เว็บแทงบอล UFABET ไพ่บาคาร่าออนไลน์ การรักษาความปลอดภัย

เว็บแทงบอล UFABET ไพ่บาคาร่าออนไลน์ บริษัท ในโครงการคาสิโนและเกมใหม่ ๆ และให้เงินทุนแก่โครงการเหล่านั้นและความคาดหวังสำหรับการเพิ่มผลกำไรของชิปเกมของ บริษัท และโล่การดำเนินงาน ข้อความดังกล่าวอยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนและสถานการณ์จริง เหตุการณ์หรือผลลัพธ์อาจแตกต่างอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้ในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว ปัจจัยที่อาจทำให้เกิดหรือมีส่วนทำให้เกิดความแตกต่างรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

กับความสามารถของ บริษัท ในการ: วางเครื่องเกมในระดับที่มีนัยสำคัญและสร้างจำนวนที่คาดว่าจะได้รับรางวัลสุทธิจากเครื่องเกมที่วางไว้ ระบุและใช้กลยุทธ์ทางการตลาดและการส่งเสริมการขายที่ประสบความสำเร็จในโครงการเกมของ บริษัท และระบุและพัฒนาโครงการเพิ่มเติมให้ประสบความสำเร็จ รับทุนเพิ่มเติมตามและเมื่อจำเป็น ระบุและใช้กลยุทธ์ทางการตลาดและการส่งเสริมการขายที่ประสบความสำเร็จและรับและดำเนินการตามคำสั่งซื้อที่สำคัญจากลูกค้าสำหรับชิป

เกมและโล่ของ บริษัท ประสบความสำเร็จในการปรับปรุงกระบวนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำหรับชิปเกมและโล่ของ บริษัท ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในนโยบายการเล่นเกมและเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศที่ บริษัท ดำเนินการและความเสี่ยงอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในรายงานประจำปีของ บริษัท ในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 และต่อมาได้ยื่นรายงาน

รายไตรมาสใน เว็บแทงบอล UFABET แบบฟอร์ม 10-Q บริษัท ขอเตือนผู้อ่านไม่ให้เชื่อมั่นในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม บริษัท ไม่ได้ดำเนินการและขอปฏิเสธโดยเฉพาะภาระหน้าที่ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใหม่หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเมื่อเกิดขึ้น ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในนโยบายการเล่นเกมและเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศที่ บริษัท ดำเนินการและความเสี่ยงอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในรายงานประจำปี

ของ บริษัท ในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 และต่อมาได้ยื่นรายงานรายไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q บริษัท ขอเตือนผู้อ่านไม่ให้เชื่อมั่นในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม บริษัท ไม่ได้ดำเนินการและขอปฏิเสธโดยเฉพาะภาระหน้าที่ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับ

“ นอกจากนี้เราเชื่อว่าแผนกผลิตภัณฑ์เกมของเรามีศักยภาพที่จะเป็นผู้สนับสนุนที่มีความหมายต่อรายได้ในอนาคตและความพยายามของเราในการปรับปรุงประสิทธิภาพของแผนกนี้เริ่มได้รับผลตอบแทนในปี 2558 เราเพิ่งเสร็จสิ้นการขยายโรงงานและกำลังดำเนินการตามความพยายาม เพื่อปรับปรุงและทำให้กระบวนการผลิตบางอย่างเป็นไปโดยอัตโนมัติ เราเชื่อว่าความพยายามเหล่านี้ทำให้เราสามารถรักษาคำสั่งซื้อใหม่จำนวนมากได้ดีขึ้นและเพื่อปรับปรุงศักยภาพในการทำรายได้สำหรับแผนกนี้ สำหรับไตรมาสแรกของปี 2558 เรามียอดสั่งซื้อที่ได้รับการยืนยันจำนวน 5.4 ล้านดอลลาร์ซึ่งเรามียอดขาย 3.8 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีกำไรขั้นต้น นอกจากนี้เรากำลังเจรจาเพื่อขอคำสั่งซื้อจำนวนมากสำหรับการเปิดคาสิโนใหม่ในมาเก๊าในปลายปีนี้”เกี่ยวกับ Entertainment Gaming Asia Inc.

Entertainment Gaming Asia Inc. (NASDAQ: EGT) ซึ่งเป็น บริษัท ย่อยที่ถือหุ้นใหญ่โดยทางอ้อมของ Melco International Development Limited เป็น บริษัท เกมใน Pan-Asia ที่มีส่วนร่วมในการเช่าเครื่องเกมอิเล็กทรอนิกส์โดยแบ่งรายได้ให้กับอุตสาหกรรมเกมในกัมพูชา และฟิลิปปินส์และการพัฒนาและการดำเนินงานของคาสิโนและสถานที่เล่นเกมในภูมิภาคอินโดจีนภายใต้แบรนด์“ Dreamworld” นอกจากนี้ บริษัท ยังผลิตและจำหน่ายชิปและโล่สำหรับเล่นเกมแบบ RFID และแบบดั้งเดิมให้กับคาสิโนรายใหญ่ภายใต้แบรนด์“ Dolphin”แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับ Entertainment Gaming Asia ตามความหมายของมาตรา 27A ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมและมาตรา 21E ของพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์ปี 2477 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้รวมถึงข้อความที่เกี่ยวกับความคาดหวังสำหรับรูปแบบธุรกิจการดำเนินงานสล็อตของ บริษัท การเติบโตของอุตสาหกรรมเกมในเอเชียความสามารถของ

สถานการณ์ใหม่หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเมื่อเกิดขึ้น ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในนโยบายการเล่นเกมและเสถียรภาพทางการเมืองในประเทศที่ บริษัท ดำเนินการและความเสี่ยงอื่น ๆ ที่ระบุไว้ในรายงานประจำปีของ บริษัท ในแบบฟอร์ม 10-K สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ยื่น

ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 และต่อมาได้ยื่นรายงานรายไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q บริษัท ขอเตือนผู้อ่านไม่ให้เชื่อมั่นในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม บริษัท ไม่ได้ดำเนินการและขอปฏิเสธโดยเฉพาะภาระหน้าที่ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้อง

กับสถานการณ์ใหม่หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเมื่อเกิดขึ้น 2556 ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 และต่อมาได้ยื่นรายงานรายไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q บริษัท ขอเตือนผู้อ่านไม่ให้เชื่อมั่นในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม บริษัท ไม่ได้ดำเนินการและขอปฏิเสธโดยเฉพาะภาระหน้าที่ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใหม่หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเมื่อเกิดขึ้น 2556 ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 และต่อมาได้ยื่นรายงานรายไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q บริษัท ขอเตือนผู้อ่านไม่ให้เชื่อมั่นในข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม บริษัท ไม่ได้ดำเนินการและขอปฏิเสธโดยเฉพาะภาระหน้าที่ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อความดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ใหม่หรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเมื่อเกิดขึ้น

EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วคือรายได้ก่อนหักดอกเบี้ยภาษีค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่ายค่าตอบแทนตามหุ้นและรายได้และค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่เงินสด EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วจะถูกนำเสนอเป็นข้อมูลเปิดเผยเพิ่มเติมเท่านั้นเนื่องจากผู้บริหารเชื่อว่ามีการใช้กันอย่างแพร่หลายในการวัดประสิทธิภาพและเป็น

พื้นฐานสำหรับการประเมินมูลค่าของ บริษัท เกม ฝ่ายบริหารใช้ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานของส่วนงานและเพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของการดำเนินงานกับคู่แข่ง นอกจากนี้ บริษัท ยังแสดง EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเนื่องจากนักลงทุนบางรายใช้เป็นวิธีการวัดความสามารถของ

บริษัท ในการก่อหนี้และชำระหนี้การใช้จ่ายด้านทุนและการปฏิบัติตามข้อกำหนดเงินทุนหมุนเวียน บริษัท เกมเคยรายงาน EBITDA เป็นส่วนเสริมของมาตรการทางการเงินตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในสหรัฐอเมริกา (“ GAAP”) ไม่ควรพิจารณา EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเป็นทางเลือกหนึ่งของรายได้จากการดำเนินงานเพื่อเป็นตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานของ บริษัท เพื่อเป็นทางเลือกในการใช้กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงานเพื่อวัดสภาพคล่องหรือเป็นทางเลือกอื่นจาก

มาตรการอื่นที่กำหนดตาม GAAP ซึ่งแตกต่างจากรายได้สุทธิ / (ขาดทุน) EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วจะไม่รวมค่าเสื่อมราคาหรือดอกเบี้ยจ่ายดังนั้นจึงไม่สะท้อนถึงรายจ่ายฝ่ายทุนในปัจจุบันหรือในอนาคตหรือต้นทุนของเงินทุน บริษัท ชดเชยข้อ จำกัด เหล่านี้โดยใช้ Adjusted EBITDA เป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือเปรียบเทียบหลาย ๆ ร่วมกับการวัด GAAP เพื่อช่วยในการประเมินผลการดำเนินงาน การวัด GAAP ดังกล่าวรวมถึงรายได้จากการดำเนินงานรายได้สุทธิ /

(ขาดทุน) กระแสเงินสดจากการดำเนินงานและข้อมูลกระแสเงินสด บริษัท มีการใช้กระแสเงินสดที่สำคัญซึ่งรวมถึงรายจ่ายฝ่ายทุนการจ่ายดอกเบี้ยการชำระคืนหนี้ภาษีและค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดขึ้นประจำอื่น ๆ ซึ่งไม่ได้แสดงอยู่ใน Adjusted EBITDA การคำนวณ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของ Entertainment

Gaming Asia อาจแตกต่างจากวิธีการคำนวณที่ใช้โดย บริษัท อื่น ๆ ดังนั้นความสามารถในการเปรียบเทียบอาจมี จำกัด กระแสเงินสดจากการดำเนินงาน

และข้อมูลกระแสเงินสด บริษัท มีการใช้กระแสเงินสดที่สำคัญซึ่งรวมถึงรายจ่ายฝ่ายทุนการจ่ายดอกเบี้ยการชำระคืนหนี้ภาษีและค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดขึ้นประจำอื่น ๆ ซึ่งไม่ได้แสดงอยู่ใน Adjusted EBITDA การคำนวณ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของ Entertainment Gaming Asia อาจแตกต่างจากวิธีการคำนวณที่

ใช้โดย บริษัท อื่น ๆ ดังนั้นความสามารถในการเปรียบเทียบอาจมี จำกัด กระแสเงินสดจากการดำเนินงานและข้อมูลกระแสเงินสด บริษัท มีการใช้กระแสเงินสดที่สำคัญซึ่งรวมถึงรายจ่ายฝ่ายทุนการจ่ายดอกเบี้ยการชำระคืนหนี้ภาษีและค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดขึ้นประจำอื่น ๆ ซึ่งไม่ได้แสดงอยู่ใน Adjusted EBITDA

การคำนวณ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของ Entertainment Gaming Asia อาจแตกต่างจากวิธีการคำนวณที่ใช้โดย บริษัท อื่น ๆ ดังนั้นความสามารถในการเปรียบเทียบอาจมี จำกัด

วอชิงตัน – ( บิสิเนสไว ) ดารา – ผู้ผลิตและแรงจูงใจลำโพง Tracee เอลลิสรอสส์ที่ดาวในซีรีส์ตลก ABC ใหม่“Black-ish” จะได้รับรางวัล 2015 NAB โทรทัศน์ประธานในช่วงNAB Show โทรทัศน์เลี้ยงอาหารกลางวัน ได้รับการสนับสนุนโดย RBC Capital Markets งานเลี้ยงอาหารกลางวันจะจัดขึ้นใน

วันจันทร์ที่ 13 เมษายนที่ Westgate Las Vegas Resort and Casino“ เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ให้เกียรติเธอในฐานะผู้รับรางวัลประธานประจำปีนี้”ทวีตนี้“ Black-ish” ซึ่งเปิดตัวในเดือนกันยายนปี 2014 โดยเน้นไปที่ชีวิตของครอบครัวชาวแอฟริกัน – อเมริกันชนชั้นกลางระดับบนในละแวกใกล้เคียงสีขาวส่วน

ใหญ่ Ross ได้รับรางวัล NAACP Image Award ปี 2015 ในสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมในซีรีส์ตลกสำหรับบทบาทของเธอในฐานะดร. เรนโบว์“ โบว์” จอห์นสันจากภาพยนตร์ตลกที่ก้าวหน้า

“ เทรซีเอลลิสรอสเป็นพรสวรรค์ที่มีพรสวรรค์ซึ่งนำไหวพริบและสไตล์มาสู่บทบาทที่เธอเล่นล่าสุดในภาพยนตร์ตลกยอดฮิตเรื่อง ‘Black-ish’ ของ ABC” มาร์เซลลัสอเล็กซานเดอร์รองประธานบริหาร NAB ฝ่ายโทรทัศน์ “ เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ให้เกียรติเธอในฐานะผู้รับรางวัลประธานประจำปีนี้”

Ross ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล NAACP Image Award ถึงแปดครั้งและได้รับรางวัลสองครั้งจากบทบาทของเธอในฐานะโจแอนนาแครอลเคลย์ตันในซิทคอมยอดฮิตเรื่อง Girlfriends ซึ่งดำเนินการมาแปดซีซั่นบนเครือข่าย UPN / CW รอสส์ยังร่วมแสดงและอำนวยการสร้างซีรีส์ BET เรื่อง Reed Between the Lines ซึ่งทำให้เธอได้รับรางวัล NAACP Image Award เพิ่มเติม

เครดิตอื่น ๆ ได้แก่ บทบาทใน“ Private Practice” ของ ABC,“ CSI” ของ CBS และ“ Life Support” ของ HBO เธอได้ปรากฏตัวในภาพยนตร์สั้นเรื่อง“ FIVE” ซึ่งออกอากาศใน Lifetime และในภาพยนตร์สารคดีเรื่อง“ Hanging Up” และ“ Daddy’s Little Girls” ของไทเลอร์เพอร์รี ใน

ฤดูใบไม้ร่วงปี 2014 Ross กลับมาที่ BET เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพในการแสดงรางวัลยอดนิยม“ Black Girls Rock” กับ Regina King

Ross นักพูดที่สร้างแรงบันดาลใจโดยเฉพาะได้สร้างและสอน“ Tapping Into Your Creative Well” ซึ่งเป็นเวิร์กชอปที่กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมค้นพบและใช้ประโยชน์จากความสุขส่วนตัวเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากชีวิตมากขึ้น

รอสส์ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้มีอิทธิพลด้านแฟชั่นอีกด้วยโดยรอสแชร์แนวคิดของเธอเกี่ยวกับทรงผมความงามสไตล์และความเป็นอยู่บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเธอซึ่งเปิดตัวในปี 2555

รางวัลประธานโทรทัศน์ก่อตั้งขึ้นเพื่อยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จอย่างมีนัยสำคัญในสาขาศิลปะแขนงหนึ่งหรือหลายสาขาในโทรทัศน์รางวัล Television Chairman’s Award เปิดตัวครั้งแรกในปี 2552 โดยมีรางวัลเอ็มมี่สี่ครั้งและ Kelsey Grammar นักแสดงที่ได้รับรางวัลลูกโลกทองคำ 2 สมัยเป็นผู้รับ ผู้รับ

คนสุดท้ายคือจิมพาร์สันส์ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเอ็มมี่และเป็นดาราจากซีรีส์ตลกของซีบีเอสเรื่อง The Big Bang Theory ในปี 2010

นอกจากนี้งานเลี้ยงอาหารกลางวันยังรวมถึงการชักนำของShonda Rhimesผู้สร้างซีรีส์ยอดฮิต“ Grey’s Anatomy” และ“ Scandal” ไปยัง NAB Broadcasting Hall of Fameเกี่ยวกับ NAB Show

NAB Show ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 11-16 เมษายน 2015 ในลาสเวกัสเป็นการแสดงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งครอบคลุมการสร้างการจัดการและการส่งมอบเนื้อหาในทุกแพลตฟอร์ม ด้วยผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 98,000 คนจาก 150 ประเทศและผู้แสดงสินค้า 1,600 ราย NAB Show เป็นตลาดที่ดีที่สุด

สำหรับสื่อดิจิทัลและความบันเทิง ตั้งแต่การสร้างสรรค์ไปจนถึงการบริโภคในหลายแพลตฟอร์มและสัญชาตินับไม่ถ้วน NAB Show เป็นที่ตั้งของโซลูชันที่ก้าวข้ามการแพร่ภาพแบบเดิมและรองรับการนำเสนอเนื้อหาไปยังหน้าจอใหม่ในรูปแบบใหม่ ๆ สำหรับรายละเอียดทั้งหมดเยี่ยมชมwww.nabshow.comกรุณาคลิกที่

นี่ เพื่อลงทะเบียนเป็นสื่อข่าวเกี่ยวกับ NABNational Association of Broadcasters เป็นสมาคมผู้สนับสนุนชั้นนำสำหรับผู้แพร่ภาพกระจายเสียงของอเมริกา NAB ให้ความสำคัญกับผลประโยชน์ทางวิทยุและโทรทัศน์ในด้านนิติบัญญัติการกำกับดูแลและกิจการสาธารณะ ด้วยการสนับสนุนการศึกษาและ

นวัตกรรม NAB ช่วยให้ผู้แพร่ภาพกระจายเสียงสามารถให้บริการชุมชนของตนได้ดีที่สุดเสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจและคว้าโอกาสใหม่ ๆ ในยุคดิจิทัล เรียนรู้เพิ่มเติมที่www.nab.orgKofax จัดแสดงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ในงาน Transform 2015พอร์ตโฟลิโอซอฟต์แวร์และโซลูชั่นขยายตัวเพื่อก้าวทันความคาด

หวังของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น09 มีนาคม 2558 08:00 น. เวลาออมแสงตะวันออกลาสเวกัส – ( บิสิเนสไวร์ ) – โคแฟ็กซ์®ลิมิเต็ด (NASDAQ และ LSE: KFX) ผู้ให้บริการชั้นนำด้านแอปพลิเคชันกระบวนการอัจฉริยะที่ลดความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงการมีส่วนร่วมของลูกค้า First Mile ™ในวันนี้ได้เปิดตัว

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ มากมายที่Transform 2015 ซึ่งเป็นงานประชุมลูกค้าผู้ใช้ปลายทางและผู้ค้าปลีกประจำปีของ บริษัท ที่ Aria Resort & Casino ในลาสเวกัสตั้งแต่วันที่ 9-10 มีนาคม“ ธีมหลักของ Transform 2015 คือการจุดประกายการมีส่วนร่วมของลูกค้าซึ่งกลายเป็นความจำเป็นสากล

สำหรับองค์กรต่างๆทั่วโลก”ทวีตนีนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สำคัญที่เปิดตัว ได้แก่ :Kofax Mobile ID ™ – กรอบการจับภาพมือถือที่ให้ลูกค้าขององค์กรส่งหลักฐานยืนยันตัวตนเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเปิดบัญชีโดยเพียงแค่ถ่ายภาพใบขับขี่หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวระหว่างประเทศโดยใช้สมาร์ทโฟน

หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่อื่น ๆ จากนั้น Mobile ID จะแยกและตรวจสอบเนื้อหาที่มีความสำคัญทางธุรกิจและส่งไปยัง Kofax TotalAgility ®ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการพัฒนาและปรับใช้แอปพลิเคชันกระบวนการอัจฉริยะที่เป็นเรือธงของ บริษัท หรือแอปพลิเคชันระดับองค์กรอื่น ๆ ขององค์กรเพื่อการประมวลผล

ต่อไปKofax Claims Agility ™ – เฟรมเวิร์กแอปพลิเคชันกระบวนการอันชาญฉลาดที่สอดคล้องกับ ICD-10 ที่สร้างขึ้นบน Kofax TotalAgility ที่ดำเนินการประมวลผลแบบฟอร์มและไฟล์แนบทางการแพทย์ UB04 และ CMS-1500 รวบรวมแยกและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลผู้ป่วยนโยบายผู้ให้

บริการและสายการบริการทั้งหมดระบุรหัสที่ไม่ถูกต้องและช่วยให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องตรวจสอบหรือแก้ไขข้อผิดพลาดได้อย่างรวดเร็วและยอมรับส่งต่อหรือปฏิเสธการอ้างสิทธิ์ตามความเหมาะสม การอ้างสิทธิ์จะถูกส่งออกไปยังไฟล์ EDI มาตรฐานและนำไปสู่กระบวนการพิจารณาคดีดาวน์สตรีมซึ่งจะช่วยเพิ่ม

ผลผลิตลดต้นทุนและปรับปรุงการบริการลูกค้าKofax SignDoc ™ – ซอฟต์แวร์ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (e-signature) ที่ช่วยให้องค์กรสามารถนำเสนอประสบการณ์การลงนามแบบดิจิทัลที่คล่องตัวและปลอดภัยในขณะที่เร่งลดความซับซ้อนและสร้างความมั่นใจในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ความสามารถ

เหล่านี้เปลี่ยนแปลงและเพิ่มประสิทธิภาพประสบการณ์ของลูกค้าในขณะที่ลดต้นทุนการดำเนินงานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันการเติบโตและความสามารถในการทำกำไร SignDoc รวมเข้ากับ Kofax TotalAgility ได้อย่างราบรื่นและพร้อมใช้งานแบบสแตนด์อโลน

Kofax Customer Communications Manager ™ – ซอฟต์แวร์การจัดการการสื่อสารกับลูกค้าที่ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างปรับแต่งและจัดการการติดต่อทั้งแบบดิจิทัลและแบบกระดาษที่ต้องการความสามารถที่เน้นตามความต้องการการโต้ตอบและการทำธุรกรรม เร็ว ๆ นี้จะรวมเข้ากับ Kofax TotalAgility

ได้อย่างราบรื่นและตอนนี้พร้อมใช้งานแบบสแตนด์อโลน TotalAgility, SignDoc และ Customer Communications Manager ร่วมกันส่งมอบสัญญาของการจัดการธุรกรรมดิจิทัลโดยใช้แพลตฟอร์มเดียวที่เป็นหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์

“ ธีมหลักของ Transform 2015 คือการจุดประกายการมีส่วนร่วมของลูกค้าซึ่งกลายเป็นความจำเป็นสากลสำหรับองค์กรต่างๆทั่วโลก” Reynolds C. Bish ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Kofax กล่าว “ นวัตกรรมที่ Kofax จัดแสดงให้กับผู้เข้าร่วมงานกว่า 800 คนถือเป็นกุญแจสำคัญในการทำให้ไมล์แรกของการมีส่วนร่วมกับลูกค้าง่ายขึ้นและสนับสนุนความสามารถของเราในการช่วยให้องค์กรประสบความสำเร็จในยุคที่ขับเคลื่อนด้วยลูกค้า”เกี่ยวกับ Kofax

Kofax เป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านแอปพลิเคชันกระบวนการอันชาญฉลาดเพื่อลดความซับซ้อนและพลิกโฉมการมีส่วนร่วมของลูกค้า First Mile ™ ความสำเร็จในไมล์แรกสามารถปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าได้อย่างมากลดต้นทุนการดำเนินงานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันการเติบโตและความสามารถใน

การทำกำไร ซอฟต์แวร์และโซลูชั่นของ Kofax มอบผลตอบแทนจากการลงทุนอย่างรวดเร็วให้กับลูกค้ามากกว่า 20,000 รายในบริการทางการเงินการประกันภัยรัฐบาลการดูแลสุขภาพซัพพลายเชนการเอาท์ซอร์สกระบวนการทางธุรกิจและตลาดอื่น ๆ Kofax ส่งมอบสิ่งเหล่านี้ผ่านองค์กรขายตรงและบริการและเครือ

ข่ายทั่วโลกของพันธมิตรที่ได้รับอนุญาตมากกว่า 800 รายในกว่า 75 ประเทศทั่วอเมริกา EMEA และเอเชียแปซิฟิก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชมkofax.com.

© 2015 Kofax Limited. Kofax และ Kofax TotalAgility เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและ First Mile, Kofax Mobile ID, Kofax Claims Agility, Kofax SignDoc และ Kofax Customer Communications Manager เป็นเครื่องหมายการค้าของ Kofax Limitedแถลงการณ์

Re Maryland Live! คาสิโ09 มีนาคม 2558 03:00 น. เวลาออมแสงตะวันออลอนดอน – ( บิสิเนสไวร์ ) –

Maryland Live! คาสิโนเลือก GameAccount สำหรับเว็บไซต์ Simulated Gaming ™ในสหรัฐอเมริกาISE: เกม ลอนดอนและดับลิน | 09 มีนาคม

2558: GameAccount Network plc (“ GameAccount Network” หรือ“ Company”) ผู้พัฒนาและจัดซอฟต์แวร์เกม B2B ระดับองค์กรและเนื้อหาเกมออนไลน์ประกาศความร่วมมือกับ Maryland Live! คาสิโนเปิดตัวประสบการณ์ออนไลน์ SimulateGaming ™สำหรับลูกค้าใหม่และลูกค้าที่มีอยู่

Maryland Live! คาสิโนเป็นของ The Cordish Company และประกอบด้วยสถานที่ให้บริการคาสิโนรายใหญ่ใน Hanover, Maryland ที่ Arundel

Mills คาดว่า GameAccount Network และ Maryland Live! คาสิโนจะเปิดตัวเว็บไซต์ Simulated Gaming ™ในไตรมาสที่สองของปี 2015 ภายใต้การอนุมัติที่เหมาะสมจุดเด่นของข้อตกลง

Maryland Live! คาสิโนเป็นสถานที่ให้บริการคาสิโนชั้นนำในรัฐแมรี่แลนด์ดำเนินงานประมาณ 4,000 สล็อตเครื่องและอื่น ๆ กว่า 180 เกมตารางซึ่งสร้างรายได้ $ 655m 1ในรายได้จากเกมในปฏิทินปี 2014 กับรายงาน 58% 2ส่วนแบ่งการตลาดในหมู่รัฐแมรี่แลนด์ห้าคาสิโนในเดือนธันวาคม 2014

Simulated Gaming ™เป็นบริการเกมทางอินเทอร์เน็ตที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ออกแบบโดย GameAccount Network PLC โดยเฉพาะสำหรับคาสิโนบนบกในสหรัฐอเมริกาเพื่อเปิดตัวล่วงหน้าตามกฎข้อบังคับที่คาดหวังโดยนำเสนอเว็บไซต์สำหรับผู้บริโภคที่เล่นเกมเพื่อความบันเทิงพร้อมคุณสมบัติการสร้างรายได้ที่ไม่

เหมือนใคร ของสล็อตคาสิโนโต๊ะและเกมตามทักษะมากกว่า 200 รายการรวมถึงโป๊กเกอร์แบ็คแกมมอนจินรัมมี่ลูกเต๋าโป๊กเกอร์และการแข่งขันแบล็คแจ็ค
การเปิดตัวข้อเสนอ Simulated Gaming ™บนwww.MarylandLiveCasino.comซึ่งรวมเข้ากับระบบการจัดการลูกค้าจะช่วยให้ลูกค้าสามารถใช้ Live! บัตร

รางวัลสำหรับเล่นออนไลน์สล็อตคาสิโน US Class III ที่เป็นที่รู้จักแปลออนไลน์โดย GameAccount Network สำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์คาสิโน
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับเกมจำลองของ GameAccount Network

เปิดตัวในสหรัฐอเมริกาโดย GameAccount Network ในเดือนมกราคม 2014 Simulated Gaming ™ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถสร้างรายได้จากการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตไปยังเว็บไซต์ที่มีอยู่ซึ่งดำเนินการโดยคาสิโนในสหรัฐฯโดยมีรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ที่ใช้งานต่อวัน (ARPDAU) ที่ 2.75 ดอลลาร์เทียบ

กับประมาณการเดิมที่ $ 0.60 ซึ่งเกินจำนวนที่รายงานโดยผู้ให้บริการโซเชียลคาสิโนบน FacebooSimulated Gaming ™ได้รับการสนับสนุนจากข้อมูลการ

ดำเนินงาน 20 เดือนในขณะนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยเพิ่มการเยี่ยมชมสถานที่ให้บริการและได้รับผลตอบแทนทางทฤษฎีที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 28% จากการเยี่ยมชมที่เพิ่มขึ้นโดยลูกค้าปัจจุบันที่มีส่วนร่วมกับเกมจำลองทางออนไลน์

ผู้ให้บริการคาสิโนในสหรัฐฯรายงานว่าลูกค้าคาสิโนที่สำรวจพบมากถึง 50% มีส่วนร่วมในการเล่นโซเชียลคาสิโนบน Facebook อยู่แล้ว Simulated Gaming ™ช่วยให้คาสิโนในสหรัฐฯเข้าถึงตลาดโซเชียลคาสิโนมูลค่าประมาณ 1 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อปีในสหรัฐอเมริกาในปี 2013 และได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเพิ่มการ

เยี่ยมชมทรัพย์สินในหมู่ลูกค้าที่มีอยู่เปิดใช้งานผู้อุปถัมภ์ที่ล่วงลับไปแล้วนำพวกเขากลับมาที่ทรัพย์สินและขับเคลื่อน การได้มาซึ่งผู้อุปถัมภ์รายใหม่จากภายนอกระยะทางขับรถทั่วไปไปยังอสังหาริมทรัพยDermot Smurfit ซีอีโอของ GameAccount Network ให้ความเห็นว่า:

“ มันเป็นสิทธิพิเศษที่แท้จริงในการเริ่มทำงานโดยตรงกับทีมผู้บริหารคาสิโนซึ่งไม่เพียง แต่เป็นผู้บุกเบิกตลาดคาสิโนในแมริแลนด์ในปี 2555 แต่ยังมีวิสัยทัศน์ที่ไม่เหมือนใครในการเปิดตัวเว็บไซต์เกมออนไลน์ที่เล่นได้ฟรีก่อนที่จะเปิดทรัพย์สินใหม่ที่สำคัญของพวกเขา ที่ Arundel Mills วันนี้โซลูชัน Simulated

Gaming ™ที่สร้างรายได้ของเราแสดงให้เห็นถึงเส้นทางการอัปเกรดเชิงตรรกะที่สำคัญจากการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ตที่เล่นฟรีและได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถเพิ่มการเล่นเกมในสถานที่ให้บริการโดยลูกค้าที่มีอยู่และสร้างระดับรายได้ที่เพิ่มขึ้นทางออนไลน์ เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกอีกครั้งในฐานะผู้

ให้บริการแพลตฟอร์ม iGaming โดยหนึ่งในทีมผู้บริหารชั้นนำในอุตสาหกรรมคาสิโนของสหรัฐอเมริกา”Robert J Norton ประธานและผู้จัดการทั่วไปของ Maryland Live! คาสิโนแสดงความคิดเห็น:

GameAccount เป็น บริษัท เกมออนไลน์เฉพาะทางที่แตกต่างจากผู้ขายหลายรายที่มีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงต่อ B2B ซึ่งจะไม่แข่งขันทางออนไลน์ด้วยการดำเนินการคาสิโนโซเชียล B2C ของตนเอง ทีมงานของ GameAccount ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการเล่นเกมที่มีการควบคุมในนิวเจอร์ซีย์และข้อดี

ของ Simulated Gaming ™ โดยการปรับใช้ระบบในทรัพย์สิน Maryland Live! คาสิโนจะมีโอกาสเปิด Simulated Gaming ™ในฤดูร้อนนี้ ในกรณีที่ภูมิ

ทัศน์โดยรอบอินเทอร์เน็ตด้วยเงินจริงและการเล่นเกมบนมือถือมีการเปลี่ยนแปลงในรัฐแมรี่แลนด์ความร่วมมือของเรากับ GameAccount Network ยังช่วยให้เรามีเส้นทางเชิงกลยุทธ์ในการดำเนินการทั้งสองทางเลือก & rdquo;GameAccount Network เป็นผู้พัฒนาชั้นนำและผู้จัดหาระบบซอฟต์แวร์การเล่นเกม Business to Business ระดับองค์กรและเนื้อหาเกมออนไลน์ GameAccount Network จดทะเบียนในตลาด ESM ของตลาดหลักทรัพย์ไอริชและตลาด AIM ของตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนภายใต้ชื่อย่อ: GAME

บริษัท ได้พัฒนาระบบซอฟต์แวร์สำหรับองค์กรเกมทางอินเทอร์เน็ต GameSTACK ™ซึ่งอนุญาตให้ผู้ให้บริการเกมออนไลน์และเกมบนบกเป็นโซลูชันเทคโนโลยีแบบเทิร์นคีย์สำหรับทั้งเงินจริงที่มีการควบคุมและเกมออนไลน์จำลอง ระบบเกมทางอินเทอร์เน็ตซึ่งพัฒนาขึ้นในลอนดอนภายใต้ใบอนุญาต UK Gaming Commission ได้รับการรับรองตามมาตรฐานทางเทคนิคสูงสุดที่หน่วยงานกำกับดูแลการเล่นเกมต้องการในปัจจุบัน

GameAccount Network ยังเป็นผู้พัฒนาชั้นนำของเกมออนไลน์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ด้วยธุรกิจเสริมที่แปลงเครื่องสล็อตคาสิโนออฟไลน์ให้เทียบเท่าออนไลน์ในนามของผู้ผลิตสล็อตแมชชีนบนบกรายใหญ่ ได้แก่ Aristocrat, Konami, Multimedia Games, Incredible Technologies, GamoMat, Reel Time Gaming, High Flyer Games และ Ainsworth

GameAccount Network มีธุรกิจที่จัดตั้งขึ้นในยุโรปโดยให้สิทธิ์เนื้อหาเกมแก่ผู้ให้บริการเกมในสหราชอาณาจักรสเปนและอิตาลีรวมถึง Bet365, Rank, Lottomatica, Sisal MatchPoint และ SNAI

ในสหรัฐอเมริกา GameAccount Network ได้ร่วมมือกับ Betfair Plc เพื่อจัดหาระบบการเล่นเกมทางอินเทอร์เน็ตหลังจากการเปิดตัวเกมออนไลน์ด้วยเงินจริงที่มีการควบคุมในรัฐนิวเจอร์ซีย์ในเดือนพฤศจิกายน 2013 ในคอนเนตทิคัต GameAccount Network ได้ให้ใบอนุญาตระบบเกมอินเทอร์เน็ตแก่

Mashantucket Pequot Tribal Nation (เจ้าของและผู้ดำเนินการFoxwoods® Casino Resort) และปัจจุบันให้บริการเกมจำลอง™ผ่านคาสิโนออนไลน์ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ Foxwoods.com ในนิวยอร์ก GameAccount Network ได้เปิดตัวเว็บไซต์ Simulated Gaming

™ผ่านwww.EmpireCityCasino.com. ในเพนซิลเวเนีย GameAccount ได้รับเลือกจาก Parx Casino ให้เปิดตัว Simulated Gaming ™และเกมมือถือในสถานที่ให้บริการในปี 2015 ในเดือนกันยายน 2014 ผู้ให้บริการคาสิโนหลายรัฐในสหรัฐอเมริกาที่ไม่เปิดเผยได้เลือก Simulated Gaming ™ของ

GameAccount Network ซึ่งเปิดตัวในช่วงต้นปี 2015ในออสเตรเลีย GameAccount Network ได้ร่วมมือกับกลุ่มผู้ให้บริการสถานที่เล่นเกมบนบกเพื่อนำ Simulated Gaming ™ออนไลน์ในช่วงต้นปี 2015IKGH ประกาศว่าผลประกอบการในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 สูงถึง 630 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

07 มีนาคม 2558 12:36 น. เวลามาตรฐานตะวันออกฮ่องกง – ( BUSINESS WIRE ) – ( BUSINESS WIRE ) – บริษัท เอียโอคุนกรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “IKGH”) ดำเนินการผ่าน บริษัท ย่อยและหน่วยงานส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง (ในฐานะ บริษัท โปรโมตห้องเกมวีไอพีและพันธมิตร)

NASDAQ: IKGH) ประกาศในวันนี้จำนวนโรลโอเวอร์ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบในเดือนกุมภาพันธ์ 2015 (การหมุนเวียนของชิปกลิ้งตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 บริษัท มีมูลค่าการซื้อขายในห้องรับรองวีไอพีของมาเก๊าสูงถึง 630 ล้านดอลลาร์ลดลง 64% จาก 1.73 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วง

เดียวกันของปีที่แล้ว อัตราการชนะในเดือนกุมภาพันธ์ 2015 คือ 4.28%ในช่วงสองเดือนแรกของปี 2558 มูลค่าการซื้อขายของ IKGH สูงถึง 1.44 พันล้านเหรียญสหรัฐ (เฉลี่ย 720 ล้านเหรียญสหรัฐต่อเดือน) ซึ่งต่ำกว่า 52% เมื่อเทียบกับมูลค่าการซื้อขาย 3.02 พันล้านเหรียญสหรัฐ (1.51 พันล้านเหรียญ

สหรัฐต่อเดือน) ในสองเดือนแรก ของปี 2014ห้องวีไอพีของ บริษัท ส่วนใหญ่มีการเดิมพันบาคาร่าที่มีเดิมพันสูง ตามสถิติจากสำนักงานตรวจสอบและประสานงานการเล่นเกมของรัฐบาลเขตปกครองพิเศษมาเก๊า (DICJ) ประมาณ 88% ของการชนะคาสิโนมาเก๊ามาจากบาคาร่า ในมาเก๊ามีวิธีการจ่ายค่า

ตอบแทนสองวิธีที่ใช้สำหรับ บริษัท โปรโมตเกมวีไอพี หนึ่งคือการใช้รูปแบบค่าคอมมิชชั่นคงที่ซึ่ง บริษัท ส่งเสริมการเล่นเกมห้องวีไอพีจะได้รับรายได้ตามอัตราส่วนชิปกลิ้งที่ตกลงกันไว้ประการที่สองคือการนำรูปแบบการแบ่งปันแบบชนะ / ขาดทุนมาใช้ซึ่ง บริษัท ส่งเสริมการเล่นเกมห้องวีไอพีจะได้รับรายได้ตาม

อัตราส่วน“ ชนะ” ที่ตกลงกันของห้องวีไอพี (เพิ่มรางวัลที่แน่นอน) แต่ถ้าคุณเสียเงินคุณจะต้องรับผลขาดทุนในสัดส่วนที่เท่ากัน เมื่อเปรียบเทียบกับรูปแบบค่าคอมมิชชั่นคงที่แล้วโมเดลแบ่งชนะ / ขาดทุนช่วยให้ บริษัท ที่โปรโมตเกมวีไอพีต้องแบกรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินเนื่องจากพฤติกรรมของผู้เล่นและ

ความผันผวนก็เพิ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2555 วิธีการจ่ายค่าตอบแทนของห้องวีไอพีทั้งหมดภายใต้ IKGH ได้ใช้รูปแบบการแบ่งปันความหมายของหมายเลขการแปลงรหัส

Rolling Chip Turnover เป็นวิธีที่คาสิโนใช้ในการคำนวณปริมาณธุรกรรมทางธุรกิจวีไอพีซึ่งแสดงถึงจำนวนชิปทั้งหมดที่ไม่สามารถต่อรองได้ (“ชิปที่ต่อรองไม่ได้”) ที่ผู้เล่นซื้อ การเดิมพันอยู่ในรูปแบบของ “ชิปที่แลกไม่ได้” และคาสิโนจะจ่ายเงินเดิมพันที่ชนะด้วยชิป “เงินสด” “ชิปที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยน

ได้” ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับผู้เล่นวีไอพีเพื่อให้คาสิโนสามารถคำนวณค่าคอมมิชชั่นได้เนื่องจาก บริษัท ส่งเสริมการเล่นเกมวีไอพี ค่าคอมมิชชั่นจะจ่ายตามจำนวน “ชิปที่แลกไม่ได้” ที่ผู้เล่นแต่ละคนซื้อ ดังนั้น บริษัท โปรโมตเกมวีไอพีจึงต้องการให้ผู้เล่น “ม้วน” “ชิปเงินสด” ของตนเป็นครั้งคราวไป

เป็น “ชิปที่แลกไม่ได้” เพื่อทำการเดิมพันต่อไป (ชื่อ “ชิปกลิ้ง” มาจากสิ่งนี้) “ชิปที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้” ผ่านทาง บริษัท ส่งเสริมการขายสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ตลอดเวลา การเดิมพันด้วย “ชิปกลิ้ง” แตกต่างจากการเดิมพันด้วยชิปเงินสดวิธีนี้ยังใช้โดยสำนักตรวจสอบและประสานงานการเล่น

เกม (DICJ) เพื่อแยกแยะรายได้ตารางวีไอพีจากรายได้ของโต๊ะกองกลางห้องวีไอพีทั้งหมดภายใต้ IKGH ใช้รูปแบบการแชร์ ด้วยคะแนนชนะ / แพ้เป็นพื้นฐาน บริษัท ส่งเสริมการเล่นเกมห้องวีไอพีจะได้รับรายได้ตามอัตราส่วน“ ชนะ” ที่ตกลงกันไว้ของห้องวีไอพี (บวกรางวัลบางอย่าง) แต่หากแพ้ก็จะรับผล

ขาดทุนในสัดส่วนเดียวกันด้วย .เกี่ยวกับ บริษัท เอียโอคุนกรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัดIKGH เป็น บริษัท โฮลดิ้งที่ดำเนินงานผ่าน บริษัท ในเครือและหน่วยงานส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง (ในฐานะผู้โปรโมตและพันธมิตรการเล่นเกมในห้อง VIP) และสามารถรับผลกำไรทั้งหมดจากผู้โปรโมตเกมวีไอพีและพันธมิตรจาก

ธุรกิจเกมวีไอพี บริษัท ส่งเสริมการเล่นเกมห้องวีไอพีของ IKGH และพันธมิตรกำลังเข้าร่วมในการส่งเสริมสิ่งอำนวยความสะดวกเกมวีไอพีสุดหรู 5 แห่งที่ตั้งอยู่ในตลาดเกมที่ใหญ่ที่สุดในโลก – มาเก๊าประเทศจีน หนึ่งใน VIP Gaming Lounges ตั้งอยู่ในโรงแรมชั้นนำระดับห้าดาว Macau StarWorld Hotel &

Casino และ Gaming VIP Lounge แห่งที่สองตั้งอยู่ใน Macau Galaxy Resort ระดับห้าดาวที่หรูหรา Cotai Strip โรงแรมทั้งหมดดำเนินการโดย Galaxy Casino Co ., Ltd. (Galaxy Casino, SA). เลานจ์เล่นเกมวีไอพีอีกสามแห่งตั้งอยู่ที่ Sands Cotai Central บน Cotai Strip,

City of Dreams Macau บน Cotai Strip และ Le Royal Arc Casino ในพื้นที่ที่เพิ่งยึดคืนใหม่ของท่าเรือแห่งใหม่ในใจกลางมาเก๊าข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ฉบับดั้งเดิมของประกาศนี้เป็นเวอร์ชันที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ การแปลเป็นเพียงเพื่อความสะดวกในการทำความเข้าใจโปรดอ้างอิงข้อความต้นฉบับข้อความต้นฉบับเป็นเวอร์ชันที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นIKGH ประกาศว่าผลประกอบการในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 สูงถึง 630 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
07 มีนาคม 2558 12:36 น. เวลามาตรฐานตะวันออก
ฮ่องกง – ( BUSINESS WIRE ) – ( BUSINESS WIRE ) – บริษัท เอียโอคุนกรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “IKGH”) ดำเนินการผ่าน บริษัท ย่อยและหน่วยงานส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง (ในฐานะ บริษัท โปรโมตห้องเกมวีไอพีและพันธมิตร) NASDAQ: IKGH) ประกาศในวันนี้จำนวนโรลโอเวอร์ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบในเดือนกุมภาพันธ์ 2015 (การหมุนเวียนของชิปกลิ้งตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2558 บริษัท มีมูลค่าการซื้อขายในห้องรับรองวีไอพีของมาเก๊าสูงถึง 630 ล้านดอลลาร์ลดลง 64% จาก 1.73 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว อัตราการชนะในเดือนกุมภาพันธ์ 2015 คือ 4.28%

ในช่วงสองเดือนแรกของปี 2558 จำนวนการแปลงรหัส IKGH ทั้งหมดสูงถึง 1.44 พันล้านเหรียญสหรัฐ (เฉลี่ย 720 ล้านเหรียญสหรัฐต่อเดือน) ลดลงจาก 3.02 พันล้าน ไพ่บาคาร่าออนไลน์ เหรียญสหรัฐ (เฉลี่ย 1.51 พันล้านเหรียญสหรัฐต่อเดือน) ในสองเดือนแรกของ 2557 52%.

ห้องวีไอพีของ บริษัท ส่วนใหญ่มีการเดิมพันบาคาร่าที่มีเดิมพันสูง ตามสถิติจากสำนักงานตรวจสอบและประสานงานการเล่นเกมของรัฐบาลเขตปกครองพิเศษมาเก๊า (DICJ) ประมาณ 88% ของการชนะคาสิโนมาเก๊ามาจากบาคาร่า ในมาเก๊ามีวิธีการจ่ายค่าตอบแทนสองวิธีที่ใช้สำหรับ บริษัท โปรโมตเกมวีไอพี หนึ่งคือการใช้รูปแบบค่าคอมมิชชั่นคงที่ซึ่ง บริษัท โปรโมตเกมห้องวีไอพีจะได้รับรายได้ตามอัตราส่วนชิปกลิ้งที่ตกลงกันไว้ประการที่สองคือการนำรูปแบบการแบ่งแบบชนะ / แพ้มาใช้ซึ่ง บริษัท ส่งเสริมการเล่นเกมในห้องวีไอพีจะได้รับรายได้ตาม อัตราส่วน “ชนะเงิน” ของห้องวีไอพีที่ตกลงกันไว้ (เพิ่มรางวัลที่แน่นอน) แต่ถ้าคุณเสียเงินคุณจะต้องรับผลขาดทุนในสัดส่วนที่เท่ากัน เมื่อเทียบกับรูปแบบค่าคอมมิชชั่นคงที่แล้วโมเดลแบ่งชนะ / ขาดทุนช่วยให้ บริษัท ส่งเสริมการเล่นเกมวีไอพีต้องแบกรับความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินอันเนื่องมาจากพฤติกรรมของผู้เล่นและความผันผวนก็เพิ่มขึ้น

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2555 วิธีการจ่ายค่าตอบแทนของห้องวีไอพีทั้งหมดภายใต้ IKGH ได้ใช้รูปแบบการแบ่งปันความหมายของหมายเลขการแปลงรหัส

Rolling Chip Turnover เป็นวิธีที่คาสิโนใช้ในการคำนวณปริมาณธุรกรรมทางธุรกิจวีไอพีซึ่งแสดงถึงจำนวน “ชิปที่ไม่สามารถต่อรองได้” (“ชิปที่ต่อรองไม่ได้”) ทั้งหมดที่ผู้เล่นซื้อ การเดิมพันอยู่ในรูปแบบของ เว็บแทงบอล UFABET ไพ่บาคาร่าออนไลน์ “ชิปที่แลกไม่ได้” และคาสิโนจะจ่ายเงินเดิมพันที่ชนะด้วยชิป “เงินสด” “ชิปที่แลกไม่ได้” ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับผู้เล่นวีไอพีเพื่อให้คาสิโนสามารถคำนวณค่าคอมมิชชั่นเนื่องจาก บริษัท ส่งเสริมการเล่นเกมวีไอพี ค่าคอมมิชชั่นจะจ่ายตาม