เว็บแทงบอล UFABET ไพ่บาคาร่าออนไลน์ การรักษาความปลอดภัย

เว็บแทงบอล UFABET ไพ่บาคาร่าออนไลน์ บริษัท ในโครงการคาสิโนและเกมใหม่ ๆ และให้เงินทุนแก่โครงการเหล่านั้นและความคาดหวังสำหรับการเพิ่มผลกำไรของชิปเกมของ บริษัท และโล่การดำเนินงาน ข้อความดังกล่าวอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนและสถานการณ์จริง เหตุการณ์หรือผลลัพธ์อาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว ปัจจัยที่อาจทำให้เกิดหรือมีส่วนทำให้เกิดความแตกต่างรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

กับความสามารถของ บริษัท ในการ: วางเครื่องเกมในระดับที่มีนัยสำคัญและสร้างจำนวนที่คาดว่าจะได้รับรางวัลสุทธิจากเครื่องเกมที่วางไว้ ระบุและใช้กลยุทธ์ทางการตลาดและการส่งเสริมการขายที่ประสบความสำเร็จในโครงการเกมของ บริษัท และระบุและพัฒนาโครงการเพิ่มเติมให้ประสบความสำเร็จ รับทุนเพิ่มเติมตามและเมื่อจำเป็น ระบุและใช้กลยุทธ์ทางการตลาดและการส่งเสริมการขายที่ประสบความสำเร็จและรับและดำเนินการตามคำสั่งซื้อที่สำคัญจากลูกค้าสำหรับชิป

เกมและโล่ของ บริษัท ประสบความสำเร็จในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำหรับชิปเกมและโล่ของ บริษัท ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในนโยบายการเล่นเกมและเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศที่ บริษัท ดำเนินการและความเสี่ยงอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในรายงานประจำปีของ บริษัท ในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 และต่อมาได้ยื่นรายงาน

รายไตรมาสใน เว็บแทงบอล UFABET แบบฟอร์ม 10-Q บริษัท ขอเตือนผู้อ่านไม่ให้เชื่อมั่นในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม บริษัท ไม่ได้ดำเนินการและขอปฏิเสธโดยเฉพาะภาระหน้าที่ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใหม่หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเมื่อเกิดขึ้น ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในนโยบายการเล่นเกมและเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศที่ บริษัท ดำเนินการและความเสี่ยงอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในรายงานประจำปี

ของ บริษัท ในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 และต่อมาได้ยื่นรายงานรายไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q บริษัท ขอเตือนผู้อ่านไม่ให้เชื่อมั่นในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม บริษัท ไม่ได้ดำเนินการและขอปฏิเสธโดยเฉพาะภาระหน้าที่ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับ

“ นอกจากนี้เราเชื่อว่าแผนกผลิตภัณฑ์เกมของเรามีศักยภาพที่จะเป็นผู้สนับสนุนที่มีความหมายต่อรายได้ในอนาคตและความพยายามของเราในการปรับปรุงประสิทธิภาพของแผนกนี้เริ่มได้รับผลตอบแทนในปี 2558 เราเพิ่งเสร็จสิ้นการขยายโรงงานและกำลังดำเนินการตามความพยายาม เพื่อปรับปรุงและทำให้กระบวนการผลิตบางอย่างเป็นไปโดยอัตโนมัติ เราเชื่อว่าความพยายามเหล่านี้ทำให้เราสามารถรักษาคำสั่งซื้อใหม่จำนวนมากได้ดีขึ้นและเพื่อปรับปรุงศักยภาพในการทำรายได้สำหรับแผนกนี้ สำหรับไตรมาสแรกของปี 2558 เรามียอดสั่งซื้อที่ได้รับการยืนยันจำนวน 5.4 ล้านดอลลาร์ซึ่งเรามียอดขาย 3.8 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีกำไรขั้นต้น นอกจากนี้เรากำลังเจรจาเพื่อขอคำสั่งซื้อจำนวนมากสำหรับการเปิดคาสิโนใหม่ในมาเก๊าในปลายปีนี้”เกี่ยวกับ Entertainment Gaming Asia Inc.

Entertainment Gaming Asia Inc. (NASDAQ: EGT) ซึ่งเป็น บริษัท ย่อยที่ถือหุ้นใหญ่โดยทางอ้อมของ Melco International Development Limited เป็น บริษัท เกมใน Pan-Asia ที่มีส่วนร่วมในการเช่าเครื่องเกมอิเล็กทรอนิกส์โดยแบ่งรายได้ให้กับอุตสาหกรรมเกมในกัมพูชา และฟิลิปปินส์และการพัฒนาและการดำเนินงานของคาสิโนและสถานที่เล่นเกมในภูมิภาคอินโดจีนภายใต้แบรนด์“ Dreamworld” นอกจากนี้ บริษัท ยังผลิตและจำหน่ายชิปและโล่สำหรับเล่นเกมแบบ RFID และแบบดั้งเดิมให้กับคาสิโนรายใหญ่ภายใต้แบรนด์“ Dolphin”แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับ Entertainment Gaming Asia ตามความหมายของมาตรา 27A ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมและมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ปี 2477 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้รวมถึงข้อความที่เกี่ยวกับความคาดหวังสำหรับรูปแบบธุรกิจการดำเนินงานสล็อตของ บริษัท การเติบโตของอุตสาหกรรมเกมในเอเชียความสามารถของ

สถานการณ์ใหม่หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเมื่อเกิดขึ้น ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในนโยบายการเล่นเกมและเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศที่ บริษัท ดำเนินการและความเสี่ยงอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในรายงานประจำปีของ บริษัท ในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ยื่น

ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 และต่อมาได้ยื่นรายงานรายไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q บริษัท ขอเตือนผู้อ่านไม่ให้เชื่อมั่นในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม บริษัท ไม่ได้ดำเนินการและขอปฏิเสธโดยเฉพาะภาระหน้าที่ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์ใหม่หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเมื่อเกิดขึ้น 2556 ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 และต่อมาได้ยื่นรายงานรายไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q บริษัท ขอเตือนผู้อ่านไม่ให้เชื่อมั่นในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม บริษัท ไม่ได้ดำเนินการและขอปฏิเสธโดยเฉพาะภาระหน้าที่ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใหม่หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเมื่อเกิดขึ้น 2556 ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 และต่อมาได้ยื่นรายงานรายไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q บริษัท ขอเตือนผู้อ่านไม่ให้เชื่อมั่นในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม บริษัท ไม่ได้ดำเนินการและขอปฏิเสธโดยเฉพาะภาระหน้าที่ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใหม่หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเมื่อเกิดขึ้น

EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วคือรายได้ก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่ายค่าตอบแทนตามหุ้นและรายได้และค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เงินสด EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วจะถูกนำเสนอเป็นข้อมูลเปิดเผยเพิ่มเติมเท่านั้นเนื่องจากผู้บริหารเชื่อว่ามีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการวัดประสิทธิภาพและเป็น

พื้นฐานสำหรับการประเมินมูลค่าของ บริษัท เกม ฝ่ายบริหารใช้ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของส่วนงานและเพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของการดำเนินงานกับคู่แข่ง นอกจากนี้ บริษัท ยังแสดง EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเนื่องจากนักลงทุนบางรายใช้เป็นวิธีการวัดความสามารถของ

บริษัท ในการก่อหนี้และชำระหนี้การใช้จ่ายด้านทุนและการปฏิบัติตามข้อกำหนดเงินทุนหมุนเวียน บริษัท เกมเคยรายงาน EBITDA เป็นส่วนเสริมของมาตรการทางการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในสหรัฐอเมริกา (“ GAAP”) ไม่ควรพิจารณา EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเป็นทางเลือกหนึ่งของรายได้จากการดำเนินงานเพื่อเป็นตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานของ บริษัท เพื่อเป็นทางเลือกในการใช้กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเพื่อวัดสภาพคล่องหรือเป็นทางเลือกอื่นจาก

มาตรการอื่นที่กำหนดตาม GAAP ซึ่งแตกต่างจากรายได้สุทธิ / (ขาดทุน) EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วจะไม่รวมค่าเสื่อมราคาหรือดอกเบี้ยจ่ายดังนั้นจึงไม่สะท้อนถึงรายจ่ายฝ่ายทุนในปัจจุบันหรือในอนาคตหรือต้นทุนของเงินทุน บริษัท ชดเชยข้อ จำกัด เหล่านี้โดยใช้ Adjusted EBITDA เป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือเปรียบเทียบหลาย ๆ ร่วมกับการวัด GAAP เพื่อช่วยในการประเมินผลการดำเนินงาน การวัด GAAP ดังกล่าวรวมถึงรายได้จากการดำเนินงานรายได้สุทธิ /

(ขาดทุน) กระแสเงินสดจากการดำเนินงานและข้อมูลกระแสเงินสด บริษัท มีการใช้กระแสเงินสดที่สำคัญซึ่งรวมถึงรายจ่ายฝ่ายทุนการจ่ายดอกเบี้ยการชำระคืนหนี้ภาษีและค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดขึ้นประจำอื่น ๆ ซึ่งไม่ได้แสดงอยู่ใน Adjusted EBITDA การคำนวณ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของ Entertainment

Gaming Asia อาจแตกต่างจากวิธีการคำนวณที่ใช้โดย บริษัท อื่น ๆ ดังนั้นความสามารถในการเปรียบเทียบอาจมี จำกัด กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน

และข้อมูลกระแสเงินสด บริษัท มีการใช้กระแสเงินสดที่สำคัญซึ่งรวมถึงรายจ่ายฝ่ายทุนการจ่ายดอกเบี้ยการชำระคืนหนี้ภาษีและค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดขึ้นประจำอื่น ๆ ซึ่งไม่ได้แสดงอยู่ใน Adjusted EBITDA การคำนวณ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของ Entertainment Gaming Asia อาจแตกต่างจากวิธีการคำนวณที่

ใช้โดย บริษัท อื่น ๆ ดังนั้นความสามารถในการเปรียบเทียบอาจมี จำกัด กระแสเงินสดจากการดำเนินงานและข้อมูลกระแสเงินสด บริษัท มีการใช้กระแสเงินสดที่สำคัญซึ่งรวมถึงรายจ่ายฝ่ายทุนการจ่ายดอกเบี้ยการชำระคืนหนี้ภาษีและค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดขึ้นประจำอื่น ๆ ซึ่งไม่ได้แสดงอยู่ใน Adjusted EBITDA

การคำนวณ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของ Entertainment Gaming Asia อาจแตกต่างจากวิธีการคำนวณที่ใช้โดย บริษัท อื่น ๆ ดังนั้นความสามารถในการเปรียบเทียบอาจมี จำกัด

วอชิงตัน – ( บิสิเนสไว ) ดารา – ผู้ผลิตและแรงจูงใจลำโพง Tracee เอลลิสรอสส์ที่ดาวในซีรีส์ตลก ABC ใหม่“Black-ish” จะได้รับรางวัล 2015 NAB โทรทัศน์ประธานในช่วงNAB Show โทรทัศน์เลี้ยงอาหารกลางวัน ได้รับการสนับสนุนโดย RBC Capital Markets งานเลี้ยงอาหารกลางวันจะจัดขึ้นใน

วันจันทร์ที่ 13 เมษายนที่ Westgate Las Vegas Resort and Casino“ เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ให้เกียรติเธอในฐานะผู้รับรางวัลประธานประจำปีนี้”ทวีตนี้“ Black-ish” ซึ่งเปิดตัวในเดือนกันยายนปี 2014 โดยเน้นไปที่ชีวิตของครอบครัวชาวแอฟริกัน – อเมริกันชนชั้นกลางระดับบนในละแวกใกล้เคียงสีขาวส่วน

ใหญ่ Ross ได้รับรางวัล NAACP Image Award ปี 2015 ในสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมในซีรีส์ตลกสำหรับบทบาทของเธอในฐานะดร. เรนโบว์“ โบว์” จอห์นสันจากภาพยนตร์ตลกที่ก้าวหน้า

“ เทรซีเอลลิสรอสเป็นพรสวรรค์ที่มีพรสวรรค์ซึ่งนำไหวพริบและสไตล์มาสู่บทบาทที่เธอเล่นล่าสุดในภาพยนตร์ตลกยอดฮิตเรื่อง ‘Black-ish’ ของ ABC” มาร์เซลลัสอเล็กซานเดอร์รองประธานบริหาร NAB ฝ่ายโทรทัศน์ “ เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ให้เกียรติเธอในฐานะผู้รับรางวัลประธานประจำปีนี้”

Ross ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล NAACP Image Award ถึงแปดครั้งและได้รับรางวัลสองครั้งจากบทบาทของเธอในฐานะโจแอนนาแครอลเคลย์ตันในซิทคอมยอดฮิตเรื่อง Girlfriends ซึ่งดำเนินการมาแปดซีซั่นบนเครือข่าย UPN / CW รอสส์ยังร่วมแสดงและอำนวยการสร้างซีรีส์ BET เรื่อง Reed Between the Lines ซึ่งทำให้เธอได้รับรางวัล NAACP Image Award เพิ่มเติม

เครดิตอื่น ๆ ได้แก่ บทบาทใน“ Private Practice” ของ ABC,“ CSI” ของ CBS และ“ Life Support” ของ HBO เธอได้ปรากฏตัวในภาพยนตร์สั้นเรื่อง“ FIVE” ซึ่งออกอากาศใน Lifetime และในภาพยนตร์สารคดีเรื่อง“ Hanging Up” และ“ Daddy’s Little Girls” ของไทเลอร์เพอร์รี ใน

ฤดูใบไม้ร่วงปี 2014 Ross กลับมาที่ BET เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพในการแสดงรางวัลยอดนิยม“ Black Girls Rock” กับ Regina King

Ross นักพูดที่สร้างแรงบันดาลใจโดยเฉพาะได้สร้างและสอน“ Tapping Into Your Creative Well” ซึ่งเป็นเวิร์กชอปที่กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมค้นพบและใช้ประโยชน์จากความสุขส่วนตัวเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากชีวิตมากขึ้น

รอสส์ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีอิทธิพลด้านแฟชั่นอีกด้วยโดยรอสแชร์แนวคิดของเธอเกี่ยวกับทรงผมความงามสไตล์และความเป็นอยู่บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเธอซึ่งเปิดตัวในปี 2555

รางวัลประธานโทรทัศน์ก่อตั้งขึ้นเพื่อยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จอย่างมีนัยสำคัญในสาขาศิลปะแขนงหนึ่งหรือหลายสาขาในโทรทัศน์รางวัล Television Chairman’s Award เปิดตัวครั้งแรกในปี 2552 โดยมีรางวัลเอ็มมี่สี่ครั้งและ Kelsey Grammar นักแสดงที่ได้รับรางวัลลูกโลกทองคำ 2 สมัยเป็นผู้รับ ผู้รับ

คนสุดท้ายคือจิมพาร์สันส์ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเอ็มมี่และเป็นดาราจากซีรีส์ตลกของซีบีเอสเรื่อง The Big Bang Theory ในปี 2010

นอกจากนี้งานเลี้ยงอาหารกลางวันยังรวมถึงการชักนำของShonda Rhimesผู้สร้างซีรีส์ยอดฮิต“ Grey’s Anatomy” และ“ Scandal” ไปยัง NAB Broadcasting Hall of Fameเกี่ยวกับ NAB Show

NAB Show ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 11-16 เมษายน 2015 ในลาสเวกัสเป็นการแสดงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งครอบคลุมการสร้างการจัดการและการส่งมอบเนื้อหาในทุกแพลตฟอร์ม ด้วยผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 98,000 คนจาก 150 ประเทศและผู้แสดงสินค้า 1,600 ราย NAB Show เป็นตลาดที่ดีที่สุด

สำหรับสื่อดิจิทัลและความบันเทิง ตั้งแต่การสร้างสรรค์ไปจนถึงการบริโภคในหลายแพลตฟอร์มและสัญชาตินับไม่ถ้วน NAB Show เป็นที่ตั้งของโซลูชันที่ก้าวข้ามการแพร่ภาพแบบเดิมและรองรับการนำเสนอเนื้อหาไปยังหน้าจอใหม่ในรูปแบบใหม่ ๆ สำหรับรายละเอียดทั้งหมดเยี่ยมชมwww.nabshow.comกรุณาคลิกที่

นี่ เพื่อลงทะเบียนเป็นสื่อข่าวเกี่ยวกับ NABNational Association of Broadcasters เป็นสมาคมผู้สนับสนุนชั้นนำสำหรับผู้แพร่ภาพกระจายเสียงของอเมริกา NAB ให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ทางวิทยุและโทรทัศน์ในด้านนิติบัญญัติการกำกับดูแลและกิจการสาธารณะ ด้วยการสนับสนุนการศึกษาและ

นวัตกรรม NAB ช่วยให้ผู้แพร่ภาพกระจายเสียงสามารถให้บริการชุมชนของตนได้ดีที่สุดเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจและคว้าโอกาสใหม่ ๆ ในยุคดิจิทัล เรียนรู้เพิ่มเติมที่www.nab.orgKofax จัดแสดงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ในงาน Transform 2015พอร์ตโฟลิโอซอฟต์แวร์และโซลูชั่นขยายตัวเพื่อก้าวทันความคาด

หวังของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น09 มีนาคม 2558 08:00 น. เวลาออมแสงตะวันออกลาสเวกัส – ( บิสิเนสไวร์ ) – โคแฟ็กซ์®ลิมิเต็ด (NASDAQ และ LSE: KFX) ผู้ให้บริการชั้นนำด้านแอปพลิเคชันกระบวนการอัจฉริยะที่ลดความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงการมีส่วนร่วมของลูกค้า First Mile ™ในวันนี้ได้เปิดตัว

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ มากมายที่Transform 2015 ซึ่งเป็นงานประชุมลูกค้าผู้ใช้ปลายทางและผู้ค้าปลีกประจำปีของ บริษัท ที่ Aria Resort & Casino ในลาสเวกัสตั้งแต่วันที่ 9-10 มีนาคม“ ธีมหลักของ Transform 2015 คือการจุดประกายการมีส่วนร่วมของลูกค้าซึ่งกลายเป็นความจำเป็นสากล

สำหรับองค์กรต่างๆทั่วโลก”ทวีตนีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำคัญที่เปิดตัว ได้แก่ :Kofax Mobile ID ™ – กรอบการจับภาพมือถือที่ให้ลูกค้าขององค์กรส่งหลักฐานยืนยันตัวตนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเปิดบัญชีโดยเพียงแค่ถ่ายภาพใบขับขี่หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวระหว่างประเทศโดยใช้สมาร์ทโฟน

หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น ๆ จากนั้น Mobile ID จะแยกและตรวจสอบเนื้อหาที่มีความสำคัญทางธุรกิจและส่งไปยัง Kofax TotalAgility ®ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการพัฒนาและปรับใช้แอปพลิเคชันกระบวนการอัจฉริยะที่เป็นเรือธงของ บริษัท หรือแอปพลิเคชันระดับองค์กรอื่น ๆ ขององค์กรเพื่อการประมวลผล

ต่อไปKofax Claims Agility ™ – เฟรมเวิร์กแอปพลิเคชันกระบวนการอันชาญฉลาดที่สอดคล้องกับ ICD-10 ที่สร้างขึ้นบน Kofax TotalAgility ที่ดำเนินการประมวลผลแบบฟอร์มและไฟล์แนบทางการแพทย์ UB04 และ CMS-1500 รวบรวมแยกและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้ป่วยนโยบายผู้ให้

บริการและสายการบริการทั้งหมดระบุรหัสที่ไม่ถูกต้องและช่วยให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องตรวจสอบหรือแก้ไขข้อผิดพลาดได้อย่างรวดเร็วและยอมรับส่งต่อหรือปฏิเสธการอ้างสิทธิ์ตามความเหมาะสม การอ้างสิทธิ์จะถูกส่งออกไปยังไฟล์ EDI มาตรฐานและนำไปสู่กระบวนการพิจารณาคดีดาวน์สตรีมซึ่งจะช่วยเพิ่ม

ผลผลิตลดต้นทุนและปรับปรุงการบริการลูกค้าKofax SignDoc ™ – ซอฟต์แวร์ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (e-signature) ที่ช่วยให้องค์กรสามารถนำเสนอประสบการณ์การลงนามแบบดิจิทัลที่คล่องตัวและปลอดภัยในขณะที่เร่งลดความซับซ้อนและสร้างความมั่นใจในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ความสามารถ

เหล่านี้เปลี่ยนแปลงและเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ของลูกค้าในขณะที่ลดต้นทุนการดำเนินงานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันการเติบโตและความสามารถในการทำกำไร SignDoc รวมเข้ากับ Kofax TotalAgility ได้อย่างราบรื่นและพร้อมใช้งานแบบสแตนด์อโลน

Kofax Customer Communications Manager ™ – ซอฟต์แวร์การจัดการการสื่อสารกับลูกค้าที่ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างปรับแต่งและจัดการการติดต่อทั้งแบบดิจิทัลและแบบกระดาษที่ต้องการความสามารถที่เน้นตามความต้องการการโต้ตอบและการทำธุรกรรม เร็ว ๆ นี้จะรวมเข้ากับ Kofax TotalAgility

ได้อย่างราบรื่นและตอนนี้พร้อมใช้งานแบบสแตนด์อโลน TotalAgility, SignDoc และ Customer Communications Manager ร่วมกันส่งมอบสัญญาของการจัดการธุรกรรมดิจิทัลโดยใช้แพลตฟอร์มเดียวที่เป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์

“ ธีมหลักของ Transform 2015 คือการจุดประกายการมีส่วนร่วมของลูกค้าซึ่งกลายเป็นความจำเป็นสากลสำหรับองค์กรต่างๆทั่วโลก” Reynolds C. Bish ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Kofax กล่าว “ นวัตกรรมที่ Kofax จัดแสดงให้กับผู้เข้าร่วมงานกว่า 800 คนถือเป็นกุญแจสำคัญในการทำให้ไมล์แรกของการมีส่วนร่วมกับลูกค้าง่ายขึ้นและสนับสนุนความสามารถของเราในการช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จในยุคที่ขับเคลื่อนด้วยลูกค้า”เกี่ยวกับ Kofax

Kofax เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านแอปพลิเคชันกระบวนการอันชาญฉลาดเพื่อลดความซับซ้อนและพลิกโฉมการมีส่วนร่วมของลูกค้า First Mile ™ ความสำเร็จในไมล์แรกสามารถปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าได้อย่างมากลดต้นทุนการดำเนินงานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันการเติบโตและความสามารถใน

การทำกำไร ซอฟต์แวร์และโซลูชั่นของ Kofax มอบผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างรวดเร็วให้กับลูกค้ามากกว่า 20,000 รายในบริการทางการเงินการประกันภัยรัฐบาลการดูแลสุขภาพซัพพลายเชนการเอาท์ซอร์สกระบวนการทางธุรกิจและตลาดอื่น ๆ Kofax ส่งมอบสิ่งเหล่านี้ผ่านองค์กรขายตรงและบริการและเครือ

ข่ายทั่วโลกของพันธมิตรที่ได้รับอนุญาตมากกว่า 800 รายในกว่า 75 ประเทศทั่วอเมริกา EMEA และเอเชียแปซิฟิก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมkofax.com.

© 2015 Kofax Limited. Kofax และ Kofax TotalAgility เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและ First Mile, Kofax Mobile ID, Kofax Claims Agility, Kofax SignDoc และ Kofax Customer Communications Manager เป็นเครื่องหมายการค้าของ Kofax Limitedแถลงการณ์

Re Maryland Live! คาสิโ09 มีนาคม 2558 03:00 น. เวลาออมแสงตะวันออลอนดอน – ( บิสิเนสไวร์ ) –

Maryland Live! คาสิโนเลือก GameAccount สำหรับเว็บไซต์ Simulated Gaming ™ในสหรัฐอเมริกาISE: เกม ลอนดอนและดับลิน | 09 มีนาคม

2558: GameAccount Network plc (“ GameAccount Network” หรือ“ Company”) ผู้พัฒนาและจัดซอฟต์แวร์เกม B2B ระดับองค์กรและเนื้อหาเกมออนไลน์ประกาศความร่วมมือกับ Maryland Live! คาสิโนเปิดตัวประสบการณ์ออนไลน์ SimulateGaming ™สำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าที่มีอยู่

Maryland Live! คาสิโนเป็นของ The Cordish Company และประกอบด้วยสถานที่ให้บริการคาสิโนรายใหญ่ใน Hanover, Maryland ที่ Arundel

Mills คาดว่า GameAccount Network และ Maryland Live! คาสิโนจะเปิดตัวเว็บไซต์ Simulated Gaming ™ในไตรมาสที่สองของปี 2015 ภายใต้การอนุมัติที่เหมาะสมจุดเด่นของข้อตกลง

Maryland Live! คาสิโนเป็นสถานที่ให้บริการคาสิโนชั้นนำในรัฐแมรี่แลนด์ดำเนินงานประมาณ 4,000 สล็อตเครื่องและอื่น ๆ กว่า 180 เกมตารางซึ่งสร้างรายได้ $ 655m 1ในรายได้จากเกมในปฏิทินปี 2014 กับรายงาน 58% 2ส่วนแบ่งการตลาดในหมู่รัฐแมรี่แลนด์ห้าคาสิโนในเดือนธันวาคม 2014

Simulated Gaming ™เป็นบริการเกมทางอินเทอร์เน็ตที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ออกแบบโดย GameAccount Network PLC โดยเฉพาะสำหรับคาสิโนบนบกในสหรัฐอเมริกาเพื่อเปิดตัวล่วงหน้าตามกฎข้อบังคับที่คาดหวังโดยนำเสนอเว็บไซต์สำหรับผู้บริโภคที่เล่นเกมเพื่อความบันเทิงพร้อมคุณสมบัติการสร้างรายได้ที่ไม่

เหมือนใคร ของสล็อตคาสิโนโต๊ะและเกมตามทักษะมากกว่า 200 รายการรวมถึงโป๊กเกอร์แบ็คแกมมอนจินรัมมี่ลูกเต๋าโป๊กเกอร์และการแข่งขันแบล็คแจ็ค
การเปิดตัวข้อเสนอ Simulated Gaming ™บนwww.MarylandLiveCasino.comซึ่งรวมเข้ากับระบบการจัดการลูกค้าจะช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้ Live! บัตร

รางวัลสำหรับเล่นออนไลน์สล็อตคาสิโน US Class III ที่เป็นที่รู้จักแปลออนไลน์โดย GameAccount Network สำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์คาสิโน
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเกมจำลองของ GameAccount Network

เปิดตัวในสหรัฐอเมริกาโดย GameAccount Network ในเดือนมกราคม 2014 Simulated Gaming ™ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถสร้างรายได้จากการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตไปยังเว็บไซต์ที่มีอยู่ซึ่งดำเนินการโดยคาสิโนในสหรัฐฯโดยมีรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ที่ใช้งานต่อวัน (ARPDAU) ที่ 2.75 ดอลลาร์เทียบ

กับประมาณการเดิมที่ $ 0.60 ซึ่งเกินจำนวนที่รายงานโดยผู้ให้บริการโซเชียลคาสิโนบน FacebooSimulated Gaming ™ได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลการ

ดำเนินงาน 20 เดือนในขณะนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยเพิ่มการเยี่ยมชมสถานที่ให้บริการและได้รับผลตอบแทนทางทฤษฎีที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 28% จากการเยี่ยมชมที่เพิ่มขึ้นโดยลูกค้าปัจจุบันที่มีส่วนร่วมกับเกมจำลองทางออนไลน์

ผู้ให้บริการคาสิโนในสหรัฐฯรายงานว่าลูกค้าคาสิโนที่สำรวจพบมากถึง 50% มีส่วนร่วมในการเล่นโซเชียลคาสิโนบน Facebook อยู่แล้ว Simulated Gaming ™ช่วยให้คาสิโนในสหรัฐฯเข้าถึงตลาดโซเชียลคาสิโนมูลค่าประมาณ 1 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปีในสหรัฐอเมริกาในปี 2013 และได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเพิ่มการ

เยี่ยมชมทรัพย์สินในหมู่ลูกค้าที่มีอยู่เปิดใช้งานผู้อุปถัมภ์ที่ล่วงลับไปแล้วนำพวกเขากลับมาที่ทรัพย์สินและขับเคลื่อน การได้มาซึ่งผู้อุปถัมภ์รายใหม่จากภายนอกระยะทางขับรถทั่วไปไปยังอสังหาริมทรัพยDermot Smurfit ซีอีโอของ GameAccount Network ให้ความเห็นว่า:

“ มันเป็นสิทธิพิเศษที่แท้จริงในการเริ่มทำงานโดยตรงกับทีมผู้บริหารคาสิโนซึ่งไม่เพียง แต่เป็นผู้บุกเบิกตลาดคาสิโนในแมริแลนด์ในปี 2555 แต่ยังมีวิสัยทัศน์ที่ไม่เหมือนใครในการเปิดตัวเว็บไซต์เกมออนไลน์ที่เล่นได้ฟรีก่อนที่จะเปิดทรัพย์สินใหม่ที่สำคัญของพวกเขา ที่ Arundel Mills วันนี้โซลูชัน Simulated

Gaming ™ที่สร้างรายได้ของเราแสดงให้เห็นถึงเส้นทางการอัปเกรดเชิงตรรกะที่สำคัญจากการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ตที่เล่นฟรีและได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถเพิ่มการเล่นเกมในสถานที่ให้บริการโดยลูกค้าที่มีอยู่และสร้างระดับรายได้ที่เพิ่มขึ้นทางออนไลน์ เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกอีกครั้งในฐานะผู้

ให้บริการแพลตฟอร์ม iGaming โดยหนึ่งในทีมผู้บริหารชั้นนำในอุตสาหกรรมคาสิโนของสหรัฐอเมริกา”Robert J Norton ประธานและผู้จัดการทั่วไปของ Maryland Live! คาสิโนแสดงความคิดเห็น:

GameAccount เป็น บริษัท เกมออนไลน์เฉพาะทางที่แตกต่างจากผู้ขายหลายรายที่มีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงต่อ B2B ซึ่งจะไม่แข่งขันทางออนไลน์ด้วยการดำเนินการคาสิโนโซเชียล B2C ของตนเอง ทีมงานของ GameAccount ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเล่นเกมที่มีการควบคุมในนิวเจอร์ซีย์และข้อดี

ของ Simulated Gaming ™ โดยการปรับใช้ระบบในทรัพย์สิน Maryland Live! คาสิโนจะมีโอกาสเปิด Simulated Gaming ™ในฤดูร้อนนี้ ในกรณีที่ภูมิ

ทัศน์โดยรอบอินเทอร์เน็ตด้วยเงินจริงและการเล่นเกมบนมือถือมีการเปลี่ยนแปลงในรัฐแมรี่แลนด์ความร่วมมือของเรากับ GameAccount Network ยังช่วยให้เรามีเส้นทางเชิงกลยุทธ์ในการดำเนินการทั้งสองทางเลือก & rdquo;GameAccount Network เป็นผู้พัฒนาชั้นนำและผู้จัดหาระบบซอฟต์แวร์การเล่นเกม Business to Business ระดับองค์กรและเนื้อหาเกมออนไลน์ GameAccount Network จดทะเบียนในตลาด ESM ของตลาดหลักทรัพย์ไอริชและตลาด AIM ของตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนภายใต้ชื่อย่อ: GAME

บริษัท ได้พัฒนาระบบซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรเกมทางอินเทอร์เน็ต GameSTACK ™ซึ่งอนุญาตให้ผู้ให้บริการเกมออนไลน์และเกมบนบกเป็นโซลูชันเทคโนโลยีแบบเทิร์นคีย์สำหรับทั้งเงินจริงที่มีการควบคุมและเกมออนไลน์จำลอง ระบบเกมทางอินเทอร์เน็ตซึ่งพัฒนาขึ้นในลอนดอนภายใต้ใบอนุญาต UK Gaming Commission ได้รับการรับรองตามมาตรฐานทางเทคนิคสูงสุดที่หน่วยงานกำกับดูแลการเล่นเกมต้องการในปัจจุบัน

GameAccount Network ยังเป็นผู้พัฒนาชั้นนำของเกมออนไลน์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ด้วยธุรกิจเสริมที่แปลงเครื่องสล็อตคาสิโนออฟไลน์ให้เทียบเท่าออนไลน์ในนามของผู้ผลิตสล็อตแมชชีนบนบกรายใหญ่ ได้แก่ Aristocrat, Konami, Multimedia Games, Incredible Technologies, GamoMat, Reel Time Gaming, High Flyer Games และ Ainsworth

GameAccount Network มีธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นในยุโรปโดยให้สิทธิ์เนื้อหาเกมแก่ผู้ให้บริการเกมในสหราชอาณาจักรสเปนและอิตาลีรวมถึง Bet365, Rank, Lottomatica, Sisal MatchPoint และ SNAI

ในสหรัฐอเมริกา GameAccount Network ได้ร่วมมือกับ Betfair Plc เพื่อจัดหาระบบการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ตหลังจากการเปิดตัวเกมออนไลน์ด้วยเงินจริงที่มีการควบคุมในรัฐนิวเจอร์ซีย์ในเดือนพฤศจิกายน 2013 ในคอนเนตทิคัต GameAccount Network ได้ให้ใบอนุญาตระบบเกมอินเทอร์เน็ตแก่

Mashantucket Pequot Tribal Nation (เจ้าของและผู้ดำเนินการFoxwoods® Casino Resort) และปัจจุบันให้บริการเกมจำลอง™ผ่านคาสิโนออนไลน์ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ Foxwoods.com ในนิวยอร์ก GameAccount Network ได้เปิดตัวเว็บไซต์ Simulated Gaming

™ผ่านwww.EmpireCityCasino.com. ในเพนซิลเวเนีย GameAccount ได้รับเลือกจาก Parx Casino ให้เปิดตัว Simulated Gaming ™และเกมมือถือในสถานที่ให้บริการในปี 2015 ในเดือนกันยายน 2014 ผู้ให้บริการคาสิโนหลายรัฐในสหรัฐอเมริกาที่ไม่เปิดเผยได้เลือก Simulated Gaming ™ของ

GameAccount Network ซึ่งเปิดตัวในช่วงต้นปี 2015ในออสเตรเลีย GameAccount Network ได้ร่วมมือกับกลุ่มผู้ให้บริการสถานที่เล่นเกมบนบกเพื่อนำ Simulated Gaming ™ออนไลน์ในช่วงต้นปี 2015IKGH ประกาศว่าผลประกอบการในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 สูงถึง 630 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

07 มีนาคม 2558 12:36 น. เวลามาตรฐานตะวันออกฮ่องกง – ( BUSINESS WIRE ) – ( BUSINESS WIRE ) – บริษัท เอียโอคุนกรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “IKGH”) ดำเนินการผ่าน บริษัท ย่อยและหน่วยงานส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง (ในฐานะ บริษัท โปรโมตห้องเกมวีไอพีและพันธมิตร)

NASDAQ: IKGH) ประกาศในวันนี้จำนวนโรลโอเวอร์ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบในเดือนกุมภาพันธ์ 2015 (การหมุนเวียนของชิปกลิ้งตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 บริษัท มีมูลค่าการซื้อขายในห้องรับรองวีไอพีของมาเก๊าสูงถึง 630 ล้านดอลลาร์ลดลง 64% จาก 1.73 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง

เดียวกันของปีที่แล้ว อัตราการชนะในเดือนกุมภาพันธ์ 2015 คือ 4.28%ในช่วงสองเดือนแรกของปี 2558 มูลค่าการซื้อขายของ IKGH สูงถึง 1.44 พันล้านเหรียญสหรัฐ (เฉลี่ย 720 ล้านเหรียญสหรัฐต่อเดือน) ซึ่งต่ำกว่า 52% เมื่อเทียบกับมูลค่าการซื้อขาย 3.02 พันล้านเหรียญสหรัฐ (1.51 พันล้านเหรียญ

สหรัฐต่อเดือน) ในสองเดือนแรก ของปี 2014ห้องวีไอพีของ บริษัท ส่วนใหญ่มีการเดิมพันบาคาร่าที่มีเดิมพันสูง ตามสถิติจากสำนักงานตรวจสอบและประสานงานการเล่นเกมของรัฐบาลเขตปกครองพิเศษมาเก๊า (DICJ) ประมาณ 88% ของการชนะคาสิโนมาเก๊ามาจากบาคาร่า ในมาเก๊ามีวิธีการจ่ายค่า

ตอบแทนสองวิธีที่ใช้สำหรับ บริษัท โปรโมตเกมวีไอพี หนึ่งคือการใช้รูปแบบค่าคอมมิชชั่นคงที่ซึ่ง บริษัท ส่งเสริมการเล่นเกมห้องวีไอพีจะได้รับรายได้ตามอัตราส่วนชิปกลิ้งที่ตกลงกันไว้ประการที่สองคือการนำรูปแบบการแบ่งปันแบบชนะ / ขาดทุนมาใช้ซึ่ง บริษัท ส่งเสริมการเล่นเกมห้องวีไอพีจะได้รับรายได้ตาม

อัตราส่วน“ ชนะ” ที่ตกลงกันของห้องวีไอพี (เพิ่มรางวัลที่แน่นอน) แต่ถ้าคุณเสียเงินคุณจะต้องรับผลขาดทุนในสัดส่วนที่เท่ากัน เมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบค่าคอมมิชชั่นคงที่แล้วโมเดลแบ่งชนะ / ขาดทุนช่วยให้ บริษัท ที่โปรโมตเกมวีไอพีต้องแบกรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินเนื่องจากพฤติกรรมของผู้เล่นและ

ความผันผวนก็เพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2555 วิธีการจ่ายค่าตอบแทนของห้องวีไอพีทั้งหมดภายใต้ IKGH ได้ใช้รูปแบบการแบ่งปันความหมายของหมายเลขการแปลงรหัส

Rolling Chip Turnover เป็นวิธีที่คาสิโนใช้ในการคำนวณปริมาณธุรกรรมทางธุรกิจวีไอพีซึ่งแสดงถึงจำนวนชิปทั้งหมดที่ไม่สามารถต่อรองได้ (“ชิปที่ต่อรองไม่ได้”) ที่ผู้เล่นซื้อ การเดิมพันอยู่ในรูปแบบของ “ชิปที่แลกไม่ได้” และคาสิโนจะจ่ายเงินเดิมพันที่ชนะด้วยชิป “เงินสด” “ชิปที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยน

ได้” ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับผู้เล่นวีไอพีเพื่อให้คาสิโนสามารถคำนวณค่าคอมมิชชั่นได้เนื่องจาก บริษัท ส่งเสริมการเล่นเกมวีไอพี ค่าคอมมิชชั่นจะจ่ายตามจำนวน “ชิปที่แลกไม่ได้” ที่ผู้เล่นแต่ละคนซื้อ ดังนั้น บริษัท โปรโมตเกมวีไอพีจึงต้องการให้ผู้เล่น “ม้วน” “ชิปเงินสด” ของตนเป็นครั้งคราวไป

เป็น “ชิปที่แลกไม่ได้” เพื่อทำการเดิมพันต่อไป (ชื่อ “ชิปกลิ้ง” มาจากสิ่งนี้) “ชิปที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้” ผ่านทาง บริษัท ส่งเสริมการขายสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ตลอดเวลา การเดิมพันด้วย “ชิปกลิ้ง” แตกต่างจากการเดิมพันด้วยชิปเงินสดวิธีนี้ยังใช้โดยสำนักตรวจสอบและประสานงานการเล่น

เกม (DICJ) เพื่อแยกแยะรายได้ตารางวีไอพีจากรายได้ของโต๊ะกองกลางห้องวีไอพีทั้งหมดภายใต้ IKGH ใช้รูปแบบการแชร์ ด้วยคะแนนชนะ / แพ้เป็นพื้นฐาน บริษัท ส่งเสริมการเล่นเกมห้องวีไอพีจะได้รับรายได้ตามอัตราส่วน“ ชนะ” ที่ตกลงกันไว้ของห้องวีไอพี (บวกรางวัลบางอย่าง) แต่หากแพ้ก็จะรับผล

ขาดทุนในสัดส่วนเดียวกันด้วย .เกี่ยวกับ บริษัท เอียโอคุนกรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัดIKGH เป็น บริษัท โฮลดิ้งที่ดำเนินงานผ่าน บริษัท ในเครือและหน่วยงานส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง (ในฐานะผู้โปรโมตและพันธมิตรการเล่นเกมในห้อง VIP) และสามารถรับผลกำไรทั้งหมดจากผู้โปรโมตเกมวีไอพีและพันธมิตรจาก

ธุรกิจเกมวีไอพี บริษัท ส่งเสริมการเล่นเกมห้องวีไอพีของ IKGH และพันธมิตรกำลังเข้าร่วมในการส่งเสริมสิ่งอำนวยความสะดวกเกมวีไอพีสุดหรู 5 แห่งที่ตั้งอยู่ในตลาดเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลก – มาเก๊าประเทศจีน หนึ่งใน VIP Gaming Lounges ตั้งอยู่ในโรงแรมชั้นนำระดับห้าดาว Macau StarWorld Hotel &

Casino และ Gaming VIP Lounge แห่งที่สองตั้งอยู่ใน Macau Galaxy Resort ระดับห้าดาวที่หรูหรา Cotai Strip โรงแรมทั้งหมดดำเนินการโดย Galaxy Casino Co ., Ltd. (Galaxy Casino, SA). เลานจ์เล่นเกมวีไอพีอีกสามแห่งตั้งอยู่ที่ Sands Cotai Central บน Cotai Strip,

City of Dreams Macau บน Cotai Strip และ Le Royal Arc Casino ในพื้นที่ที่เพิ่งยึดคืนใหม่ของท่าเรือแห่งใหม่ในใจกลางมาเก๊าข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ฉบับดั้งเดิมของประกาศนี้เป็นเวอร์ชันที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ การแปลเป็นเพียงเพื่อความสะดวกในการทำความเข้าใจโปรดอ้างอิงข้อความต้นฉบับข้อความต้นฉบับเป็นเวอร์ชันที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นIKGH ประกาศว่าผลประกอบการในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 สูงถึง 630 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
07 มีนาคม 2558 12:36 น. เวลามาตรฐานตะวันออก
ฮ่องกง – ( BUSINESS WIRE ) – ( BUSINESS WIRE ) – บริษัท เอียโอคุนกรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “IKGH”) ดำเนินการผ่าน บริษัท ย่อยและหน่วยงานส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง (ในฐานะ บริษัท โปรโมตห้องเกมวีไอพีและพันธมิตร) NASDAQ: IKGH) ประกาศในวันนี้จำนวนโรลโอเวอร์ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบในเดือนกุมภาพันธ์ 2015 (การหมุนเวียนของชิปกลิ้งตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 บริษัท มีมูลค่าการซื้อขายในห้องรับรองวีไอพีของมาเก๊าสูงถึง 630 ล้านดอลลาร์ลดลง 64% จาก 1.73 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว อัตราการชนะในเดือนกุมภาพันธ์ 2015 คือ 4.28%

ในช่วงสองเดือนแรกของปี 2558 จำนวนการแปลงรหัส IKGH ทั้งหมดสูงถึง 1.44 พันล้านเหรียญสหรัฐ (เฉลี่ย 720 ล้านเหรียญสหรัฐต่อเดือน) ลดลงจาก 3.02 พันล้าน ไพ่บาคาร่าออนไลน์ เหรียญสหรัฐ (เฉลี่ย 1.51 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อเดือน) ในสองเดือนแรกของ 2557 52%.

ห้องวีไอพีของ บริษัท ส่วนใหญ่มีการเดิมพันบาคาร่าที่มีเดิมพันสูง ตามสถิติจากสำนักงานตรวจสอบและประสานงานการเล่นเกมของรัฐบาลเขตปกครองพิเศษมาเก๊า (DICJ) ประมาณ 88% ของการชนะคาสิโนมาเก๊ามาจากบาคาร่า ในมาเก๊ามีวิธีการจ่ายค่าตอบแทนสองวิธีที่ใช้สำหรับ บริษัท โปรโมตเกมวีไอพี หนึ่งคือการใช้รูปแบบค่าคอมมิชชั่นคงที่ซึ่ง บริษัท โปรโมตเกมห้องวีไอพีจะได้รับรายได้ตามอัตราส่วนชิปกลิ้งที่ตกลงกันไว้ประการที่สองคือการนำรูปแบบการแบ่งแบบชนะ / แพ้มาใช้ซึ่ง บริษัท ส่งเสริมการเล่นเกมในห้องวีไอพีจะได้รับรายได้ตาม อัตราส่วน “ชนะเงิน” ของห้องวีไอพีที่ตกลงกันไว้ (เพิ่มรางวัลที่แน่นอน) แต่ถ้าคุณเสียเงินคุณจะต้องรับผลขาดทุนในสัดส่วนที่เท่ากัน เมื่อเทียบกับรูปแบบค่าคอมมิชชั่นคงที่แล้วโมเดลแบ่งชนะ / ขาดทุนช่วยให้ บริษัท ส่งเสริมการเล่นเกมวีไอพีต้องแบกรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินอันเนื่องมาจากพฤติกรรมของผู้เล่นและความผันผวนก็เพิ่มขึ้น

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2555 วิธีการจ่ายค่าตอบแทนของห้องวีไอพีทั้งหมดภายใต้ IKGH ได้ใช้รูปแบบการแบ่งปันความหมายของหมายเลขการแปลงรหัส

Rolling Chip Turnover เป็นวิธีที่คาสิโนใช้ในการคำนวณปริมาณธุรกรรมทางธุรกิจวีไอพีซึ่งแสดงถึงจำนวน “ชิปที่ไม่สามารถต่อรองได้” (“ชิปที่ต่อรองไม่ได้”) ทั้งหมดที่ผู้เล่นซื้อ การเดิมพันอยู่ในรูปแบบของ เว็บแทงบอล UFABET ไพ่บาคาร่าออนไลน์ “ชิปที่แลกไม่ได้” และคาสิโนจะจ่ายเงินเดิมพันที่ชนะด้วยชิป “เงินสด” “ชิปที่แลกไม่ได้” ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับผู้เล่นวีไอพีเพื่อให้คาสิโนสามารถคำนวณค่าคอมมิชชั่นเนื่องจาก บริษัท ส่งเสริมการเล่นเกมวีไอพี ค่าคอมมิชชั่นจะจ่ายตาม

เว็บแทงบอลที่ดีที่สุด เว็บแทงบอลน่าเชื่อถือ สมาชิกพอใจเกม

เว็บแทงบอลที่ดีที่สุด ได้รับประโยชน์จากการชำระเงินที่ราบรื่นด้วยแอป ที่จดทะเบียนในโตรอนโต TSX ได้ขยายตัวเลือกการชำระเงินของลูกค้าโดยเพิ่มบริการของผู้ให้บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการพนันออนไลน์ MuchBetter

The Stars Group ได้รวมแอป MuchBetter เป็นตัวเลือกการชำระเงินใหม่สำหรับลูกค้าในแบรนด์PokerStars ที่เป็นเรือธงและ บริษัท ย่อยดิจิทัลPokerStars Casino และ BetStars sportsbook

แอป MuchBetter พยายามที่จะเป็นอุปกรณ์การชำระเงินที่ราบรื่นที่สุดสำหรับผู้บริโภคที่เล่นเกม / พนันโดยนำเสนอธุรกรรมทันทีโดยไม่มีการเปลี่ยนเส้นทางหรือข้อกำหนดในการส่งข้อมูลหรือคำขอรหัสผ่านอีกครั้ง

e-wallet ที่ใช้งานง่ายสำหรับการทำธุรกรรม igaming ช่วยให้ผู้บริโภคได้รับการปกป้องที่ดียิ่งขึ้นรวมถึงการจับคู่อุปกรณ์การตรวจสอบ ID แบบสัมผัสการออกรหัสความปลอดภัยแบบไดนามิกและการตรวจสอบการชำระเงิน / การถอนเงินส่วนบุคคล

‘บริการชำระเงินที่ทันสมัยได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบล่าสุดและการพัฒนาสำหรับผู้ให้บริการเกมออนไลน์และนำเสนอแนวทางที่โปร่งใสในการใช้ข้อมูลและการใช้ API แบบเปิดซึ่งช่วยให้ Operators สามารถพัฒนาบนแพลตฟอร์มของ MuchBetter ได้ “รายละเอียดของ MuchBetter ในการอัปเดตขององค์กร

“ รูปแบบธุรกิจของ MuchBetter คือการท้าทาย บริษัท ชำระเงิน iGaming แบบเดิมโดยการจัดหาทางเลือกที่คล่องตัวซึ่งให้ประสบการณ์ผู้ใช้เป็นอันดับแรก” Jens Bader ผู้ร่วมก่อตั้ง MuchBetter กล่าว

“ เป้าหมายของเรานั้นง่ายมาก: เพื่อให้ The Stars Group มีบริการการชำระเงินที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้และเพื่อแนะนำผู้ใช้ให้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ MuchBetter ของเรา”

NETENT ใช้สำหรับใบอนุญาตการเล่นเกมของเพนซิลเวเนีย ได้ยื่นขอใบอนุญาตกับ The Pennsylvania Gaming Control Board (PGCB) เพื่อจัดหาผู้ให้บริการในท้องถิ่นด้วยเกมคาสิโนออนไลน์ชั้นนำระดับโลก

ในเดือนตุลาคม 2017 สภานิติบัญญัติแห่งรัฐเพนซิลเวเนียได้อนุมัติร่างกฎหมายที่อนุญาตให้มีการพนันคาสิโนออนไลน์ ตอนนี้ NetEnt ได้ยื่นใบสมัครไปยัง The Pennsylvania Gaming Control Board (PGCB) เพื่อขอใบอนุญาตเพื่อให้สามารถส่งมอบผลงานเกมสล็อตและโต๊ะที่ได้รับรางวัลไปยังคาสิโนในเพนซิลเวเนียสำหรับการดำเนินการคาสิโนออนไลน์ของพวกเขา

เพนซิลเวเนียเป็นรัฐที่ใหญ่เป็นอันดับสองของสหรัฐอเมริกาในการควบคุมคาสิโนออนไลน์และมีประชากรเกือบ 13 ล้านคนเป็นรัฐที่ใหญ่เป็นอันดับห้าตามจำนวนประชากร รัฐมีประเพณีการพนันในฝั่งที่มีมายาวนานโดยผู้เล่นสร้างรายได้จากเกมต่อหัวที่ค่อนข้างสูง

Erik Nyman กรรมการผู้จัดการ NetEnt Americas LLC กล่าวว่า“ เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะขยายกลยุทธ์ในสหรัฐฯต่อไป เรามีความสุขกับความสำเร็จในนิวเจอร์ซีย์และเชื่อว่าสิ่งนี้จะดำเนินต่อไปในเพนซิลเวเนีย เราจะเปิดตัวด้วยการผสมผสานระหว่างเกมบนโต๊ะวิดีโอสล็อตเกมแจ็คพอตและคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์เช่นฟรีสปินที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากลูกค้าและผู้เล่นของพวกเขา ความใฝ่ฝันของเราคือการมีชีวิตอยู่ในเพนซิลเวเนียทันทีที่ตลาดเปิด”

BETTERBETTING’S BRINK: ยกระดับแพลตฟอร์ม BETR ไปอีกขั้น
SBC ได้พูดคุยกับผู้ก่อตั้งBetterBettingและซีอีโอ Adriaan Brinkซึ่งพูดคุยเกี่ยวกับความสำเร็จของแพลตฟอร์ม BETR ของ บริษัท ตลอดจนแผนการพัฒนาในปีหน้า

SBC: เกิดอะไรขึ้นกับ BETR ตั้งแต่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ในเดือนกรกฎาคม?

Adriaan Brink:ตั้งแต่เปิดตัวผลิตภัณฑ์ในเดือนกรกฎาคมก่อนการแข่งขัน FIFA World Cup เราได้ทำการปรับปรุงและอัปเกรดผลิตภัณฑ์อย่างมีนัยสำคัญ เราได้เพิ่มกีฬาและลีกใหม่ ๆ ให้กับแอพ BETR ซึ่งรวมถึง NFL คริกเก็ตและเบสบอลและได้ทำการปรับปรุงมากมายให้กับประสบการณ์ของผู้ใช้และประสิทธิภาพของระบบ

ในเดือนตุลาคมเราจะเพิ่มกีฬาอเมริกันเช่น NHL และ NBA ขณะนี้ทีมเทคโนโลยีกำลังดำเนินการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การแข่งม้าซึ่งเป็นการพัฒนาที่ซับซ้อนมากขึ้นพร้อมการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่จำเป็นสำหรับผู้ติดต่ออัจฉริยะ

แอพพลิเคชั่นใหม่ได้เพิ่มฟังก์ชั่นการใช้งานรวมถึงการเดิมพันระหว่างเล่นในลีกฟุตบอลยุโรปที่สำคัญ ในด้านการวางเรายังเพิ่มคุณสมบัติในการวางลีกทั้งหมดซึ่งจะช่วยลดความพยายามสำหรับผู้ที่เล่นบทบาทเจ้ามือรับแทง

SBC: นักพนันนำผลิตภัณฑ์ไปสู่ผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร?

AB:ผลตอบรับเป็นบวกและระบบทำงานตามที่ออกแบบไว้ดังนั้นเราจึงยินดีเป็นอย่างยิ่งกับความคืบหน้าในเบื้องต้น แอปทั้งหมดใช้ API เดียวกันซึ่งตอนนี้เสร็จสมบูรณ์และได้รับการบันทึกไว้บนเว็บไซต์ (เปิดใช้งานการพัฒนาแอปของบุคคลที่สาม)

โดยปกติแล้วเราพบปัญหาบางประการซึ่งเรากำลังดำเนินการแก้ไขและเรากำลังดำเนินการกับ UX อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างประสบการณ์การเดิมพันที่ราบรื่นยิ่งขึ้น หนึ่งในความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราพบคือการจัดการต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและความเร็วที่ช้าลงของ Ethereum blockchain

ในระยะสั้นเราจะครอบคลุมค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมก๊าซสำหรับนักพนันและการเพิ่มประสิทธิภาพของสัญญาอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ในระยะยาวเรากำลังตรวจสอบโซลูชัน Blockchain ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและรอการเปิดตัว Ethereum ครั้งต่อไปก่อนที่จะตัดสินใจว่าเราจะย้ายหรือไม่ เป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราที่เราจะต้องรักษากระบวนการเดิมพันให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและกระจายอำนาจ

จะมีอุปสรรค์ในการเปลี่ยนความคิดของนักพนันแบบเดิม ๆ ไปสู่การเดิมพันบนบล็อคเชน แต่เรามั่นใจเมื่อพวกเขาเห็นว่าระบบมีความปลอดภัยเพียงใดและได้สัมผัสกับประสบการณ์การเดิมพันที่ทันสมัยขึ้นโมเมนตัมและตัวเลขจะเพิ่มขึ้น

SBC: แผนการดำเนินการต่อไปคืออะไร?

AB:เราจะเพิ่มกีฬามากขึ้นวิ่งในการเล่นมากขึ้นและปรับปรุงความเร็วและประสิทธิภาพของระบบ นอกจากนี้เรายังอัปเกรดแอปอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุง UX เพื่อตอบสนองความคิดเห็นของผู้ใช้จากทั้งแอปและกระเป๋าสตางค์

ทีมงานใกล้จะปล่อยการรวม Telegram ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสบการณ์การเดิมพันแบบคลิกเดียวที่ไร้รอยต่อที่เปิดใช้งานโดย BETR API ผู้ใช้ Telegram จะสามารถวางเดิมพันได้จากภายใน Telegram โดยแอปจะส่งข้อความในเวลาที่เหมาะสมพร้อมการเดิมพันที่รวมอยู่ในปุ่มเดิมพันด้วยคลิกเดียว

มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่ด้านหน้ากระเป๋าสตางค์ การเพิ่มอีเธอร์สำหรับก๊าซช่วยลดแรงเสียดทานสำหรับกระเป๋าสตางค์ที่ใช้เซิร์ฟเวอร์ เร็ว ๆ นี้เราจะเพิ่มกระเป๋าเงินจากลูกค้าเช่น Metamask, Tresor และ Ledger ไปยัง Betrwallet ซึ่งจะทำให้สามารถคลิก API เพียงครั้งเดียวสำหรับกระเป๋าเงิน Ethereum ทั้งหมด เรามีแคชเชียร์ที่ทำงานได้เต็มรูปแบบในการทำงานซึ่งเราคาดว่าจะเปิดตัวกับบุคคลที่สามเพื่อมอบตัวเลือกการชำระเงินที่เป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้นทั้งในและนอก

ในระยะยาวเรามุ่งเน้นอย่างมากในการบูรณาการหนังสือกีฬาเพื่อเพิ่มความลึกของการวางและสภาพคล่อง เราอยู่ระหว่างการพูดคุยกับผู้เล่นรายใหญ่ในหลายพื้นที่และหวังว่าจะมีการประกาศในอนาคตอันใกล้นี้

SBC: คุณรอคอยที่จะเดิมพันกีฬาอะไร?

AB: BETR เป็นผู้สนับสนุนหลักในการเดิมพันกีฬาดังนั้นเราจึงรอคอยที่จะให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ BETR แก่เพื่อนร่วมวงการ ฉันยังรอคอยการอภิปรายที่ฉันมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งทั้งคู่มุ่งเน้นไปที่การเข้ารหัสลับ การเดิมพันกีฬาเติบโตขึ้นทั้งในด้านเนื้อหาและการเปิดรับทำให้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมืออาชีพในพื้นที่การพนันกีฬา

ฉันสนใจเป็นพิเศษที่จะพบปะกับผู้บริหารคนอื่น ๆ เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ ๆ และการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมของเรา เซสชันโดยละเอียดได้รับการพิจารณาอย่างดีในขณะที่โอกาสในการสร้างเครือข่ายช่วยให้เราสามารถพูดคุยโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้ และแน่นอนว่าฝ่ายต่างๆ

จับมือสภาแห่งชาติสหรัฐฯด้านการระดมทุนเพื่อแก้ปัญหาการพนัน เว็บแทงบอลน่าเชื่อถือ ‘การศึกษาใหม่ที่สำคัญ’
การกำกับดูแลของกลุ่มการพนันที่จดทะเบียนใน FTSE GVC Holdingsได้ยืนยันว่าได้เป็นพันธมิตรร่วมกันของ’Presidents Circle’ ของสภาการพนันแห่งสหรัฐอเมริกา

การเข้าร่วมกับสภาและขยายสถานะในฐานะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตลาดสหรัฐฯการกำกับดูแลของ GVC ยืนยันว่าจะช่วยให้ทุน ‘ การศึกษาใหม่ที่สำคัญเกี่ยวกับความชุกของการพนันในสหรัฐอเมริกาและปัญหาที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้อง’

“ โครงการริเริ่มของ President’s Circle เป็นส่วนหนึ่งของความมุ่งมั่นเชิงกลยุทธ์ของ NCPG ในการทำหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนโครงการและบริการระดับชาติเพื่อช่วยเหลือนักพนันที่มีปัญหาและครอบครัวของพวกเขา ด้วยการเป็นสมาชิก GVC จะสนับสนุนความสามารถของ NCPG ในการให้การสนับสนุนการรับรู้และความช่วยเหลือที่จำเป็นในการส่งเสริมพฤติกรรมการเล่นเกมที่มีความรับผิดชอบและแก้ไขปัญหาการพนัน” รายละเอียด GVC ในการอัปเดตขององค์กร

นอกจากนี้ในส่วนของการศึกษาที่กำลังจะมาถึงนี้สภายังจะพัฒนา’การสำรวจแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับการพนัน’ ใหม่โดยทำการวิจัยและระบุแนวโน้มและพฤติกรรมการพนันของสหรัฐฯซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดรับทราบสภาวะตลาดเพื่อยกระดับมาตรฐาน

การอัปเดตนักลงทุนGVC โฮลดิ้งกรุ๊ปซีอีโอเคนเนธ อเล็กซานเดกล่าวว่า:

“ เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นสมาชิกของ NCPG ที่สนับสนุนงานอันล้ำค่าที่พวกเขาดำเนินการในการสนับสนุนปัญหาการพนันที่มีปัญหา การเข้าร่วมกลุ่มประธานของ NCPG ตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราในการสร้างความมั่นใจว่า GVC ส่งเสริมมาตรฐานสูงสุดของการเล่นเกมที่มีความรับผิดชอบในขณะเดียวกันก็ทำให้ลูกค้าของเราสามารถเพลิดเพลินกับผลิตภัณฑ์ของเราในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย”

เกรแฮมมาร์ตินผู้คร่ำหวอดในวงการพนันได้กลายเป็นประธาน บริษัทSkyrocket Entertainmentซึ่งเป็น บริษัท ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์และแบรนด์สื่อที่เพิ่งเปิดตัวใหม่

ก่อตั้งโดยฌอนโอเคลลีผู้ผลิตภาพยนตร์ในสหราชอาณาจักรและริชาร์ดคลาร์กผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเกมโดยจะย้ายภาพยนตร์สารคดีชื่อดังของฮอลลีวูดและสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาที่มีตราสินค้าเข้าสู่ภาคการพนันและเกมโซเชียล

ในช่วงเวลาสั้น ๆ นับตั้งแต่ก่อตั้ง Skyrocket ได้มอบสิทธิ์การเล่นเกมพิเศษให้กับภาพยนตร์สารคดี 75 เรื่องและอยู่ระหว่างการเจรจากับสตูดิโอภาพยนตร์ฮอลลีวูดรายใหญ่เกี่ยวกับภาพยนตร์อีก 100 เรื่องซึ่งจะประกาศในเร็ว ๆ นี้ ความทะเยอทะยานคือการนำเกมมากถึง 100 เกมต่อปีเข้าสู่ตลาดทั่วโลก

Skyrocket มีเป้าหมายที่จะเปลี่ยนเรื่องราวและตัวละครเหล่านี้ให้เป็นเนื้อหาและผลิตภัณฑ์เกมใหม่สำหรับการเล่นเกมด้วยเงินโซเชียลและการเล่นเกมด้วยเงินจริงเช่นสล็อตเกมทันทีบิงโกและล็อตโต้ อาชีพของ Martin ได้แก่ การก่อตั้ง Bonne Terre Limited หนังสือกีฬาที่ได้รับอนุญาตและได้รับการควบคุมใน Channel Islands ซึ่งกลายเป็น

บริษัท ในเครือของ BskyB Group PLC ซึ่งดำเนินงานในฐานะ Sky Bet CVC Partners ประกาศขาย Sky Bet ในราคา 3.4 พันล้านปอนด์ให้กับ The Stars Group ซึ่งเป็นเจ้าของ PokerStars ในเดือนเมษายนปีนี้ มาร์ตินยังเป็นประธานของ Probability Games Corporation ซึ่งได้รับการยอมรับจากการมีส่วนร่วมในการจัดตั้งกฎหมายการเล่นเกมภายในเขตอำนาจศาลหลายแห่งและถือเป็นผู้บุกเบิกอุตสาหกรรมเกมและการพนันออนไลน์

เขากล่าวว่า:“ ฉันรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากที่ได้ร่วมงานกับทีมที่มีความสามารถนี้ทั้งบุคคลระดับสูงที่นำความเชี่ยวชาญและผลงานที่พิสูจน์แล้วมาให้ทั้งในภาคธุรกิจเกมและภาพยนตร์ Skyrocket มีผลิตภัณฑ์เพื่อสังคมที่สนุกสนานและมีศักยภาพในการเติบโตอย่างมากโดยการเข้าถึงฐานผู้ใช้ขนาดใหญ่ของเรา

ได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลโดยหน่วยงานกำกับดูแลของออสเตรเลีย AUSTRAC
PlayChip Foundation ได้รับการอนุมัติให้เป็นศูนย์แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลแห่งแรกในออสเตรเลียด้วยโทเค็นของตัวเอง สัปดาห์ที่แล้ว PlayChip Foundation Ltd ได้รับการจดทะเบียนเพื่อให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราดิจิทัลโดยหน่วยงานกำกับดูแลของออสเตรเลีย AUSTRAC

AUSTRAC ซึ่งเป็นศูนย์รายงานและวิเคราะห์ธุรกรรมของออสเตรเลียเป็นหน่วยงานกำกับดูแลการต่อต้านการฟอกเงินและต่อต้านการก่อการร้ายทางการเงินและหน่วยข่าวกรองทางการเงิน การจดทะเบียนเป็นไปตามส่วนย่อย 76E (2) ของพระราชบัญญัติการต่อต้านการฟอกเงินและการต่อต้านการก่อการร้ายทางการเงิน พ.ศ. 2560 (AML / CTF Act Amendment Act 2017)

การลงทะเบียนดังกล่าวส่งสัญญาณถึงการก้าวไปข้างหน้าของมูลนิธิซึ่งจะดำเนินการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่เรียกว่า PlayXchange ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันการชำระเงินทั่วโลกสำหรับผู้ใช้มากกว่าหนึ่งล้านคน

การพัฒนาของการแลกเปลี่ยนมีจุดมุ่งหมายเพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานแบบ ‘all-in-one’ ที่เรียบง่ายและสะดวกให้กับผู้ถือและผู้เล่น PlayChip ซึ่งจะมีโอกาสเชื่อมโยงบัตรเครดิตบัญชีธนาคารและกระเป๋าเงินดิจิทัลเข้ากับกระเป๋าเงินแบบรวมเดียวและ แลกเปลี่ยน.

PlayXchange จะช่วยให้สามารถซื้อและแปลงระหว่าง PlayChips และคู่สกุลเงิน fiat และ cryptocurrency ได้ทันที PlayXchange สร้างกระบวนการที่คล่องตัวสำหรับผู้ใช้ PlayChip ที่สามารถแข่งขันชนะและถอนเงินได้ทันทีทั้งหมดนี้ผ่านอินเทอร์เฟซเดียว

นอกจากนี้ PlayXchange ยังคาดว่าจะผลักดันสภาพคล่องจำนวนมากให้กับ PlayChip เอง ผู้ใช้มากกว่าหนึ่งล้านคนของ Ecosystem ที่ผ่าน KYC จะจัดอันดับการแลกเปลี่ยนในการแลกเปลี่ยน crypto ระดับโลก 20 อันดับแรกตามจำนวนผู้ใช้ทันที

เมื่อมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด KYC ‘ครั้งเดียว’ ผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงชุดผลิตภัณฑ์เกมและการพนันที่ขยายตัวภายใน PlayChip Ecosystem ได้อย่างเต็มที่นอกเหนือจาก PlayXchange

Daniel Simic สมาชิกคณะกรรมการมูลนิธิ PlayChip กล่าวถึงความสำคัญของการประกาศเพื่อผลักดันการรับรู้และการยอมรับสกุลเงินดิจิทัล

“ ความสามารถของเราในการให้บริการแลกเปลี่ยนแก่ลูกค้ามีความสำคัญต่อกลยุทธ์ของเราในการทำให้ PlayChip และสกุลเงินดิจิทัลโดยรวมสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นสำหรับทั้งผู้ใช้ของเราและคนทั่วไป” เขากล่าว

“ การสร้างระบบนิเวศของเกมแบบออล – อิน – วันที่มีการแลกเปลี่ยนในตัวถือเป็นก้าวสำคัญของอุตสาหกรรม หนึ่งในความท้าทายที่สำคัญสำหรับการนำ cryptocurrencies มาใช้คือการขาดความสะดวกในการใช้งานและการเข้าถึง หลายคนรู้สึกผิดหวังกับการถือบัญชี Exchange หลายบัญชีกระบวนการ KYC หลายรายการคีย์ส่วนตัวและกระบวนการโอนเงินดิจิทัลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง PlayXchange ช่วยแก้ปัญหานี้ได้”

PlayXchange มีกำหนดวางจำหน่ายในวันที่ 19 ธันวาคม 2018 เพื่อให้ตรงกับรายชื่อการแลกเปลี่ยนของบุคคลที่สาม คาดว่าจะมีการแลกเปลี่ยนคุณสมบัติเต็มรูปแบบสำหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2019

สำหรับการเดิมพันกีฬาเกมกีฬาแฟนตาซีและ eSports ซึ่งเป็นศูนย์กลางของชุมชนกีฬาที่เปิดใช้งาน blockchain และระบบนิเวศของเกม ปัจจุบัน PlayChip Ecosystem ประกอบด้วยแพลตฟอร์มพันธมิตร 7 แพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้มากกว่าล้านคนในกว่า 70 ประเทศ PlayChip Ecosystem

ได้รับการออกแบบให้มีความปลอดภัยปรับขนาดได้ใช้งานง่ายและสนุกสนานรวมถึงรวมคุณสมบัติต่างๆเพื่อรวมความเป็นธรรมที่พิสูจน์ได้เข้ากับธุรกรรมของ PlayChip และแพลตฟอร์มเกมที่เป็นพันธมิตรทำให้เป็นโทเค็นเกมที่มีให้เลือกทั่วโลก

Sycuan Casino ประกาศว่าขณะนี้องค์กรกำลังว่าจ้างตำแหน่งงานใหม่กว่า 700 ตำแหน่งสำหรับการขยายโรงแรมและรีสอร์ท ตำแหน่งงานใหม่ที่หลากหลายอยู่ในแผนกอาหารและเครื่องดื่มโรงแรมและคาสิโน

กำลังเริ่มต้นความพยายามในการจ้างงานด้วยงานแสดงสินค้าในวันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายนนี้ตั้งแต่13.00 น. ถึง 16.00 น.ที่ East County Career Center Sycuan จะจัดงานแสดงสินค้าหลายชุดในช่วงที่เหลือของปีนี้และในปี 2019 งานแสดงสินค้าหลายงานที่จัดโดย Sycuan จะมีผู้จัดการจ้างในสถานที่สัมภาษณ์ผู้สมัครและเสนองานตรงจุดสำหรับแผนกเฉพาะ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถนำสำเนาประวัติส่วนตัวมาด้วย

Sycuan มอบสิทธิประโยชน์มากมายให้กับพนักงานรวมถึงสุขภาพฟันการมองเห็นและการประกันชีวิตแผนการออมเพื่อการเกษียณอายุ 401 (k) และการจับคู่ บริษัท ส่วนลดขององค์กรและเวลาปิด นอกจากนี้พนักงานสามารถใช้ประโยชน์จากการขนส่งฟรีและจากการทำงานโดยใช้ Sycuan บัสรับส่งตลอดซานดิเอโกเคาน์ตี้

“ ฉันเริ่มอาชีพที่ Sycuan ในปี 1993 ในตำแหน่ง Bingo Pull Tabs Clerk” John Diniusผู้จัดการทั่วไปของ Sycuan Casino กล่าว “ ผู้จัดการของเราหลายคนได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากภายในและ 40 เปอร์เซ็นต์ของสมาชิกในทีมของเราทำงานที่ Sycuan มานานกว่า 10 ปี มีโอกาสมากมายสำหรับพนักงานที่จะเติบโตพัฒนาและมีอาชีพที่ยาวนานและสมบูรณ์แบบที่ Sycuan”

เริ่มเป็นพระราชวังบิงโกที่ต่ำต้อยในปี 1983 ปัจจุบันกว่า 34 ปีต่อมาได้กลายเป็นสถานที่สำคัญของชุมชน ได้รับการปรับปรุงครั้งใหญ่ในปี 2555 Sycuan มีเครื่องสล็อตรีลและวิดีโอสล็อตที่น่าตื่นเต้นกว่า 2,000 เครื่องโต๊ะเล่นเกมมากกว่า 40 โต๊ะรวมถึงโป๊กเกอร์และบิงโกและร้านอาหารมากมาย นอกจากนี้ผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ยังสามารถเพลิดเพลินกับสล็อตและเกมบนโต๊ะกว่า 800 เกม

ได้อย่างสะดวกสบายในSan Diegoห้องปลอดบุหรี่ที่ล้อมรอบเป็นแห่งแรกและใหญ่ที่สุดพร้อมทางเข้าแยกต่างหากและ Paipa’s Buffet GameDay Sports Bar & Grill มีทีวีจอกว้าง 39 เครื่องรวมถึงทีวีขนาด 90 นิ้ว 5 เครื่องสล็อตแมชชีนแบบบาร์เมนูขนาดสนามกีฬาพร้อมเบียร์กว่า 30 รายการที่แตะ Party Pit พร้อมโต๊ะแบล็คแจ็คสามโต๊ะคอลเลกชันมากมาย ของที่ระลึกเกี่ยวกับกีฬาและบรรยากาศที่มีพลังงานสูง Sycuan Live & Up Close ซึ่งเป็นสถานบันเทิงส่วนตัว 452 ที่นั่งของ Sycuan มีการแสดงดนตรีประจำชาติและนักแสดงตลกตลอดทั้งปี เปิดบริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

การแข่งขันกับผู้เล่นหลักในพื้นที่คาสิโนออนไลน์ เว็บแทงบอลน่าเชื่อถือ
การเกิดขึ้นใหม่ในฐานะคาสิโนออนไลน์ใหม่มาพร้อมกับความท้าทายที่หลากหลายไม่อย่างน้อยก็คือการแข่งขันในพื้นที่ที่เต็มไปด้วยผู้ให้บริการที่มีความมุ่งมั่นที่จะโดดเด่น

Thomas Jones ผู้ก่อตั้งแบรนด์คาสิโนออนไลน์ใหม่PlayUK.comได้พูดคุยกับ CasinoBeats เกี่ยวกับความท้าทายบางประการที่ต้องเผชิญเมื่อแข่งขันกับแบรนด์ที่มีชื่อเสียงเมื่อเข้าสู่พื้นที่คาสิโนออนไลน์

SBC: คุณสามารถสรุปความท้าทายบางประการที่คาสิโนใหม่ต้องเผชิญเมื่อต้องการแข่งขันในตลาดกับแบรนด์ที่เป็นที่ยอมรับได้หรือไม่?

Thomas Jones: มีความท้าทายมากมายตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงเทคโนโลยีผ่านเกมและการตลาด สมมติว่าคุณสามารถออกแบบไซต์ที่น่าดึงดูดและใช้งานง่ายขับเคลื่อนโดยแพลตฟอร์มที่ทันสมัยและมีเกมให้เลือกมากมาย – พูดง่ายกว่าทำ – ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการสร้างความเสมอภาคของแบรนด์และสร้างความไว้วางใจให้กับผู้เล่น ด้วยเว็บไซต์คาสิโนหลายร้อยแห่งที่พร้อมให้บริการแก่ผู้เล่นคุณจะต้องส่งเสียงดัง – และเสียงที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ยินเหนือเสียงพูดคุย

แน่นอนว่าสำหรับแบรนด์คาสิโนออนไลน์ใหม่สิ่งนี้มักจะต้องทำด้วยงบประมาณที่น้อยลงและทรัพยากรที่ จำกัด มากกว่าที่แบรนด์ดัง ๆ มีให้เลือกเพียงเพื่อรักษาตำแหน่งของพวกเขาที่ด้านบนสุดของต้นไม้ เป็นความท้าทาย แต่ด้วยแนวทางที่ถูกต้องไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอน

SBC: เมื่อต้องการเพิ่มการได้ลูกค้าในฐานะแบรนด์คาสิโนใหม่โบนัสการสมัครมีความสำคัญเพียงใดและคุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าคุณจะป้องกันผู้ใช้โบนัส

TJ: โบนัสการสมัครมีความสำคัญอย่างยิ่งในฐานะคาสิโนใหม่ มีผู้เล่นจำนวนมากที่มองหาไซต์ใหม่เพื่อทดสอบและการมีโบนัสต้อนรับที่น่าดึงดูดเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการดึงดูดความสนใจของพวกเขาและนำผ่านประตูดิจิทัลของคาสิโนของคุณ กล่าวได้ว่าเราต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าโปรโมชั่นที่เรานำเสนอนั้นอยู่ในแนวทางที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลและเราต้องคำนึงถึงนักล่าโบนัสด้วย ด้วยเหตุนี้เราจึงมีทีมปฏิบัติตามข้อกำหนดที่อุทิศตน

SBC: คุณสามารถใช้วิธีใดเพื่อให้แน่ใจว่าคุณสร้างความไว้วางใจให้กับผู้เล่นในฐานะผู้ให้บริการรายใหม่ในตลาดคาสิโนออนไลน์

TJ: เริ่มต้นด้วยจรรยาบรรณในแบรนด์ของคุณและที่ PlayUK เราซื่อสัตย์และโปร่งใสกับผู้เล่นของเรา เราให้ข้อมูลทั้งหมดที่พวกเขาจำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับแบรนด์เทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนมันและเกมที่เรานำเสนอ เราภูมิใจที่ได้รับใบอนุญาตคณะกรรมการการพนันแห่งสหราชอาณาจักรและแสดงโลโก้อย่างเด่นชัดบนไซต์พร้อมกับหน่วยงานที่ปรึกษาอื่น ๆ และองค์กรการพนันที่รับผิดชอบเช่น GambleAware

นอกจากนี้เรายังพบว่าโซเชียลมีเดียเป็นแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพสำหรับการสร้างความไว้วางใจ ความสามารถในการสื่อสารกับผู้เล่นของเราและตอบคำถามใด ๆ ที่พวกเขาอาจมีอยู่แทบจะทำให้ผู้บริโภคทั้งเก่าและใหม่ประทับใจ

SBC: ในฐานะผู้ให้บริการคาสิโนการมีพอร์ตเกมที่หลากหลายมีความสำคัญเพียงใดและการนำเข้าเป็นอย่างไรเพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีเกมที่มีชื่อเสียงที่สุดในพอร์ตโฟลิโอของคุณ

TJ: ปัจจุบันผู้เล่นคาสิโนสมัยใหม่คาดหวังว่าจะมีเกมที่หลากหลายดังนั้นการให้บริการนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญ การมีเกมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็มีความสำคัญเช่นกันเนื่องจากผู้เล่นบางคนจะไปที่คาสิโนใหม่โดยเฉพาะเพื่อค้นหาเกมบางเกมและหากผู้ให้บริการไม่มีเกมผู้เล่นก็จะไปที่อื่น กล่าวได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องสร้างสมดุลที่เหมาะสมระหว่างปริมาณและคุณภาพ – ผู้ประกอบการควรจัดเก็บเฉพาะเกมที่ดีที่สุดเท่านั้น

SBC: คุณสามารถใช้ บริษัท ในเครือเพื่อขยายแบรนด์ของคุณได้หรือไม่และคุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าพวกเขานำเสนอแบรนด์ในแบบที่คุณต้องการ

TJ: การใช้แนวทางหลายแพลตฟอร์มเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง บริษัท ในเครือถือเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์โดยรวมของเราและผลักดันการเข้าชมที่สำคัญให้กับแบรนด์ของเรา ในแง่ของการตรวจสอบพันธมิตรจริงเราต้องการให้พวกเขาเขียนอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับประสบการณ์ของพวกเขาและแนะนำเราให้กับผู้เล่นของพวกเขาหากพวกเขาชอบประสบการณ์ที่พวกเขาได้รับเท่านั้น เราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เล่นจะได้รับประสบการณ์ที่เหนือกว่าดังนั้นโปรดมั่นใจว่า บริษัท ในเครือที่ตรวจสอบเว็บไซต์ของเราจะดำเนินการในเชิงบวก

SQUASH PSA พยายามขยายการอุทธรณ์ผ่าน ‘FEEDCONSTRUCT – FRIENDSHIP PLATFORM’ ของ BETCONSTRUCT

ทอมมี่เบอร์เดน – PSA
BetConstruct ผู้ให้บริการเทคโนโลยีการพนันและระบบได้ประกาศความร่วมมือครั้งแรกสำหรับโซลูชันฟีดข้อมูลกีฬาใหม่ ‘FeedConstruct’ ซึ่งรวมเนื้อหาวิดีโอของProfessional Squash Association – PSA

การอัปเดตตลาด BetConstruct ได้ตกลงที่จะส่งมอบคอนเทนต์วิดีโอสดของ PSA Tour และ PSA World Challenger Tour ใน ‘FeedConstruct – Friendship Platform’ ใหม่บนฐานการจ่ายเพื่อดูของลูกค้า

PSA และทัวร์นาเมนต์ที่รวมกันได้รับการกำหนดให้ได้รับจากการครอบคลุมที่เพิ่มขึ้นโดยสามารถโปรโมตกิจกรรมประจำปี 200 รายการและผู้เล่นมืออาชีพมากกว่า 1,000 คนให้กับพันธมิตรของ BetConstruct

“ เรายินดีที่จะสร้างความร่วมมือกับ FeedConstruct และรอคอยที่จะได้ร่วมงานกับพวกเขาในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า” Tommy Berden ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ของ PSA ให้ความช่วยเหลือ

“ FeedConstruct มีประสบการณ์มากมายในการนำเสนอคอนเทนต์วิดีโอสดให้กับอุตสาหกรรมเกมและเราเชื่อว่าสควอช – ด้วยธรรมชาติที่คาดเดาไม่ได้และนักกีฬาที่มีพรสวรรค์สูงจะเหมาะอย่างยิ่งสำหรับแพลตฟอร์มของพวกเขา”

Samvel Nersisyan – BetConstruct
แพลตฟอร์ม FeedConstruct Friendship เป็นผลิตภัณฑ์หลักสำหรับการพัฒนา BetConstruct ในปี 2018 โดยกลุ่มเทคโนโลยีที่ต้องการขยายขีดความสามารถทางเทคนิคสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมที่กว้างขึ้น (สโมสรกีฬาองค์กรและเจ้าของสื่อ)

“ เราออกแบบแพลตฟอร์ม Friendship ให้เป็นตลาดกลางระดับโลกสำหรับวิดีโอกีฬาและเกมที่ไม่เหมือนใคร เรายินดีต้อนรับ PSA บนแพลตฟอร์มของเราด้วยเนื้อหาวิดีโอของสควอชที่น่าตื่นเต้นและน่าตื่นเต้น” หัวหน้าฝ่าย FeedConstruct, Samvel Nersisyan กล่าว

ESPORTS ENTERTAINMENT GROUP ลงนามข้อตกลงการตลาดพันธมิตรกับทีม ESPORTS เพิ่มเติมอีก 34 ทีมรวมทีม ESPORTS 134 ทีม

ซึ่งเป็น บริษัท การพนันออนไลน์ที่ได้รับใบอนุญาตโดยมุ่งเน้นเฉพาะการเดิมพันอีสปอร์ตและเกม 18+ มีความยินดีที่จะประกาศข้อตกลงการตลาดพันธมิตรกับทีม eSports เพิ่มเติมอีก 34 ทีมในฐานะ บริษัท ยังคงเพิ่มกิจกรรมทางการตลาดในเครือเพื่อสนับสนุนการเปิดตัวล่าสุดของvie ggการแลกเปลี่ยนการพนัน eSports แห่งแรกและโปร่งใสที่สุดของโลก

นอกจากนี้ของ 34 ทีมกีฬาทำให้จำนวนของ บริษัท ในเครือทีม Esports 134 นับตั้งแต่การประกาศครั้งแรกของ บริษัท ฯ วันที่ 5 เมษายนวันคิดเป็นก้าวที่สำคัญสำหรับ Esports กลุ่มบันเทิงเช่นเดียวกับเหตุการณ์สำคัญในโลก Esports ที่ไม่มีอื่น ๆ เว็บไซต์พนัน eSports เคยลงนามในข้อตกลงการตลาดพันธมิตรกับทีม eSports บริษัท คาดว่าจะมีข้อตกลงด้านการตลาดพันธมิตรกับทีม eSports อีกมากมายตลอดปี 2018

ทีมงาน ESPORT ใหม่ล่าสุดขยายขอบเขตการเข้าถึงทั่วโลกสู่อเมริกาใต้และกลาง

การเพิ่มทีม eSports 34 ทีมด้านล่างแสดงให้เห็นถึงการขยายตัวทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญและการสร้างสมดุลของพันธมิตรของ บริษัท ในขณะที่ทีม eSports 60 ทีมแรกมีความเข้มข้นอย่างมากในยุโรปทีม esports 74 ทีมสุดท้ายมาจากอเมริกาใต้และอเมริกากลางเป็นหลัก การกระจายทางภูมิศาสตร์ของพันธมิตรพันธมิตรทีม esports ล่าสุดของเรามีดังต่อไปนี้:

บราซิล: 16
อาร์เจนตินา: 5
เปรู: 4
โคลอมเบีย: 2
ชิลี: 2
เอกวาดอร์: 2
เวเนซุเอลา: 1
ปารากวัย: 1
ฮอนดูรัส: 1

Grant Johnson ซีอีโอของ Esports Entertainment Group กล่าวว่า“ เราต้องการต้อนรับพันธมิตรทีม eSports ใหม่ของเราจากอเมริกาใต้ ภูมิภาคนี้มีฐานแฟนกีฬา eSports จำนวนมากและเราหวังว่าจะได้ทำงานร่วมกับทีมเหล่านี้อย่างใกล้ชิดในขณะที่พวกเขามีส่วนร่วมกับแฟน ๆ ทั้งในบ้านและทั่วโลก”

แย่ง gg นำเสนอรูปแบบการเดิมพันแบบแลกเปลี่ยนการเดิมพันในกิจกรรม eSports ในแพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตมีการควบคุมและปลอดภัยสำหรับผู้ชม eSports ทั่วโลกโดยไม่รวมเขตอำนาจศาลที่ห้ามการพนันออนไลน์ แย่ง gg มีการเดิมพันในเกม eSports ดังต่อไปนี้:

Counter-Strike: Global Offensive (CSGO)
League of Legends
Dota 2
Call of Duty
Overwatch
PUBG
Hearthstone
คราฟต์ II

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีอยู่ในออนไลน์นักลงทุนสัมพันธ์ของชุมชนของเราให้ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นที่มีศักยภาพที่จะถามคำถามได้รับคำตอบและทำงานร่วมกันกับผู้บริหารในฟอรั่มการตรวจสอบอย่างเต็ม

Esports Entertainment Group, Inc. เป็น บริษัท เว็บแทงบอลที่ดีที่สุด การพนันออนไลน์ที่ได้รับใบอนุญาตโดยมุ่งเน้นเฉพาะการพนัน eSports และเกม 18+ Esports Entertainment นำเสนอรูปแบบการเดิมพันในการเดิมพันอีสปอร์ตในแพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตควบคุมและปลอดภัยสำหรับผู้ชม eSports ทั่วโลกที่vie gg.

นอกจากนี้ Esports Entertainment ตั้งใจที่จะให้ผู้ใช้จากทั่วโลกสามารถเข้าร่วมการแข่งขันวิดีโอเกมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่และพีซีสำหรับผู้เล่นหลายคนเพื่อรับรางวัลเงินสด Esports Entertainment นำโดยทีมผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคจากการพนันออนไลน์และอุตสาหกรรมวิดีโอเกมและ eSports

บริษัท มีใบอนุญาตในการดำเนินการพนันออนไลน์และเกม 18+ บนพื้นฐานทั่วโลกในคูราเซาราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์และ Kahnawake Gaming Commission ในแคนาดา บริษัท มีสำนักงานในแอนติกาคูราเซาและวอร์ซอประเทศโปแลนด์ หุ้นสามัญของ Esports Entertainment จดทะเบียนใน OTCQB ภายใต้สัญลักษณ์ GMBL สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม www.esportsentertainmentgroup.com เอกสารที่กำลังมองไปข้างหน้า

ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้รวมถึงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความเหล่านี้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ในอนาคตหรือผลการดำเนินงานทางการเงินในอนาคตของเราและเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ทราบและไม่ทราบความไม่แน่นอนและปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงระดับกิจกรรมประสิทธิภาพหรือความสำเร็จของเราแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ในอนาคตระดับของ กิจกรรมประสิทธิภาพหรือความสำเร็จที่แสดงออกหรือโดยนัยโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ คุณไม่ควรพึ่งพาข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่ไม่เหมาะสมเนื่องจากเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ทราบและไม่ทราบความไม่แน่นอนและปัจจัยอื่น ๆ

ซึ่งในบางกรณีอยู่นอกเหนือการควบคุมของเราและอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อผลลัพธ์ระดับกิจกรรม ประสิทธิภาพหรือความสำเร็จ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ สะท้อนถึงมุมมองปัจจุบันของเราเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตและอยู่ภายใต้ความเสี่ยงความไม่แน่นอนและสมมติฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานผลการดำเนินงานกลยุทธ์การเติบโตและสภาพคล่อง เราไม่มีภาระผูกพันในการอัปเดตหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ต่อสาธารณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ

หรือเพื่ออัปเดตเหตุผลที่ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้แม้ว่าจะมีข้อมูลใหม่ในอนาคตก็ตาม แหล่งที่ปลอดภัยสำหรับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่มีอยู่ในกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ปี 2538 ปกป้อง บริษัท ต่างๆจากความรับผิดสำหรับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าหากพวกเขาปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติ ผลการดำเนินงานกลยุทธ์การเติบโตและสภาพคล่อง เราไม่มีภาระผูกพันในการอัปเดตหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ต่อสาธารณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ

รือเพื่ออัปเดตเหตุผลที่ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้แม้ว่าจะมีข้อมูลใหม่ในอนาคตก็ตาม แหล่งที่ปลอดภัยสำหรับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่มีอยู่ในกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ปี 2538 ปกป้อง บริษัท ต่างๆจากความรับผิดสำหรับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าหากพวกเขาปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติ ผลการดำเนินงานกลยุทธ์การเติบโตและสภาพคล่อง เราไม่มีภาระผูกพันในการอัปเดตหรือแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ต่อสาธารณะไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ

หรือเพื่ออัปเดตเหตุผลที่ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้แม้ว่าจะมีข้อมูลใหม่ในอนาคตก็ตาม แหล่งข้อมูลที่ปลอดภัยสำหรับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่มีอยู่ในกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ปี 2538 ปกป้อง บริษัท ต่างๆจากความรับผิดสำหรับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าของตนหากปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติ แม้ว่าจะมีข้อมูลใหม่ในอนาคตก็ตาม แหล่งที่ปลอดภัยสำหรับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่มีอยู่ในกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ปี 2538 ปกป้อง

บริษัท ต่างๆจากความรับผิดสำหรับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าหากพวกเขาปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติ แม้ว่าจะมีข้อมูลใหม่ในอนาคตก็ตาม แหล่งที่ปลอดภัยสำหรับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่มีอยู่ในกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ปี 2538 ปกป้อง บริษัท ต่างๆจากความรับผิดสำหรับข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าหากพวกเขาปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติ

BLOCKCHAIN เป็นกระบวนทัศน์ทางเทคโนโลยีใหม่ที่กำหนดวิธีการทำธุรกรรมใหม่ เป็นกระบวนทัศน์ทางเทคโนโลยีใหม่ที่กำหนดวิธีการทำธุรกรรมใหม่ เทคโนโลยีประเภทนี้มีศักยภาพในการเปลี่ยนแปลงวิธีที่เราซื้อและขายโต้ตอบกับเจ้าหน้าที่และตรวจสอบความถูกต้องของบริการและสิ่งต่างๆ มันผสานการเปิดกว้างของอินเทอร์เน็ตเข้ากับความปลอดภัยของการเข้ารหัสขั้นสูงและนำเสนอวิธีที่รวดเร็วสะอาดและโปร่งใสแก่ผู้ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลสำคัญและสร้างความไว้วางใจ

ทำไมต้องเป็น blockchain?

มีการลงทุนครั้งสำคัญในเทคโนโลยีบล็อกเชนจากยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเช่น Microsoft และ IBM โดยใช้เงินหลายล้านดอลลาร์ในโครงการที่ขับเคลื่อนด้วยบล็อกเชน นอกจากนี้คาดว่าอุตสาหกรรมการเงินและการธนาคารจะสามารถประหยัดเงินได้ 8 ถึง 12 พันล้านดอลลาร์ต่อปีหากใช้โซลูชันบล็อกเชน เทคโนโลยีดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงศักยภาพแล้วและคาดว่าตลาดบล็อกเชนทั่วโลกจะมีมูลค่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์ภายในปี 2567

นับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นมีความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเนื่องจากมีศักยภาพ แม้ว่าจะได้รับความนิยมและได้รับความนิยมอย่างมาก แต่การพัฒนาทางเทคโนโลยีใหม่นี้มักจะเข้าใจผิดและถูกใส่ผิด แต่ blockchain สามารถนำไปใช้กับอุตสาหกรรมต่างๆได้อย่างไร? ความยืดหยุ่นนั้นสามารถขัดขวางอุตสาหกรรมหลักด้วยแนวคิดที่ปฏิวัติวงการได้หรือไม่? แม้จะมีการประยุกต์ใช้บล็อกเชนในสาขาและอุตสาหกรรมต่างๆในปัจจุบัน แต่สถิติแสดงให้เห็นว่าระดับ C-Level ที่ล้นหลาม 84% เริ่มตระหนักถึงศักยภาพและกำลังมองหาการนำเทคโนโลยีที่ปฏิวัติวงการนี้มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นเราจึงไม่ได้พูดถึงเทรนด์อีกต่อไป แต่เรากำลังมองหาทางเลือกอื่นที่เป็นไปได้สำหรับระบบดั้งเดิมของเรา

Blockchain เป็นตัวเปลี่ยนเกมหรือไม่?

ประการแรก blockchain ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและความรับผิดชอบเมื่อทำธุรกรรม ประการที่สองเทคโนโลยีใหม่นี้ไม่ได้แสดงถึงการแทนที่ระบบการผลิตและการเงินแบบสากล แต่เป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมบางประเภทเท่านั้น ประการที่สาม blockchain เป็นมากกว่าความปลอดภัยในการทำธุรกรรมเนื่องจากสร้างบัญชีแยกประเภทสาธารณะซึ่งธุรกรรมทั้งหมดจะถูกบันทึกและตรวจสอบความถูกต้องซึ่งกันและกันทันทีเพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้อง

การเร่งรีบในการบุกเบิกเทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือการนำเทคโนโลยีที่มีอยู่มาใช้ในรูปแบบใหม่ ๆ เป็นไปอย่างดุเดือด ธุรกิจต่างๆพยายามที่จะโดดเด่นจากฝูงชนอยู่ตลอดเวลาและวิธีที่เร็วที่สุดในการสร้างความแตกต่างให้กับตัวเองคือการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับผู้ใช้ คุณลักษณะพื้นฐานของ Blockchain คือการสร้างประสบการณ์การใช้งานที่น่าสนใจแทนที่จะเป็นโซลูชันที่แพร่หลายสำหรับระบบปฏิบัติการแบบเดิมของเรา

ในบรรดาอุตสาหกรรมที่ blockchain สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกและเป็นรากฐานสำหรับประสบการณ์ใหม่คือการเล่นเกมแบบอินเทอร์แอกทีฟที่โซลูชันต่างๆเริ่มเฟื่องฟูทันทีที่ความคลั่งไคล้ในการเข้ารหัสลับหมดไป อย่างไรก็ตามในขณะที่ blockchain เริ่มรบกวนเวทีการเล่นเกมผู้บริโภคเริ่มคุ้นเคยกับผลประโยชน์มากขึ้นทั้งหมดนี้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่พวกเขาคุ้นเคยอยู่แล้ว

อุตสาหกรรมเกมและเทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นตัวแสดงสำคัญของคลื่นลูกใหม่ของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มีการแข่งขันสูง โครงการใหม่ ๆ เช่น ICO ให้การพัฒนาโอเพ่นซอร์สและกรอบทางเศรษฐกิจที่สามารถเปิดโอกาสให้นักพัฒนาเกมได้ทำลายพื้นที่ใหม่ ๆ

คำถามคือ blockchain ทำอะไรให้กับอุตสาหกรรมเกมได้บ้าง?

ความต้องการนวัตกรรมในอุตสาหกรรมเกมเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน แต่เพื่อทำลายอุตสาหกรรมแนวคิดของเกมที่ยุติธรรมบนพื้นฐานของความโปร่งใสและโชคต้องมีความสำคัญสูงสุดเมื่อรวมเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้าด้วยกัน ข้อมูลประชากรของผู้บริโภคในปัจจุบันแตกต่างจากทศวรรษที่ผ่านมาเมื่ออุตสาหกรรมเกมเริ่มเลิกใช้และรสนิยมและความชอบของผู้ใช้ก็ซับซ้อนขึ้นมาก ดังนั้นเทคโนโลยีบล็อกเชนจึงแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนที่เป็นธรรมชาติในสถานการณ์นี้และเป็นมากกว่าการกระตุ้นทางการตลาดที่มากเกินไป สร้างมูลค่าใหม่ด้วยการออกแบบโซลูชันรุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพเชื่อถือได้และโปร่งใสมากขึ้น

แม้จะมีการใช้บล็อกเชนในโครงการเกมหลายโครงการ แต่มีเพียงไม่กี่โครงการที่รอดชีวิตและส่วนใหญ่โฆษณาตัวเองว่าเป็นแพลตฟอร์ม “คาสิโนอัจฉริยะ” ที่นำเสนอเกมยอดนิยม

อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีบล็อกเชนพิสูจน์แล้วว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมกว่าสำหรับโครงการเกมประเภทอื่นซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม B2B เฉพาะทางเต็มรูปแบบโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ประกอบการเกมได้รับประสบการณ์บล็อกเชนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ หนึ่งในโครงการดังกล่าวคือ SP8DE ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในปี 2018 คือการเปิดตัวระบบที่ใช้บล็อกเชนแบบกระจายอำนาจที่ซับซ้อนสำหรับผู้ให้บริการเกมแบบโต้ตอบออนไลน์และออฟไลน์

Evgeny Borchers ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิสัยทัศน์ของ Sp8de อธิบาย “ โปรโตคอลของ SP8DE เป็นกรณีการใช้งานที่โดดเด่นซึ่งให้คุณค่าที่แท้จริงไม่เพียง แต่สำหรับอุตสาหกรรมเกมเท่านั้น แต่สำหรับทุกคนที่ต้องการสร้างตัวเลขสุ่มอย่างน่าเชื่อถือและแม่นยำด้วย“ ทางเดินกระดาษ” สาธารณะที่ไม่อาจโต้แย้งได้ซึ่งทำให้เกิดความโปร่งใส ทุกคนไม่สามารถควบคุมตัวเลขได้และยังใช้งานได้ง่ายอีกด้วย แพลตฟอร์มดังกล่าวได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อรับมือกับความท้าทายที่ผู้เผยแพร่โฆษณามักต้องเผชิญในการผสานรวมเทคโนโลยีใหม่ดังกล่าวเข้ากับกลุ่มเทคโนโลยีที่มีอยู่ ดังนั้นโปรโตคอล SP8DE จึงรวมเอาประโยชน์ของ RNG แบบออฟเชนและออนเชนเข้าด้วยกันซึ่งทำให้ง่ายต่อการนำไปใช้กับผู้ให้บริการเกมประเภทต่างๆ ”

การสร้างความมั่นใจในประสบการณ์การใช้งานและความปลอดภัยใหม่ล่าสุดโดยใช้บัญชีแยกประเภทสาธารณะอาจเป็นคำตอบสำหรับนักพัฒนาเกมในการก้าวขึ้นสู่การแข่งขัน ท้ายที่สุดดูเหมือนว่า blockchain จะเป็นทางออกสำหรับการปรับปรุงโลกของ บริษัท เกมและผู้ใช้ของพวกเขา เป็นเรื่องของวิสัยทัศน์และการวิจัยสำหรับผู้ประกอบการและโครงการต่างๆในอุตสาหกรรมเกมเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีบล็อกเชน เป็นเพียงเรื่องของเวลาจนกว่าความคิดที่ชาญฉลาดจะเกิดขึ้นและเวทีเกมจะทำให้เทคโนโลยีบล็อกเชนมีความยุติธรรม

ทดสอบความสามารถทางการตลาดของพันธมิตร NetEnt AB ผู้พัฒนาเกมในอุตสาหกรรมที่จดทะเบียนในสตอกโฮล์มได้ประกาศการเปิดตัวเบต้าของธุรกิจพันธมิตรใหม่

การอัปเดตตลาดผู้พัฒนาเกมจะเปิดตัว ‘ส่วนเกม’ แบบเปิดบนเว็บไซต์www.netent.comเพื่อให้ผู้เยี่ยมชมสามารถเล่นเกมได้ฟรีในพอร์ตโฟลิโอเกมที่ใช้งานอยู่ทั้งหมด

ส่วนเกมจะอนุญาตให้พันธมิตร NetEnt เช่นLeoVegas, Casumo, Cashmio และ ComeOnสามารถส่งเสริมสิ่งจูงใจด้วยเงินจริงและโบนัสผู้เล่นให้กับผู้ชมที่เล่นฟรี

“ การทำงานร่วมกับ บริษัท ในเครือเป็นวิธีการที่พิสูจน์แล้วสำหรับผู้ประกอบการในการเข้าถึงลูกค้าใหม่ด้วยวิธีที่ประหยัดต้นทุน วิธีนี้กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วและประสบความสำเร็จในแนวดิ่งเช่นการเดินทางและอีคอมเมิร์ซ” รายละเอียด NetEnt AB ในการอัปเดตองค์กร

การอัปเดตตลาดNetEnt CEO Therese Hillmanกล่าวว่าการย้ายครั้งนี้ถือเป็น ‘ความก้าวหน้าเชิงตรรกะ’ สำหรับผู้พัฒนาเกมและการเป็นหุ้นส่วนผู้ให้บริการ

“ นี่เป็นทั้งขั้นตอนที่สำคัญและเป็นธรรมชาติสำหรับเราโดยวางตำแหน่งเราในส่วนที่น่าดึงดูดของห่วงโซ่คุณค่าในขณะที่เรายังคงนำเสนอประสบการณ์ความบันเทิงขั้นสุดยอด การริเริ่มเชิงกลยุทธ์ใหม่นี้เป็นวิธีที่ดีเยี่ยมสำหรับเราในการกระชับความสัมพันธ์กับทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้เล่น”

“ เรารู้ดีว่าเราสร้างเกมสล็อตที่ให้ความบันเทิงและแบรนด์ของเรามีสถานะที่แข็งแกร่งในตลาดโดยมีแฟน ๆ และผู้เล่นที่ทุ่มเทมากมาย ผ่านเว็บไซต์พันธมิตรของเราเราจะสามารถจัดหาผู้ให้บริการที่มีการเข้าชมและมอบเนื้อหาและข้อเสนอที่ยอดเยี่ยมแก่แฟน ๆ ของ Netent เมื่อพวกเขาเล่นเกมของเรา”

CASHBET แต่งตั้งประธานคนใหม่เพื่อเป็นหัวหอกในการพัฒนาข้อเสนอการเข้ารหัสลับ
CashBet ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มIgaming ได้ย้ายไปหนุนทีมอาวุโสด้วยการติดตั้งEd Brennan สมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาในตำแหน่งประธาน บริษัท

Brennan จะเป็นผู้นำ CashBet ในช่วงต่อไปของการพัฒนาตาม ICO เกมคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยมีเป้าหมายในการสร้างให้เป็นแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วยบล็อกเชนชั้นนำ

เขานำความมั่งคั่งของประสบการณ์ในตำแหน่งหลังจาก 25 ปีในอินเทอร์เน็ตซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์และอุตสาหกรรมบริการทางการเงิน, การทำงานกับโฮสต์ของFortune 500 บริษัท เช่นเมอร์ริลลินช์, Seagate, Adobe, Microsoft และNexTag

Brennan กล่าวแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งของเขาว่า:“ ฉันสนุกกับการเป็นที่ปรึกษาของ CashBet และมั่นใจว่าความเข้าใจในธุรกิจและตำแหน่งในตลาด iGaming จะช่วยให้ฉันก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งใหม่นี้ในขณะที่เรามองว่าจะเติบโตต่อไป .”

“ แม้จะมีความท้าทายที่คาดไม่ถึงในตลาดหมีคริปโต แต่ CashBet ก็ไม่เคยอยู่ในสถานะที่ดีกว่าในการบรรลุศักยภาพสูงสุด ฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เริ่มดำรงตำแหน่งประธานคนใหม่ของ บริษัท โดยได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการ”

ได้รับการแต่งตั้งเบรนแนนดังต่อไปนี้คณะกรรมการการตัดสินใจที่จะเริ่มต้นการค้นหาสำหรับซีอีโอใหม่เพื่อแทนที่ผู้ร่วมก่อตั้งไมค์ Reaves

Reaves ร่วมก่อตั้ง CashBet ในปี 2555 หลังจากอาชีพการพนันออนไลน์มายาวนาน แพลตฟอร์มที่เขาช่วยสร้างได้รับการออกแบบมาเพื่อห่อหุ้มทุกสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการเพื่อดำเนินธุรกิจ igaming ที่ทันสมัย

ที่ผ่านมาห้าปีที่ผ่านมาก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรและสร้างการเข้ารหัสลับที่เปิดใช้งานครั้งแรกของโลก iGaming แพลตฟอร์มเช่นเดียวกับการเป็นพันธมิตร cryptocurrency แรกในพรีเมียร์ลีกอังกฤษประวัติศาสตร์เมื่อมันตกลงที่จะให้การสนับสนุนสโมสรฟุตบอลอาร์เซนอล

COMEON เปิดตัวแบรนด์คาสิโนใหม่“ BLITZINO.COM” ในเยอรมนี ผู้ให้บริการเกม ComeOn ซึ่งเป็น Cherry AB (publ) – STO: CHER-B.ST ซึ่งเป็น บริษัท ย่อยได้เปิดตัว Blitzino.com ซึ่งเป็นแบรนด์ใหม่ที่มีเป้าหมายในตลาดเยอรมัน Blitzino รวมคำในท้องถิ่นของฟ้าผ่า“ สายฟ้าแลบ” เข้ากับคาสิโนซึ่งให้บริการฝากถอนและเล่นคาสิโนทั้งหมดด้วยความเร็วสูง

Blitzino.com ดำเนินการภายใต้ใบอนุญาต Malta Gaming Authority และช่วยให้ลูกค้าได้รับประโยชน์จากการเล่นและถอนคาสิโนที่เร็วขึ้นโดยไม่ต้องลงทะเบียนที่ใช้เวลานาน

Lahcene Merzoug ซีอีโอของ ComeOnกล่าวว่า“ หลังจากเปิดตัว Snabbare and Hajper ในสวีเดนและ Nopeampi ในฟินแลนด์ความปรารถนาของเราคือนำรูปแบบธุรกิจนี้มาสู่เยอรมนี ตามชื่อที่แนะนำประสบการณ์สำหรับลูกค้านั้นเร็วและง่ายกว่าสิ่งใด ๆ ที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ในตลาดดังนั้นด้วย Blitzino ลูกค้าสามารถเริ่มเล่นได้ทันทีและเข้าถึงเงินรางวัลของพวกเขาได้อย่างรวดเร็ว ”

Blitzino.com เป็นบริการจ่ายและเล่นที่ปลอดภัยและรวดเร็วซึ่งทำให้ใช้งานง่าย โซลูชันรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) เต็มรูปแบบสำหรับการฝากเงินทุกครั้งช่วยให้ลูกค้าสามารถเล่นคาสิโนได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนที่ใช้เวลานาน ขั้นตอนการถอนเงินทำได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุดและใช้เวลาเพียง 15 นาที

ComeOn เป็นธุรกิจชั้นนำในตลาดเกมออนไลน์ที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วผ่านมือถือแท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์โดยมีแบรนด์ที่มีชื่อเสียงและตำแหน่งที่แข็งแกร่งโดยหลัก ๆ คือการพนันคาสิโนและกีฬา

เชอร์รี่เป็น บริษัท ที่มีนวัตกรรมและเติบโตอย่างรวดเร็วในด้านเกมความบันเทิงและสื่อ เชอร์รี่ก่อตั้งขึ้นในปี 2506 ปัจจุบันดำเนินธุรกิจผ่านห้าสาขาธุรกิจที่หลากหลาย ได้แก่เกมออนไลน์การพัฒนาเกมการตลาดออนไลน์เทคโนโลยีเกมและคาสิโนร้านอาหาร วัตถุประสงค์ของกลุ่ม บริษัท คือการเติบโตแบบออร์แกนิกควบคู่ไปกับการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ของ บริษัท ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เชอร์รี่มีพนักงาน 1,400 คนและมีผู้ถือหุ้นประมาณ 9,250 คน ส่วนแบ่งชั้น B ของ บริษัท มีรายชื่ออยู่ในการแลกเปลี่ยน Nasdaq Stockholm ส่วน Mid Cap ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม iGaming ได้ย้ายไปหนุนทีมอาวุโสด้วยการติดตั้ง Ed Brennan สมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาในตำแหน่งประธาน บริษัท

Ed Brennan จะเป็นผู้นำ CashBet ในช่วงต่อไปของการพัฒนาตาม ICO เกมคาสิโนที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างให้เป็นแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนด้วยบล็อกเชนชั้นนำ

เขานำประสบการณ์มากมายมาสู่ตำแหน่งหลังจาก 25 ปีในอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์และบริการทางการเงินโดยทำงานร่วมกับ บริษัท ที่ติดอันดับ Fortune 500 เช่น Merrill Lynch, Seagate, Adobe, Microsoft และ NexTag

Brennan กล่าวแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการแต่งตั้งของเขาว่า“ ฉันมีความสุขกับการเป็นที่ปรึกษาของ CashBet และมั่นใจว่าความเข้าใจในธุรกิจและตำแหน่งในตลาด iGaming จะช่วยให้ฉันก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งใหม่นี้ในขณะที่เรามองว่าจะเติบโตต่อไป .”

“ แม้จะมีความท้าทายที่คาดไม่ถึงในตลาดหมี crypto แต่ CashBet ก็ไม่เคยอยู่ในสถานะที่ดีกว่าในการบรรลุศักยภาพสูงสุด ฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เริ่มดำรงตำแหน่งประธานคนใหม่ของ บริษัท โดยได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการ”

การแต่งตั้งของเบรนแนนเป็นไปตามการตัดสินใจของคณะกรรมการในการเริ่มค้นหาซีอีโอคนใหม่เพื่อแทนที่ไมค์เรฟส์ผู้ร่วมก่อตั้ง

Reaves ร่วมก่อตั้ง CashBet ในปี 2555 หลังจากอาชีพการพนันออนไลน์มายาวนาน แพลตฟอร์มที่เขาช่วยสร้างได้รับการออกแบบมาเพื่อห่อหุ้มทุกสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการเพื่อดำเนินธุรกิจ iGaming ที่ทันสมัย

ในช่วงห้าปีที่ผ่านมาได้พัฒนาเทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรและสร้างแพลตฟอร์ม iGaming ที่เปิดใช้งานคริปโตแห่งแรกของโลกรวมถึงการเป็นพันธมิตรสกุลเงินดิจิทัลรายแรกในประวัติศาสตร์พรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อตกลงที่จะสนับสนุน Arsenal Football Club

CashBet เป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม iGaming และผู้ให้บริการแบบครบวงจรรายแรกบนมือถือ แพลตฟอร์มของ CashBet ช่วยให้แอปและเว็บไซต์สำหรับเล่นเกมด้วยเงินจริงโซเชียลและทักษะตามความสามารถทั่วโลก ด้วยการผสานรวมซอฟต์แวร์ของ CashBet นักพัฒนาเกมสามารถเปิดเกมการพนันออนไลน์ได้อย่างถูกกฎหมายโดยไม่จำเป็นต้องได้รับใบอนุญาต

ด้วยแพลตฟอร์มที่มีฟีเจอร์มากมายของ CashBet ผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงการแบ่งกลุ่มผู้เล่นการให้โบนัสการจัดการแคมเปญและคุณสมบัติอื่น ๆ ที่อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตรเพื่อเปิดใช้งาน iGaming ที่ทำกำไรได้ตั้งแต่วันแรก CashBet ได้รับอนุญาตจาก Alderney Gambling Control Commission และ UK Gambling Commission สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชม

การแข่งขันและกีฬาชั้นนำของอุตสาหกรรมSUPERBOOK® พร้อมสำหรับการขยายตัวนอกเนวาดา หนังสือกีฬาชั้นนำของเนวาดาจะกำหนดมาตรฐานสำหรับการพนันกีฬาที่ถูกกฎหมายใน สหรัฐอเมริกา

ที่ใหญ่ที่สุดและประสบความสำเร็จมากที่สุดในกีฬาจองอเมริกาใต้ – SuperBook®ที่ Westgate ลาสเวกัสรีสอร์ทแอนด์คาสิโนเป็นที่ตั้งในการขยายแพลตฟอร์มการเล่นเกมทั่ว ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันการบริการลูกค้าและตัวเลือกการเดิมพันแบรนด์SuperBook®จะนำทางอุตสาหกรรมไปข้างหน้าเนื่องจากรัฐต่างๆทำให้การพนันกีฬาเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอการเล่นเกมและการต้อนรับของพวกเขา

การขยายตัวเกิดจากความร่วมมือระหว่างผู้ออกใบอนุญาตSuperBook® Westgate Resorts และ Paragon Gaming ผู้ดำเนินการด้านคาสิโนและรีสอร์ทสำหรับโรงแรมคาสิโนสุดหรูขนาด 3000 ห้องของ Westgate ใน ลาสเวกัส ซึ่งนำ โซลูชันสปอร์ตบุ๊คสีขาวไปสู่ตลาดใหม่ ๆ

“ แบรนด์SuperBook®เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมหนังสือกีฬามากว่า 30 ปี” Diana Bennettซีอีโอของ Paragon Gaming กล่าว “ หน่วยงานกำกับดูแลการเล่นเกมทั่วประเทศจะมีพันธมิตรที่เชื่อถือได้ในขณะที่พวกเขาก้าวไปข้างหน้าและผู้ให้บริการคาสิโนจะสามารถดึงประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่ทำให้SuperBook®เป็นมาตรฐานสำหรับการพนันกีฬา”

มีชื่อเสียงในด้านประสบการณ์ 360 องศาโดยไฮไลต์ด้วยทีวีในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก – วิดีโอวอลล์ 4K ความยาว 220 ฟุต ที่ Westgate Las Vegas แบรนด์ SuperBook ®นำเสนอเมนูการพนันสำหรับการแข่งขันและกีฬาที่ใหญ่ที่สุดใน เนวาดาและยังคงเป็นผู้นำต่อไป วิวัฒนาการของกระบวนการและการใช้งานการพนันกีฬา การเปิดตัวแอพ Westgate SuperBook®ที่ประสบความสำเร็จได้ส่งมอบเมนูการเดิมพันนี้ไปยังมือของแฟน ๆ นับพันอย่างราบรื่น

“ นี่เป็นก้าวต่อไปที่เป็นธรรมชาติในการพัฒนาอุตสาหกรรมของเรา” Jay KornegayรองประธานบริหารSuperBook®ของ Race & Sports Book Operations กล่าว “ เรารักษาระดับสูงสุดของเทคโนโลยีและบริการในอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด เราได้เขียนเพลย์บุ๊กแล้วและตอนนี้เราจะนำมันไปใช้จริงในสนามระดับประเทศ”

“ เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ทราบว่าการลงทุนในSuperBook®ของเราประสบความสำเร็จอย่างมากและขณะนี้กิจการนี้ได้เตรียมขยายไปทั่วประเทศ” David Siegelผู้ก่อตั้ง Westgate Resorts ประธานและซีอีโอกล่าวเสริม “ เราหวังว่าจะประสบความสำเร็จในอนาคตของแบรนด์SuperBook®ของเราในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศในขณะที่มันยังคงเติบโตและสร้างมาตรฐานใหม่สำหรับแนวการพนันกีฬา”

ไซต์SuperBook®ในอนาคต ผลิตภัณฑ์หนังสือกีฬาแบบครบวงจรและพันธมิตรด้านเกมจะประกาศในภายหลัง แฟน ๆ สามารถติดตามSuperBook®สำหรับการปรับปรุงใน Facebook , Twitterและ Instagram

เว็บแทงฟุตบอล เล่นบาคาร่า GClub ฉลองการเปิดตัวซีซั่น

เว็บแทงฟุตบอล ไม่ว่าจะรักหรือเกลียด American Idol เป็นรายการทีวีที่ใหญ่ที่สุดรายการหนึ่งในแฟน ๆ ในสหรัฐอเมริกาและผู้ที่ไม่ใช่แฟน ๆ สามารถเฉลิมฉลองการเปิดตัวซีซั่นที่แปดของรายการได้โดยมุ่งหน้าไปที่ Golden Casino และลองเล่นเกมสล็อต “American Icon”

“American Icon” เป็นเกมสล็อตโบนัส 5 รีล 20 จ่ายไลน์ เกมดังกล่าวมีโอกาสที่จะชนะ 15 ฟรีสปินและยังมีรอบโบนัสซึ่งคุณสามารถชนะ 10,000 เท่าของการเดิมพันเหรียญของคุณ

เดิมพันเครื่องขั้นต่ำคือ 1 เหรียญ 1 เหรียญและเดิมพันสูงสุดคือ 20 เหรียญ 10 เหรียญ ผู้เล่นหมุนวงล้อโดยการกดปุ่ม “หมุน” และสามารถหยุดวงล้อได้โดยกดปุ่ม “หยุด” นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติเล่นอัตโนมัติ

ส่วนที่ดีที่สุดของเกมนี้คือรอบโบนัสซึ่งอธิบายได้ดีที่สุดว่าเป็นการผสมข้ามระหว่าง American Idol กับ Deal หรือ No Deal รอบโบนัสจะเปิดใช้งานเมื่อโลโก้ไอคอนอเมริกันสามตัวปรากฏในรายการจ่ายเงินที่ใช้งานอยู่ เมื่อเกมโบนัสเริ่มขึ้นผู้เล่นจะถูกขอให้เลือกหนึ่งใน 26 “ผู้เข้าแข่งขัน” ในรอบต่อ ๆ ไปผู้เล่นจะถูกขอให้กำจัดผู้เข้าแข่งขันจำนวนหนึ่ง หลังจากแต่ละรอบจะมีการเสนอสัญญาให้กับผู้เข้าแข่งขัน จำนวนข้อเสนอสัญญาจะขึ้นอยู่กับสัญญาที่เหลือและผู้เข้าแข่งขัน ผู้เล่นจะตัดสินใจว่าจะ “รับ” หรือ “ทิ้ง”

หากผู้เล่นยอมรับสัญญาเมื่อสิ้นสุดรอบใด ๆ เกมจะสิ้นสุดลงและข้อเสนอสัญญาจะเป็นรางวัลของผู้เล่น ณ จุดนี้เกมโบนัสจะเสร็จสิ้นและจำนวนเงินรางวัลถือเป็นที่สิ้นสุด หากผู้เล่นตัดสินใจที่จะเล่นจนจบจะต้องทำสัญญาอะไรก็ได้ที่เสนอ

“American Icon” เป็นเกมที่สนุกและเรียบง่ายพร้อมคุณสมบัติพิเศษบางอย่างที่ไม่พบในสล็อตอื่น ๆ ดังนั้นไม่ว่าคุณจะสามารถท้องรายการทีวีที่เกมนี้อ้างอิงจากเกมได้หรือไม่ให้หมุนไปที่ Golden Casino และหมุนมัน

CHICAGO, Illinois เว็บแทงฟุตบอล ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์: “ในทศวรรษนี้สหรัฐฯหลายประเทศพนันว่าจะชนะส่วนแบ่งแจ็คพอตบวมของการพนันที่ถูกกฎหมาย

“รายรับจากอุตสาหกรรมสูงถึง 91 พันล้านดอลลาร์ในปี 2549 ซึ่งเป็นปีล่าสุดที่มีข้อมูลจาก American Gaming Association เนื่องจากการเปิดคาสิโนที่สนุกสนานนอกเหนือจากเนวาดาและนิวเจอร์ซีย์ระบุว่าเลือกที่จะลงโทษคาสิโนมานานแล้ว

“แต่ด้วยเศรษฐกิจของสหรัฐที่อยู่ในภาวะถดถอยตลอดทั้งปีและผู้บริโภคที่กักตุนเงินสดควรจะดำเนินต่อไปอย่างยากลำบากคาสิโนอาจไม่สามารถพิสูจน์วัวเงินสดสำหรับเงินกองทุนของรัฐได้อีกต่อไปดังที่แคนซัสสามารถยืนยันได้

“ แคนซัสออกกฎหมายสำหรับคาสิโนของรัฐแห่งแรกในสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนเมษายน 2550 โดยพนันว่าสามารถเพิ่มเงินได้ 200 ล้านดอลลาร์ต่อปีสำหรับการลดหนี้การปรับปรุงเงินทุนและการลดหย่อนภาษีทรัพย์สิน

“ตอนนี้เกือบสองปีต่อมาผู้พัฒนาคาสิโนส่วนตัวเช่น Penn National Gaming, LLC และ International Speedway Corp ได้ล้มเลิกแผนสำหรับไซต์คาสิโนสามในสี่แห่งโดยอ้างถึงสภาพเศรษฐกิจที่ไม่เอื้ออำนวยทั่วโลก … ”

ลอนดอนประเทศอังกฤษ – (ข่าวประชาสัมพันธ์) – Purple-lounge.com ห้องโป๊กเกอร์สุดหรูและคาสิโนได้เข้าสู่ปีใหม่ด้วยรูปลักษณ์ที่มีชีวิตชีวาให้กับเว็บไซต์ของพวกเขาและตัวเลือกการชำระเงินแบบใหม่เพื่อให้สมาชิกทั้งเก่าและใหม่ ประสบการณ์ความบันเทิงที่ดียิ่งขึ้น

ด้วยการใช้การจัดเรียงแบบแท็บที่เรียบง่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกันและรูปแบบสีที่ปรับปรุงใหม่ไซต์จึงมีรูปลักษณ์เรียบง่ายและให้ความสะดวกในการนำทางที่ขาดในเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับเกมอื่น ๆ อีกมากมาย Alex Miller ตัวแทนของ Purple Lounge กล่าวว่า: “เว็บไซต์ purple-lounge.com ใหม่ให้มากกว่าแค่รูปลักษณ์ใหม่ที่ยอดเยี่ยมตอนนี้เรามีชุดตัวเลือกการชำระเงินที่ไม่เป็นสองรองใครและมีความสามารถในการเปิดตัวช่วงที่น่าตื่นเต้น ผลิตภัณฑ์ใหม่และสำหรับสมาชิกของเรา ”

การออกแบบ Purple Lounge ใหม่ประกอบด้วยชุดตัวเลือกการธนาคารโดยตรงที่ให้ผู้เล่นเข้าถึงการชำระเงินและการถอนเงินผ่านธนาคารในประเทศหลายสิบแห่งในกว่า 37 ประเทศในยุโรปและต่างประเทศ การนำเสนอโซลูชันเช่นนี้ถือเป็นการก้าวกระโดดควอนตัมจากตัวประมวลผลการชำระเงินด้วยตนเองที่ยังคงใช้งานโดยผู้ให้บริการจำนวนมากและเป็นเพียงครั้งแรกในโซลูชันใหม่ ๆ จำนวนมากที่เปิดตัวโดย purple-lounge.com

ผู้เล่นจะพบว่าไซต์นี้ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับมากกว่าข้อเสนอของคาสิโนและโป๊กเกอร์แบบเดิมโดยมีผลิตภัณฑ์การเดิมพันและไลฟ์สไตล์ใหม่ ๆ พร้อมให้บริการในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า จับตาดู www.purple-lounge.com สำหรับการพัฒนาเพิ่มเติม

เว็บไซต์ใหม่พร้อมให้บริการแล้วและสามารถพบได้ที่ www.purple-lounge.com

Casino City ได้รับคำชี้แจงเพิ่มเติมจาก Sports Illustrated เกี่ยวกับรูปภาพของ Vanessa Rousso ที่ปรากฏในชุดว่ายน้ำฉบับปี 2009 ที่กำลังจะมาถึง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาCasino City รายงานว่า SI ได้รับแจ้งว่าในขณะที่การถ่ายภาพกับ PokerStars pro จัดขึ้นที่บาฮามาสเมื่อวันที่ 4 มกราคมนิตยสารจะไม่เผยแพร่ภาพดังกล่าว เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา Kelli Raftery ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของ Sports Illustrated อธิบายสถานการณ์ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยบอกว่า Rousso จะปรากฏในนิตยสาร แต่ไม่ใช่ในฐานะ “นางแบบที่โดดเด่นในส่วนบรรณาธิการของนิตยสาร” แต่ Rousso จะปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของ “เนื้อหาแบบกำหนดเอง” ที่ได้รับการสนับสนุนจาก PokerStars ซึ่งห้องโป๊กเกอร์ออนไลน์จ่ายให้

ตามชุดสื่อของนิตยสารเนื้อหาที่กำหนดเองของ SI คือ “ทีมสร้างสรรค์ของนักเขียนบรรณาธิการและนักออกแบบที่อุทิศตนเพื่อส่งมอบบทบรรณาธิการที่ได้รับการสนับสนุนที่มีคุณภาพให้กับผู้อ่าน SI” ชุดสื่อกล่าวต่อไปว่า “เนื้อหาที่มีส่วนร่วมนี้สร้างสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่มีผลกระทบสูงและมีอำนาจในการหยุดยั้งผู้ลงโฆษณาที่ให้การสนับสนุน” ผู้โฆษณาเนื้อหาที่กำหนดเองของ SI ในอดีตได้รวม Dodge, AT&T, McDonald’s และ Heineken

นิตยสารฉบับนี้ได้รับการเสนอชื่อโดย PokerStars เพื่อให้ผู้เล่นโป๊กเกอร์ปรากฏตัวในฉบับชุดว่ายน้ำที่เป็นที่ต้องการในฐานะนางแบบที่โดดเด่น แต่ SI ตัดสินใจว่าโป๊กเกอร์ไม่ใช่ทิศทางที่ต้องการ

PokerStars ส่ง Rousso ให้เป็นแบบจำลองที่เป็นไปได้สำหรับชิ้นส่วนเนื้อหาที่กำหนดเองและหลังจากตรวจสอบภาพถ่ายของเธอแล้ว SI ได้ส่งผู้ช่วยบรรณาธิการมาสัมภาษณ์เธอในส่วนบรรณาธิการของชิ้นส่วนนี้ การถ่ายภาพที่เกิดขึ้นในบาฮามาสเมื่อวันที่ 4 มกราคมจัดทำโดยทีมงาน SI

ยอดจำหน่ายโดยประมาณของชุดว่ายน้ำ SI อยู่ที่ 4,500,000 เมื่อเทียบกับยอดขาย SI ปกติต่อสัปดาห์ที่ 3,150,000 ตามที่ SI ปัญหานี้อ่านโดย 32% ของผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกาที่มีอายุมากกว่า 18 ปี

(ข่าวประชาสัมพันธ์) – Titan Poker ห้องโป๊กเกอร์ออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดใน iPoker Network มอบรางวัลเงินสดมูลค่า $ 1,000,000 ให้กับผู้เล่นโป๊กเกอร์ที่แข่งขันในการแข่งขัน Million Dollar Race ในการเข้าร่วมการแข่งขันผู้เล่นทุกคนต้องทำคือเล่นโป๊กเกอร์ที่โต๊ะเงินสดของ Titan Poker ยิ่งผู้เล่นเล่นมากเท่าไหร่โอกาสที่เขาจะได้รับส่วนแบ่งเป็นล้านดอลลาร์ในเงินรางวัลก็จะยิ่งดีขึ้น

การแข่งขัน Million Dollar Race เปิดตัวในวันที่ 12 มกราคมและจะดำเนินไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายน 2552 ชุดการแข่งขันซึ่งอิงจากการเล่นเกมที่โต๊ะเงินสดของ TitanPoker.com กำลังจัดขึ้นพร้อมกันโดยจะมอบรางวัลให้กับผู้เข้าเส้นชัยอันดับต้น ๆ และให้กับผู้เล่นที่ ตีจุดร้อนที่เฉพาะเจาะจงในอันดับกระดานผู้นำ

ผู้เล่นจะสามารถรับรางวัลหลายรางวัลในเวลาเดียวกันการเข้าสู่จุดสูงสุดในการแข่งขันที่แตกต่างกันซึ่งจัดทำขึ้นสำหรับผู้เล่นตามประเทศสถานะวีไอพีและกิจกรรมโป๊กเกอร์ทั้งหมด รางวัลเงินสดมูลค่า $ 1,000,000 จะถูกแจกจ่ายให้กับผู้เล่นโป๊กเกอร์ตลอดระยะเวลาโปรโมชั่นสี่เดือน

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา Titan Poker ได้เปิดตัว Club Titan ซึ่งเป็นโปรแกรมผลตอบแทนที่มากที่สุดสำหรับผู้เล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์ตัวยง โปรแกรม Club Titan VIP นั้นเรียบง่ายและเข้าใจง่ายและมีรางวัลให้กับผู้เล่นมือใหม่และผู้ที่ชื่นชอบโป๊กเกอร์ครั้งใหญ่

ลอนดอน, อังกฤษ – (ข่าวประชาสัมพันธ์) – DevilfishPoker.com เปิดตัวซอฟต์แวร์ไคลเอ็นต์โป๊กเกอร์เวอร์ชันใหม่พร้อมคุณสมบัติใหม่มากมายเพื่อยกระดับประสบการณ์การเล่น การอัปเกรดนี้นำเสนอผู้เล่น Devilfish Poker หนึ่งในอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเป็นมิตรกับผู้ใช้มากที่สุด

หลังจากการปรึกษาหารืออย่างละเอียดกับผู้เล่น DevilfishPoker.com รูปแบบตารางใหม่ได้รับการพัฒนาเพื่อให้มีตัวเลือกการเดิมพันแบบเต็มรูปแบบและแถบเลื่อนการเดิมพันที่ตอบสนองโดยไม่กระทบต่อการออกแบบที่กว้างขวางสะอาดตาซึ่งทำให้ Devilfish Poker เป็นที่นิยมอย่างมาก

ตัวเลือก ‘ข้อมูลตัวแทนจำหน่าย’ และ ‘แชทของผู้เล่น’ ถูกรวมเข้าด้วยกันเป็นช่องเดียวที่ด้านล่างซ้ายของโต๊ะทำให้มีพื้นที่สำหรับตัวเลือกการเดิมพันพิเศษที่ด้านล่างขวา

นอกเหนือจากปุ่ม ‘พับ / ตรวจสอบ / โทร’ ที่มีอยู่แล้วปุ่มเพิ่มใหม่ยังรวมถึง: ‘ต่ำสุด’ (เพิ่มขั้นต่ำ); ‘1/2’ (ครึ่งหม้อ); ‘3/4’ (หม้อสามในสี่); ‘หม้อ’; และ ‘All-In’

เหนือปุ่มเดิมพันคือ ‘Betting Slider’ ใหม่ซึ่งช่วยให้ผู้เล่นสามารถพิมพ์จำนวนเงินที่แน่นอนหรือใช้แถบเลื่อนเพื่อเพิ่มเงินเดิมพันเพื่อสร้างอินเทอร์เฟซผู้ใช้โป๊กเกอร์ที่ดีที่สุด

ตัวเลือกข้อมูลการแข่งขันได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อให้ผู้เล่นไม่จำเป็นต้องกลับไปที่ล็อบบี้หลักอีกต่อไป มีการเพิ่มปุ่ม ‘ข้อมูล’ ใหม่ให้กับลูกค้าซึ่งเป็นกลไกแบบครบวงจรสำหรับผู้เล่นในการดูการจ่ายเงินรางวัลและข้อมูลของผู้เล่นที่เหลืออยู่

ตอนนี้ผู้เล่นยังมีตัวเลือกในการดูไพ่พับของพวกเขาสำหรับส่วนที่เหลือของมือปัจจุบันโดยเพียงแค่วางเมาส์เหนือชื่อผู้ใช้ของพวกเขา

นอกจากนี้ผู้เล่นยังสามารถดูความแข็งแกร่งของมือได้โดยเลือกช่องทำเครื่องหมาย “แสดงความแข็งแกร่งของมือ” ในส่วน “ตัวเลือก” ของล็อบบี้หลัก

Dave “Devilfish” Ulliott ทูตของเว็บไซต์โป๊กเกอร์ออนไลน์กล่าวว่า “การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่ Devilfish Poker ทำให้ผู้เล่นทุกคนได้รับประสบการณ์การเล่นเกมที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นในขณะที่ทำให้ง่ายต่อการทำสิ่งที่พวกเขาทำได้ดีที่สุดนั่นคือเล่นไพ่!”

MIAMI, Florida – (ข่าวประชาสัมพันธ์) – ความรู้สึกกำลังก่อตัวขึ้นเพื่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นที่ UltimateBet ในสุดสัปดาห์นี้ เว็บไซต์โป๊กเกอร์ออนไลน์ชั้นนำเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน UBOC Championship Main Event มูลค่า 1 ล้านเหรียญสหรัฐและพร้อมที่จะมอบตั๋ว 10 ใบให้กับ Super Bowl ในปีนี้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการโปรโมต Wild Cards ทั้งสองเหตุการณ์คาดว่าจะดึงดูดผู้เล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากเงินรางวัลที่ร่ำรวยสองรายการ

“นี่เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับผู้เล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์ที่รักการชนะ” Annie Duke ที่ปรึกษา Cardroom ของ UltimateBet กล่าว “ด้วยเงินมากกว่าหนึ่งล้านเหรียญบนโต๊ะพร้อมตั๋วซูเปอร์โบวล์ 10 ใบในไลน์ UltimateBet จะมอบประสบการณ์การเล่นโป๊กเกอร์ที่ดีที่สุดอีกครั้ง”

การแข่งขัน UBOC Championship รอบชิงชนะเลิศมูลค่า 1 ล้านดอลลาร์จะเริ่มขึ้นในวันอาทิตย์เวลา 17.30 น. ET ซึ่งเป็นเจ้าภาพโดย Phil Hellmuth การแข่งขันโป๊กเกอร์ Texas Holdem ได้ดึงดูดผู้เล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์ที่ดีที่สุดในโลกมาแล้ว กำหนดให้เล่นในการแข่งขันโป๊กเกอร์ ได้แก่ Annie Duke, Michael Binger, Tiffany Michelle, Adam “Roothlus” Levy, James “PokerPro33” Campbell, “Hollywood Dave” Stann, Scott Ian, PokerH0 และ Debo34 การซื้อในทัวร์นาเมนต์ No Limit Hold’em คือ $ 1,000 50 และผู้เล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์ที่ต้องการที่นั่งที่ปลอดภัยสามารถส่งผ่านคุณสมบัติการซื้อที่ต่ำกว่าได้

UBOC 2009 ซึ่งเริ่มต้นเมื่อวันที่ 9 มกราคมเป็นซีรีย์การแข่งขันออนไลน์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ UltimateBet มีกิจกรรมการันตี 22 รายการกิจกรรมหลัก 1 ล้านเหรียญสหรัฐและเงินรางวัลรวมเกือบ 2.5 ล้านเหรียญซีรีส์ 10 วันดึงดูดผู้เล่นจากทั่วโลก แต่ใหญ่พอ ๆ กับ UBOC มันไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวเดียวที่ UltimateBet ในวันอาทิตย์นี้

ในขณะที่การต่อสู้เพื่อชิงแชมป์ AFC และ NFC กำลังร้อนแรงขึ้นทางโทรทัศน์ในเครือข่ายแฟน ๆ NFL สามารถจัดการกับที่นั่งในตำแหน่งมิดฟิลด์ Super Bowl หนึ่งในห้าคู่ได้ด้วยการเล่นในทัวร์นาเมนต์ Wild Cards ของ UltimateBet กิจกรรมหลักของ Wild Cards เริ่มขึ้นในเวลา 20:30 น. ET ในราคา $ 500 30 และผู้เข้าเส้นชัยห้าอันดับแรกในการแข่งขัน Texas Hold’em จะเดินออกไปพร้อมตั๋ว Super Bowl XLIII สองใบต่อใบบวก $ 1,550 สำหรับการเดินทางและที่พัก ดาวเทียม Buy-in ที่ต่ำกว่าจะเปิดนำไปสู่เหตุการณ์

ผู้เล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์ที่หวังจะพิชิตทั้งสองทัวร์นาเมนต์สามารถอุ่นเครื่องในทัวร์นาเมนต์รับประกัน $ 100,000 ของ UltimateBet ในวันอาทิตย์เวลา 14.00 น. ET การซื้อในงาน Texas Hold’em คือ $ 500 30 ดูรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับโปรโมชั่น Wild Cards Super Bowl ของ UBOC และ UltimateBet ได้ที่ UltimateBet.com ”

DUBLIN, Ireland – (ข่าวประชาสัมพันธ์) – Boylepoker.com เปิดตัว Multiplier Challenge ซึ่งผู้เล่นที่ได้รับการสนับสนุน Peter Murphy จะพยายามเปลี่ยนแบ๊งค์ 100 ดอลลาร์ในเว็บไซต์โป๊กเกอร์ออนไลน์ให้เป็น 10,000 ดอลลาร์ในช่วง 11 สัปดาห์โดยเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2552

เมอร์ฟีจะต้องใช้ทักษะโป๊กเกอร์การเลือกเกมและการจัดการเงินทั้งหมดเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายที่มีความทะเยอทะยานนี้และแฟน ๆ โป๊กเกอร์สามารถติดตามเขาได้ทุกครั้งในขณะที่เขาเดินผ่านด่านและเกมที่หลากหลายและเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์ของเขาโดยละเอียด ที่ Boylepokerblog.com

“ ฉันตั้งหน้าตั้งตารอจริงๆ” เมอร์ฟี่ผู้มั่นใจกล่าว “ฉันเชื่อว่าฉันมีโอกาสที่จะทำสิ่งที่ท้าทายให้สำเร็จ แต่คนส่วนใหญ่ที่ฉันเคยพูดคุยแล้วคิดว่าฉันกำลังขัดแย้ง – ฉันแน่ใจว่าฉันสามารถพิสูจน์ได้ว่าพวกเขาคิดผิดและฉันวางแผนที่จะแบ่งปันประสบการณ์อันเข้มข้นนี้ในทุกแง่มุมที่ Boylepokerblog .com. ”

เมอร์ฟีเริ่มเล่นโป๊กเกอร์เมื่อสามปีก่อนและมีเงินสดมากกว่า 80,000 ยูโรในการแข่งขันสดจนถึงปัจจุบันรวมถึงอันดับที่ 7 ในการแข่งขันไอริชโป๊กเกอร์แชมเปี้ยนชิพ 2009 อันดับที่ห้าในเทศกาลฤดูหนาวของไอร์แลนด์ 2008 และอันดับที่สี่ที่ Boylepoker.com International Poker Open 2008

นอกจากนี้เขายังเล่นอย่างมีกำไรในทุกระดับทางออนไลน์ตั้งแต่ $ 1 / $ 2 ถึง $ 10 / $ 20 และจะเข้าร่วม Multiplier Challenge ภายใต้ชื่อผู้ใช้ “murphymultiplier” ซึ่งเขาจะเริ่มต้นที่ขีด จำกัด เล็ก ๆ และความคืบหน้าแม้ว่าระดับที่เล่นเกมเงินสดเดี่ยวและหลาย การแข่งขันบนโต๊ะหัวขึ้นมือสั้นโฮลเอ็มและโอมาฮา

Paul Spillane หัวหน้าฝ่ายโป๊กเกอร์ของ Boylepoker.com กล่าวว่า “เป็นความฝันของผู้เล่นโป๊กเกอร์ทุกคนจริงๆที่คิดว่าพวกเขาสามารถหมุนจำนวนเงินที่พอประมาณให้เป็นแบ๊งค์ที่มีสุขภาพดีได้สิ่งที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับเกมโป๊กเกอร์คือสามารถทำได้ แต่ ปีเตอร์จะมีวินัยทักษะและโชคดีหรือไม่เราคงต้องรอดู แต่ฉันรอคอยที่จะอ่านเรื่องนี้ทั้งหมดและขอให้เขาโชคดีที่สุด ”

ลอนดอนประเทศอังกฤษ – (ข่าวประชาสัมพันธ์) – Fire & Ice นำ Bob Rains และ The Pete Box มาที่บาบิโลน Fire & Ice ซึ่งเป็นงานเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในปีนี้จะมีกูรูด้านเครื่องมือค้นหาในอุตสาหกรรมและ DJ Bob Rains เป็นดีเจรับเชิญร่วมกับนักดนตรียอดนิยมในลอนดอน หลายคนคงเคยเห็น Rains พูดในการประชุม iGaming รวมถึงการประชุม CAP Euro และ SEO รวมถึง Webmaster World PubCon Las Vegas แต่สิ่งที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนก็คือ Bob มีความหลงใหลในดนตรีซึ่งเขาจะแบ่งปันกับพี่น้อง iGaming ที่ Fire & Ice ในวันที่ 28 มกราคม

นอกจากนี้ Fire & Ice จะจัดรายการ “The Pete Box” ซึ่งเป็นนักมวยยอดมนุษย์และผู้ได้รับรางวัลความสามารถตามที่ได้รับการเสนอชื่อโดย Channel 4 ของสหราชอาณาจักร “The Pete Box นั้นยอดเยี่ยมมากและเมื่อฉันได้เห็นเขาในงานเทศกาล Thames Mayor ฉันรู้ว่าเราต้อง ไปหาเขาที่ Fire & Ice “Michael Caselli จาก Lyceum Media กล่าว “งานในปีนี้เต็มไปด้วยความบันเทิงและเราให้ความสนใจเป็นพิเศษกับแขกรับเชิญดนตรีของเราเรากำลังจัดงานนี้ขึ้นในปี 2009 และความสามารถพิเศษที่ไม่เหมือนใครก็เป็นเพียงวิธีหนึ่งที่เราจะทำ”

นอกจากดีเจและการแสดงดนตรีแล้วเรายังมีการแสดงแปลกใหม่มากมายตลอดทั้งคืนและของขวัญสุดเซอร์ไพรส์ที่จะให้แขกนำ Fire & Ice กลับบ้านไปด้วย” Jodie Thind โปรดิวเซอร์กิจกรรมกล่าว

“ขอบคุณผู้สนับสนุนของเราในปี 2009 – AsianLogic, CryptoLogic, Lyceum Media, Cake Poker Network, Boss Media และ Bluff Europe – เราสัญญาว่าจะมีค่ำคืนที่น่าจดจำอีกครั้ง!” Jodie พูดต่อ

สามารถซื้อตั๋วฟรีได้ที่ www.LyceumMedia.com/FireandIce นอกจากนี้แขกยังสามารถรับคำเชิญได้ฟรีที่ IGE ในวันที่ 27 และ 28 มกราคมจากตัวแทนของ Lyceum หรือที่ iGaming Business หรือ CryptoLogic

อังกฤษ – ตามที่รายงานโดย Bingo News: “Littlewoods Bingo ได้ป้องกันไม่ให้โฆษณาทางทีวีของ บริษัท ถูกนำออกไปออกอากาศหลังจากที่ Advertising Standards Authority (ASA) พบว่าชอบผู้ให้บริการบิงโก
“มีการร้องเรียนไปยัง ASA เพียงครั้งเดียวว่าโฆษณาของ Littlewoods Bingo สนับสนุนการพนันที่ขาดความรับผิดชอบเพราะมันบอกเป็นนัยว่าผู้เล่นสามารถชนะเงินก้อนโตได้ในหลาย ๆ โอกาส

“… ในการพิจารณาคดี ASA ได้ยกเลิกการร้องเรียนโดยกล่าวว่า:” Clearcast กล่าวว่าพวกเขาไม่ได้พิจารณาว่าโฆษณาดังกล่าวทำให้เข้าใจผิดเนื่องจาก St Minver Ltd (St Minver) ได้สนับสนุนการเรียกร้องจำนวนและจำนวนเงินที่จ่าย

“… Littlewoods Bingo สามารถแสดงโฆษณาทางทีวีต่อไปได้ … ”

อังกฤษ – ตามรายงานของ Yorkshire Evening Post: “ร้านพนันและธุรกิจการพนันทางอินเทอร์เน็ตวิลเลียมฮิลล์กล่าวว่าการซื้อขายดำเนินไปได้ด้วยดีเมื่อเผชิญกับภาวะตกต่ำของผู้บริโภค
“กลุ่มนี้ซึ่งมีร้านค้า 2,300 แห่งในสหราชอาณาจักรและไอร์แลนด์อธิบายถึงผลการดำเนินงานว่ามีความยืดหยุ่นหลังจากชนะขั้นต้น – จำนวนที่เหลือจากการแพ้นักเตะเพิ่มขึ้น 8 เปอร์เซ็นต์ในช่วง 11 สัปดาห์นับตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคมและเพิ่มขึ้น 6 เปอร์เซ็นต์ในปีนี้ ทั้งหมด.

“… เมื่อเร็ว ๆ นี้วิลเลียมฮิลล์ได้สนับสนุนการดำเนินการเกมออนไลน์และการพนันกีฬาตามข้อตกลงกับ บริษัท ซอฟต์แวร์ Playtech

“… บริษัท คาดการณ์ผลกำไรจากการดำเนินงานไว้ที่ 275 ล้านปอนด์สำหรับปี 2551 ซึ่งสูงกว่าที่เมืองส่วนใหญ่ประเมินไว้ประมาณ 10 ล้านปอนด์

“… แม้จะมีผลการดำเนินงานที่มั่นคง แต่ Numis Securities กล่าวว่ายังคงระมัดระวังเกี่ยวกับแนวโน้มของ บริษัท ในปี 2552 เนื่องจากคาดว่าผลประกอบการของเจ้ามือรับแทงในสหราชอาณาจักรจะได้รับผลกระทบจากการว่างงานที่เพิ่มขึ้นตลอดปี 2552 … ”

ลอนดอนประเทศอังกฤษ – (ข่าวประชาสัมพันธ์) – Spin3 ผู้ให้บริการโซลูชั่นเกมมือถือเต็มรูปแบบชั้นนำซึ่งขับเคลื่อนโดย Microgaming ซึ่งเป็นผู้ให้บริการซอฟต์แวร์เกมออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้เปิดตัวกลุ่มเกมคาสิโนสำหรับใช้งานบนอุปกรณ์BlackBerry®โดยเฉพาะ ขณะนี้เกมคาสิโนบนมือถือของ Spin3 ซึ่งให้บริการผ่านแพลตฟอร์ม GameWire ™สามารถเล่นบนอุปกรณ์ BlackBerry ได้แล้วรวมถึงหน้าจอสัมผัสใหม่ Blackberry Storm

Matti Zinder หัวหน้าฝ่าย Spin3 กล่าวว่า “BlackBerry เป็นโทรศัพท์ตัวเลือกสำหรับผู้บริหารของ บริษัท และตลาดธุรกิจเราให้ผู้ใช้ที่อาศัยอุปกรณ์ BlackBerry ของตนตลอด 24 ชั่วโมงในการเล่นเกมคาสิโนขณะเดินทาง และในรูปแบบที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ที่วุ่นวายของพวกเขาด้วยการพัฒนานี้เราได้เปิดตลาดใหม่ที่รุ่งเรืองและยังไม่ได้ใช้สำหรับลูกค้าคาสิโนบนมือถือของเรา ”

“การเกิดขึ้นของสมาร์ทโฟนมีความสำคัญอย่างมากสำหรับอุตสาหกรรมเกมมือถือหน้าจอขนาดใหญ่และคุณภาพสูงของ BlackBerry มอบประสบการณ์การเล่นเกมที่ดีขึ้นแก่ผู้ใช้”

การสนับสนุน BlackBerry แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Spin3 ที่มีต่อภาคสมาร์ทโฟนเนื่องจากยังคงพัฒนาระบบคาสิโนที่ทำงานบนโทรศัพท์มือถือที่ทันสมัยที่สุดในตลาด

Matti Zinder กล่าวต่อว่า“ Spin3 มีเป้าหมายที่จะมอบคุณค่าให้กับลูกค้าผ่านนวัตกรรมเพื่อนำเสนอเกมบริการและประสบการณ์การเล่นเกมบนมือถือชั้นนำของอุตสาหกรรมรวมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับผู้บริโภคที่ได้รับความนิยมสูงสุดใน iPhone ขณะนี้เราสนับสนุน โทรศัพท์มือถือชั้นนำในโลกธุรกิจเช่นกันเราจะพัฒนาเกมและระบบคาสิโนบนมือถือของเราต่อไปสำหรับอุปกรณ์ที่ทันสมัยและเป็นที่นิยมที่สุดในตลาด ”

เกมคาสิโนบนมือถือ 15 เกมของ Spin3 ที่มีให้บริการผ่านแพลตฟอร์ม GameWire ได้รับการสนับสนุนบนโทรศัพท์มือถือ BlackBerry ที่เป็นเวอร์ชัน 4.3 หรือขั้นสูงรวมถึง Blackberry Storm, Pearl, Curve และ Bold ซึ่งทั้งหมดนี้พร้อมให้บริการสำหรับลูกค้า Spin3 ทั้งหมดตั้งแต่กลางเดือนมกราคม

ปัจจุบันแพลตฟอร์ม GameWire ของ Spin3 รองรับเก้าภาษาและระบบการชำระเงินที่สำคัญทั้งหมดรวมถึงบัตรเครดิตและบัตรเดบิตรวมถึงการริเริ่มใหม่ที่ช่วยให้ลูกค้า Vodafone ในสหราชอาณาจักรสามารถซื้อเครดิตคาสิโนผ่านค่าโทรศัพท์รายเดือนได้

Spin3 จะให้บริการเดโมในงาน International Gaming Expo ในลอนดอนระหว่างวันที่ 27 – 29 มกราคม 2552 (สแตนด์ 5240) และที่งาน Mobile World Congress ในบาร์เซโลนาระหว่างวันที่ 16 – 19 กุมภาพันธ์ (สแตนด์ 7C34)

ลอนดอน, อังกฤษ – (ข่าวประชาสัมพันธ์) – นับตั้งแต่เปิดตัวเมื่อฤดูร้อนที่ผ่านมา WinADay.com คาสิโนออนไลน์ 3 มิติใหม่ได้รับการคาดหวังอย่างใจจดใจจ่อกับผู้ชนะแจ็คพอตโปรเกรสซีฟรายใหญ่รายแรกและเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผู้เล่นชาวอิตาลีที่รู้จักกันในชื่อ Monica68 ได้รับเงินรางวัล 116,200 ยูโร (148,724 ดอลลาร์) ขณะเล่น Wheeler Dealer หนึ่งในสี่เครื่องสล็อตที่ไม่เหมือนใครในเว็บไซต์คาสิโนสามมิติ นี่คือการชนะแจ็คพอตโปรเกรสซีฟครั้งแรกในเว็บไซต์ใหม่ ถูกรีเซ็ตเป็น 30,000 ดอลลาร์และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา หากเป็นอะไรที่เหมือนกับแจ็คพอตที่เว็บไซต์น้องสาวของ WinADay Slotland.com ไม่นานนักก่อนที่ผู้เล่นคนอื่นจะฉลองการชนะหกตัวเลข

“ตอนที่ฉันค้นพบไซต์ 3 มิตินี้ครั้งแรกฉันคิดว่าเฮ้นี่มันต่างออกไป” ผู้ชนะกล่าวโดยยังคงพยายามเชื่อในความโชคดีของเธอ “มันมีบางอย่างที่แตกต่างออกไปโอเคมันทำให้ฉันเป็นผู้ชนะนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันชนะมากกว่า€ 50 และแม่ฉันบอกคุณได้เลยว่ามันรู้สึกวิเศษมาก!”

วินาทีที่พวกเขามาถึงไซต์ประสบการณ์ WinADay.com เป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับผู้เล่นคาสิโนออนไลน์ เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกของคาสิโนที่เคลื่อนไหวได้รับการต้อนรับที่ประตูพวกเขาถูกนำเข้าไปในล็อบบี้ของคาสิโนหลักซึ่งเจ้าหน้าที่บริการคาสิโนช่วยให้ผู้เล่นเลือกระหว่างสล็อตที่ไม่เหมือนใครทั้งห้าและเกมวิดีโอโป๊กเกอร์

เกม WinADay.com ใช้เทคโนโลยี Flash แบบเล่นทันทีและไม่ต้องดาวน์โหลดล่าสุดซึ่งช่วยให้นักออกแบบสามารถรวมเนื้อหาสื่อสมบูรณ์ที่ผู้เล่นเกมออนไลน์ในปัจจุบันคาดหวังได้ ไม่มีอะไรให้ผู้เล่นดาวน์โหลดหรือติดตั้ง – อยู่ในล็อบบี้คาสิโน 3 มิติพร้อมเล่นในไม่กี่วินาที เกมทั้งหมดเป็นเกมต้นฉบับสร้างขึ้นโดยใช้ซอฟต์แวร์ที่เป็นกรรมสิทธิ์และมีให้บริการที่ WinADay.com เท่านั้น เกมทั้งหมดจะเชื่อมโยงกับแจ็คพอตพูลแบบก้าวหน้า

WinADay.com ได้ทำตามคำมั่นสัญญาที่จะเพิ่มเกมใหม่อย่างต่อเนื่องและได้เพิ่มสล็อตแมชชีนใหม่สองรายการ Heavenly Reels และ Gold Boom นับตั้งแต่เปิดตัว Heavenly Reels เป็นช่องจ่ายเงินสี่ช่องที่ประดับด้วยเครูบสวรรค์และปีกนางฟ้าที่ดึงดูดผู้เล่นสล็อตเชิงกลยุทธ์ตั้งแต่นั้นมาหลังจากตรวจสอบผลลัพธ์ของการหมุนครั้งแรกผู้เล่นสามารถถือวงล้อใดก็ได้หรือทั้งหมดในการหมุนครั้งที่สอง ด้วยสัญลักษณ์ที่ฟังย้อนกลับไปในยุคตื่นทอง Gold Boom คือสล็อตแมชชีนแบบ 9 วงล้อ 6 จ่ายที่ให้โบนัสหมุนฟรีและการจ่ายเงินรางวัลที่ยอดเยี่ยม คาดว่าจะมีเกมที่หกภายในไม่กี่สัปดาห์

ลอนดอนประเทศอังกฤษ – (ข่าวประชาสัมพันธ์) – Inside Asian Gaming (IAG) – รางวัล Supplier Awards ที่เพิ่งเฉลิมฉลองและเป็นที่ยอมรับในการทำงานหนักทั้งหมดที่ซัพพลายเออร์เกมทั่วทั้งภูมิภาคได้นำไปสู่การเติบโตในปี 2008 ในอุตสาหกรรมเกมเอเชีย

รางวัลนี้มาจากการเสนอชื่อผู้อ่านเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุปกรณ์เกมที่มีจำหน่ายในเอเชียในปี 2551 และจากการโหวตของคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผลิตภัณฑ์และ บริษัท ทั้งหมดที่มีผลงานที่ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสำคัญที่สุด – ในคาสิโนและชั้นคลับ ผู้ชนะที่ประกาศมีผลงานที่พิสูจน์แล้วในแง่ของผลตอบแทนจากการลงทุนเนื่องจากความสามารถในการตอบสนองความต้องการของผู้เล่นและผู้ปฏิบัติงาน ด้วยผู้ได้รับการเสนอชื่อ 7 คนจากสิงคโปร์ไต้หวันฮ่องกงจีนและญี่ปุ่นที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น “ผู้ผลิตเอเชียที่ดีที่สุด” Weike Gaming ซึ่งเป็นผู้ผลิตรายเดียวในสิงคโปร์ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ชนะในปี 2008!

ให้ความเห็นเกี่ยวกับชัยชนะของ Weike IAG กล่าวว่า “บริษัท มาไกลในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาภายใต้การนำของนาย David Kinsman ซีอีโอของ บริษัท ด้วยสำนักงานใหญ่ในสิงคโปร์และฐานการผลิตในมาเลเซีย บริษัท ได้สร้างความประทับใจให้กับ อุตสาหกรรมที่มีสายผลิตภัณฑ์ของเครื่องเกมโต๊ะเกมอิเล็กทรอนิกส์การจัดการเกมและระบบแจ็คพอตใน G2E Asia 2008 ตอนนี้ด้วยการยอมรับล่าสุดจาก IAG จึงรอคอยที่จะมียอดขายที่ดีขึ้นและมากขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา! Weike Gaming เพื่อลงนามในข้อตกลงสำคัญอย่างน้อยหนึ่งข้อในมาเก๊าในไตรมาสแรกของปี 2552 ”

“ด้วยคุณภาพที่ยอดเยี่ยมของกราฟิกเกม Weike ทำให้สามารถใช้มาเธอร์บอร์ด Pentium นอกมาตรฐานสำหรับระบบของมันได้ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความคุ้มทุนโดยไม่สูญเสียความปลอดภัยของระบบ”

เมื่อเร็ว ๆ นี้ Weike Gaming ได้รับการยืนยันการปฏิบัติตาม GLI-11 สำหรับแพลตฟอร์ม Infinity และกลุ่มเครื่อง METG (Multi Player Electronic table game) การทดสอบและการรับรองมาตรฐาน GLI 11 ดำเนินการโดย BMM ของออสเตรเลียซึ่งเป็นหนึ่งในห้องปฏิบัติการทดสอบและรับรองอุปกรณ์เกมระดับแนวหน้าของโลก

David Kinsman ซีอีโอของ Weike กล่าวแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำเร็จครั้งล่าสุดนี้ว่า “รางวัลนี้เป็นการยอมรับอย่างดีเยี่ยมว่า Weike กำลังก้าวไปในทิศทางที่ถูกต้องและเป็นการรับทราบถึงขั้นตอนต่างๆที่เราได้ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อน บริษัท ของเราไปข้างหน้า ความท้าทายในการเป็นผู้ผลิตเครื่องเกมอันดับ 1 ของเอเชียอย่างแท้จริงเรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นที่คุณภาพบริการและประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยยกระดับชื่อเสียงของเราในภูมิภาคเอเชียและตลาดโลกต่อไป”

(ข่าวประชาสัมพันธ์) – คณะกรรมการของ PartyGaming Plc ได้รับแจ้งจาก John O’Malia กรรมการผู้จัดการกลุ่มถึงความตั้งใจที่จะออกจาก บริษัท เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจอื่น ๆ นายโอมาเลียจะยังคงอยู่กับกลุ่มจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2552 เมื่อเขาจะก้าวลงจากคณะกรรมการและหน้าที่ของเขาในฐานะกรรมการผู้จัดการจะถูกสมมติโดยจิมไรอันประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่ม

John O’Malia เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Gamebookers จนกระทั่ง PartyGaming เข้าซื้อกิจการในเดือนสิงหาคม 2549 หลังจากตกลงที่จะอยู่กับกลุ่มหลังจากการรวม Gamebookers เข้าด้วยกันเขาก็กลายเป็นสมาชิกของทีมผู้บริหารระดับสูงและได้รับการแต่งตั้งให้เป็น Board of PartyGaming ในเดือนพฤษภาคม 2551

จิมไรอันประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มกล่าวแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประกาศในวันนี้ว่า:

“ในช่วงสองปีครึ่งที่ผ่านมาจอห์นมีส่วนร่วมสำคัญในการเปลี่ยนแปลงและความเป็นผู้นำของกลุ่ม บริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสัยทัศน์และความทุ่มเทของเขาเป็นพื้นฐานสำคัญในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ PartyPoker.com ที่เป็นเอกลักษณ์รุ่นต่อไปของเราใน กันยายน 2551 จอห์นเป็นผู้นำโดยธรรมชาติและกระตือรือร้นที่จะเติมเต็มศักยภาพของเขาในบทบาทผู้บริหารระดับสูงที่จะมีผลต่อประสบการณ์ในอุตสาหกรรมและการบริหารจัดการที่สำคัญของเขาในขณะที่เสียใจกับการตัดสินใจออกจากกลุ่มเราขอให้เขาประสบความสำเร็จในอนาคต .”

John O’Malia กรรมการผู้จัดการกลุ่มแสดงความคิดเห็นว่า:

“ ช่วงเวลาของฉันที่ PartyGaming นั้นไม่ธรรมดาเรามีความก้าวหน้าอย่างมากในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งพอร์ตโฟลิโอเกมของกลุ่มซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้สำเร็จก่อนที่จะก้าวต่อไปฉันภูมิใจอย่างมากกับความก้าวหน้าที่เราได้ทำและความจริงที่ว่าหลายกลุ่ม ตอนนี้เกมได้รับการยอมรับอีกครั้งว่าดีที่สุดในระดับเดียวกันในขณะที่ฉันจะพลาดความตื่นเต้นในการทำงานให้กับ บริษัท เกมออนไลน์ชั้นนำของโลกอย่างแน่นอนฉันรอคอยที่จะรับมือกับความท้าทายทางธุรกิจใหม่ ๆ ”

ดูบลินไอร์แลนด์ – ตามรายงานของเอเอฟพี: “เจ้ามือรับแทงม้าชาวไอริชเสนอราคาต่อวลีที่บารัคโอบามาประธานาธิบดีสหรัฐที่ได้รับเลือกตั้งอาจใช้ในสุนทรพจน์เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันอังคาร

“ในการเดิมพันที่มีธีมสำหรับการเปิดตัวนักเตะสามารถวางเดิมพันตามระยะเวลาของสุนทรพจน์ของโอบามาเรตติ้งทีวีและสิ่งที่เขาจะพูดถึงเป็นครั้งแรกในระหว่างที่อยู่

“ราคาที่ดีที่สุดสำหรับเนื้อหาในสุนทรพจน์ของเขาคือ 8-1 สำหรับ ‘การเปลี่ยนแปลงมาแล้ว’, 10-1 สำหรับ ‘ใช่เราทำได้’ และ 12-1 สำหรับ ‘ความเชื่อพื้นฐาน’, ‘ในขณะที่ฉันยืนอยู่ที่นี่ในวันนี้’, ‘กำหนดช่วงเวลา’ และ ‘God Bless America’

“ในอีกด้านหนึ่งของสเปกตรัมช็อตยาวรวม 500-1 สำหรับ” เดิมพันเสมอสีดำ! ” และ 250-1 สำหรับ ‘เตรียมตัวให้พร้อมที่จะดังก้อง’ และ ‘ชีวิตก็เหมือนกล่องช็อคโกแลต’ เจ้ามือรับแทงกล่าวว่า Paddy Power … ”

ลอนดอนประเทศอังกฤษ – (ข่าวประชาสัมพันธ์) – ในช่วงเจ็ดปีที่ผ่านมาคาสิโนออนไลน์ Casino Tropez เติบโตขึ้นจากจุดแข็งสู่จุดแข็งการพัฒนาโปรโมชั่นเทคโนโลยีการบริการลูกค้าและเกมออนไลน์เพื่อให้สมาชิกได้รับประสบการณ์การเล่นเกมออนไลน์ที่ดีที่สุด รอบ ๆ . นับตั้งแต่เปิดตัวครั้งแรก CasinoTropez.com ได้รับรางวัลมากมายและกลายเป็นหนึ่งในคาสิโนที่โดดเด่นที่สุดบนเน็ต

ในการเฉลิมฉลองวันเกิดครบรอบ 7 ปีของ CasinoTropez.com สมาชิกจะได้รับข้อเสนอที่ยิ่งใหญ่กว่าชีวิตและไม่เคยเห็นที่คาสิโนออนไลน์มาก่อน ในวันที่ 21 มกราคมสมาชิกคาสิโนทุกคนจะมีสิทธิ์ได้รับโบนัส 70% สูงถึง 7,000 ดอลลาร์สหรัฐสำหรับการฝากเงินครั้งแรกของวัน

โปรโมชั่นวันเกิดของ Casino Tropez ไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น คาสิโนออนไลน์ได้ร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญการแข่งขันสด Elite Challenge เพื่อมอบการแข่งขันสดพิเศษให้กับสมาชิกคาสิโน สมาชิกที่เล่นเกมใด ๆ ในช่วงวันเกิดของ Casino Tropez จะเข้าสู่ Elite Challenge พิเศษโดยอัตโนมัติ ผู้เล่นเจ็ดอันดับแรกในระหว่างการแข่งขันหนึ่งวันจะได้รับ $ 777 ต่อคนเพื่อเล่นเกมคาสิโนใด ๆ จากเกมคาสิโนมากกว่า 100 เกม

ผู้จัดการคาสิโน Renee Pascale กล่าวว่า “เราตื่นเต้นมากกับการเฉลิมฉลองวันเกิดของเราและเราต้องการให้สมาชิกของเราสนุกให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นเป็นเหตุผลที่เราตัดสินใจที่จะมีสององค์ประกอบที่แตกต่างกันในการส่งเสริมการขายของเราประการแรกข้อเสนอการฝากเงินจำนวนมากจากนั้นจึง การแข่งขันสดที่สมาชิกสามารถแข่งขันกันเองในการท้าทายที่เป็นมิตรเพื่อรับรางวัลเงินสดฟรี ”

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา www.CasinoTropez.com ได้กลายเป็นหนึ่งในคาสิโนออนไลน์ที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดบนอินเทอร์เน็ต ด้วยประสบการณ์เจ็ดปีในอุตสาหกรรมเกมออนไลน์ Casino Tropez มีความโดดเด่นในด้านประสิทธิภาพและถูกมองว่าเป็นหนึ่งในคาสิโนออนไลน์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในอุตสาหกรรม

LOUISVILLE, Kentucky – ในวันนี้ศาลอุทธรณ์ของรัฐเคนตักกี้ได้ออกคำตัดสินห้ามมิให้ศาลแฟรงคลินเซอร์กิตบังคับใช้คำสั่งยึดชื่อโดเมน 141 ชื่อในคดียึดโดเมน ศาลพบว่าชื่อโดเมนอินเทอร์เน็ตไม่ถือเป็นอุปกรณ์การพนันภายใต้กฎหมายของรัฐเคนตักกี้และศาลแฟรงคลินเคาน์ตี้เซอร์กิตผิดพลาดอย่างชัดเจนในการสรุปว่าชื่อโดเมนสามารถตีความได้ว่าเป็นอุปกรณ์การพนันซึ่งอาจถูกริบ

ศาลอุทธรณ์ได้รับการโต้แย้งที่มีประสิทธิภาพจากกลุ่มพันธมิตรที่เข้มแข็งของกลุ่มเสียงอิสระที่คัดค้านการพิจารณาคดีของศาลแฟรงคลินเซอร์กิต กลุ่มต่างๆเช่น PPA, ACLU ของรัฐเคนตักกี้และ Electronic Frontier Foundation ล้วนประสบความสำเร็จในการพิจารณาคดีกับศาลอุทธรณ์จากมุมมองทางกฎหมายที่หลากหลาย

“นี่เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่สำหรับเสรีภาพทางอินเทอร์เน็ตและสิทธิของชาวเคนตักกี้ที่ชื่นชอบการเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์” จอห์นแพปพาสกรรมการบริหารของ Poker Players Alliance “เรายินดีที่ศาลอุทธรณ์ได้บังคับกลับคำตัดสินก่อนหน้านี้ของผู้พิพากษา Wingate และยืนยันข้อโต้แย้งหลายประการที่มีขึ้นในการต่อต้านการพยายามยึดอำนาจศาลอุทธรณ์ได้เห็นด้วยกับตำแหน่งของ PPA ที่ผู้พิพากษา Wingate ไม่มีเขตอำนาจในการพิจารณาคดี ออกคำสั่งที่เขาเข้ามาต่อต้านโดเมนเหล่านี้และเลขานุการบราวน์ไม่มีสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะกีดกันพลเมืองของรัฐเคนตักกี้ในการเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์ ”

“ในนามของสมาชิก PPA หลายพันคนที่อาศัยอยู่ในรัฐเคนตักกี้เราหวังว่าผู้ว่าการรัฐเบเชียร์และเลขาธิการบราวน์จะละทิ้งความพยายามที่เข้าใจผิดนี้และมุ่งเน้นไปที่พลังงานใหม่ในการควบคุมและการเก็บภาษีของโป๊กเกอร์อินเทอร์เน็ต” Rich Muny ผู้อำนวยการ PPA ของรัฐเคนตักกี้กล่าว ที่อาศัยอยู่ใน Union, KY “แนวทางสามัญสำนึกนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ชื่นชอบการเล่นโป๊กเกอร์ของรัฐเคนตักกี้และรายได้จะเป็นประโยชน์ต่อรัฐโดยรวมแทนที่จะใช้จ่ายอย่างหนักเพื่อหาเงินดอลลาร์ในกรณีนี้ผู้ว่าการรัฐสามารถเปลี่ยนสิ่งนี้ให้กลายเป็นแหล่งรายได้ใหม่ที่จำเป็นมากสำหรับเครือจักรภพ ”

ในการตัดสิน 2-1 ศาลอุทธรณ์ของรัฐเคนตักกี้ตัดสินเมื่อวันอังคารว่ารัฐไม่สามารถยึดโดเมนการพนันออนไลน์ 141 โดเมนได้เนื่องจากชื่อโดเมนไม่ใช่อุปกรณ์การพนันภายใต้กฎหมายของรัฐเคนตักกี้

ปกครองพลิกคว่ำการตัดสินใจตุลาคมที่ทำโดยแฟรงคลินรอบตัดสินโทมัสวินเกทที่ถูกกล่าวหาโดเมนการพนันออนไลน์จะถูกยึดโดยรัฐเพราะโดเมนการพนันออนไลน์ประกอบด้วยอุปกรณ์การเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายที่ถูกต้องห้ามตามกฎหมายเคนตั๊กกี้

ในบรรดาเว็บไซต์ที่รัฐเคนตักกี้กำหนดเป้าหมาย ได้แก่ PokerStars, Full Tilt Poker, Absolute Poker, Bodog และ Slotocash

เมื่อปลายวันพุธเจไมเคิลบราวน์เลขาธิการคณะรัฐมนตรีความยุติธรรมและความปลอดภัยสาธารณะของรัฐเคนตักกี้ประกาศว่ารัฐเคนตักกี้จะอุทธรณ์คำตัดสินของวันอังคาร

“เครือจักรภพจะดำเนินการต่อไปเพื่อปกป้องพลเมืองเคนตักกี้จากการดำเนินการพนันทางอินเทอร์เน็ตที่ผิดกฎหมายและอุทธรณ์คำตัดสินของศาลอุทธรณ์เมื่อเร็ว ๆ นี้ต่อศาลฎีกาของรัฐ” บราวน์กล่าว “หลักฐานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมที่ผิดกฎหมายและไม่ได้รับการควบคุมกำลังเกิดขึ้นในรัฐเคนตักกี้และมีการสูญเสียเงินหลายล้านดอลลาร์อันเป็นผลมาจากกิจกรรมนั้นซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่ได้โต้แย้งในคำตัดสินของวันอังคารขณะนี้เรามีผู้พิพากษา 2 คนที่เห็นด้วยกับจุดยืนของเรา และอีกสองคนที่ไม่เห็นด้วยดังนั้นขั้นตอนที่เหมาะสมที่สุดคือทำให้คดีของเราขึ้นสู่ศาลที่สูงขึ้น ”

ในขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐเคนตักกี้สัญญาว่าจะอุทธรณ์อุตสาหกรรมการพนันออนไลน์กำลังเฉลิมฉลองชัยชนะทางกฎหมายที่หาได้ยาก

“นี่เป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่สำหรับเสรีภาพทางอินเทอร์เน็ตและสิทธิของชาวเคนตักกี้ที่ชื่นชอบการเล่นโป๊กเกอร์ออนไลน์” จอห์นแพปพาสผู้อำนวยการบริหารของ Poker Players Alliance กล่าวเพื่อตอบสนองต่อการตัดสินใจ “เรายินดีที่ศาลอุทธรณ์ได้บังคับกลับคำตัดสินก่อนหน้านี้ของผู้พิพากษา Wingate และยืนยันข้อโต้แย้งหลายประการที่มีขึ้นเพื่อต่อต้านการพยายามยึดอำนาจ”

ผู้พิพากษามิเชลเคลเลอร์ซึ่งเขียนโดยคนส่วนใหญ่ระบุว่าคำตัดสินของวันอังคารขึ้นอยู่กับว่า “ชื่อโดเมนอยู่ในข้อกำหนดตามกฎหมายหรือไม่” ของกฎหมายรัฐเคนตักกี้

“มันเป็นการเหยียดความงมงายที่สรุปได้ว่าชุดตัวเลขหรือที่อยู่อินเทอร์เน็ตอาจกล่าวได้ว่าเป็น” เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ทางกลหรืออื่น ๆ … ได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นเพื่อใช้ในการพนันเป็นหลัก ” เคลเลอร์เขียน

“ดังนั้นเราจึงเชื่อมั่นว่าศาลพิจารณาคดีมีข้อผิดพลาดอย่างชัดเจนในการสรุปว่าชื่อโดเมนสามารถตีความได้ว่าเป็นอุปกรณ์การพนันที่อาจถูกริบ” Keller กล่าวเสริม

ศาลยังตัดสินว่าสมาคมการค้าการพนันทางอินเทอร์เน็ตหลายแห่งได้ยืนโต้แย้งต่อหน้าศาล

ผู้พิพากษาเจฟฟ์เทย์เลอร์เข้าร่วมกับเคลเลอร์ในการตัดสินเสียงข้างมากในขณะที่ผู้พิพากษาไมเคิลคาเปอร์ตันไม่เห็นด้วย

ในความขัดแย้งของเขา Caperton แย้งว่าศาลจำเป็นต้องพิจารณาความหมายของอุปกรณ์การพนันออนไลน์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

“โดเมนการพนันทางอินเทอร์เน็ตทำหน้าที่เป็นที่อยู่ที่ช่วยให้คอมพิวเตอร์ในพื้นที่สามารถค้นหาและสื่อสารกับคอมพิวเตอร์ระยะไกลได้” คาเปอร์ตันกล่าว “ในขณะที่เราเห็นชื่อบนหน้าจอคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์” เห็น “สตริงของตัวเลข” สตริงของตัวเลข “เป็นส่วนประกอบที่จำเป็น” ของอุปกรณ์การพนันทางอินเทอร์เน็ตเนื่องจากหากไม่มีตัวเลขเหล่านี้จะไม่สามารถเชื่อมโยงระหว่างคอมพิวเตอร์ เริ่มต้นและ / หรือบำรุงรักษาเช่นเดียวกับสายที่วางไว้ในคอมพิวเตอร์ก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของคอมพิวเตอร์ดังนั้นชื่อโดเมนอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ระยะไกลเพื่อวัตถุประสงค์ในการพนันก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์การพนัน ”

(ข่าวประชาสัมพันธ์) – ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่อยู่เสมอที่ Online-casinos.com นำโดยผู้ดูแลเว็บ Jan Balslev ได้มาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ที่สนุกสนานและฟรีสำหรับผู้เยี่ยมชม – MakeSlots Online-casinos.com ใช้เทคโนโลยีที่ไม่ต้องดาวน์โหลด Flash โดยใช้เทคโนโลยีที่เรียบง่ายในการจัดการกับผู้เล่น บริษัท ในเครือและผู้ดูแลเว็บด้วยเครื่องมือพื้นฐานที่ใช้งานง่ายซึ่งสร้างเครื่องสล็อตที่ดูเป็นมืออาชีพและปรับแต่งได้สูง

บริการฟรีทั้งหมดมีอยู่ในเว็บไซต์ MakeSlots.com ของ Balslev ที่ MakeSlots.com ซึ่งผู้เยี่ยมชมจะได้พบกับคำแนะนำภาพเคลื่อนไหวที่ตรงไปตรงมาและองค์ประกอบทั้งหมดที่จำเป็นในการสร้างเครื่องสล็อตของตนเองอย่างรวดเร็วและง่ายดายโดยการนำเข้ากราฟิกจากที่อื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ต

“Makeslots.com อนุญาตให้นักเล่นเว็บทั่วไป เล่นบาคาร่า GClub รวมถึงเจ้าของเว็บไซต์สร้างเครื่องสล็อตที่กำหนดเองได้” Balslev กล่าว “จากนั้นพวกเขาสามารถเล่นผลงานที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะบนเว็บไซต์ MakeSlots หรือสามารถเลือกตัวเลือกที่ให้ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปในรูปแบบรหัสซึ่งพวกเขาสามารถส่งออกไปยังเว็บไซต์ของตนเองเพื่อใช้งาน …

ความเป็นไปได้ในการใช้บริการนั้นไร้ขีด จำกัด – จินตนาการถึงธีมทางการเมืองด้วยกราฟิกที่มี Barack Obama หรือไม่? ไม่มีปัญหา! หากคุณเป็นแฟนกีฬาหรืออาจเป็นพันธมิตรที่โปรโมตหนังสือกีฬานี่คือองค์ประกอบการเล่นเกมที่น่าสนใจและแปลกใหม่ซึ่งคุณสามารถเพิ่มลงในเว็บไซต์ของคุณเพื่อเพิ่มความน่าสนใจและดึงดูดใจ บางคนอาจต้องการสร้างช่องทางในแบรนด์ธุรกิจของตนเองซึ่งเป็นไปได้ทั้งหมด

“การเรียงสับเปลี่ยนและหัวข้อที่ผู้เล่นคาสิโนออนไลน์ บริษัท ในเครือหรือผู้ดูแลเว็บสามารถใช้ได้ถูก จำกัด ด้วยจินตนาการของพวกเขาเอง” Balslev กล่าว “นี่เป็นโครงการที่เรามีความสนุกสนานมากมายในขณะที่พัฒนาแนวคิดและทุกคนก็สามารถลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีไฟได้

“ไม่ว่าคุณจะใช้คนดังกีฬาองค์ประกอบการเล่นเกมหรือกราฟิกส่วนตัวคุณสามารถสร้างสล็อตเล่นทันทีที่ไม่เหมือนใครและปรับแต่งได้สูงซึ่งให้ความบันเทิงและใช้งานได้จริง

“และที่ใกล้กว่านั้นคือผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องมีทักษะทางเทคนิคอย่างแน่นอนเราได้ทำทุกอย่างเพื่อคุณและทุกสิ่งที่คุณต้องการแม้กระทั่งคำแนะนำเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่จะพาคุณไปก็อยู่ที่นั่นในรูปแบบคำแนะนำภาพเคลื่อนไหวที่เรียบง่ายบนเว็บไซต์ MakeSlots”

Balslev พัฒนาแนวคิด MakeSlots เล่นบาคาร่า GClub หลังจากตรวจสอบความคิดเห็นของผู้เล่นคาสิโนออนไลน์ในสหรัฐอเมริกาจำนวนมากที่ผิดหวังจากการถอน บริษัท ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ออกจากตลาดนั้นแม้ว่าแนวคิดนี้จะมีแอปพลิเคชันที่เท่าเทียมกันในตลาดต่างประเทศทั้งหมดและผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนได้รับเชิญให้ใช้สิ่งอำนวยความสะดวก

ตามรายงานของ Poker News Daily: “ในอีเมลที่ส่งไปยังสมาชิกของเว็บไซต์โป๊กเกอร์ออนไลน์ยอดนิยม Doyle’s Room เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการประกาศว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วสิ่งที่หมายถึงยังคงมีให้เห็น แต่ Poker News Daily สามารถ ยืนยันว่าผู้ให้บริการซอฟต์แวร์รายใหม่กำลังดำเนินการอยู่นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีกำหนดจะดำเนินการภายในสัปดาห์นี้

เว็บเกมส์ยิงปลา Sa Gaming สมัครสมาชิก Royal Online

เว็บเกมส์ยิงปลา คาสิโน Majestic Star ในแกรีรัฐอินเดียนา – เมืองที่เต็มไปด้วยการคอรัปชั่นการสูญเสียงานและการอพยพของประชากรย้อนกลับไปในช่วงทศวรรษที่ 1960 เป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูเศรษฐกิจที่ไม่สบายของเมือง Rust Belt สถานที่ขนส่งสินค้าแห่งใหม่ที่มีศักยภาพจะเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นตัวดังกล่าว ตอนนี้ บริษัท ที่ปรึกษาแห่งหนึ่งในรัฐอินเดียนามีแนวคิดในการสร้างรายได้ทั้งสองแหล่ง

สมาชิกสภานิติบัญญัติของรัฐอินเดียนาได้เรียนรู้จาก บริษัท ที่ปรึกษาว่า Buffington Harbor ในทะเลสาบมิชิแกนอาจได้รับการพัฒนาให้เป็นท่าเรือขนส่งสินค้าที่มีกำไร แต่นั่นจะหมายถึงคาสิโน Majestic Star ซึ่งจอดอยู่ที่ท่าเรือจะต้องหาบ้านใหม่ (ภาพ: Jon Hendricks / The Times of Northwest Indiana)
ตามที่ บริษัท ที่ปรึกษา Vickerman and Associates ซึ่งให้คำปรึกษาแก่สมาชิกสภานิติบัญญัติของรัฐอินเดียนาในเรื่องนี้การย้าย Majestic Star จากจุดปัจจุบันในท่าเรือบัฟฟิงตันของทะเลสาบมิชิแกนจะเป็นประโยชน์ต่อคาสิโนเงินของรัฐและ บริษัท ท่าเรือแห่งใหม่ที่เสนอเพื่อบู๊ต

ประธานาธิบดีวิคเคอร์แมนบอกกับฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐว่าท่าเรือบัฟฟิงตันซึ่งขณะนี้เรือคาสิโนสองลำกำลังเทียบท่าเป็นจุดสำคัญสำหรับสถานที่ขนส่งสินค้าที่จะนำงานและเงินมาสู่เศรษฐกิจในท้องถิ่น การย้ายคาสิโนมาเจสติกสตาร์ไม่เพียง แต่เปิดโอกาสให้มีโอกาสนั้น แต่ยังส่งผลดีต่อคาสิโน

ผู้อำนวยการของ Union Gaming Analytics Bill Alsup เห็นด้วยและกล่าวว่าการย้ายดังกล่าวจะเพิ่มรายได้โดยรวมจากร้านอาหารสถานบันเทิงโรงแรมและร้านค้าได้ถึง 30 เปอร์เซ็นต์หากคาสิโนย้ายจากที่ตั้งปัจจุบันไปยังจุดใกล้ทางเดิน I-80/94 ทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐที่นำไปสู่เมืองดีทรอยต์รัฐมิชิแกน

ความเป็นไปได้ดังกล่าวทำให้นายกเทศมนตรี Gary Karen Freeman-Wilson รู้สึกกระตือรือร้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากได้ยินว่าจะทำให้ผู้อยู่อาศัย 300,000 คนใน Gary และบริเวณโดยรอบออกมาเล่นได้ง่ายขึ้น

กลับสู่ความรุ่งโรจน์
จอห์นวิคเคอร์แมนบอกกับคณะกรรมการศึกษาระหว่างกาลด้านการพาณิชย์และการพัฒนาเศรษฐกิจของสภานิติบัญญัติแห่งรัฐอินเดียนาว่าสินค้าเกือบ 200 ล้านตันผ่านท่าเรือบัฟฟิงตันในแต่ละปีและการสร้างสถานที่ขนส่งสินค้าอาจเป็นทางเลือกที่ถูกกว่าและง่ายกว่าสำหรับผู้ขนส่ง

ฉันคิดว่าเรามีโอกาสที่ไม่เหมือนใครและเป็นบวกที่นี่”วิคเคอร์แมนกล่าว “ เราเชื่อว่ามันสามารถสกัดกั้นการขนส่งสินค้าและขนถ่ายสินค้าได้ด้วยต้นทุนที่รวดเร็วและถูกลง”

ความคิดที่จะย้ายคาสิโนดูเหมือนจะเป็นความคิดที่ตัวแทนของรัฐเปิดให้พิจารณา: ตัวแทน Bob Morris กล่าวว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของเมือง

“ แกรี่เคยเป็นแรงผลักดันในรัฐอินเดียนา มันทำให้เกิดความสั่นสะเทือนทางเศรษฐกิจอย่างมาก…และเลี้ยงดูรัฐของเราเป็นเวลาหลายปีทางการเงิน” เขากล่าว
ชนเผ่า Santa Ana Pueblo เปิดตัวการพนันกีฬาเมื่อวันอังคารที่ Santa Ana Star Casino โดยร่วมมือกับ USBookmaking ในเนวาดา ในการทำเช่นนั้นนิวเม็กซิโกกลายเป็นรัฐที่หกของสหรัฐอเมริกาที่เสนอการพนันกีฬาแบบเต็มรูปแบบและถูกกฎหมายและอันดับที่ห้านับตั้งแต่การลดลงของ PASPA

ซานตาอานาปวยโบล
คาดว่าการพนันกีฬาของนิวเม็กซิโกจะส่งผลกระทบเป็นโดมิโนในขณะที่ชนเผ่าอื่น ๆ ติดตามการนำของซานตาอานาปวยโบล ชนเผ่าเมสคาเลโรอาปาเช่มีข่าวลือว่าจะอยู่ต่อไป (ภาพ: John Locher / AP / Shutterstock)
การเปิดตัวครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่ไม่สำคัญนักโดยไม่มีการประโคมข่าวใด ๆ ที่เกิดขึ้นก่อนการเปิดหนังสือกีฬาเล่มแรกในรัฐเช่นนิวเจอร์ซีย์และเดลาแวร์ซึ่งผู้ว่าการรัฐและคนดังได้รับเชิญให้วาง

ในความเป็นจริงตามที่ James Barron คอลัมนิสต์กีฬาของSanta Fe New Mexicanสื่อไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงการเปิดหนังสือกีฬาของ Santa Ana Star

Barron ไปด้วยกันเพียงเพื่อความสนุกของมัน เมื่อมาถึงไม่นานหลังจากการเปิดหนังสือกีฬาตอนเที่ยงเขารายงานว่ามีผู้คนจำนวนมากและมีคนประมาณ 10 คนยืนอยู่ระหว่างตัวเขาเองและเดิมพันกีฬาครั้งแรกของเขา

ชนเผ่าอื่น ๆ ที่จะติดตาม
การเปิดตัวเกิดขึ้นแม้ว่าจะไม่มีการผ่านกฎหมายการพนันกีฬา – หรือแม้กระทั่งการแนะนำ – โดยฝ่ายนิติบัญญัติ Santa Ana Pueblo เชื่อว่าในฐานะการเล่นเกมระดับ III การพนันกีฬาได้รับการคุ้มครองอย่างกะทัดรัดด้วยรัฐและดูเหมือนว่าพวกเขาจะถูก

ชนเผ่าได้รับไฟเขียวที่มีประสิทธิภาพผู้ชนะลอตเตอรีในสหราชอาณาจักรถูกกล่าวหาว่าแกล้งทำตั๋วของเขาเพื่อรับแจ็คพอต 2.5 ล้านปอนด์ (3.27 ล้านดอลลาร์) เมื่อเกือบสิบปีที่แล้วไม่ได้สารภาพผิดต่อการฉ้อโกงหนึ่งครั้งโดยการเป็นตัวแทนเท็จในระหว่างการพิจารณาคดีที่ศาลผู้พิพากษาเซนต์อัลบันส์เมื่อวันอังคาร Edward Putman วัย 53 ปีเชื่อว่าเขากำลังถูก“ ดำเนินคดีอย่างมีเจตนาร้าย” ทนายความของเขากล่าว

เอ็ดเวิร์ดพุทแมน
Edward Putman ไม่ได้มีความผิดที่ศาลผู้พิพากษา St Albans เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเพื่อกล่าวหาว่าเขาปลอมตั๋วที่ชนะในการจับสลากในปี 2009 ของเขา แต่มีข่าวลือว่ามีพยานคนใหม่พร้อมที่จะให้การเป็นพยานกับเขา (ภาพ: David Mirzoeff / PA)
Putman ได้รับการขนานนามว่า “the Lotto Rapist” โดยแท็บลอยด์หลังจากโชคลาภของเขาเพราะเขาถูกจำคุกเก้าปีในปี 1990 จากข้อหาข่มขืนกระทำชำเราเด็กหญิงอายุ 17 ปีอย่างทารุณ นอกจากนี้เขายังมีความเชื่อมั่นในเรื่องการกระทบกระทั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและการฉ้อโกงสวัสดิการ

การสอบสวนข้อกล่าวหาที่ว่า Putman ได้มอบตั๋วปริญญาเอกให้แก่ Camelot ผู้ให้บริการลอตเตอรี่แห่งชาติในเดือนกันยายน 2552 ในตอนแรกถูกตำรวจทิ้งเนื่องจาก Camelot ทำหลักฐานชิ้นสำคัญหายไปนั่นคือตั๋ว

หลักฐานใหม่
แต่การสอบสวนของคณะกรรมการการพนันแห่งสหราชอาณาจักรในปี 2559 สรุปว่ามี “มีแนวโน้มมากกว่าที่จะไม่” ที่จะมีการฉ้อโกงเกิดขึ้น หน่วยงานกำกับดูแลปรับ Camelot 3 ล้านปอนด์ (393 ล้านดอลลาร์) สำหรับการจ่ายเงินสำหรับตั๋วที่เชื่อว่าได้รับความเสียหายโดยเจตนาและถูกปลอมแปลง แต่ยอมรับว่า Putman อาจจะเก็บเงิน

ในเดือนกันยายนที่เห็นได้ชัดว่าไม่ทราบว่าการสืบสวนของตำรวจที่ได้รับการเปิด, Putman ก็ถูกเรียกเก็บเงินกับการทุจริต ยังไม่ชัดเจนว่ามีหลักฐานใหม่อะไรที่ทำให้อัยการสามารถฟ้องร้องเขาได้แม้ว่าแหล่งข่าวที่พูดกับThe Daily Mirrorเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกล่าวว่าพยานคนใหม่ยินดีที่จะให้การกับ Putman

“ ผู้คนในการสอบสวนได้รับแจ้งว่าในที่สุดคนที่ทำงานที่ลอตเตอรีก็ออกมา” แหล่งข่าวซึ่งอธิบายว่า“ ใกล้เคียงกับการสอบสวน”

“ พวกเขาเป็นคนแรกที่เต็มใจให้การว่าตั๋วอาจเป็นของปลอม” แหล่งข่าวกล่าวเสริม “ มันเป็นการพัฒนาครั้งใหญ่เพราะเป็นเวลานานแล้วที่ตำรวจต้องอดกลั้นหลักฐาน หากเขาถูกตัดสินว่ามีความผิดเขาอาจถูกบังคับให้ส่งเงินคืน”

ภายในงาน
เป็นที่สงสัยกันมานานแล้วว่า Putman ได้ทำการฉ้อโกงตามข้อกล่าวหาโดยได้รับความช่วยเหลือจากคนใน Camelot Giles Knibbs เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีที่ทำงานให้กับแผนกฉ้อโกงของ Camelot ในเวลานั้นซึ่งอาจให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับตั๋วที่ชนะของ Putman Knibbs ฆ่าตัวตายในปี 2559 ท่ามกลางการอ้างว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของแผนการแบล็กเมล์พุทแมน

Putman ถ่ายทำสื่อทางโทรศัพท์ขณะที่เขาเข้าไปในศาลในวันอังคารใบหน้าของเขาถูกปกคลุมด้วยแว่นกันแดดและผ้าพันคอสีดำและหมวก ข้างในเขาพูดเพียงเพื่อขอร้องว่าไม่มีความผิดและยืนยันรายละเอียดส่วนตัวของเขา

เขามีกำหนดจะปรากฏตัวที่ St Albans Crown Court ในวันที่ 19 พฤศจิกายนากสำนักงานอัยการสูงสุดของนิวเม็กซิโกเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว AG ไม่พบอุปสรรคทางกฎหมายต่อความทะเยอทะยานโดยประกาศว่า“ การพนันกีฬาที่คาสิโน Santa Ana Star อยู่ภายใต้การควบคุมของ Pueblo of Santa Ana Gaming Regulatory Commission”

Vic Salerno ประธาน USBookmaking และผู้มีประสบการณ์ด้านหนังสือกีฬาของเนวาดาบอกกับSFNMเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าคาสิโนของชนเผ่าอื่น ๆ “ เข้าสู่กระบวนการ” ในการสร้างหนังสือกีฬาที่ตนเป็นเจ้าของ

เขาปฏิเสธที่จะตั้งชื่อใด ๆ แต่แหล่งข่าวในวงการบอกกับSports Handleเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าชนเผ่า Mescalero Apache อยู่ระหว่างการเปิดตัวการพนันกีฬาที่รีสอร์ท Inn of the Mountain Gods โดยร่วมมือกับ IGT

การเดิมพันกีฬา Ops แบบอินเดียเท่านั้น
ตัวแทนของรัฐ Moe Maestas (D-Albuquerque) กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าแม้ว่าจะน่าเสียดายที่รัฐจะไม่ได้รับส่วนแบ่งรายได้จากการพนันกีฬา แต่เขาก็สนับสนุนการลงทุนของชนเผ่าซึ่งเขากล่าวว่าสามารถช่วยการท่องเที่ยวได้

Maestas บอกกับSFNMว่าจะไม่มีคำถามเกี่ยวกับการที่สภานิติบัญญัติผ่านกฎหมายเพื่อรับรองการพนันกีฬาเชิงพาณิชย์เพราะจะเป็นการละเมิดความพิเศษของชนเผ่าในการเล่นเกมระดับ III ตามที่ระบุไว้ในคอมแพคที่มีอยู่

“ ฉันอยากให้นักพนันเดิมพันกับหน่วยงานในท้องถิ่นมากกว่ากับเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตเหล่านี้ทั้งหมดจากบาฮามาส” Maestas กล่าว “ กุญแจสำคัญคือการอนุญาตให้หน่วยงานชนเผ่ามีสิทธิ์ แต่เพียงผู้เดียวในตลาดนิวเม็กซิโก”
รักษาความเป็นพลเรือน
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นใน Gary ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าพวกเขาจะทำในสิ่งที่จำเป็นเพื่อปกป้องรายได้ของคาสิโน
เดนนิสฮอฟ – แมงดากฎหมายที่มีชื่อเสียงที่สุดของอเมริกาเสียชีวิตแล้วด้วยวัย 72 ปี

เดนนิสฮอฟค้าประเวณีซ่องเนวาดาตาย
เจ้าของซ่องและผู้สมัครสภาเนวาดาเดนนิสฮอฟเสียชีวิตแล้ว (ภาพ: John Byrne / Nevada Independent / Love Ranch / Casino.org)
ข่าวดังกล่าวสร้างความตกใจให้กับผู้ที่ใกล้ชิดเขามากที่สุดเนื่องจากเจ้าของซ่องในเนวาดาที่รู้จักกันมานานเพิ่งฉลองวันเกิดของเขาด้วยการทุบตีดาราที่มีชื่อเช่นดาราหนังโป๊รอนเจเรมีอดีตนายอำเภอแอริโซนาโจอาร์ไพโอบุคคลทางการเมืองโรเจอร์สโตนและ Grover Norquist และ Heidi Fleiss หุ้นส่วนเก่าแก่ของ Hof ฮอฟเป็นผู้สมัครสมัชชาแห่งรัฐที่ดำเนินการโดยใช้ตั๋ว GOP ในเขต 36

“ เขาบอกว่ามันเป็นคืนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาซึ่งทำให้เรื่องนี้แปลกประหลาดจริงๆ” Jeremy กล่าวถึงงานวันเกิดวันที่ 14 ตุลาคมของ Hof ที่ Carson City Bunny Ranch ของเขา หลังจากเรื่องเมื่อวันอาทิตย์ฮอฟและเพื่อน ๆ เดินทางลงใต้ไปที่ Love Ranch ทางเหนือของ Pahrump ซึ่งเขาจะเสียชีวิต

Jeremy และคนงานซ่อง Dasha Dare พบว่า Hof เปลือยกายอยู่บนเตียงประมาณ 11.00 น. PST ในวันอังคาร แดร์บอกว่าเธออยู่กับเขาเมื่อคืนก่อนและเขายังมีชีวิตอยู่เมื่อเธอออกจากห้องของเขาในตอนหัวค่ำของเช้าวันอังคาร

สิ่งนี้ทำให้ตกใจมาก” เจเรมีกล่าวกับผู้สื่อข่าว “ ผู้คนต่างชื่นชอบการใช้ชีวิตแบบเดย์ไลท์จากผู้ชาย คุณไม่คิดว่าแมงดาอเมริกันจะเป็นตุ๊กตาหมี แต่เขาเป็น”

สาเหตุการเสียชีวิตของ Hof ยังไม่แน่นอน ซ่องทั้งหมดของ Hof ปิดให้บริการในวันนี้เนื่องจากเขาเป็นผู้ถือใบอนุญาต แต่เพียงผู้เดียวสำหรับสิ่งอำนวยความสะดวก

บุกซ่อง
เช่นเดียวกับธุรกิจจำนวนมากในเนวาดา Hof หวังที่จะใช้ประโยชน์จาก Oakland Raiders ที่ย้ายไปอยู่ที่ลาสเวกัสเพื่อเริ่มฤดูกาล NFL ปี 2020 ฮอฟกล่าวว่าเขาจะสร้างซ่องที่มีธีมกีฬาแห่งแรกของโลกห่างจาก Strip ในปาห์รัมป์ไปทางเหนือ 25 ไมล์

“ สิ่งที่เราคาดไม่ถึงคือเด็กผู้หญิงในชุดเชียร์ลีดเดอร์ของ Raiders และของที่ระลึกเกี่ยวกับกีฬาทั่วกำแพง” Hof อธิบายเมื่อเดือนมีนาคม 2017“ ลาสเวกัสมีปัญหาโสเภณีผิดกฎหมายที่เลวร้ายที่สุดในอเมริกาและตอนนี้พวกเขามีทางเลือกทางกฎหมายแล้ว & rdquo; Hof กล่าวว่าสถานที่จัดงานในธีม Raiders ของเขาจะมอบส่วนลดให้กับผู้เล่นและบุคลากรในทีม

นายโรเจอร์กูเดลล์ผู้บัญชาการ NFL ไม่เห็นด้วยกับการอนุญาตให้ทีมใด ๆ เรียกลาสเวกัสกลับบ้านเนื่องจากการพนันกีฬาที่ถูกกฎหมายของเมืองแพร่หลาย การค้าประเวณีตามกฎหมายในบริเวณใกล้เคียงไม่ได้ช่วยอะไร

การค้าประเวณีเป็นสิ่งผิดกฎหมายในลาสเวกัสและทั่วทั้งคลาร์กเคาน์ตี้ แต่อนุญาตใน 12 จาก 16 มณฑลที่เหลือในเนวาดา ห่างจากตัวเมืองลาสเวกัสเพียง 60 ไมล์มีซ่องที่ถูกกฎหมายสี่แห่งรวมถึง Hof’s Love Ranch

การเชื่อมต่อ Odom
ล่าสุด Hof ได้พาดหัวข่าวคนดังเมื่ออดีตผู้เล่น NBA Lamar Odom เกือบเสียชีวิตที่ Love Ranch The Las Vegas Review-Journalรายงานว่า Hof เสียชีวิตในห้องที่ Odom ใช้ยาเกินขนาดในปี 2015 อย่างน่าขนลุกในวันที่ 13 ตุลาคม

Sa Gaming ถูกตรวจพบว่ามีโคเคนในระบบของเขา แต่เขาไม่ได้ถูกตั้งข้อหาหลังจากที่เจ้าหน้าที่กล่าวว่ากระเพาะอาหารของเขาเผาผลาญยาผิดกฎหมายและเป็นการยากที่จะพิสูจน์ได้โดยปราศจากข้อสงสัยที่สมเหตุสมผลว่าเขามีความบกพร่องจากยาในช่วงเกิดเหตุ ไม่พบโคเคนหรือยาเสพติดในห้องของ Odom

ด้วยความช่วยเหลือของ Khloe Kardashian อดีตภรรยาของเขา Odom จึงเข้ารับการรักษาและอ้างว่าเงียบขรึม เว็บไซต์ซุบซิบรายงานเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าเขาถูกเจ้ามือรับพนันลักพาตัวไปเพราะหนี้การพนันที่ค้างอยู่ แต่ Odom ผู้ที่ตอบเรื่องแท็บลอยด์กลับถูกประณามว่า“ ฉันหลงทางไปในโพรงกระต่ายพร้อมกับผู้ลักพาตัวราพันเซลและคนแคระทั้งเจ็ดช่วยฉันด้วย!”

ได้รับการติดต่อ
เมื่อปีที่แล้วสภาเมืองของ Gary ได้หารือเกี่ยวกับการห้ามสูบบุหรี่ภายในคาสิโนของเมือง เมื่อ Pete Liguori ซีอีโอของ Majestic Star กล่าวว่าการห้ามสูบบุหรี่จะทำให้งานเกือบ 400 งานและรายได้ภาษี 3 ล้านดอลลาร์สภาไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอ
หน่วยงานกำกับดูแลการเล่นเกมของเนวาดากำลังต่อสู้กับแนวคิดที่จะอนุญาตให้คาสิโนยอมรับการเดิมพันกีฬาจากลูกค้าที่อาศัยอยู่ในรัฐอื่นซึ่งกิจกรรมการพนันนั้นถูกกฎหมาย แน่นอนว่าคำตัดสินนั้นมาพร้อมกับข้อกังวลทางกฎหมายมากมาย

หน่วยงานกำกับดูแลการพนันกีฬาเนวาดา
นักพนันกีฬาในรัฐนิวเจอร์ซีย์สามารถวางเดิมพันในหนังสือเนวาดาจาก Garden State ได้หากมีการเปลี่ยนแปลงกฎข้อบังคับ (ภาพ: Doug Hood / Asbury Park Press)
การเสนอการแก้ไขข้อบังคับ 22 ของพระราชบัญญัติควบคุมการเล่นเกมของเนวาดาจะแก้ไขคำสั่งที่ว่า “หนังสือสามารถยอมรับได้เฉพาะการเดิมพันกีฬาการเดิมพันที่ไม่ใช่การแข่งขันแบบ Parimutuel หรือการเดิมพันอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นด้วยตนเองเว้นแต่การส่งการเดิมพันจะเริ่มต้นจากภายใน รัฐเนวาดา” กฎหมายฉบับแก้ไขจะเพิ่มว่า“ …เว้นแต่การเดิมพันดังกล่าวจะถูกต้องตามกฎหมายในเขตอำนาจศาลที่เกิดขึ้นและกฎหมายของรัฐบาลกลางอนุญาตให้เดิมพันดังกล่าว”

ศาลสูงสุดของสหรัฐอเมริกาได้ตัดสินให้มีการละเมิดกฎหมายคุ้มครองมืออาชีพและกีฬาสมัครเล่น (PASPA) ในเดือนพฤษภาคม การตัดสินใจที่ให้อำนาจรัฐอย่างน้อยเวลาที่เป็นอิสระจากการแทรกแซงของรัฐสภาที่จะกำหนดกฎหมายของตัวเองและข้อบังคับเกี่ยวกับการพนันกีฬา

นับตั้งแต่การยกเลิก PASPA ห้ารัฐเดลาแวร์นิวเจอร์ซีย์เวสต์เวอร์จิเนียมิสซิสซิปปีและนิวเม็กซิโกได้เข้าร่วมเนวาดาในการออกกฎหมายหนังสือกีฬา

ความกังวลของรัฐบาลกลาง
คณะกรรมการควบคุมการเล่นเกมของเนวาดา (NGCB) กำลังพิจารณาการเปลี่ยนแปลงกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการพนันกีฬา ในระหว่างการประชุมในสัปดาห์นี้หน่วยงานของรัฐได้รับฟังคำให้การจากตัวแทนของผู้ประกอบการคาสิโนจำนวนมากรวมถึง MGM Resorts, Caesars Entertainment และ Wynn Resorts

อุตสาหกรรมเกมสนับสนุนการผ่อนปรนกฎระเบียบการพนันกีฬาของเนวาดา อย่างไรก็ตามกฎหมายของรัฐบาลกลางเข้ามาแทนที่กฎหมายของรัฐที่ขัดแย้งกันและ Wire Act อาจทำเช่นนั้นได้เมื่อพูดถึงข้อเสนอระหว่างรัฐ
หน่วยงานกำกับดูแลของสหราชอาณาจักรได้ปรับ Paddy Power Betfair (PPB) 2.2 ล้านปอนด์ (2.9 ล้านเหรียญสหรัฐ) หลังจากที่ผู้ประกอบการล้มเหลวในการหยุดลูกค้าสองรายจากการพนัน “เงินก้อนสำคัญ” ของเงินที่ถูกขโมยจากการแลกเปลี่ยนการพนัน Betfair

Paddy Power Betfair
อดีตหัวหน้าผู้บริหารของ เว็บเกมส์ยิงปลา ถูกตัดสินให้จำคุกห้าปีในเดือนธันวาคมในข้อหายักยอกเงิน 900,000 ปอนด์จากองค์กรการกุศลซึ่งส่วนใหญ่เขาระเบิดการแลกเปลี่ยนการพนัน Betfair (ภาพ: SWNS)
จากข้อมูลของThe Guardianหนึ่งในลูกค้าเหล่านี้คือ Simon Price อดีตผู้บริหารระดับสูงของ Birmingham Dogs Home ในภูมิภาคมิดแลนด์ของสหราชอาณาจักร เขาถูกตัดสินให้จำคุกห้าปีในเดือนธันวาคมในข้อหายักยอกเงิน 900,000 ปอนด์ (1.2 ล้านดอลลาร์) ในการจ่ายเงินมรดกให้กับองค์กรการกุศลตลอดระยะเวลาสี่ปี 650,000 ดอลลาร์ (857,000 ดอลลาร์) ซึ่งเขาได้จ่ายเงินให้กับ Betfair

ผู้พิพากษาพิจารณาคดีบอกไพรซ์ว่าการกระทำของเขา “ทำให้ความเชื่อมั่นของสาธารณชนลดลง” ในการทำงานบ้านของสุนัขและทำให้ความสามารถในการระดมทุน 1.85 ล้านปอนด์ (2.44 ล้านดอลลาร์) ต่อปีต้องเปิดกว้างต่อไป รายงานของสื่อในเวลานั้นระบุว่าไม่มีการชำระคืนเงินที่ถูกขโมยไปและรายงานว่ามีแนวโน้มที่จะได้รับการกู้คืน

แต่คณะกรรมการการพนันแห่งสหราชอาณาจักร (UKGC) ยืนยันเมื่อวันอังคารว่าเงินขององค์กรการกุศลจะได้รับการชดใช้จากค่าปรับ PPB ส่วนที่เหลือจะนำไปสู่ปัญหาการพนัน Gamble Aware การกุศล

Red Flags Unheeded
UKGC กล่าวว่า PPB ล้มเหลวในการแทรกแซงเมื่อพฤติกรรมของลูกค้าควรมีธงสีแดงที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่าผู้ประกอบการล้มเหลวในการดำเนินการตรวจสอบการป้องกันการฟอกเงินอย่างเพียงพอ ในการมอบค่าปรับนั้นอ้างถึงกรณีเฉพาะ 5 กรณีที่ PPB ล้มเหลวในหน้าที่ในการปฏิบัติตาม

“ จากความล้มเหลวของ Paddy Power Betfair ทำให้เงินจำนวนมากที่ถูกขโมยไหลผ่านการแลกเปลี่ยนของพวกเขาและสิ่งนี้ไม่สามารถยอมรับได้ ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต่อลูกค้าทุกคนในการพยายามป้องกันไม่ให้นำเงินที่ได้จากการก่ออาชญากรรมไปใช้ในการพนัน” UKGC กล่าว

“ ความล้มเหลวเหล่านี้ล้วนมาจากหลักการง่ายๆข้อเดียวคือผู้ปฏิบัติงานต้องรู้จักลูกค้าของตน หากพวกเขารู้จักลูกค้าและถามคำถามที่ถูกต้องพวกเขาก็จะวางตัวในตำแหน่งที่แข็งแกร่งเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ในการต่อต้านการฟอกเงินและความรับผิดชอบต่อสังคม” กล่าวเสริม

การเพิ่มค่าปรับ
หน่วยงานกำกับดูแลได้ปราบปรามความล้มเหลวในการปฏิบัติตามในช่วงปีที่แล้วซึ่งเป็นสัญญาณว่าอารมณ์ทางการเมืองได้เปลี่ยนไปสู่อุตสาหกรรมการพนันแบบเสรีของประเทศ ค่าปรับต่อ บริษัท การพนันในสหราชอาณาจักรเพิ่มขึ้นมากกว่าสิบเท่าในปี 2560 จาก 1.6 ล้านปอนด์ (2.1 ล้านดอลลาร์) ในปีที่แล้วเป็น 18 ล้านปอนด์ (24 ล้านดอลลาร์)

สิ่งเหล่านี้รวมถึงค่าปรับ 7.8 ล้านปอนด์ (10 ล้านเหรียญสหรัฐ) ที่ปรับให้กับ 888 Holdings สำหรับการอนุญาตให้ผู้คน 7,000 คนที่ห้ามตัวเองโดยสมัครใจเข้าถึงบัญชีของพวกเขา

“ เรามีความรับผิดชอบในการแทรกแซงเมื่อลูกค้าของเราแสดงสัญญาณของปัญหาการพนัน” Peter Jackson CEO ของ PPB กล่าว “ ในห้ากรณีนี้การแทรกแซงของเราไม่ได้ผลและเราต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่งที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น

“ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราได้ลงทุนในโปรแกรมการทำงานมากมายเพื่อเสริมสร้างทรัพยากรและระบบของเราในการพนันอย่างมีความรับผิดชอบและการปกป้องลูกค้า” เขากล่าวเสริม
สิ่งหนึ่งที่ทุกคนต้องได้รับการเตือนก็คือWire Act ห้ามการพนันระหว่างรัฐเกี่ยวกับกีฬา” ทนายความด้านเกมของลาสเวกัส Kate Lowenhar-Fisher จาก Dickinson Wright กล่าวกับ Casino.org เมื่อเร็ว ๆ นี้ “ มีคนจำนวนมากที่ไม่ได้คำนึงถึงข้อเท็จจริงนั้น”

ผ่านในปี 1961 พระราชบัญญัติ Wire ห้ามบุคคลหรือธุรกิจใด ๆ จากการมีส่วนร่วมในการเดิมพันโดยใช้ “สิ่งอำนวยความสะดวกในการสื่อสารผ่านสาย” เพื่อส่งเดิมพันผ่าน “การค้าระหว่างรัฐ” ในปี 2554 กระทรวงยุติธรรมได้ให้ความเห็นว่ากฎหมายของรัฐบาลกลางบังคับใช้กับการพนันกีฬาเท่านั้นและไม่ได้ใช้เฉพาะการพนันในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งอนุญาตให้รัฐออกกฎหมายคาสิโนทางอินเทอร์เน็ตได้อย่างถูกกฎหมาย แต่เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการพนันกีฬากฎหมายมีผลบังคับใช้

การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบอื่น ๆ
NGCB พิจารณาการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ในกฎหมายการเล่นเกมของรัฐ

ในหมู่พวกเขารวมถึงการอนุญาตให้ชาวเนวาดาลงทะเบียนสำหรับบัญชีการพนันกีฬาบนมือถือโดยไม่ต้องเข้าคาสิโน คณะกรรมการยังได้ตรวจสอบข้อดีของการบังคับให้คาสิโนจ่ายเงินเมื่อชนะการเดิมพันกีฬาเป็นเวลาหนึ่งปีแทนที่จะเป็นขั้นต่ำ 30 วันในปัจจุบัน

นอกจากนี้ยังมีการพูดถึงการเดิมพันเกี่ยวกับผลลัพธ์ที่ไม่ใช่กีฬาเช่นรางวัลออสการ์และลูกโลกทองคำ ผู้ชนะการแข่งขันรายการเรียลลิตี้ทางโทรทัศน์เช่น“ The Voice” อาจได้รับอนุญาตให้มีโอกาสเดิมพันในอนาคต แต่การเดิมพันผลลัพธ์ทางการเมืองจะยังคงผิดกฎหมาย

Becky Harris ประธาน NGCB กล่าวว่าหน่วยงานจะตรวจสอบปัญหาในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าและตัดสินใจว่าจะแนะนำให้คณะกรรมการควบคุมคาสิโนเนวาดาพิจารณาอนุมัติ
LaVetta Sparks-Wade เป็นสมาชิกสภาที่แนะนำข้อเสนอนี้ แต่ต่อมาได้ถอนข้อเสนอดังกล่าวโดยบอกว่าจะสร้างความเสียเปรียบเนื่องจากคาสิโนอื่น ๆ ในเขตอำนาจศาลใกล้เคียงจะไม่ถูกห้ามในลักษณะเดียวกัน

ตอนนี้การย้ายเข้าใกล้คำกล่าวอ้างของ Elizabeth Warren ที่ว่าเธอมีโหนกแก้มสูง“ เหมือนกับที่ชาวอินเดียทุกคนทำ” ในขณะที่เธอเคยถูกกล่าวว่าเป็นที่กล่าวขานกันมากว่าเธอได้รับน้ำร้อนมากมายจากชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกัน

อลิซาเบ ธ วอร์เรน
หากเอลิซาเบ ธ วอร์เรนพยายามแก้ปัญหา “โพคาฮอนทัส” ของเธอก่อนการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีปี 2565 อาจมีผลย้อนกลับไปในวันจันทร์เนื่องจากประเทศเชอโรกีได้ทำการตรวจดีเอ็นเอของเธอเพื่อ “บ่อนทำลายผลประโยชน์ของชนเผ่า” (ซูซานวอลช์ / AP)
แต่วุฒิสมาชิกรัฐแมสซาชูเซตส์ซึ่งเพิ่ง ปกป้องสิทธิคาสิโนของชนเผ่า ในรัฐบ้านเกิดของเธอหลังจากที่ก่อนหน้านี้พยายามที่จะปฏิเสธการเรียกเก็บเงินการพนันที่ผ่านไปแล้ว – กล่าวว่าตอนนี้เธอได้รับการตรวจดีเอ็นเอเพื่อพิสูจน์มรดกของเชโรกี

ผลการทดสอบที่จัดทำขึ้นเมื่อวันจันทร์โดยไซต์พันธุศาสตร์ที่ได้รับความนิยมในบ้านแสดงให้เห็นว่าเธอมีบรรพบุรุษของชาวอเมริกันพื้นเมืองย้อนหลังไปหกถึง 10 ชั่วอายุคนซึ่งอ้างอิงจากBoston Globeทำให้เธอมีอะไรระหว่าง 1/64 ถึง 1 / 1,024 ชนพื้นเมืองอเมริกัน

ไม่ใช่สมาชิกของเผ่า
วอร์เรนถูกล้อเลียนอย่างกว้างขวางสำหรับการอ้างสิทธิ์ในมรดกของชนพื้นเมืองอเมริกันเนื่องจากมีการเปิดเผยว่าเธอได้ระบุว่าตัวเองเป็นชนกลุ่มน้อยในสมาคมโรงเรียนกฎหมายอเมริกันในทำเนียบครูกฎหมายตั้งแต่ปี 2529 ถึง 2538 ซึ่งไม่ใช่อย่างน้อยโดยโดนัลด์ทรัมป์ศัตรูตัวฉกาจ ซึ่งมีชื่อเสียงเรียกเธอว่า“ โพคาฮอนทัส”

ผู้แสดงความคิดเห็นทางการเมืองคาดเดาว่าวอร์เรนกำลังพยายามที่จะนำการเยาะเย้ยมาสู่การใกล้ชิดเพื่อเตรียมการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี 2565

ในขณะเดียวกันวอร์เรนได้สนับสนุนการเรียกเก็บเงินที่จะให้สิทธิ Mashpee Wampanoag ในการสร้างคาสิโนมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ในทอนตันในแมสซาชูเซตส์บ้านเกิดของเธอ

ร่างกฎหมายดังกล่าวพยายามที่จะยืนยันการตัดสินใจของกระทรวงมหาดไทยในปี 2558 ซึ่งทำให้ดินแดนแห่งนี้ได้รับความไว้วางใจให้กับมาชพีและต่อมาได้ประกาศว่าเป็นการจองอำนาจอธิปไตย หลังจากการท้าทายทางกฎหมายต่อแผนการคาสิโนของชนเผ่า DOI จึงกลับคำตัดสินของโอบามาในยุคนั้นไม่เพียง แต่จะแย่งชิงคาสิโนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเรียกร้องให้มีการกำกับดูแลตนเองด้วย

นักวิจารณ์อ้างว่าเธอสนับสนุนชนเผ่าในการเสนอราคาเพื่อกำจัดตัวเองจาก “ปัญหาโพคาฮอนทัส” ของเธอและตั้งคำถามว่าทำไมเธอถึงสนับสนุนการเสนอราคาคาสิโนมาชปีเหนือการเสนอราคาของคู่แข่งใน Brockton ที่ผูกด้วยเงินสดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากพยายามที่จะย้อนกลับกฎหมายการเล่นเกมทั้งหมดห้าครั้ง ปีที่แล้ว

Sports Bettor มีความเสี่ยง $ 67K สำหรับ Golden State Warriors เพื่อสร้าง NBA Playoffs ด้วยเงินรางวัลสุทธิ $ 670
โพสเมื่อ: 16 ตุลาคม 2561,02: 00 น. Last updated on: 16 ต.ค. 2561,01: 10 น.
เดวินโอคอนเนอร์
เดวินโอคอนเนอร์
ความเชี่ยวชาญ: การเล่นเกมเชิงพาณิชย์ , ความบันเทิง , การเมือง
การเดิมพัน $ 67,736.25 สำหรับ Golden State Warriors ที่เข้าสู่รอบตัดเชือก NBA ในปีนี้ถูกวางไว้ในเดือนกันยายนที่ Westgate SuperBook หากสลิปตั๋วจ่ายเงินนักพนันจะยืนรับเงินสุทธิ $ 677.35

อัตราต่อรองของ Golden State Warriors NBA
Golden State Warriors คาดว่าปีนี้จะดีมากจนแทบจะเป็นเรื่องน่าหัวเราะ (ภาพ: ESPN)
Barring Armageddon ดูเหมือนจะไม่มีทางที่ Warriors จะไปไม่ถึงฤดูฤดูใบไม้ผลิหน้า แต่ถึงกระนั้นมันเป็นการเดิมพันที่ดีหรือโง่เขลา?

โกลเดนสเตทปรากฏตัวในรอบชิงชนะเลิศเอ็นบีเอสี่ครั้งล่าสุดและชนะสามครั้ง ด้วยการเพิ่ม DeMarcus Cousins ​​เป็นศูนย์กลางทีมในปี 2018-19 ที่เริ่มต้น 5 คนคือ NBA All-Stars ทั้งหมดจากปีที่แล้ว

ผลรวมการชนะสูง / ต่ำในฤดูกาลของโกลเด้นสเตทคือ 62 เกมที่น่าตื่นเต้นซึ่งมากที่สุดใน 30 ทีมของ NBA Warriors ยังมีโอกาสที่สั้นที่สุดในการคว้าแชมป์สมัยที่สี่ ในรอบห้าปีโดยอัตราต่อรองในฤดูกาลอุ่นเครื่องอยู่ที่ -200 หรืออัตราต่อรองโดยนัยที่ 66.67 เปอร์เซ็นต์

ในช่วงฤดูกาล 2017-18 ของ NBA ซานอันโตนิโอสเปอร์สและมินนิโซตาทิมเบอร์วูล์ฟส์คว้าอันดับที่เจ็ดและแปดในการประชุมระดับตะวันตกด้วยสถิติ 47-35 รายการ

‘Gambles’ ที่ได้รับการประกันอย่างเต็มที่
อัตราต่อรอง -10000 ของ SuperBook สำหรับ Warriors ในการเข้าสู่รอบตัดเชือก NBA หมายความว่ามีโอกาส 99.01 เปอร์เซ็นต์ที่ทีมจะไปถึงฤดู วิธีเดียวที่จะทำให้ได้อัตราต่อรองที่ดีขึ้นคือ “สิ่งที่แน่นอน” และนั่นไม่ใช่แนวคิดที่ไปกับการพนันอย่างน้อยก็สำหรับนักพนัน

ผู้แสดงความคิดเห็นออนไลน์เกี่ยวกับเงิน 67,000 ดอลลาร์สำหรับการเดิมพัน 670 ดอลลาร์อ้างว่านักพนันสามารถรับประกันการชนะที่มากขึ้นโดยไม่มีความเสี่ยงดังกล่าวเพียงแค่ลงทุนในตลาดเงินหรือใบรับรองเงินฝาก (ซีดี)

ซีดีคือใบรับรองการออมที่ออกโดยธนาคารที่มีกำหนดวันครบกำหนด (aka เมื่อนักลงทุนสามารถถอนเงินได้โดยไม่เสียค่าปรับ) โดยทั่วไป FDIC จะประกันการลงทุนดังกล่าวสูงถึง $ 250,000 ต่อบุคคล ในขณะที่อัตราผลตอบแทนร้อยละต่อปี (APY) ที่สูงขึ้นมักเกี่ยวข้องกับซีดีที่ไม่ครบกำหนดเป็นเวลาหลายปี แต่ธนาคารและสถาบันการเงินจะเสนอเงื่อนไขซีดีให้สั้นเพียงหกเดือน

Bankrate.com เว็บไซต์ที่แสดงข้อเสนอปัจจุบันแสดงซีดีหกเดือนพร้อม APY หนึ่งเปอร์เซ็นต์ ซีดีอีก 11 เดือนโฆษณา APY 2.1 เปอร์เซ็นต์ซึ่งหากนักเดิมพัน Golden State ยินดีที่จะรอ 11 เดือนแทนที่จะเป็นเจ็ดเดือนเมื่อกำหนดรอบตัดเชือกเอ็นบีเอจะมีการกำหนด $ 67,736.25 ของเขาจะเพิ่มขึ้นประมาณ $ 1,400

เอ็นเอชแอลท็อปส์เอ็นบีเอ
Warriors ดูเหมือนจะไม่มีใครหยุดยั้งการครอบงำใน NBA ได้นำไปสู่การจัดการที่ลดลงในอนาคตโดยสิ้นเชิง นั่นเป็นไปตาม SuperBook oddsmaker Jeff Sherman ผู้ซึ่งบอกกับESPNในสัปดาห์นี้ว่า NHL กำลังสร้างการเดิมพันที่มากกว่าในหนังสือกีฬา

หากเอ็นบีเอเปิดกว้างมากขึ้นหรืออย่างน้อยก็รับรู้อย่างนั้นการจัดการก็จะยิ่งใหญ่ขึ้น” เชอร์แมนอธิบาย “ หลายทีมจึงแทบไม่มีโอกาสคว้าแชมป์โดยขาดความเท่าเทียม”

แน่นอนว่าGolden Knightsมีบทบาทในลาสเวกัส oddsmakers ที่เห็นการเพิ่มขึ้นของการเดิมพันฮ็อกกี้ ทีม NHL เกือบจะคิดไม่ถึงเมื่อปีที่แล้วเมื่อทีมขยายตัวในปีแรกขาดการชนะถ้วยสแตนลีย์รอบชิงชนะเลิศ

สำหรับอัตราต่อรองของ Golden Knights ในปี 2018-19 SuperBook มี Vegas อยู่ที่ 14/1
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาชัคฮอสกินจูเนียร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเชโรกีได้ประณามวอร์เรนด้วยเหตุผลว่าเป็นการตรวจดีเอ็นเอของเธออย่างโอ้อวด

การใช้การตรวจดีเอ็นเอเพื่ออ้างว่ามีความเกี่ยวข้องกับประเทศเชโรกีหรือชนเผ่าใด ๆ แม้จะคลุมเครือก็ไม่เหมาะสมและไม่ถูกต้อง “เขากล่าว “ มันเป็นการเยาะเย้ยจากการทดสอบดีเอ็นเอ…ในขณะเดียวกันก็ทำให้รัฐบาลชนเผ่าที่ถูกต้องตามกฎหมายเสียชื่อเสียง…ซึ่งบรรพบุรุษของพวกเขาได้รับการบันทึกไว้เป็นอย่างดีและมรดกของพวกเขาได้รับการพิสูจน์แล้ว

“ วุฒิสมาชิกวอร์เรนกำลังบ่อนทำลายผลประโยชน์ของชนเผ่าด้วยการอ้างสิทธิ์ในมรดกของชนเผ่าอย่างต่อเนื่อง”

การเดิมพัน 1 ล้านดอลลาร์ที่ได้รับจากทรัมป์ในช่วงฤดูร้อนนี้ไม่น่าจะได้รับการจ่ายออกไป

“ ฉันจะให้เงินหนึ่งล้านดอลลาร์แก่คุณซึ่งทรัมป์จ่ายให้กับองค์กรการกุศลที่คุณชื่นชอบหากคุณทำการทดสอบและแสดงว่าคุณเป็นชาวอินเดีย” ทรัมป์กล่าวในการชุมนุมเมื่อเดือนกรกฎาคมโดยกล่าวกับวอร์เรน

คำตอบของทรัมป์เมื่อเขาได้ยินเกี่ยวกับการตรวจดีเอ็นเอคือ“ ใครแคร์?” ประธานาธิบดีกล่าวในภายหลังว่าเขาอาจพิจารณาจ่ายเงินเดิมพันหากได้รับอนุญาตให้จัดการทดสอบด้วยตนเอง

วอร์เรนตอบว่าแนวคิดดังกล่าว“ น่าขนลุก”านลูกค้าของคาสิโนเหล่านั้นสามารถเพิ่มจำนวนเงินที่เมืองเห็นจาก The Star เป็นดอลลาร์ภาษี แต่ฟรีแมน – วิลสันกล่าวว่าเมือภาษีการพนันกีฬาของรัฐนิวเจอร์ซีย์สำหรับการชนะขั้นต้นเพิ่มขึ้น 1.25 เปอร์เซ็นต์ในเดือนธันวาคมและเงินที่เพิ่มเข้ามาจะถูกจัดสรรให้กับหน่วยงานพัฒนาการลงทุนใหม่ของคาสิโน (CRDA) ของรัฐ

ภาษีการพนันกีฬานิวเจอร์ซีย์ CRDA
แม้ว่า CRDA จะถูกกลืนหายไปในการโต้เถียงเมื่อเร็ว ๆ นี้ผู้ว่าการฟิลเมอร์ฟีกำลังเพิ่มภาษีการพนันกีฬาของรัฐนิวเจอร์ซีย์เพื่อช่วยหน่วยงานของรัฐ (ภาพ: Thomas Costello / Asbury Park Press / Sports Business Daily / Casino.org)
เมื่ออัตราภาษีที่เพิ่มมีผลบังคับใช้การเดิมพันกีฬาที่คาสิโนในแอตแลนติกซิตีหรือสนามแข่งรถ Parimutuel จะถูกเก็บภาษีในอัตราที่แท้จริงที่ 9.75 เปอร์เซ็นต์ การเดิมพันบนมือถือจะถูกหักภาษีที่ 14.25 เปอร์เซ็นต์

ผู้ว่าการฟิลเมอร์ฟี (D) ลงนามในกฎหมายภาษีการพนันกีฬาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว มาตรการนี้จะช่วยชดเชยเงินทุนที่ CRDA สูญเสียไปเมื่อสภานิติบัญญัติของรัฐเปลี่ยนเส้นทางภาษีทางเลือกในการลงทุนซึ่งเป็น 1.25 เปอร์เซ็นต์ของรายได้จากการพนันขั้นต้นที่สร้างขึ้นที่คาสิโนโดยอยู่ห่างจากหน่วยงาน

CRDA กล่าวว่ามีมูลค่าสั้นเกือบ 22 ล้านเหรียญเนื่องจากการปรับโครงสร้างการล้มละลายของเมือง

นับตั้งแต่การพนันกีฬาถูกกฎหมายเริ่มให้บริการในปลายเดือนมิถุนายนเงินกองทุนของรัฐบาลได้รับประมาณ 16.5 ล้านดอลลาร์จากกิจกรรมการพนันที่ขยายตัว

CRDA ที่เป็นที่ถกเถียง
CRDA ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนหลักจาก 5 ดอลลาร์ต่อคืนและค่าจอดรถ 3 ดอลลาร์ต่อวันที่สร้างขึ้นที่คาสิโน“ ช่วยอำนวยความสะดวกในการพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนในแอตแลนติกซิตีโดยใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินและรายได้ที่มีอยู่ด้วยเงินลงทุนส่วนตัวเพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาขื้นใหม่ทั่วเมือง & rdquo;

ภารกิจโดยรวมของหน่วยงานคือการดึงดูดผู้มาเยือนแอตแลนติกซิตี นักวิจารณ์กล่าวว่ามันล้มเหลวในปีที่ผ่านมา

สำนักงานผู้ตรวจสอบบัญชีของรัฐนิวเจอร์ซีย์สรุปเมื่อเดือนที่แล้วว่า CRDA ผิดพลาดในการใช้เงินทุนให้เต็มศักยภาพและมีการจัดการโครงการที่ลงทุนผิดพลาด นอกจากนี้ผู้มีอำนาจยังได้รับเงินจำนวน 4.325 ล้านเหรียญสหรัฐให้กับ Miss America Organization ต่อไปแม้ว่าผู้จัดงานประกวดจะเต็มไปด้วยความขัดแย้งและปฏิเสธความสนใจในงานนี้ก็ตาม

Vincent Mazzeo (D-Atlantic) สมาชิกสภาแห่งรัฐนิวเจอร์ซีย์ให้ความเห็นว่า CRDA“ ต้องคิดใหม่อย่างจริงจังและจัดลำดับความสำคัญว่าจะใช้จ่ายเงินอย่างไร”
ในเดือนกันยายน – เดือนแรกของการดำเนินการเต็มรูปแบบ – MGM Springfield ในแมสซาชูเซตส์ทำรายได้เกือบ 27 ล้านดอลลาร์ตามตัวเลขที่เปิดเผยโดย Massachusetts Gaming Commission (MGC) ในสัปดาห์นี้

MGM Springfield ในแมสซาชูเซตส์ทำรายได้ 27 ล้านดอลลาร์ในการดำเนินการเต็มเดือนแรกโดยสร้างรายได้จากภาษีได้ 6.7 ล้านดอลลาร์ (ภาพ: KM Cannon / Las Vegas Review-Journal)
คาสิโนขนาด 125,000 ตารางฟุตเปิดให้บริการเมื่อปลายเดือนสิงหาคม

จากข้อมูลของ MGC คาสิโนทำเงินได้ 8.8 ล้านดอลลาร์สำหรับเกมบนโต๊ะและอีก 18.1 ล้านดอลลาร์สำหรับสล็อต เอ็มจีเอ็มสปริงฟิลด์ยังบริจาคเงินภาษี 6.7 ล้านดอลลาร์ให้กับรัฐในช่วงเดือนดังกล่าว

เมื่อเทียบกันแล้วฮาร์ดร็อคแอตแลนติกซิตีซึ่งเป็นผู้มาใหม่ในแวดวงคาสิโนฝั่งตะวันออกทำรายได้ 32.3 ล้านดอลลาร์ในเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นเดือนแรกของการดำเนินงานเต็มเดือนแรกในเมืองคาสิโนนิวเจอร์ซีย์ที่ฟื้นคืนชีพ

MGM Springfield เปิดให้มีการประโคมข่าวและความคาดหวังในเดือนสิงหาคมและถูกมองว่าเป็นหนทางในการฟื้นฟูเมืองแมสซาชูเซตส์ที่เต็มไปด้วยความรุนแรงและอาชญากรรมในช่วงต้นทศวรรษ 2000

เราคิดว่ามีโอกาสที่นั่น” Bill Hornbuckle ประธาน MGM Resorts กล่าวถึงการเปิดคาสิโน เขาเสริมว่าก่อนการมาถึงของ MGM สปริงฟิลด์“ ถูกใช้ประโยชน์น้อยกว่าปีโดยรวม” ในแง่ของสถานที่และโอกาส

“ เราสามารถเป็นตัวเร่งของเมืองได้” Hornbuckle กล่าวเสริม

นั่นหมายความว่าส่วนหนึ่งกลายเป็นส่วนสำคัญของฐานภาษีของเมือง MGM Springfield ถูกเก็บภาษีที่ 25 เปอร์เซ็นต์ของรายได้จากการเล่นเกมทั้งหมดและ 20 เปอร์เซ็นต์อยู่ในชุมชนซึ่งจะเท่ากับภาษีประมาณ 2.5 ล้านดอลลาร์สำหรับโรงเรียนในเมืองและหน่วยงานความปลอดภัยสาธารณะ

โทร
MGM สามารถขยายตัวอย่างต่อเนื่องในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากคำตัดสินของผู้พิพากษาในคอนเนตทิคัต

ฝ่ายนิติบัญญัติของคอนเนตทิคัตระบุว่ากระทรวงมหาดไทยอนุมัติการแก้ไขข้อตกลงระหว่างชนเผ่า Mashantucket Pequot และ Mohegan และรัฐคอนเนตทิคัตก่อนที่ทั้งสองกลุ่มจะเริ่มก่อสร้างคาสิโนซึ่งถูกกำหนดให้สร้างบนพื้นที่ที่ไม่ใช่ชนเผ่า 13 ไมล์จาก MGM Springfield

แต่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางตัดสินว่ากระทรวงมหาดไทยไม่มีพันธะทางกฎหมายในการปกครองเกี่ยวกับการแก้ไขข้อตกลงการเล่นเกมระหว่างชนเผ่าที่มีอำนาจอธิปไตยและรัฐบาล

ทั้งสองเผ่ากล่าวว่าการพิจารณาคดีเป็นผลมาจาก MGM ล็อบบี้ DOI ไม่ว่าการตัดสินใจดังกล่าวจะนำไปสู่ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับโครงการมูลค่าประมาณ 400 ล้านดอลลาร์ซึ่งถูกกำหนดให้พังทลายในฤดูใบไม้ร่วงนี้

MGM เริ่มดำเนินการหลังจากการตัดสินของผู้พิพากษาโดยเสนอให้สร้างคาสิโนมูลค่า 675 ล้านดอลลาร์ในคอนเนตทิคัตคล้ายกับที่สปริงฟิลด์

กิจการ MGC อื่น ๆ
ในขณะเดียวกันการสอบสวนของ MGC เกี่ยวกับผู้ให้บริการคาสิโนรายอื่นที่เป็นไปได้ในรัฐยังคงดำเนินต่อไป

คณะกรรมาธิการยังคงตรวจสอบว่า Wynn Resorts จัดการข้อกล่าวหาเรื่องการประพฤติมิชอบทางเพศที่เรียกเก็บจากผู้ก่อตั้งและอดีต CEO Steve Wynn อย่างไร

ผลการสอบสวนกำหนดออกในเดือนกันยายน แต่ยังไม่เกิดขึ้น เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว The Salem Newsรายงานว่าคณะกรรมาธิการยืนยันว่าพวกเขาไม่ได้รับรายงานการสอบสวน แต่มีความสว่างในการให้รายละเอียดเพิ่มเติม

ก่อนการประชุมปลายเดือนกันยายนเพื่ออัปเดตสถานะของการสอบสวนนั้นสตีเฟนครอสบีประธาน MGC ลาออกทันทีโดย กล่าวว่าข้อกล่าวหาว่ามีอคติต่อ Wynn ซึ่ง Crosby ปฏิเสธว่าเป็นอันตรายต่อการสอบสวนของหน่วยงาน

คณะกรรมาธิการไม่ทราบถึงข้อกล่าวหาการประพฤติผิดทางเพศต่อซีอีโอที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งเมื่อได้รับใบอนุญาตการเล่นเกมของ Wynn Resorts ในปี 2013 ส่วนหนึ่งของการตรวจสอบคือการพิจารณาว่า บริษัท จงใจระงับข้อมูลนั้นในระหว่างกระบวนการคัดเลือกหรือไม่

ขึ้นอยู่กับสิ่งที่การสอบสวนกำหนด MGC สามารถกำหนดโทษทางวินัยได้หลายวิธี ที่รุนแรงที่สุดคณะกรรมาธิการสามารถเพิกถอนใบอนุญาตของ Wynn Resorts ได้ทั้งหมด พวกเขายังสามารถระงับใบอนุญาตหรือปรับ บริษัท ได้

คณะบรรณาธิการของ Press of Atlantic Cityประกาศในสัปดาห์นี้ว่า“ CRDA ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแจกจ่ายโชคลาภของการพนันคาสิโนโดยมีความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อสาธารณะเพียงเล็กน้อย”

“ เราหวังว่าการวิพากษ์วิจารณ์ของรัฐเกี่ยวกับการติดต่อกับแอตแลนติกซิตี้พร้อมกับการกำกับดูแลอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลในเมืองจะเป็นการเริ่มต้นในการรับผิดชอบในการพัฒนาสิ่งที่เป็นวัวเงินสดการพนันมาตลอด 40 ปี” ความเห็นระบุ

หน่วยงานในการป้องกัน
Robert Mulcahy ประธาน CRDA ตอบสนองต่อการตรวจสอบของรัฐโดยตำหนิการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายโดยเฉพาะการสูญเสียภาษีทางเลือกในการลงทุนเนื่องจากทำให้หน่วยงานตกอยู่ในความสับสนวุ่นวาย เขาเสริมว่าผู้มีอำนาจถูกบังคับให้จัดลำดับความสำคัญของโปรแกรมใหม่และลดขนาดพนักงานซึ่งทั้งสองอย่างนี้นำไปสู่ความท้าทายในการบริหารจัดการ

สำหรับภาษีการพนันกีฬาในรัฐนิวเจอร์ซี CRDA ยินดีกับกองทุนใหม่

“ หลังจากหายไปสามปีเรารอคอยที่จะเติมเต็มความว่างเปล่าด้วยการส่งเสริมให้แอตแลนติกซิตี้เป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการพักผ่อนระดับโลก” ผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสารและการตลาดของ CRDA Larry Sieg อธิบาย “ ทีมงานของเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสนำแบรนด์ ‘DO AC’ เข้าสู่ตลาดผู้บริโภคอีกครั้งเพื่อเพิ่มการเข้าชมและผลกระทบทางเศรษฐกิจ”งนี้จะมีมารยาทในการย้ายไปยังดินแดนใหม่ริมทะเลสาบมิชิแกนซึ่งมีคาสิโนในมิชิแกนซิตี้แฮมมอนด์และชิคาโกตะวันออกอยู่แล้วในรัฐอินเดียนา

“ มันไม่ใช่วัตถุประสงค์ของเรากชกยอดเยี่ยม Floyd Mayweather และแชมป์ UFC Khabib Nurmagomedov เป็นผู้รับผิดชอบต่อความพ่ายแพ้สองครั้งล่าสุดของ Conor McGregor และตอนนี้ทั้งสองกำลังพิจารณาที่จะยกกำลังสองในการชกด้วยตัวเอง

Floyd Mayweather อัตราต่อรองมวย UFC
Floyd Mayweather พร้อมต้อนรับดารา UFC อีกคนเข้าสู่เวทีมวยคราวนี้ Khabib Nurmagomedov (ภาพ: Christian Petersen / Getty / Esther Lin / MMA Fighting / Casino.org)
น้อยกว่าสองสัปดาห์หลังจากการส่งโช้คหลังเปลือยเหนือ McGregor ระหว่าง UFC 229 ที่ T-Mobile Arena ในลาสเวกัส Nurmagomedov กำลังท้าทาย Mayweather ในการแข่งขันชกมวย

ไปกันเถอะฟลอยด์เราต้องสู้ตอนนี้” นูร์มาโกเมดอฟกล่าวหลังจากการยุติการต่อสู้ UFC ของเขาซึ่งรวมถึงการโจมตีโค้ชของแม็คเกรเกอร์ด้วย “ 50-0 เทียบกับ 27-0 สองคนที่ไม่เคยแพ้ ไปกันเถอะทำไมไม่”

Mayweather ดูเหมือนจะต้องการวันจ่ายเงินอื่นอยู่เสมอตอบว่า“ CBS, Showtime และ MGM Grand เอาสมุดเช็คออก!”

หนังสือกีฬาออนไลน์ Bovada ไม่เสียเวลาในการเปิดราคาต่อรองในการแข่งขันสมมุติและเช่นเดียวกับ McGregor ดาราศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสาน (MMA) ที่ไม่เคยชกมวยอาชีพนักเล่นกีฬารู้สึกว่ามีโอกาสน้อยที่ Khabib จะเอาชนะ Mayweather ในการพ่ายแพ้ครั้งแรกของเขา

ราคาต่อรองโปรดปราน Mayweather
สายของ Bovada ใน Mayweather vs.Nurmagomedov มี Floyd อยู่ที่ -2000 และ Khabib ตกอับที่ +900 ในการสร้างรายได้ $ 100 สำหรับรายการโปรดคุณจะต้องเสี่ยง $ 2,000

-2000 เส้นแสดงให้เห็นว่า Mayweather จะชนะการแข่งขันชกมวย 95.24 เปอร์เซ็นต์ของเวลา ในทางตรงกันข้ามการพนัน 100 เหรียญใน Nurmagomedov จะมีมูลค่า 900 เหรียญหากความไม่พอใจถูกดึงออกไป เส้น +900 ช่วยให้ผู้แพ้มีโอกาส 10 เปอร์เซ็นต์ที่จะชนะการต่อสู้

BetOnline มีความใกล้ชิดขึ้นเล็กน้อย แต่ไม่มากนัก Mayweather อยู่ที่ -1500 ถึง Nurmagomedov ที่ +800

Oddsmakers ทำให้ Nurmagomedov มีจังหวะในการเอาชนะ Mayweather ในเวทีมวย และดาว UFC ได้รับความเคารพน้อยกว่า McGregor

เมื่อ Floyd และ Conor ประกาศการชกมวยในเดือนมิถุนายน 2017 Westgate SuperBook เปิดโอกาสในการชกกับ Mayweather ที่ -1100 และ McGregor +700 ในตอนเย็นของการต่อสู้อัตราต่อรองของฝ่ายแพ้จะสั้นลงเหลือ +500

การแสดงในเดือนสิงหาคม 2017 ซึ่งเป็นรายการที่จ่ายต่อการรับชมสูงสุดเป็นอันดับสองในประวัติศาสตร์รายการโทรทัศน์ของสหรัฐฯถือเป็นชัยชนะครั้งสำคัญสำหรับหนังสือกีฬา เงิน 90 เปอร์เซ็นต์บางส่วนตกอยู่ในภาวะตกอับ

ฟลอยด์ปะทะใคร?
Mayweather ดูเหมือนจะมีอาการคันสำหรับการต่อสู้อีกครั้ง เขาลอยความคิดที่จะข้ามไปยัง UFC แต่บอกว่าเขาต้องการสัญญาการต่อสู้หลายครั้งที่มีมูลค่าสูงกว่า 1 พันล้านดอลลาร์

การอยู่บนเวทีชกมวยอาจเป็นที่ชื่นชอบในไพ่และร่วมกับ Sa Gaming ได้มีการแนะนำการแข่งขันกับ Manny Pacquiao เมื่อเดือนที่แล้วนักสู้ทั้งสองได้ไปร่วมงานเทศกาลดนตรีในญี่ปุ่นซึ่งพวกเขากล่าวในวิดีโอ Instagram ว่าพวกเขากำลังสรุปข้อตกลง

“ เราจะเอาเข็มขัด เราจะได้รับ payday และฉันไม่ต้องการข้อแก้ตัวที่ไหล่” ฟลอยด์กล่าวโดยอ้างถึงการเปิดเผยอาการบาดเจ็บที่ไหล่หลังการต่อสู้ของแมนนี่

แม้ว่าการชกในปี 2015 ของพวกเขาจะถือว่าแฟน ๆ ส่วนใหญ่ลดน้อยลง แต่ก็เป็นรายการชกมวยที่ทำกำไรได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของกีฬา สำหรับอัตราต่อรองการแข่งขันเมย์เวทเธอร์เป็นทีมเต็งที่ -260 ต่อปาเกียวที่ +200ที่จะกินเนื้อคาสิโนอื่น ๆ ” เธอกล่าว

เล่นไพ่บาคาร่า เว็บรับแทงบอล ข้อความในข่าวประชาสัมพันธ์

เล่นไพ่บาคาร่า เว็บรับแทงบอล ฉบับนี้รวมถึงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าตามความหมายของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 1995 ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้รวมถึงแถลงการณ์เกี่ยวกับมูลค่าโดยประมาณของ Lakes และ Golden Gaming ที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ จำนวนหุ้นที่จะออกให้กับผู้ถือหุ้น Golden Gaming เดิมภายใต้ข้อตกลงการควบรวมกิจการและการถือหุ้นหลังปิดการขายของ บริษัท เดิมและผู้ถือหุ้น Golden Gaming

ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการผสมผสานที่เป็นไปได้ของ Lakes และ Golden Gaming และความคาดหวังเกี่ยวกับแผนธุรกิจในอนาคตผลการดำเนินงานในอนาคต (รวมถึงผลการดำเนินงานทางการเงินรวมโดยประมาณสำหรับปี 2015) และโอกาสต่างๆ ระยะเวลาที่คาดว่าจะเสร็จสิ้นการทำธุรกรรม การได้รับการอนุมัติตามกฎระเบียบที่จำเป็นและการอนุมัติโดยผู้ถือหุ้นของ Lakes; การสร้างรายได้จากสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักและบันทึกลูกหนี้จาก Jamul

Indian Village; และความสามารถของ Lakes ในการใช้ NOL เพื่อชดเชยรายได้ที่ต้องเสียภาษีในอนาคต ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้อาจระบุได้โดยการใช้คำเช่น“ คาดหวัง”“ คาดการณ์”“ เชื่อ”“ คาดคะเน”“ ศักยภาพ”“ ควร”“ จะ” หรือคำที่คล้ายกันโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุข้อมูลที่ ไม่ได้มีลักษณะทางประวัติศาสตร์ ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ตั้งอยู่บนความคาดหวังและสมมติฐานในปัจจุบันของฝ่ายบริหารของ Lakes และ Golden

Gaming เล่นไพ่บาคาร่า และอยู่ภายใต้ความเสี่ยง ความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่อาจทำให้เหตุการณ์จริงและผลลัพธ์ในอนาคตแตกต่างอย่างมากจากความคาดหวังของ Lakes และ Golden Gaming และสิ่งที่แสดงออกหรือโดยนัยโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ การรวมคำแถลงดังกล่าวไม่ควรถือ

เป็นการแสดงว่าแผนการประมาณการหรือความคาดหวังดังกล่าวจะบรรลุผล ความเสี่ยงความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์เหล่านี้รวมถึง (ก) ความเป็นไปได้ที่การควบรวมกิจการจะไม่ปิดลงเมื่อคาดหมายหรือทั้งหมด (b) ความสามารถและระยะเวลาในการได้รับการอนุมัติตามกฎข้อบังคับที่จำเป็น

(รวมถึงการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลการเล่นเกม) และการอนุมัติของผู้ถือหุ้นของ Lakes และเพื่อตอบสนองหรือยกเว้นเงื่อนไขการปิดบัญชีอื่น ๆ รวมถึงการสิ้นสุดระยะเวลารอคอยภายใต้พระราชบัญญัติการปรับปรุงการต่อต้านการผูกขาดของ Hart-Scott-Rodino ปี 1976 หรือว่าคู่สัญญาในข้อตกลงการ

ควบรวมกิจการอาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนลักษณะของธุรกรรมเพื่อให้ได้รับการอนุมัติตามกฎข้อบังคับ (c) การเกิดขึ้นของเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงหรือสถานการณ์อื่นใดที่อาจทำให้เกิดการสิ้นสุดของข้อตกลงการควบรวมกิจการหรืออาจทำให้การควบรวมกิจการล้มเหลวในการปิด (ง) ความสามารถของ Lakes

และ Golden Gaming ในการรวมธุรกิจของตนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (จ) ผลของการดำเนินการทางกฎหมายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการทำธุรกรรม (ฉ) การได้รับข้อเสนอที่ไม่ได้ร้องขอจากบุคคลอื่นสำหรับธุรกรรมทางธุรกิจอื่นที่อาจรบกวนการควบรวมกิจการที่เสนอ (ช) ความสามารถของเลคในการสร้าง

รายได้จากสินทรัพย์ที่ไม่ใช่ธุรกิจหลักก่อนที่จะปิดธุรกรรมและสร้างรายได้จากบันทึก Jamul Indian Village ในเงื่อนไขที่สร้างรายได้สุทธิให้กับ บริษัท หรือทั้งหมด (ซ) ความสามารถในการรักษาพนักงานคนสำคัญของ Lakes และ Golden Gaming; (i) อาจมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่พึงประสงค์อย่างมีนัย

สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อ Lakes หรือ Golden Gaming หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องของ Lakes หรือ Golden Gaming อาจได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากความไม่แน่นอนในการทำธุรกรรม (ญ) การเกิด “การเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของ” ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 382 แห่งประมวลรัษฎากรภายใน และ (k)

ปัจจัยความเสี่ยงที่เปิดเผยในเอกสารของ Lakes ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ ก.ล.ต. ”) รวมถึงรายงานประจำปีแบบฟอร์ม 10-K ซึ่งยื่นเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2557 ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าสะท้อนถึงการวิเคราะห์และความคาดหวังของฝ่ายบริหารของ Lakes และ

Golden Gaming เฉพาะ ณ วันที่ของข่าวประชาสัมพันธ์นี้และทั้ง Lakes และ Golden Gaming ไม่ได้ดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยวาจาเพื่อสะท้อนถึงพัฒนาการที่ตามมายกเว้นในฐานะ จำเป็นภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง ขอเตือนผู้อ่านว่าอย่าพึ่งพิงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้มากเกินไป

Dover Downs Gaming & Entertainment, Inc. ประกาศการประชุมทางโทรศัพท์รายไตรม22 มกราคม 2558 05:41 น. เวลามาตรฐานตะวันอDOVER, Del. – ( BUSINESS WIRE ) – Dover Downs Gaming & Entertainment, Inc. (NYSE: DDE) ขอเชิญคุณเข้าร่วมการประชุมทาง

โทรศัพท์หลังจากการเปิดตัวรายได้ของ Dover Downs Gaming & Entertainment, Inc. ไตรมาสที่สี่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 การประชุมทางโทรศัพท์จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558 เวลา 09.30 น. ตามเวลาตะวันออหากต้องการฟังการประชุมทางโทรศัพท์คุณควรกด 517-308-

9420 ห้าถึงสิบนาทีก่อนเวลาเริ่มต้นที่กำหนดไว้และขอเชื่อมต่อกับการประชุมทางโทรศัพท์ Dover Downs Gaming & Entertainment, Inc. ID การประชุมคือ GAMING ผู้นำคือเดนิส McGlynn หากคุณต้องการฟังการประชุมทางโทรศัพท์คุณสามารถโทรไปที่หมายเลข 402-998-0664 (รหัส 3103) โดย

เริ่มในหนึ่งชั่วโมงหลังการประชุมทางโทรศัพท์ การเล่นจะสามารถเล่นได้จนถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 201เป็นเจ้าของโดย Dover Downs Gaming & Entertainment, Inc. (NYSE: DDE), Dover Downs Hotel & Casino ®เป็นจุดหมายปลายทางของรีสอร์ทสำหรับการเล่นเกมและความบันเทิงชั้น

นำในภูมิภาคกลางมหาสมุทรแอตแลนติก การเล่นเกมประกอบด้วยสล็อตประมาณ 2,500 สล็อตและเกมบนโต๊ะที่สมบูรณ์รวมถึงโป๊กเกอร์ โรงแรมโฟร์ไดมอนด์ที่ได้รับการจัดอันดับ AAA เป็นโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในเดลาแวร์มีห้องพัก / ห้องสวีทหรูหรา 500 ห้องและสิ่งอำนวยความสะดวกรวมถึงสปา / ร้านเสริมสวย

เต็มรูปแบบห้องแสดงคอนเสิร์ตและพื้นที่จัดงานอเนกประสงค์ 41,500 ตารางฟุต ถ่ายทอดสดการแข่งเทียมระดับโลกจะนำเสนอในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนและการแข่งม้าจะจัดขึ้นตลอดทั้งปี การเดิมพันพาร์เลย์ฟุตบอลระดับมืออาชีพเป็นที่ยอมรับในช่วงฤดูกาล สิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติมของสถานที่ให้

บริการ ได้แก่ ร้านอาหารหลายแห่งตั้งแต่อาหารรสเลิศไปจนถึงของว่างบาร์ / เลานจ์และร้านค้าปลีก ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่www.doverdowns.com.“ ถามเราว่า” โปรโมชั่นEpicentral®ของ TransAct และระบบโบนัสสามารถปรับปรุงธุรกิจของคุณได้ที่ Ice Totally Gaming 2015
– Epicentral นำเสนอการปรับปรุงเมตริกการตลาดครั้งใหญ่ที่คาสิโน 11 แห่งรวมถึง Hippodrome ในลอนดอน –

ICE เกมทั้งหมด 20122 มกราคม 2558 10:00 น. เวลามาตรฐานตะวันออHAMDEN, Conn. & LONDON – ( BUSINESS WIRE ) – TransAct Technologies Incorporated (Nasdaq: TACT) (“ TransAct” หรือ“ the Company”) ผู้นำระดับโลกด้านเครื่องพิมพ์และซอฟต์แวร์สำหรับ

เกม\\และคาสิโนและอุตสาหกรรมอื่น ๆ เชิญ ผู้เข้าร่วม ICE Totally Gaming 2015 เพื่อ“ ถามเราว่าอย่างไร” Epicentral เพิ่มรายได้คาสิโนโดยช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถส่งโปรโมชั่นแบบเรียลไทม์และข้อเสนอโบนัสให้กับผู้เล่นโดยตรงที่สล็อตแมชชีนหรือเกมบนโต๊ะอิเล็กทรอนิกส์

“ เนื่องจากสร้างโปรโมชั่นแบบเรียลไทม์และข้อเสนอโบนัสที่เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสร้างผลลัพธ์เช่นการกลับมาเยี่ยมชมของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น 34% และการเพิ่มขึ้นของค่าเฉลี่ยตามทฤษฎีรายวัน (ADT) สองเท่า”

ทวีตนี้“ การใช้งาน Epicentral ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมสำหรับพันธมิตรผู้ให้บริการปัจจุบันของเรา” Bart C. Shuldman ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ TransAct Technologies กล่าว“ ในขณะที่สร้างโปรโมชั่นแบบเรียลไทม์และข้อเสนอโบนัสที่เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่า

สร้างผลลัพธ์เช่นนี้ เนื่องจากการกลับมาเยี่ยมชมของลูกค้าเพิ่มขึ้น 34% และเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของค่าเฉลี่ยรายวันตามทฤษฎี (ADT)”

โปรโมชั่น Epicentral ที่ปฏิวัติวงการของ TransAct และชุดซอฟต์แวร์โบนัสเป็นโซลูชันระดับองค์กรเดียวของอุตสาหกรรมเกมที่ช่วยให้ผู้ให้บริการคาสิโนและทีมการตลาดของพวกเขาสามารถส่งคูปองและโบนัสที่ตรงเป้าหมายให้กับผู้เล่นได้โดยตรงที่สล็อตแมชชีนหรือเกมบนโต๊ะอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดในแบบเรียล

ไทม์และ ทั้งหมดที่คลิกปุ่ม ใช้งานร่วมกับเครื่องพิมพ์ตั๋ว ServerPort ™และ Epic 950®ของ บริษัท ที่ติดตั้งในอุปกรณ์เล่นเกมแต่ละเครื่อง Epicentral สามารถเชื่อมต่อกับเครื่องสล็อตและเกมโต๊ะอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดได้อย่างง่ายดายโดยไม่คำนึงถึงผู้ผลิตให้ความยืดหยุ่นที่ไม่มีใครเทียบได้และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถจัดการกับพื้นที่ทั้งหมดของพวกเขาด้วย a โซลูชันเดียว

นับตั้งแต่เปิดตัว Epicentral ได้ส่งมอบประสิทธิภาพที่ได้รับการพิสูจน์แล้วและมีความหมายอย่างต่อเนื่องในการดำเนินงานด้านการตลาดแบบครอบคลุมพื้นที่ ขณะนี้อยู่ที่คาสิโน 11 แห่งในเครื่องเกมอิเล็กทรอนิกส์กว่า 10,500 เครื่องลูกค้าของ Epicentral รายงานว่าสล็อตเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 46% ในช่วงเย็นของโปร

โมชั่นการจับฉลากคูปอง ADT ผู้เล่นระดับล่างเพิ่มขึ้น 100% เพิ่มขึ้น 37% ในช่วงบ่ายวันธรรมดา สล็อตแฮนเดิล, เวลาผู้เล่นบนอุปกรณ์โดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 14%, การลงทะเบียนผู้เล่นใหม่ในโปรแกรมความภักดีเพิ่มขึ้น 60%, อัตราการแลกคูปอง 87% ที่กระตุ้นการเข้าชมในช่วงกลางสัปดาห์และคะแนนที่ได้รับเพิ่มขึ้น 86% จาก สมาชิกสโมสรผู้เล่น

“ เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะแบ่งปันเรื่องราวความสำเร็จของลูกค้าในวงกว้างมากขึ้น” Mr. Shuldman กล่าวเสริม “ Epicentral ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถ

ในการมอบสิทธิประโยชน์มากมายให้กับโปรแกรมการตลาดสล็อต ผลประโยชน์เหล่านี้เป็นตัวสร้างความแตกต่างที่สำคัญในสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมในปัจจุบันทำให้ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดของตนได้ดีที่สุดเพื่อผลักดันการเติบโตของรายได้

TransAct จะจัดแสดง Epicentral ในงาน ICE Totally Gaming 2015 ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ ExCeL London Exhibition Centre ในลอนดอนประเทศอังกฤษร่วมกับ Suzo-Happ ตัวแทนจำหน่ายระดับโลก แต่เพียงผู้เดียวที่ Stand N4-110 นอกจากนี้ บริษัท จะจัดแสดงโซลูชันการพิมพ์ชั้นนำของอุตสาหกรรมสำหรับอุปกรณ์เกมและตู้บริการตนเอง ได้แก่ :

Epic 950 – ความน่าเชื่อถือที่พิสูจน์แล้วของEpic 950ที่ได้รับรางวัลทำให้เป็นโซลูชันการพิมพ์คาสิโนแบบตั๋วเข้า / ออก (“TITO”) ตามที่แสดงให้เห็น

โดยการติดตั้งทั่วโลกบนเครื่องสล็อตมากกว่า 500,000 เครื่อง ด้วยการกำจัดสัญญาณรบกวนของผู้เล่น / ตั๋วผ่านเทคโนโลยี TicketBurst ™ Epic 950 จะพิมพ์โปรโมชั่นและข้อเสนอโบนัสให้กับผู้เล่นที่เครื่องเกมโดยตรงในขณะที่พวกเขากำลังเล่น

Epic 880® – เครื่องพิมพ์ขนาดกะทัดรัดสำหรับเครื่องเกมทุกประเภท (รวมถึงความบันเทิงพร้อมรางวัลทักษะที่มีรางวัลและเครื่องจับสลากวิดีโอ) Epic 880 มีการออกแบบแบบแยกส่วนที่สามารถกำหนดค่าได้ในเกือบทุกพื้นที่ผู้นำเสนอตั๋วที่มีความยาวผันแปรและตั๋ว ถอนความสามารถ Epic 880 ยังมีการป้กระดาษอัตโนมัติและสามารถรองรับม้วนกระดาษขนาด 4 นิ้วหรือ 6 นิ้วได้

Epic 430® – ด้วยการออกแบบโมดูลาร์ที่ง่ายต่อการกำหนดค่า Epic 430 จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับตู้บริการลูกค้าด้วยตนเองของผู้ประกอบการคาสิโน Epic 430 มีตั๋วที่มีความยาวแตกต่างกันพร้อมความสามารถด้านกราฟิกและคูปองการเปลี่ยนแปลงม้วนกระดาษอย่างรวดเร็วความเร็วในการพิมพ์ที่รวดเร็วและเซ็นเซอร์

กระดาษมาตรฐานที่หลากหลาMr. Shuldman กล่าวทิ้งท้ายว่า“ ทีมงานของเรามุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมและมีคุณภาพ การแสดงโซลูชันการพิมพ์และโบนัสระดับ Epicentral ที่เป็นเอกลักษณ์ของเราพร้อมด้วยคาสิโนมหากาพย์และเครื่องพิมพ์เกมของเราที่ ICE Totally Gaming 2015 ถือเป็น

ศูนย์รวมของความมุ่งมั่นดังกล่าว ฐานลูกค้าคาสิโนทั่วโลกของ TransAct มอบความไว้วางใจให้เราเป็นส่วนสำคัญในธุรกิจของพวกเขาและพวกเขาคาดหวังว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะให้บริการแก่ผู้เล่นของพวกเขาอย่างไม่ขาดสายในแต่ละวัน เรากำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อทำตามคำมั่นสัญญานั้นและด้วยความร่วม

มือกับ Suzo-Happ สามารถนำเสนอโซลูชั่นเกมทั้งหมดของเราทั่วโลก ทีมงาน TransAct ทั้งหมดหวังว่าจะได้แสดงให้ผู้เข้าร่วมประชุมในลอนดอนเห็นถึงความน่าเชื่อถือที่ไม่มีใครเทียบได้ของเครื่องพิมพ์ของเราและพลังของ Epicentral”

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการพิมพ์ epicentral และของ บริษัท ฯ ชุดมหากาพย์ของเครื่องพิมพ์อุปกรณ์การเล่นเกม, กรุณาเยี่ยมชมhttp://www.transact-tech.comเกี่ยวกับ TransAct Technologies Incorporated

TransAct Technologies Incorporated เป็นผู้นำในการพัฒนาและผลิตโซลูชันเฉพาะตลาดซึ่งรวมถึงเครื่องพิมพ์เทอร์มินัลซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ สำหรับอุตสาหกรรมที่ทำธุรกรรมและอื่น ๆ อุตสาหกรรมเหล่านี้ ได้แก่ คาสิโนและเกมลอตเตอรีความปลอดภัยด้านอาหารการธนาคารจุดขายการบริการน้ำมัน

และก๊าซและการแพทย์และอุปกรณ์เคลื่อนที่ ตลาดแต่ละแห่งมีข้อกำหนดที่สำคัญและแตกต่างกันสำหรับการพิมพ์และการทำธุรกรรมจะไม่สมบูรณ์จนกว่าจะมีการผลิตใบเสร็จและ / หรือตั๋ว เครื่องพิมพ์และผลิตภัณฑ์ TransAct ได้รับการออกแบบจากพื้นฐานตามความต้องการเฉพาะของตลาดและจำหน่ายภายใต้

แบรนด์ผลิตภัณฑ์Ithaca®, RESPONDER, Epic, EPICENTRAL®และPrintrex® TransAct จัดจำหน่ายเครื่องพิมพ์และเครื่องปลายทางผ่าน OEM ผู้ค้าปลีกที่มีมูลค่าเพิ่มผู้จัดจำหน่ายที่เลือกและส่งตรงถึงผู้ใช้ปลายทาง TransAct มีเครื่องพิมพ์และเทอร์มินัลกว่า 2.5 ล้านเครื่องติดตั้งอยู่ทั่วโลก TransAct

ยังมุ่งมั่นที่จะให้บริการเครื่องพิมพ์ระดับโลกอะไหล่อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์การพิมพ์ให้กับฐานผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งทั่วโลกที่กำลังเติบโต ผ่าน TransAct Services Group TransAct จัดหาวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุสิ้นเปลืองที่ครบถ้วนที่ใช้ในกิจกรรมการพิมพ์และการสแกนของลูกค้าในตลาดการบริการการ

ธนาคารการค้าปลีกการเล่นเกมรัฐบาลและน้ำมันและก๊าซ ผ่านเว็บสโตร์ TransAct ยังมุ่งมั่นที่จะให้บริการเครื่องพิมพ์ระดับโลกอะไหล่อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์การพิมพ์ให้กับฐานผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งทั่วโลกที่กำลังเติบโต ผ่าน TransAct Services Group TransAct จัดหาวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุสิ้นเปลืองที่ครบถ้วน

ที่ใช้ในกิจกรรมการพิมพ์และการสแกนของลูกค้าในตลาดการบริการการธนาคารการค้าปลีกการเล่นเกมรัฐบาลและน้ำมันและก๊าซ ผ่านเว็บสโตร์ TransAct ยังมุ่งมั่นที่จะให้บริการเครื่องพิมพ์ระดับโลกอะไหล่อุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์การพิมพ์ให้กับฐานผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งทั่วโลกที่กำลังเติบโต ผ่าน TransAct

Services Group TransAct จัดหาวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุสิ้นเปลืองที่ครบถ้วนที่ใช้ในกิจกรรมการพิมพ์และการสแกนของลูกค้าในตลาดการบริการการธนาคารการค้าปลีกการเล่นเกมรัฐบาลและน้ำมันและก๊าซ ผ่านเว็บสโตร์ รัฐบาลและตลาดสำรวจน้ำมันและก๊าซ ผ่านเว็บสโตร์ รัฐบาลและตลาดสำรวจน้ำมันและ

ก๊าซ ผ่านเว็บสโตร์http://www.transactsupplies.comและทีมขายตรง TransAct ตอบสนองความต้องการออนไลน์สำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านี้ TransAct มีสำนักงานใหญ่ใน Hamden, CT สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมhttp://www.transact-tech.com หรือโทร 203.859.6800

Epicentral และ Epic เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ TRANSACT Technologies Incorporated © 2015 TRANSACT Technologies Incorporated. สงวนลิขสิทธิ์.ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ข้อความบางส่วนในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้รวมถึงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทั่วไปสามารถระบุได้โดยการใช้คำศัพท์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเช่น “อาจ” “จะ” “คาดหวัง” “ตั้งใจ” “ประมาณ” “คาดการณ์” “เชื่อ” หรือ “ดำเนินการต่อ” หรือคำในเชิงลบหรือคำอื่น ๆ ที่

คล้ายคลึงกัน ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าทั้งหมดเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนซึ่งรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการยอมรับของลูกค้าและส่วนแบ่งการตลาดที่เพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศเมื่อเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจากคู่แข่งที่มีผลิตภัณฑ์ที่กว้างขึ้นและทรัพยากรทางการเงินที่มากขึ้น คู่แข่งของเรานำ

เสนอผลิตภัณฑ์ใหม่เข้าสู่ตลาด ความสามารถของเราในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ประสบความสำเร็จ การพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่ของเรา การพึ่งพาผู้ขายรายใหญ่ การพึ่งพาผู้ผลิตตามสัญญาสำหรับการประกอบผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของเราในเอเชีย ความสามารถของเราในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา ความ

สามารถของเราในการสรรหาและรักษาพนักงานที่มีคุณภาพเมื่อ บริษัท เติบโตขึ้น การพึ่งพาบุคคลที่สามสำหรับการขายนอกสหรัฐอเมริการวมถึงออสเตรเลียนิวซีแลนด์ยุโรปละตินอเมริกาและเอเชีย สภาพเศรษฐกิจและการเมืองในสหรัฐอเมริกาออสเตรเลียนิวซีแลนด์ยุโรปละตินอเมริกาและเอเชีย การยอมรับ

ผลิตภัณฑ์ใหม่ของตลาด ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในต่างประเทศ ความพร้อมใช้งานของส่วนประกอบของบุคคลที่สามในราคาที่เหมาะสม สงครามราคาหรือแรงกดดันด้านราคาที่สำคัญอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ในสหรัฐอเมริกาหรือต่างประเทศ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเข้า

ซื้อกิจการในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น กลุ่มผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำมันและก๊าซใหม่ของเราจะผลักดันให้ลูกค้าหันมาใช้งานเพิ่มขึ้น ผลของการฟ้องร้องระหว่าง TransAct และ Avery Dennison Corporation; และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ โดยละเอียดเป็นระยะ ๆ ในรายงานของ TransAct ที่ยื่นต่อ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่กล่าวถึงในหรือโดยนัยโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าพูดเฉพาะ ณ วันที่เผยแพร่นี้และ บริษัท ไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลเพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใหม่ที่

เปลี่ยนแปลงหรือไม่คาดคิด ผลิตภัณฑ์ในสหรัฐอเมริกาหรือต่างประเทศ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น กลุ่มผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำมันและก๊าซใหม่ของเราจะผลักดันให้ลูกค้าหันมาใช้งานเพิ่มขึ้น ผลของการฟ้องร้องระหว่าง TransAct และ Avery Dennison

Corporation; และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ โดยละเอียดเป็นระยะ ๆ ในรายงานของ TransAct ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่กล่าวถึงในหรือโดยนัยของข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าพูดเฉพาะ

ณ วันที่เผยแพร่นี้และ บริษัท ไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลเหล่านี้เพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่คาดคิด ผลิตภัณฑ์ในสหรัฐอเมริกาหรือต่างประเทศ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น กลุ่มผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำมันและก๊าซ

ใหม่ของเราจะผลักดันให้ลูกค้าหันมาใช้งานเพิ่มขึ้น ผลของการฟ้องร้องระหว่าง TransAct และ Avery Dennison Corporation; และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ โดยละเอียดเป็นระยะ ๆ ในรายงานของ TransAct ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่าง

มากจากที่กล่าวถึงในหรือโดยนัยของข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าพูดเฉพาะ ณ วันที่เผยแพร่นี้และ บริษัท ไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลเหล่านี้เพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่คาดคิด ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการในอนาคตที่อาจเกิด

ขึ้น กลุ่มผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำมันและก๊าซใหม่ของเราจะผลักดันให้ลูกค้าหันมาใช้งานเพิ่มขึ้น ผลของการฟ้องร้องระหว่าง TransAct และ Avery Dennison Corporation; และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ โดยละเอียดเป็นระยะ ๆ ในรายงานของ TransAct ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่กล่าวถึงในหรือโดยนัยโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าพูดเฉพาะ ณ วันที่เผยแพร่นี้และ บริษัท ไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลเหล่านี้เพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่คาดคิด

ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น กลุ่มผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำมันและก๊าซใหม่ของเราจะผลักดันให้ลูกค้าหันมาใช้งานเพิ่มขึ้น ผลของการฟ้องร้องระหว่าง TransAct และ Avery Dennison Corporation; และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ โดยละเอียดเป็นระยะ ๆ ใน

รายงานของ TransAct ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่กล่าวถึงในหรือโดยนัยของข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าพูดเฉพาะ ณ วันที่เผยแพร่นี้และ บริษัท ไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลเหล่านี้เพื่อ

สะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่คาดคิด ผลของการฟ้องร้องระหว่าง TransAct และ Avery Dennison Corporation; และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ โดยละเอียดเป็นระยะ ๆ ในรายงานของ TransAct ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลลัพธ์ที่แท้

จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่กล่าวถึงในหรือโดยนัยของข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าพูดเฉพาะ ณ วันที่เผยแพร่นี้และ บริษัท ไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลเหล่านี้เพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่คาดคิด ผลของการฟ้องร้องระหว่าง TransAct และ

Avery Dennison Corporation; และปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ โดยละเอียดเป็นระยะ ๆ ในรายงานของ TransAct ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่กล่าวถึงในหรือโดยนัยของข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า

พูดเฉพาะ ณ วันที่เผยแพร่นี้และ บริษัท ไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลเหล่านี้เพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่คาดคิด ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าพูดเฉพาะ ณ วันที่เผยแพร่นี้และ บริษัท ไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลเหล่านี้เพื่อสะท้อนถึง

เหตุการณ์หรือสถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่คาดคิด ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าพูดเฉพาะ ณ วันที่เผยแพร่นี้และ บริษัท ไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลเหล่านี้เพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ใหม่ที่เปลี่ยนแปลงหรือไม่คาดคิดTysons Corner, เวอร์จิเนีย .– ( บิสิเนสไว ) – Cvent, Inc (NYSE: CVT) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการจัดการเหตุการณ์บนระบบคลาวด์ชั้นนำในวันนี้ได้ประกาศวันที่และที่ตั้งของ Cvent Connect บริษัท จะจัดการประชุมสามครั้งในเวลาเดียวกันในช่วงเวลาหนึ่งสัปดาห์ งานห้าวันจะจัดขึ้นที่ลาสเวกัสระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายนที่ MGM Grand Hotel & Casino

“ บริษัท ของเราเป็นผู้สนับสนุนหลักของงานนี้และมีประวัติอันยาวนานในการเป็นพันธมิตรกับ Cvent เราหวังว่าจะได้เป็นเจ้าภาพ Cvent Connect และทำให้เป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้เข้าร่วม”

ทวีตนี้“ ธีมของ Cvent Connect ในปีนี้คือการเพิ่มประสิทธิภาพการประชุมและความสำเร็จในการจัดงาน” Eric Eden รองประธานฝ่ายการตลาดของ Cvent กล่าว “ เราได้รับการยอมรับว่านักวางแผนและนักโรงแรมทำงานในระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกัน ทั้งคู่ต้องได้รับประโยชน์สูงสุดจากการลงทุนด้าน

เทคโนโลยีและกระบวนการทางธุรกิจ การทำงานร่วมกันกับทั้งสองด้านของห่วงโซ่อุปทานเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการส่งมอบคุณค่าปรับปรุงกระบวนการและรับข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจที่นำไปปฏิบัติได้ เป้าหมายของเราคือการรวบรวมผู้ใช้ระดับสูงเกือบ 2,000 คนเพื่อเข้าร่วมในการอภิปรายด้านการศึกษากับเพื่อนร่วมงานกว่า 100 คนแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและสร้างเครือข่ายกับผู้เชี่ยวชาญที่มีใจเดียวกัน”

ในปีก่อนหน้านี้ Cvent ได้จัดการประชุมแยกกันสำหรับนักวางแผนและผู้ประกอบการโรงแรม ในปีนี้ บริษัท จะนำเสนอประสบการณ์ที่แตกต่างกันสามแบบให้เลือกซึ่งเหมาะกับความต้องการของผู้ใช้ระดับองค์กรผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ซัพพลายเออร์และผู้เชี่ยวชาญด้านการต้อนรับ

กลุ่มธุรกิจ (14-16 มิถุนายน):การสนทนาและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับโรงแรมเกี่ยวกับวิธีปรับตัวและแปลงตามแนวโน้มล่าสุดของธุรกิจกลุ่มพัฒนากลยุทธ์การขายและการตลาดแบบกลุ่มของคุณและสำรวจกระบวนการที่มีการแข่งขันสูงในการชนะธุรกิจการประชุมใน อุตสาหกรรมการบริการ

บริษัท (16-18 มิถุนายน):การสนทนาและการนำเสนอเกี่ยวกับแนวคิดและนวัตกรรมล่าสุดจากอุตสาหกรรมการประชุมและงานอีเวนต์รวมถึงการพัฒนากรณีธุรกิจสำหรับโปรแกรมการจัดการการประชุมการตลาดอีเวนต์แบบ B2B และการได้รับข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจผ่านข้อมูลจากกิจกรรมและการประชุม

สมาคม (16-18 มิถุนายน):การสนทนาที่ มุ่งเน้นไปที่การผสมผสานกลวิธีการตลาดสำหรับกิจกรรมล่าสุดเพื่อเพิ่มการเข้าร่วมของสมาชิกและผู้บริจาครายได้ที่ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อจัดการกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและขับเคลื่อนการมีส่วนร่วม

ในช่วงวันที่สามของ Cvent Connect ผู้เข้าร่วมจากแต่ละประสบการณ์ทั้งสามจะมีโอกาสทำงานร่วมกันตลอดทั้งวันในการเรียนรู้การสร้างเครือข่ายและการทำข้อตกลง นอกจากนี้การฝึกอบรมและการรับรองระดับมืออาชีพของ Cvent จะมีให้สำหรับทั้งนักวางแผนและซัพพลายเออร์ตลอดการประชุม

“ MGM Grand มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับชุมชนผู้ใช้ Cvent มาที่รีสอร์ทของเราเป็นครั้งแรกและเพื่อแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานสิ่งอำนวยความสะดวกในรีสอร์ทของเราเข้ากับการประชุมที่หลากหลายและไม่เหมือนใครของเรา” เกร็กเฮิร์นนิงรองประธานฝ่ายขายกล่าว สำหรับ MGM Grand “ บริษัท ของเราเป็นผู้สนับสนุนหลักของงานนี้และมีประวัติอันยาวนานในการเป็นพันธมิตรกับ Cvent เราหวังว่าจะได้เป็นเจ้าภาพ Cvent Connect และทำให้เป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้เข้าร่วม”

ในอีกหลายเดือนข้างหน้า Cvent จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิทยากรสำคัญวาระการประชุมที่สมบูรณ์และรางวัล Planner ประจำปีครั้งที่ 3 ของเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุม 2015 Cvent เชื่อมต่อและการใช้ประโยชน์จากการลงทะเบียนนกต้นโปรดไปที่เว็บไซต์เกี่ยวกับ Cvent

Cvent, Inc. (NYSE: CVT) เป็นแพลตฟอร์มการจัดการเหตุการณ์บนระบบคลาวด์ชั้นนำโดยมีพนักงานมากกว่า 1,450 คนและลูกค้ามากกว่า 12,650 รายทั่วโลก Cvent นำเสนอโซลูชันซอฟต์แวร์สำหรับนักวางแผนงานสำหรับการลงทะเบียนกิจกรรมออนไลน์การเลือกสถานที่การจัดการเหตุการณ์แอพมือถือสำหรับกิจกรรมการตลาดทางอีเมลและการสำรวจเว็บ Cvent ให้บริการโรงแรมด้วยแพลตฟอร์มโฆษณาที่ตรงเป้าหมายซึ่งออกแบบมาเพื่อเข้าถึงผู้วางแผนงาน

ที่กำลังมองหาสถานที่ที่เหมาะสม โซลูชันของ Cvent เพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่คุณค่าการจัดการเหตุการณ์ทั้งหมดและช่วยให้ลูกค้าทั่วโลกสามารถจัดการการประชุมและกิจกรรมต่างๆได้หลายแสนรายการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชมwww.cvent.comหรือเชื่อมต่อกับเราบน Facebook , Twitter หรือ

LinkedInJake H.Kalpakiประธานและซีอีโไม่ควรใช้ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเป็นการคาดคะเนผลลัพธ์ที่แท้จริง ข้อความในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ซึ่งไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีตคือ“ แถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า” ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ขอเตือนผู้อ่านว่าอย่าพึ่งพิงข้อความคาดการณ์

ล่วงหน้ามากเกินไการซื้อขายหลักทรัพย์ของ บริษัท ควรถือเป็นการเก็งกำไรTSX Venture Exchange ไม่ได้อนุมัติหรือไม่อนุมัติเนื้อหาของข่าวประชาสัมพันธ์นี้ทั้ง TSX Venture Exchange หรือผู้ให้บริการด้านกฎระเบียบ (ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายของ TSX Venture Exchange) ไม่ยอมรับความรับผิดชอบต่อความเพียงพอหรือความถูกต้องของข่าวประชาสัมพันธ์นี้

Plaor, Inc. ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องของเนื้อหาคาสิโนบนโซเชียลด้วยการเปิดตัวMystery Lions18 ธันวาคม 2557 08:30 น. เวลามาตรฐานตะวันออกWoodland Hills, Calif .– ( บิสิเนสไว ) – Plaor, Incซึ่งเป็น บริษัท ย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดที่น่าสนใจในแนวตั้งเครือข่ายสื่อสังคม

CrowdGather อิงค์ (OTCQB: CRWG) ประกาศในวันนี้การเปิดตัวของความลึกลับสิงโต ™ ,ล่าสุด ชื่อที่พัฒนาจาก Multicommerce Game Studio ซึ่งเป็นพันธมิตร Mystery Lions ™เป็นวิดีโอสล็อต 5 รีลที่น่าตื่นเต้นพร้อมช่องจ่ายเงิน 30 บรรทัดและกราฟิกที่สวยงามตั้งอยู่ในที่ราบป่าของแอฟริกาซึ่งปัจจุบันมีให้เล่นในMega Fame Casino & Slots ™และบนแพลตฟอร์มเกม Facebook, iOS และ Android

“ ผู้เล่นกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของเราเล่นสล็อต”ทวีตนี้“ ผู้เล่นกว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของเราเล่นสล็อต” Richard Corredera ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ CrowdGather กล่าว “ การเปิดตัวMystery Lions ™ในMega Fame Casino & Slots ™เป็นการตอบสนองโดยตรงต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากผู้เล่นของเราสำหรับเนื้อหาที่ให้ความบันเทิงสร้างสรรค์และมีส่วนร่วม”

หากต้องการเริ่มเล่นMega Fame Casino & Slots ™ฟรีโปรดไปที่ Facebook App Center, Apple iOS App Store หรือ Google Play Store ทันทีเกี่ยวกับ Multicommerce Game Studio

Multicommerce Game Studio เป็นสตูดิโอออกแบบเกมอิสระชั้นนำที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในอุตสาหกรรมเกมระดับโลกที่เน้นเนื้อหาวิดีโอสล็อต Class II และเกมบิงโก นอกจากนี้ Multicommerce Game Studio ยังมีพื้นฐานที่แข็งแกร่งในโครงการต่างๆตั้งแต่แอปพลิเคชันแบ็กเอนด์การพัฒนา SAS และขั้นตอนการพัฒนาที่สมบูรณ์ซึ่งจำเป็นสำหรับผลิตภัณฑ์เกม Class III ที่ได้รับการรับรองเกี่ยวกับ CrowdGather, Inc.

ด้วยฟอรัมความสนใจพิเศษที่เพิ่มมากขึ้นและชุมชนกระดานข้อความที่กระตือรือร้น CrowdGather http://www.crowdgather.com/ ได้สร้างเครือข่ายส่วนกลางเพื่อให้ประโยชน์แก่สมาชิกฟอรัมเจ้าของฟอรัมและผู้โฆษณาฟอรัม CrowdGather นำเสนอเครือข่ายโซเชียลที่มีการโต้ตอบและให้ข้อมูลสูงสำหรับสมาชิกทรัพยากรการจัดการและการแบ่งปันรายได้สำหรับเจ้าของฟอรัมบุคคลที่สามและเครือข่ายโฆษณาที่ไม่ได้ใช้งานส่วนใหญ่สำหรับนักการตลาดทั่วโลก

บริษัท ในเครือ CrowdGather Plaor ( www.plaor.com ) ซึ่งเป็น บริษัท ที่เชี่ยวชาญในการพัฒนาเกมหลายแพลตฟอร์มที่ปรับขนาดได้สูงตั้งอยู่ใจกลางย่านนวัตกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็วของบอสตัน Plaor ผลิตMega Fame Casinoซึ่งเป็นคาสิโนโซเชียลที่สร้างสรรค์และได้รับการจัดอันดับสูงพร้อมให้

บริการบน iOS, Android และเดสก์ท็อป ด้วยพนักงานกว่า 20 คนทีม Plaor เป็นการผสมผสานระหว่างผู้มาใหม่ดาวรุ่งและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเกมที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจาก บริษัท ต่างๆเช่น Rockstar Games, Turbine, Harmonix, Irrational Games, Nanigans, Sony Online Entertainment, ThoughtWorks, THQ และ Caesars Interactive Entertainment .เกี่ยวกับ Mega Fame Casino & Slots ™

Mega Fame Casino & Slots ™เป็นคาสิโนโซเชียลคุณภาพสูงพร้อมให้บริการแล้วบน Facebook, iOS และ Android ผู้ใช้สามารถเล่นธีมสล็อตที่ไม่ซ้ำใครได้มากกว่าหนึ่งโหลโป๊กเกอร์ Hold’em สี่ประเภทวิดีโอโป๊กเกอร์พร้อมด้วย MegaFame Blvd ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ Mega Fame Casino & Slots ™มี

คนดังมากกว่า 300 คนและมีทัวร์นาเมนต์คนดังประจำสัปดาห์ซึ่งจะนำประสบการณ์ดาราที่ไม่เหมือนใครมาสู่เกมโซเชียล จากงบการเงินที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบของ Plaor และโดยไม่ได้รับประโยชน์จากทรัพยากรทางการตลาดและการโฆษณาที่ CrowdGather จะจัดหาให้ปัจจุบัน Mega Fame Casino & Slots ™มีผู้ใช้งานมากกว่า 23,000 คนต่อวันและคาดว่าจะสร้างรายได้ประมาณ 1.5 ล้านเหรียญต่อปี

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า (ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 27A ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมและมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ปี 2477 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม) เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตและการเติบโตของ บริษัท และกลยุทธ์ทาง

ธุรกิจ คำต่างๆเช่น“ คาดหวัง”“ จะ”“ ตั้งใจ”“ แผน”“ เชื่อ”“ คาดการณ์ไว้”“ ความหวัง”“ การประมาณ” และรูปแบบต่างๆของคำและการแสดงออกที่คล้ายคลึงกันนั้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุการคาดการณ์ล่วงหน้า งบ แม้ว่า บริษัท จะเชื่อว่าความคาดหวังที่แสดงในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าวมีความสม

เหตุสมผล แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าความคาดหวังดังกล่าวจะพิสูจน์ได้ว่าถูกต้อง ข้อความเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงที่ทราบและไม่ทราบและตั้งอยู่บนสมมติฐานและการประมาณการหลายประการซึ่งโดยเนื้อแท้แล้วภายใต้ความไม่แน่นอนและภาระผูกพันที่มีนัยสำคัญซึ่งหลายอย่างอยู่นอกเหนือการควบคุมของ

บริษัท ผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากที่แสดงออกหรือโดยนัยโดยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว ปัจจัยที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจของ บริษัท สภาพเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและภาคการตลาดโดยทั่วไป ความสามารถใน

การสร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากฟอรัมของ บริษัท และคาสิโนโซเชียลของ Plaor ความสามารถในการจัดหาเงินทุนเพิ่มเติม ความสามารถในการจัดการการเติบโตของ บริษัท ความสามารถในการพัฒนาและวางตลาดเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ปัจจัยการแข่งขันใน

ตลาดที่ บริษัท ดำเนินธุรกิจ และเหตุการณ์ปัจจัยและความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เปิดเผยเป็นครั้งคราวในเอกสารที่ บริษัท ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัท ขอปฏิเสธอย่างชัดแจ้งในภาระหน้าที่หรือการดำเนินการใด ๆ ที่จะเผยแพร่การอัปเดตหรือการแก้ไขข้อความคาดการณ์ล่วง

หน้าใด ๆ ที่มีอยู่ในที่นี้เพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงความคาดหวังของ บริษัท ในส่วนที่เกี่ยวกับสิ่งนั้นหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเหตุการณ์เงื่อนไขหรือสถานการณ์ที่เป็นไปตามคำแถลงใด ๆRobin Robins ได้รับการยืนยันให้เป็น Keynote Speaker ที่ Navigate 2015 โดย Continuum
ผู้ฝึกสอนด้านการตลาดและการขายที่ได้รับการค้นหามากที่สุดในอุตสาหกรรมไอทีเพื่อแบ่งปันกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพสูงในงาน Navigate 2015 – 27-29 กันยายน 2015 – ลาสเวกัส

นำทาง 20117 ธันวาคม 2557 08:00 น. เวลามาตรฐานตะวันออกบอสตัน – ( BUSINESS WIRE ) – Continuum ®ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโซลูชันบริการไอทีที่มีการจัดการแบบครบวงจรรายเดียวในอุตสาหกรรมยืนยันว่าโรบินโรบินส์เป็นวิทยากรในการนำทางปี 2015, การประชุมผู้ใช้ของ Continuum จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 27 กันยายน – วันอังคารที่ 29 กันยายน 2015 ที่ The Cosmopolitan ™ of Las Vegas Robin Robins เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาด

ผู้ฝึกสอนการขายและผู้เขียนที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดในอุตสาหกรรมไอทีซึ่งเชี่ยวชาญในกลยุทธ์การตลาดที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับ VARs MSP ผู้ให้บริการโซลูชันและ บริษัท ที่ปรึกษาด้านไอที ผู้เข้าร่วม Navigate 2014 มากกว่า 400 คนเข้าร่วมประชุมที่ Seaport Hotel ในบอสตันในเดือนกันยายนเพื่อเข้าร่วมการฝึกอบรมด้านการศึกษามากกว่า 40 ครั้งช่วยให้ MSP และผู้ค้าปลีกไอทีชั้นนำของอุตสาหกรรมเพิ่มการลงทุนในแพลตฟอร์มบริการที่มีการจัดการของ Continuum และขยายธุรกิจของพวกเขา

“ เราดำเนินโครงการฝึกสอนการขายและการตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีเอกสารเรื่องราวความสำเร็จของลูกค้ามากกว่าทุกคนในแวดวงไอที”

ทวีตนี้“ โรบินเป็นผู้ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในอุตสาหกรรมไอทีในการมอบกระบวนการเฉพาะสำหรับผู้ชมในการเพิ่มยอดขายรวมถึงการสร้างระบบการตลาดเพื่อสร้างโอกาสในการขายและลูกค้าที่มีคุณภาพมากขึ้นการใช้กระบวนการขายเชิงกลยุทธ์เพื่อปิดธุรกิจมากขึ้นตลอดจนเทคนิคการบริหารเวลาที่เพิ่มประสิทธิผลและ ปรับปรุงผลลัพธ์โดยรวม” Jeanne Hopkinsรองประธานอาวุโสฝ่ายซื้อกิจการและ CMO ของ Continuum กล่าว “ เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้พูดคุยกับคู่ค้า MSP ของเราที่ Navigate 2015”

Robin เชี่ยวชาญในกลยุทธ์การตลาดราคาไม่แพงและมีประสิทธิภาพสูงสำหรับ VAR ขนาดเล็กถึงขนาดกลางผู้รวมระบบ MSP ผู้ให้บริการโซลูชันและ บริษัท ที่ปรึกษาด้านไอที เธอได้พัฒนาและประพันธ์ชุดเครื่องมือการตลาดเทคโนโลยีซึ่งถือเป็นคู่มือขั้นสุดท้ายสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการด้านเทคโนโลยีการตลาด จนถึงปัจจุบันเจ้าของธุรกิจไอทีกว่า 7,000 รายจาก 23 ประเทศได้ซื้อและใช้ระบบการตลาดนี้ Robin เป็นวิทยากรคนโปรดในงาน System Builder

Summit, SMB Nation, BreakAway ของ CompTIA, CT Summit, ASCII Boot Camps, MSPU Boot Camp และกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ เธอเขียนคอลัมน์สำหรับ ITChannelInsight.com, eChannelLine.com, นิตยสาร SMB Nation Partner และเว็บไซต์คู่ค้าของ Microsoft

“ เราดำเนินโครงการฝึกสอนการขายและการตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีเอกสารเรื่องราวความสำเร็จของลูกค้ามากกว่าทุกคนในแวดวงไอที” โรบินโรบินส์กล่าว “ Continuum ได้กลายเป็นพันธมิตรที่ยอดเยี่ยมสำหรับเราและลูกค้าของเราและฉันรู้สึกตื่นเต้นมากที่พวกเขาขอให้ฉันเข้าร่วมใน Navigate 2015 มันเป็นความร่วมมือที่เป็นธรรมชาติเนื่องจากเราทั้งคู่พยายามจัดหากลยุทธ์ที่คล่องตัวและคุ้มค่าเพื่อช่วย ลูกค้าทำให้ธุรกิจเติบโต”

นอกเหนือจากประสบการณ์อันยาวนานของเธอกับ บริษัท ผู้ให้บริการด้านไอทีแล้วโรบินยังได้พัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดให้กับธุรกิจกว่า 1,200 แห่งใน 14 อุตสาหกรรมที่แตกต่างกันในอเมริกาเหนือออสเตรเลียและยุโรป ซึ่งรวมถึงกลยุทธ์การตลาดออนไลน์และออฟไลน์สำหรับโรงเรียนฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และมหาวิทยาลัยองค์กรแฟรนไชส์ ​​บริษัท ซอฟต์แวร์ (Novell, Surf Control, AVG anti-virus และ Microsoft) บริการทางการเงินการสัมมนาและกิจกรรมองค์กรสมาชิกและอีกมากมาย สินค้าอุปโภคบริโภคและบริการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรบินโรบินเข้าชม: http://www.technologymarketingtoolkit.com

Navigate 2015 เป็นงานด้านการศึกษาและฝึกอบรม 3 วันสำหรับคู่ค้า MSP และผู้ค้าปลีกไอทีชั้นนำของอุตสาหกรรมที่นำโดยผู้นำทางธุรกิจและช่องทางที่ดีที่สุดและสดใสที่สุด นอกเหนือจากการนำเสนอการฝึกอบรมผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับโซลูชันบริการไอทีที่มีการจัดการของ Continuum สำหรับลูกค้า SMB ซึ่งแตก

ต่างจากกิจกรรมของผู้ใช้อื่น ๆ แล้ว Navigate ยังมีเซสชันที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจและรูปแบบทางเศรษฐกิจการขายและการตลาดและการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งมอบบริการ Cosmopolitan เป็นจุดหมายปลายทางดั้งเดิมในใจกลางลาสเวกัสสตริป รีสอร์ทและคาสิโนสุดหรูที่มีเอกลักษณ์แห่งนี้มีพื้นที่นั่งเล่นสไตล์ที่พักอาศัยพร้อมเฉลียงส่วนตัวและทิวทัศน์อันตระการตา

เปิดให้ลงทะเบียน เว็บรับแทงบอล Navigate 2015 แล้ว ค่าธรรมเนียมการจองล่วงหน้าคือ $ 350 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2015 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ค่าธรรมเนียมการประชุมมาตรฐานคือ $ 600 สำหรับการอัปเดตการประชุมล่าสุดโปรดติดตาม# nav15 บน Twitter หากต้องการลงทะเบียนหรือเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้การสนับสนุนและโอกาสในการพูด, เข้าชม: http://www.continuum.net/navigate2015เกี่ยวกับบริการไอทีที่มีการจัดการอย่างต่อเนื่อง

Continuum เป็นผู้ให้บริการด้านไอทีที่มีการจัดการแบบครบวงจรรายเดียวในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีซึ่งอนุญาตให้คู่ค้า Managed Services Provider (MSP) ดูแลรักษาทั้งบนเซิร์ฟเวอร์ในองค์กรและบนคลาวด์เดสก์ท็อปอุปกรณ์พกพาและอุปกรณ์ปลายทางอื่น ๆ สำหรับขนาดเล็กและกลาง ธุรกิจขนาดใหญ่

แพลตฟอร์ม SaaS ของ Continuum ช่วยให้ MSP สามารถสำรองข้อมูลตรวจสอบแก้ไขปัญหาและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานไอทีของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากบานกระจกเพียงบานเดียวทั้งหมดได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย (NOC) ชั้นนำของอุตสาหกรรมและโต๊ะบริการ MSP ใช้

ประโยชน์จากรูปแบบธุรกิจแบบจ่ายตามการเติบโตของ Continuum เพื่อขยายขนาดบริการด้านไอทีโดยไม่ต้องทำสัญญาระยะยาวและจองพนักงานใน บริษัท สำหรับการริเริ่มเชิงกลยุทธ์ บริษัท เล่นไพ่บาคาร่า เว็บรับแทงบอล มีพนักงานมากกว่า 900 คนทั่วโลกสนับสนุนพันธมิตรกว่า 3,500 รายและตรวจสอบอุปกรณ์ปลายทางมากกว่าครึ่งล้านจุด สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมhttp://www.continuum.net/ หรือติดตามเราได้ที่LinkedIn และ Twitter @FollowContinuum