที่สาธิตผลิตภัณฑ์ใหม่ของร้าน รวมถึงเดลี่และเบเกอรี่ที่ได้รับการปรับปรุงดนตรีสด การจับฉลากบัตรของขวัญ และอื่นๆ .

วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม เวลา 09:00 – 17:00 น.

หนึ่งวันกับรายงานการจับปลาภายในฟลอริดา

เฉลิมฉลองมรดกทางประวัติศาสตร์ของ Apopka ในฐานะ “เมืองหลวงการตกปลาของฟลอริดา ” เมื่อSun Sports Florida Fishing Report มาถึงที่ร้าน Apopka Winn-Dixie แห่งใหม่ของคุณ กัปตันริค เมอร์ฟีจะสาธิตวิธีการเตรียมและปรุงอาหารที่คุณจับได้ กัปตันริกและสมาชิกคนอื่นๆ ในกลุ่มของคุณจะบรรยายเกี่ยวกับการตกปลาให้เด็กๆ และสอนเทคนิคในการโยนสายการประมงของคุณลงในบ่อน้ำที่สร้างขึ้นพิเศษนอกร้าน ความสนุกยังคงดำเนินต่อไปด้วยการชิมผลิตภัณฑ์แสนอร่อยที่เรานำเสนอในร้านใหม่ของเรา

วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม เวลา 11:00 – 14:00 น.กินดีอยู่ดี

สำหรับผู้มาเยี่ยมชมร้านค้าที่ต้องการปรับปรุงสุขภาพโดยรวมและความเป็นอยู่ที่ดี งาน Eat Well, Live Well จะให้โอกาสพวกเขาได้พบกับเภสัชกรในละแวกของตน ซึ่งจะพร้อมให้คำแนะนำด้านยา ผู้เข้าชมยังสามารถรับความดันโลหิตฟรี ตรวจคัดกรองคอเลสเตอรอลและกลูโคส นวดเก้าอี้ เคล็ดลับการกินเพื่อสุขภาพจากนักโภชนาการที่ผ่านการรับรอง การชิมอาหารเพื่อสุขภาพ เวิร์กช็อปจัดดอกไม้ จับฉลากบัตรของขวัญ และอีกมากมาย

รูปภาพ / คลังภาพมัลติมีเดียที่มีจำหน่าย: http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=6817219&lang=enVita Coco เปิดตัวรสชาติผลไม้เมืองร้อนใหม่โดยร่วมมือกับ Rihanna (ภาพ: Business Wire)

03 สิงหาคม 2554 08:17 น. เวลาออมแสงตะวันออกนิวยอร์ก–( บิสิเนส ไวร์ )–21 ก.ค. 2562 Vita Coco น้ำมะพร้าวที่ขายดีที่สุดของประเทศและเป็นหนึ่งในแบรนด์เครื่องดื่มที่เติบโตเร็วที่สุดใสหรัฐอเมริกา เปิดตัว Vita Coco Tropical Fruit โดยร่วมมือกับ Rihanna รสชาติที่เจ็ดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Vita Coco ทรอปิคอลฟรุตเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างน้ำมะพร้าว ฝรั่งสีชมพู ส้ม แก้วมังกรแดง และสับปะรด

“มันอร่อยมากและทำให้ฉันนึกถึงบ้าน!”ทวีตนี้“ฉันโตมาในบาร์เบโดส ดังนั้นเมื่อ Vita Coco เข้ามาหาฉันเพื่อช่วยพัฒนารสชาติใหม่ ฉันคิดว่าเราควรรวมน้ำมะพร้าวธรรมชาติกับผลไม้เมืองร้อนสด ซึ่งเป็นสองสิ่งที่ฉันโปรดปราน” Rihanna กล่าว “มันอร่อยมากและทำให้ฉันนึกถึงบ้าน!”

Vita Coco Tropical Fruit มาใน TetraPak สีม่วงแดงสดใสที่มีลายเซ็นของ Rihanna เพื่อทำเครื่องหมายความร่วมมือ ป๊อปสตาร์ยังเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับแคมเปญโฆษณาระดับประเทศของ Vita Coco ซึ่งเปิดตัวเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

Vita Coco ซึ่งไม่เคยมาจากสมาธิและประกอบด้วยอิเล็กโทรไลต์ที่จำเป็นห้าชนิด โพแทสเซียม 15 เท่าของเครื่องดื่มเกลือแร่แบบดั้งเดิม และ 100 เปอร์เซ็นต์ของความต้องการวิตามินซีทุกวัน ให้ฟังก์ชันการให้ความชุ่มชื้นสูงทุกครั้งที่จิบ Vita Coco ไม่มีไขมัน ไม่มีโคเลสเตอรอล และน้ำตาลน้อยกว่าแอปเปิ้ล เหมาะสำหรับผู้บริโภคที่มีไลฟ์สไตล์ที่มีสุขภาพดีและกระฉับกระเฉง

Vita Coco รับแทงบอลออนไลน์ Tropical Fruit วางจำหน่ายบน Amazon.com และร้านค้าปลีกทั่วประเทศบนชั้น 17 ออนซ์/500 มล. ขนาดเสิร์ฟที่ $2.79 SRP สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการที่จะหารสชาติใหม่ให้ไปwww.vitacoco.comเกี่ยวกับ Vita Coco:

Vita Coco® เป็นแบรนด์ที่เริ่มต้นความนิยมในอเมริกาสำหรับน้ำมะพร้าวสด ในสหรัฐอเมริกา Vita Coco จำหน่ายในร้านค้าปลีกกว่า 20,000 แห่ง รวมถึง Whole Foods Market, GNC, Kroger, Publix, Ralph’s, Stop & Shop/Giant, Costco เลือกร้านค้า Wal-Mart และร้านค้าในเครือและร้านขายของชำอิสระมากมาย นอกจากนี้ยังจำหน่ายในสนามบินและวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยหลักๆ ในสหรัฐอเมริกา รวมทั้งทางออนไลน์ที่ Amazon.com

มีให้เลือกถึง 7 รสชาติ ได้แก่ Pure, Açaí & Pomegranate, Tangerine, Passion Fruit, Pineapple, Tropical Fruit and Peach & Mango – Vita Coco ก่อตั้งขึ้นในปี 2004 และตั้งอยู่ในนิวยอร์กซิตี้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Vita Coco และบทบาทในช่วงฤดูร้อนชุ่มชื้นเยี่ยมชมwww.vitacoco.com/mediacenter หรือwww.vitacoco.comคลังรูปภาพ/มัลติมีเดียที่มีจำหน่าย: http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=6817329&lang=en2K Games และ Gearbox

ฃฃSoftware ประกาศเปิดตัวBorderlands™ 2ในการพัฒนาแฟน ๆ เว็บแทงบอลออนไลน์ รับแทงบอลออนไลน์ สามารถเห็นวิวัฒนาการของเกม RPG ที่กล้าหาญเป็นครั้งแรกที่ Gamescom และ PAX Prime 2011 ในเดือนนี้